АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2022

Данни за 27 Euterpe - Евтерпа

Условия за наблюдение.

Най-благоприятни условия за наблюдение на астероида 27 Евтерпа настъпват около дата на противостояние със Слънцето в средата на ноември. Тогава малката планета ще бъде най-ярка и може да бъде открита в съзвездието Овен до границата с Бик.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2022г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
               възел    възел     2022г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
 - . -    - . -    - . -    - . -      04.I  15 4,1° С
_________________________________________________    01.II  22 4,3° С
                             02.III 06 4,3° С
       Геоцентрични явления 2022г.         30.III 12 4,0° С
_____________________________________________________  27.IV  19 3,3° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  26.V  02 2,2° С
        точка            точка    23.VI  08 0,8° С
_____________________________________________________  21.VII 13 0,7° Ю  
19.II  19  04.X  13  12.XI  19   23.XII 09   18.VIII 16 2,1° Ю
_____________________________________________________  15.IX  13 3,2° Ю
                             13.X  01 3,6° Ю
                             09.XI  00 3,1° Ю
                             05.XII 19 2,1° Ю
                             __________________

Карти и схеми.

Път между звездите.
Път на 27 Euterpe между звездите IX-XII. 45°
Път между звездите.
Път на 27 Euterpe между звездите IX-XII. 20°

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 10,41 h, амплитуда 0,10-0,25 m.
___________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ    Δ   π |  V
2022г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  " |  m
___________________________________|_________________________________|_____
01.I  09:39 14:29 19:19  29 И | Cap 20,7578 -18,823 3,394 2,6 | 12,5 
15.I  09:01 13:59 18:56  20 И | Cap 21,1628 -17,165 3,453 2,5 | 12,4 
29.I  08:23 13:28 18:33  12 И | Cap 21,5713 -15,288 3,485 2,5 | 12,2 
12.II  07:44 12:57 18:10  4 И | Aqr 21,9808 -13,215 3,491 2,5 | 12,0 
26.II  07:05 12:27 17:49  4 З | Aqr 22,3894 -10,979 3,472 2,5 | 11,9 
12.III 06:25 11:56 17:27  11 З | Aqr 22,7962 -8,612 3,428 2,6 | 12,1 
26.III 05:45 11:25 17:05  18 З | Aqr 23,2005 -6,152 3,361 2,6 | 12,2 
09.IV  05:05 10:54 16:43  26 З | Aqr 23,6022 -3,635 3,272 2,7 | 12,2 
23.IV  04:24 10:23 16:22  33 З | Psc 0,0013 -1,102 3,163 2,8 | 12,2 
07.V  03:43 09:51 15:59  40 З | Psc 0,3979 +1,409 3,037 2,9 | 12,2 
21.V  03:03 09:20 15:37  47 З | Psc 0,7915 +3,859 2,895 3,0 | 12,2 
04.VI  02:22 08:48 15:14  54 З | Psc 1,1816 +6,208 2,740 3,2 | 12,1 
18.VI  01:42 08:16 14:50  62 З | Psc 1,5663 +8,416 2,575 3,4 | 12,0 
02.VII 01:02 07:44 14:25  69 З | Psc 1,9431 +10,447 2,401 3,7 | 11,9 
16.VII 00:21 07:10 13:59  77 З | Ari 2,3072 +12,262 2,221 4,0 | 11,7 
30.VII 23:38 06:36 13:31  85 З | Ari 2,6521 +13,829 2,038 4,3 | 11,6 
13.VIII 22:57 06:00 13:00  93 З | Ari 2,9676 +15,117 1,855 4,7 | 11,3 
27.VIII 22:14 05:21 12:25 103 З | Ari 3,2408 +16,104 1,676 5,2 | 11,1 
10.IX  21:28 04:38 11:45 113 З | Tau 3,4534 +16,770 1,505 5,8 | 10,8 
24.IX  20:39 03:51 10:59 125 З | Tau 3,5848 +17,105 1,348 6,5 | 10,4 
08.X  19:46 02:58 10:06 138 З | Tau 3,6130 +17,096 1,212 7,2 | 10,0 
22.X  18:46 01:57 09:04 153 З | Tau 3,5273 +16,752 1,108 7,9 | 9,6 
05.XI  17:43 00:51 07:55 170 З | Ari 3,3410 +16,126 1,043 8,4 | 9,1 
19.XI  16:37 23:37 06:43 172 И | Ari 3,1068 +15,389 1,026 8,6 | 9,0 
03.XII 15:32 22:30 05:33 155 И | Ari 2,9000 +14,812 1,056 8,3 | 9,4 
17.XII 14:31 21:29 04:31 139 И | Ari 2,7852 +14,658 1,127 7,8 | 9,8 
31.XII 13:35 20:34 03:38 125 И | Ari 2,7903 +15,034 1,230 7,1 | 10,1 
___________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Моментите на всички явления и ефемериди са без корекция за лятно време, в UTC+2 време.
Всички съединения с Луната и планетите са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия.

В ефемеридите на малките планети са включени следните данни за 0 часа:

За всяка малка планета е публикувана карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.