АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2017           

Данни за 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak

Условия за наблюдение.

Периодичната кометата 41P е достъпна за наблюдение с любителски телескоп цяла нощ през март, април и май, като кометата ще е най-ярка през април. В този период кометата преминава през съзвездията Лъв, Малък лъв, Голяма мечка, Дракон и Херкулес.

Явления.

Съединения с Луната.
__________________    Перихелий        12.IV  20 часа.
Дата  Час Спрямо    Най-близо до Земята   01.IV
2017г.   Луната
__________________
10.III 04 26,0° N
10.IV  06 73,5° N
15.V  06 46,6° N
__________________
				

Ефемериди.

_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2017г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________ 
26.II  15:59 23:47 07:38 | 9 46 40.5 +24 44 31 Leo 37,5 0,234 1,212 | 160,2 10,2 
05.III 15:02 23:31 08:03 | 9 57 18.9 +31 41 58 Leo 43,7 0,201 1,169 | 150,3  9,2 
12.III 13:41 23:25 09:10 | 10 17 12.2 +40 08 49 LMi 50,3 0,174 1,130 | 139,9  8,3 
19.III - . - 23:38 - . - | 10 54 15.2 +49 35 31 UMa 56,4 0,156 1,098 | 129,4  7,6 
26.III - . - 00:16 - . - | 12 02 35.3 +58 18 48 UMa 60,5 0,145 1,073 | 119,4  7,0 
02.IV  - . - 02:38 - . - | 13 50 52.0 +62 45 50 Dra 61,6 0,143 1,056 | 111,2  6,7 
09.IV  - . - 04:03 - . - | 15 43 39.2 +60 29 00 Dra 59,5 0,147 1,046 | 105,6  6,6 
16.IV  - . - 04:49 - . - | 16 58 10.3 +53 56 23 Dra 55,5 0,158 1,046 | 103,1  6,8 
23.IV  17:48 05:03 16:19 | 17 40 23.8 +46 27 57 Her 50,6 0,173 1,054 | 103,5  7,1 
30.IV  19:37 04:59 14:20 | 18 04 24.3 +39 25 31 Her 45,9 0,191 1,071 | 106,1  7,6 
07.V  20:13 04:45 13:15 | 18 18 06.9 +33 04 37 Lyr 41,6 0,211 1,095 | 110,5  8,2 
14.V  20:26 04:25 12:21 | 18 25 24.6 +27 20 35 Her 37,8 0,232 1,127 | 116,2  8,9 
21.V  20:27 04:00 11:30 | 18 28 15.5 +22 03 52 Her 34,4 0,255 1,165 | 122,9  9,7 
28.V  20:20 03:32 10:40 | 18 27 54.1 +17 05 41 Her 31,3 0,280 1,208 | 130,1 10,5  
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Натисни за пълен размер.
Път на 41P между звездите II-V.