АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2019           

Данни за комети.

Ярки комети 
видими през 2019 година.
____________________________
Комета   Зв. Подходяща за
      вел. наблюдение
____________________________
P/2008 Y12 6,3 VII-IX
289P    5,3 X-XII
____________________________

Пояснителни бележки.

Раздела "Комети" съдържа данни и карти на положението между звездите за ярки комети видими в неголям любителски телескоп.

В ефемеридите са включени следните данни:

 • Моментите на изгрев, залез и горна кулминация, дадени за София в официално време (Пловдив: -6 мин., Варна: -18 мин.). Преизчисляването им за други населени места може да се извърши според методиката описана в "Местно време". Времето за наблюдение трябва да се съобрази с "Тъмни часове".
 • Ректасцензията (α) и деклинацията (δ) са геоцентрични, в небесна междинна координатна система (CIRS), определени за 0 часа официално време на съответната дата без отчетена рефракция.
 • Денонощен паралакс при хоризонта (π) изчислен за София в дъгови секунди. Стойността е валидна в пълна точност за цялата страна.
 • Разстояния от кометата до Слънцето (r) и до Земята (Δ) измерени в астрономически единици.
 • Елонгация (λ), ъгъл между слънцето и кометата при Земята, измерена в градуси.
 • Видима интегрална (на ядрото и опашката) звездна величина (V) в фотометрична система UBV.

За всяка комета са публикувани карти на околните звезди до 9 V звездна величина, изработени със Sky Charts автор Patrick Chevalley.

Външни връзки.