АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2018           

Данни за 8 Flora - Флора

Условия за наблюдение.

Благоприятен период за наблюдение на астероида 8 Flora са първите два месеца от годината, като малката планета е най-ярка през януари. В този период малката планета преминава през съзвездието Близнаци.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2018г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2018г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
 - . -    - . -   28.I  10   - . -      02.I  05 1,0° С
_________________________________________________    29.I  07 3,4° С
                             25.II  15 4,7° С
       Геоцентрични явления 2018г.         25.III 08 4,9° С
_____________________________________________________  22.IV  04 4,4° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  20.V  05 3,5° С
        точка            точка    17.VI  09 2,5° С
_____________________________________________________  15.VII 15 1,5° С 
 - . -    - . -   02.I  20   11.II  21   12.VIII 22 0,6° С
20.IX  19   - . -    - . -      - . -    10.IX  06 0,1° Ю 
_____________________________________________________  08.X  13 0,5° Ю
                             05.XI  18 0,6° Ю
                             03.XII 22 0,5° Ю
                             31.XII 23 0,0° С
                             __________________

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 12.87 h, амплитуда 0.03-0.11 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2018г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
01.I  17:10 00:40 08:04 | 6 54 47.6 +20 54 24 Gem 8,6 1,026 2,014 | 176,8  8,2 
15.I  15:53 23:24 07:00 | 6 39 03.9 +22 13 19 Gem 8,2 1,068 2,038 | 164,5  8,6 
29.I  14:42 22:19 05:59 | 6 27 55.2 +23 18 50 Gem 7,6 1,157 2,063 | 147,7  9,1 
12.II  13:40 21:20 05:04 | 6 24 03.6 +24 08 02 Gem 6,8 1,284 2,088 | 132,6  9,5 
26.II  12:46 20:29 04:16 | 6 27 44.6 +24 41 59 Gem 6,1 1,440 2,113 | 119,3  9,9 
12.III 12:00 19:45 03:32 | 6 37 54.1 +25 01 22 Gem 5,4 1,614 2,139 | 107,5 10,2 
26.III 12:20 20:05 03:53 | 6 53 03.1 +25 05 31 Gem 4,9 1,798 2,165 | 97,0 10,5 
09.IV  11:45 19:29 03:15 | 7 11 56.9 +24 53 19 Gem 4,4 1,988 2,191 | 87,5 10,7 
23.IV  11:14 18:55 02:39 | 7 33 27.2 +24 23 41 Gem 4,0 2,177 2,216 | 78,7 10,9 
07.V  10:46 18:24 02:04 | 7 56 41.8 +23 36 12 Gem 3,7 2,362 2,241 | 70,5 11,1 
21.V  10:20 17:53 01:27 | 8 21 01.3 +22 31 05 Cnc 3,5 2,540 2,266 | 62,7 11,2 
04.VI  09:56 17:23 00:51 | 8 45 56.1 +21 09 15 Cnc 3,2 2,708 2,290 | 55,3 11,3 
18.VI  09:34 16:53 00:13 | 9 11 05.3 +19 32 03 Cnc 3,1 2,863 2,313 | 48,0 11,4 
02.VII 09:12 16:23 23:33 | 9 36 14.2 +17 41 16 Leo 2,9 3,004 2,336 | 40,9 11,5 
16.VII 08:50 15:52 22:55 | 10 01 14.0 +15 38 53 Leo 2,8 3,129 2,357 | 34,0 11,5 
30.VII 08:29 15:22 22:15 | 10 25 59.6 +13 27 04 Leo 2,7 3,236 2,378 | 27,0 11,5 
13.VIII 08:07 14:51 21:35 | 10 50 28.8 +11 08 04 Leo 2,6 3,322 2,398 | 20,2 11,5 
27.VIII 07:46 14:20 20:55 | 11 14 41.5 + 8 44 09 Leo 2,6 3,388 2,417 | 13,3 11,4 
10.IX  07:24 13:49 20:15 | 11 38 38.4 + 6 17 38 Vir 2,6 3,431 2,434 |  6,8 11,3 
24.IX  07:01 13:18 19:34 | 12 02 21.0 + 3 50 49 Vir 2,5 3,450 2,451 |  4,2 11,3 
08.X  06:39 12:46 18:54 | 12 25 50.0 + 1 26 02 Vir 2,5 3,445 2,466 |  9,8 11,4 
22.X  06:15 12:14 18:13 | 12 49 05.3 - 0 54 23 Vir 2,6 3,415 2,480 | 17,0 11,6 
05.XI  04:51 10:42 16:33 | 13 12 08.9 - 3 08 28 Vir 2,6 3,360 2,493 | 24,7 11,6 
19.XI  04:27 10:10 15:53 | 13 34 48.6 - 5 13 09 Vir 2,7 3,280 2,504 | 32,7 11,7 
03.XII 04:01 09:37 15:13 | 13 57 00.5 - 7 06 36 Vir 2,8 3,176 2,514 | 40,9 11,7 
17.XII 03:33 09:03 14:33 | 14 18 33.2 - 8 46 45 Vir 2,9 3,050 2,523 | 49,5 11,7 
31.XII 03:04 08:28 13:53 | 14 39 09.7 -10 11 43 Lib 3,0 2,904 2,531 | 58,5 11,7 
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Картите на пътя на астероида между звездите ще бъдат добавени по-късно.