АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Данни за 19P/Borrelly

Условия за наблюдение.

Периодичната кометата 19P/Borrelly ще е достъпна за наблюдение през декември, когато може да бъде видяна на вечерното небе сред звездите на южните съзвездия Скулптор и Кит.

Явления.

Най-близо до Земята   11.XII 
				

Карти и схеми.

Път на 19P между звездите XII. 45°
Път на 19P между звездите XII. 45°

Ефемериди.

__________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ    Δ   π   r  |  V
2021г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  "  A.U. |  m
___________________________________|________________________________________|_____ 
12.XI  19:09 20:07 21:06  96 И | Gru 23,1259 -47,326 1,192 7,4 1,616 | 10,1 
19.XI  17:44 19:45 21:46  93 И | Gru 23,2127 -44,098 1,188 7,4 1,572 | 9,8 
26.XI  16:43 19:25 22:07  90 И | Gru 23,3310 -40,556 1,185 7,4 1,529 | 9,5 
03.XII 15:51 19:06 22:21  87 И | Scl 23,4762 -36,717 1,182 7,4 1,490 | 9,2 
10.XII 15:06 18:49 22:31  84 И | Scl 23,6444 -32,597 1,181 7,4 1,453 | 8,9 
17.XII 14:25 18:33 22:40  82 И | Scl 23,8319 -28,220 1,182 7,4 1,419 | 8,7 
24.XII 13:47 18:17 22:48  79 И | Cet 0,0358 -23,614 1,185 7,4 1,389 | 8,4 
31.XII 13:11 18:03 22:55  77 И | Cet 0,2541 -18,812 1,190 7,4 1,363 | 8,2 
__________________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Моментите на всичкии явления са в официално време.

В ефемеридите на кометите са включени следните данни за 0 часа официално време:

За всяка комета са публикувани карти на околните звезди до 9 V звездна величина, изработени със Sky Charts автор Patrick Chevalley.