АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2019           

Данни за малките планети.

Астероиди до 9 зв. вел.
видими през 2019 година.
____________________________
Астероид    Зв. Противо-
        вел. стояние
____________________________
532 Herculina 8,8 06.II
2 Pallas    7,9 10.IV
1 Ceres    6,9 29.V
15 Eunomia   8,3 13.VIII
29 Amphitrite 8.7 13.X
9 Metis    8,5 25.X
4 Vesta    6,3 12.IX
3 Juno     8,2
6 Hebe     8,5 
____________________________

Пояснителни бележки.

Раздела "Астероиди" съдържа данни и карти на положението между звездите за малките планети по-ярки от 9 видима звездна величина.

В ефемеридите на малките планети са включени следните данни:

 • Моментите на изгрев, залез и горна кулминация, дадени за София в официално време (Пловдив: -6 мин., Варна: -18 мин.). Преизчисляването им за други населени места може да се извърши според методиката описана в "Местно време". Времето за наблюдение трябва да се съобрази с "Тъмни часове".
 • Ректасцензията (α) и деклинацията (δ) са геоцентрични, в небесна междинна координатна система (CIRS), определени за 0 часа официално време на съответната дата без отчетена рефракция.
 • Денонощен паралакс при хоризонта (π) изчислен за София в дъгови секунди. Стойността е валидна в пълна точност за цялата страна.
 • Разстояния от планетата до Слънцето (r) и до Земята (Δ) измерени в астрономически единици.
 • Елонгация (λ), ъгъл между слънцето и планетата при Земята, измерена в градуси.
 • Видима звездна величина (V) в фотометрична система UBV.

Данните за планетата, когато е недостъпна за наблюдение са публикувани в сиво.
За всяка малка планета е публикувана карта на околните звезди до 10 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.

Външни връзки.