АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2016           

Данни за 5 Astraea - Астреа

Условия за наблюдение.

Първите три месеца са най-благоприятни за наблюдение на астероида 5 Astraea, който е най-ярък и видим цяла нощ в средата на февруари. В този период астероида преминава през съзвездието Лъв, като на 30 януари е близо до ярката звезда Регулус.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2016г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2016г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
31.I  05   - . -    - . -    - . -      26.I  06 1,5° С
_________________________________________________    22.II  03 3,6° С
                             20.III 01 5,4° С
       Геоцентрични явления 2016г.         16.IV  11 5,9° С
_____________________________________________________  __________________
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна 
        точка            точка  
_____________________________________________________ 
 - . -   09.I  13  15.II  14   24.III 18  
13.XI  01   - . -    - . -    - . -   
_____________________________________________________ 

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 16.8 h, амплитуда 0.1-0.30 m.
____________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ   π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |                     |
2016г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s  °° '' ""  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|__________________________________________|____________
01.I  21:19 03:59 10:35 | 10 12 12.1 + 9 12 06 6,6 1,334 2,087 | 128,0 10,1 
15.I  20:22 03:04 09:43 | 10 12 57.8 + 9 48 09 7,2 1,218 2,083 | 142,3  9,8 
29.I  19:16 02:04 08:48 | 10 07 40.5 +11 07 37 7,7 1,136 2,082 | 158,3  9,4 
12.II  18:04 00:59 07:50 | 9 57 48.7 +12 57 23 8,0 1,099 2,082 | 175,3  8,9 
26.II  16:49 23:48 06:52 | 9 46 41.5 +14 50 59 7,9 1,111 2,086 | 167,3  9,1 
11.III 15:40 22:45 05:55 | 9 38 11.7 +16 21 24 7,5 1,170 2,092 | 150,8  9,6 
25.III 14:39 21:47 05:00 | 9 35 07.2 +17 13 01 6,9 1,269 2,100 | 135,9 10,0 
08.IV  14:47 21:56 05:09 | 9 38 15.1 +17 23 29 6,3 1,397 2,111 | 122,8 10,3 
22.IV  14:03 21:10 04:21 | 9 47 05.5 +16 56 46 5,7 1,546 2,124 | 111,3 10,6 
____________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на 5 Astraea между звездите I-IV. 30° Път на 5 Astraea между звездите I-IV. 90°