АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2017           

Данни за 2P/Encke

Условия за наблюдение.

Периодичната кометата 2P е видима в неголям телескоп и дори в бинокъл на вечерното небе през февруари и началото на март. През този период кометата се движи в съзвездието Риби.

Явления.

Съединения с Луната.
__________________    Перихелий        10.III 04 часа.
Дата  Час Спрямо    Най-близо до Земята   12.III
2017г.   Луната
__________________
28.II  14 7,3° N
25.III 19 7,4° S
22.IV  09 8,5° S
__________________
				

Ефемериди.

_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2017г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________ 
05.II  08:39 15:07 21:35 | 23 42 00.9 + 6 49 34 Psc 7,2 1,221 0,845 | 43,1 10,8 
12.II  08:19 14:50 21:20 | 23 52 33.3 + 7 26 04 Psc 7,8 1,129 0,719 | 38,7  9,6 
19.II  08:01 14:32 21:02 | 0 02 17.5 + 7 40 22 Psc 8,7 1,014 0,590 | 33,9  8,1 
26.II  07:42 14:09 20:36 | 0 07 47.8 + 6 48 37 Psc 10,0 0,876 0,464 | 27,7  6,2 
05.III 07:21 13:31 19:42 | 23 59 30.8 + 2 57 40 Psc 12,0 0,730 0,364 | 17,0  4,2 
12.III 06:52 12:29 18:06 | 23 25 49.8 - 5 43 56 Aqr 13,4 0,653 0,340 |  2,4  3,5 
19.III 06:18 11:27 16:35 | 22 49 41.9 -13 41 04 Aqr 12,4 0,707 0,410 | 20,5  4,9 
26.III 06:49 11:45 16:41 | 22 33 55.9 -17 05 25 Aqr 10,8 0,815 0,528 | 32,3  6,9 
02.IV  06:23 11:15 16:07 | 22 31 11.6 -18 05 40 Aqr 9,6 0,919 0,657 | 40,1  8,6 
09.IV  05:58 10:50 15:42 | 22 33 47.6 -18 11 12 Aqr 8,7 1,004 0,784 | 46,3  9,9 
16.IV  05:34 10:27 15:20 | 22 38 15.3 -17 56 48 Aqr 8,2 1,071 0,907 | 52,0 11,0 
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Натисни за пълен размер.
Път на 2P между звездите I-III.