АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2020           

Данни за 2P/Encke

Условия за наблюдение.

Периодичната кометата 2P/Encke ще е ярка само близо до Слънцето и практически в този период ще е недостъпна за наблюдение.

Явления.

Съединения с Луната.
__________________    Перихелий        25.VI  
Дата  Час Спрямо    Най-близо до Земята   30.VII
2020г.   Луната
__________________
21.VI  09 0,1° S
20.VII 19 2,6° S
__________________
				

Карти и схеми.

Път между звездите.
Път на 2P между звездите VI-VII.

Ефемериди.

__________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ    Δ   π   r  |  V
2020г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  "  A.U. |  m
___________________________________|________________________________________|_____ 
03.VI  05:18 13:13 21:08  5 З | Tau 4,5256 +26,615 1,660 5,3 0,660 | 9,9 
10.VI  05:34 13:31 21:28  4 И | Tau 5,2776 +26,939 1,533 5,7 0,531 | 8,3 
17.VI  06:06 13:57 21:48  7 И | Gem 6,1562 +25,936 1,396 6,3 0,413 | 6,5 
24.VI  06:52 14:27 22:02  13 И | Gem 7,1224 +22,894 1,234 7,1 0,341 | 4,9 
01.VII 07:44 14:55 22:06  20 И | Cnc 8,0461 +17,768 1,047 8,4 0,363 | 5,0 
08.VII 08:32 15:17 22:01  27 И | Cnc 8,8746 +11,346 0,873 10,1 0,462 | 6,2 
15.VII 09:24 15:39 21:54  35 И | Sex 9,7067 +3,794 0,739 11,9 0,587 | 7,4 
22.VII 10:25 16:08 21:51  45 И | Sex 10,6319 -4,914 0,653 13,5 0,716 | 8,4 
29.VII 11:36 16:44 21:51  56 И | Crt 11,6737 -13,989 0,618 14,2 0,842 | 9,3 
__________________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Всички съединения с Луната са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия. Между моментите на изчисленото съединение с Луната и наблюдаваното, може да има разлика не надхвърляща 1 час и разстояние отличаващо се от изчисленото до 1 градус, дължаща се преди всичко на лунния денонощен паралакс.

В ефемеридите на кометите са включени следните данни:

За всяка комета са публикувани карти на околните звезди до 9 V звездна величина, изработени със Sky Charts автор Patrick Chevalley.