АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2017           

Данни за 8 Flora - Флора

Условия за наблюдение.

Благоприятен период за наблюдение на астероида 8 Flora са последните четири месеца от годината, като малката планета е най-ярка през декември. В този период малката планета преминава през съзвездията Орион и Близнаци.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2017г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2017г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
20.VII 14   - . -    - . -    - . -      16.VIII 23 0,0° Ю
_________________________________________________    14.IX  04 0,7° Ю
                             12.X  04 1,5° Ю
       Геоцентрични явления 2017г.         08.XI  20 1,8° Ю
_____________________________________________________  12.XI  18 8,1° Ю
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  06.XII 04 1,1° Ю
        точка            точка    __________________
_____________________________________________________  
27.II  10  22.XI  05    - . -    - . -    
_____________________________________________________ 

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 12.87 h, амплитуда 0.03-0.11 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2017г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
10.IX  00:54 08:09 15:24 | 5 58 43.1 +18 33 04 Ori 4,9 1,805 1,873 | 77,5 10,3 
24.IX  00:25 07:39 14:54 | 6 24 28.3 +18 26 12 Gem 5,2 1,677 1,884 | 85,0 10,1 
08.X  23:51 07:07 14:20 | 6 46 52.0 +18 09 36 Gem 5,7 1,547 1,897 | 93,4 10,0 
22.X  23:15 06:29 13:41 | 7 04 56.4 +17 51 29 Gem 6,2 1,418 1,912 | 102,9  9,8 
05.XI  21:33 04:47 11:58 | 7 17 30.4 +17 41 40 Gem 6,8 1,294 1,929 | 113,9  9,5 
19.XI  20:42 03:57 11:09 | 7 23 14.2 +17 50 28 Gem 7,4 1,182 1,947 | 126,6  9,3 
03.XII 19:42 03:00 10:14 | 7 21 06.4 +18 25 55 Gem 8,0 1,093 1,968 | 141,3  9,0 
17.XII 18:32 01:55 09:13 | 7 11 15.9 +19 28 41 Gem 8,5 1,037 1,989 | 158,0  8,6 
31.XII 17:16 00:45 08:09 | 6 56 02.5 +20 48 27 Gem 8,6 1,025 2,012 | 175,6  8,3  
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на 8 Flora между звездите IX-XII. 30° Път на 8 Flora между звездите IX-XII. 90°