АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Данни за 15 Eunomia

Условия за наблюдение.

Благоприятен период за наблюдение на астероида 15 Eunomia е януари, когато малката планета е в противостояние на Слънцето, и е най-ярка и видима цяла нощ. В този период малката планета преминава през съзвездието Рак.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2021г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2021г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
 - . -    - . -    - . -     - . -     01.I  07 5,2° Ю
_________________________________________________    28.I  03 6,9° Ю
                             24.II  03 8,2° Ю
       Геоцентрични явления 2021г.         23.III 12 9,2° Ю
_____________________________________________________  20.IV  05 10,1° Ю
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  18.V  00 10,9° Ю
        точка            точка    14.VI  22 11,6° Ю
_____________________________________________________  12.VII 21 12,2° Ю 
 - . -    - . -   21.I  20   10.III 14   09.VIII 21 12,7° Ю
12.IX  07   - . -     - . -      - . -    07.IX  00 13,2° Ю 
_____________________________________________________  05.X  03 13,7° Ю
                             02.XI  06 14,1° Ю
                             30.XI  08 14,6° Ю
                             28.XII 06 15,2° Ю
                             __________________

Карти и схеми.

Път между звездите.
Път на 15 Eunomia между звездите I-VII. 45°
Път между звездите.
Път на 15 Eunomia между звездите I-V. 20°

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 6,08 h, амплитуда 0,40-0,53 m.
___________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ    Δ   π |  V
2021г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  " |  m
___________________________________|_________________________________|_____
01.I  19:04 02:18 09:27 154 З | Cnc 8,5748 +17,382 1,584 5,5 | 8,8 
15.I  17:57 01:09 08:16 171 З | Cnc 8,3370 +17,009 1,556 5,6 | 8,5 
29.I  16:48 23:54 07:05 170 И | Cnc 8,0807 +16,722 1,584 5,5 | 8,6 
12.II  15:41 22:46 05:56 153 И | Gem 7,8647 +16,445 1,668 5,3 | 9,0 
26.II  14:40 21:43 04:52 137 И | Gem 7,7307 +16,141 1,800 4,9 | 9,4 
12.III 13:44 20:46 03:53 123 И | Gem 7,6930 +15,785 1,967 4,5 | 9,7 
26.III 12:54 19:55 02:59 110 И | Gem 7,7464 +15,349 2,160 4,1 | 10,0 
09.IV  13:09 20:08 03:10  98 И | Gem 7,8754 +14,802 2,365 3,7 | 10,3 
23.IV  12:28 19:24 02:23  87 И | Cnc 8,0646 +14,107 2,577 3,4 | 10,5 
07.V  11:51 18:43 01:39  77 И | Cnc 8,2986 +13,241 2,787 3,2 | 10,7 
21.V  11:16 18:04 00:55  68 И | Cnc 8,5656 +12,190 2,990 2,9 | 10,8 
04.VI  10:43 17:27 00:13  59 И | Cnc 8,8556 +10,946 3,181 2,8 | 10,9 
18.VI  10:12 16:50 23:28  51 И | Cnc 9,1617 +9,512 3,357 2,6 | 11,0 
02.VII 09:42 16:14 22:45  42 И | Leo 9,4780 +7,898 3,515 2,5 | 11,0 
16.VII 09:13 15:38 22:03  34 И | Sex 9,8007 +6,116 3,651 2,4 | 11,0 
30.VII 08:45 15:02 21:20  27 И | Sex 10,1266 +4,184 3,765 2,3 | 11,0 
13.VIII 08:17 14:27 20:37  19 И | Sex 10,4535 +2,122 3,853 2,3 | 10,9 
27.VIII 07:49 13:51 19:53  12 И | Sex 10,7796 -0,050 3,915 2,2 | 10,9 
10.IX  07:22 13:16 19:09  7 З | Leo 11,1035 -2,307 3,949 2,2 | 10,8 
24.IX  06:55 12:40 18:25  10 З | Leo 11,4238 -4,627 3,953 2,2 | 10,9 
08.X  06:27 12:04 17:40  17 З | Crt 11,7391 -6,985 3,929 2,2 | 11,0 
22.X  06:00 11:27 16:54  25 З | Vir 12,0476 -9,356 3,875 2,3 | 11,1 
05.XI  04:31 09:50 15:08  34 З | Vir 12,3478 -11,722 3,792 2,3 | 11,2 
19.XI  04:03 09:12 14:21  43 З | Crv 12,6348 -14,044 3,682 2,4 | 11,2 
03.XII 03:33 08:33 13:33  52 З | Crv 12,9053 -16,304 3,548 2,5 | 11,2 
17.XII 03:02 07:53 12:43  62 З | Vir 13,1536 -18,477 3,391 2,6 | 11,2 
31.XII 02:29 07:11 11:53  73 З | Vir 13,3724 -20,534 3,217 2,7 | 11,1 
___________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Моментите на всичкии явления са в официално време.
Всички съединения с Луната и планетите са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия.

В ефемеридите на малките планети са включени следните данни за 0 часа официално време:

За всяка малка планета е публикувана карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.