АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Данни за 6 Hebe - Хеба

Условия за наблюдение.

Най-благоприятния период за наблюдението на астероида 6 Хеба са юли и август, около датата на противостоянието му със Слънцето. Малката планета тогава преминава през съзвездията Орел и Стрелец.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2021г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
               възел    възел     2021г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
 - . -    - . -     - . -   03.X  23    11.I  00 10,8° С
_________________________________________________    08.II  01 12,1° С
                             08.III 00 13,6° С
       Геоцентрични явления 2021г.         04.IV  21 15,2° С
_____________________________________________________  02.V  14 16,6° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  30.V  04 17,4° С
        точка            точка    26.VI  11 16,7° С
_____________________________________________________  23.VII 12 13,8° С  
 - . -   02.VI  14  17.VII 13   31.VIII 05   19.VIII 13 9,5° С
_____________________________________________________  15.IX  20 5,7° С
                             13.X  11 3,1° С
                             10.XI  10 1,4° С
                             08.XII 17 0,1° С
                             __________________

Карти и схеми.

Път между звездите.
Път на 6 Hebe между звездите III-XI. 45°
Път между звездите.
Път на 6 Hebe между звездите VI-IX. 20°

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 7,27 h, амплитуда 0,05-0,21 m.
___________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ    Δ   π |  V
2021г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  " |  m
___________________________________|_________________________________|_____
01.I  05:29 10:46 16:03  27 З | Oph 17,0509 -12,123 3,538 2,5 | 11,2 
15.I  04:59 10:15 15:30  34 З | Ser 17,4460 -12,505 3,424 2,6 | 11,2 
29.I  04:28 09:43 14:58  43 З | Ser 17,8358 -12,599 3,287 2,7 | 11,2 
12.II  03:55 09:11 14:27  51 З | Ser 18,2157 -12,416 3,130 2,8 | 11,1 
26.II  03:20 08:37 13:55  59 З | Sct 18,5800 -11,980 2,956 3,0 | 11,0 
12.III 02:43 08:03 13:23  68 З | Sct 18,9232 -11,325 2,769 3,2 | 10,9 
26.III 02:03 07:27 12:50  77 З | Aql 19,2385 -10,503 2,571 3,4 | 10,8 
09.IV  02:21 07:48 13:15  86 З | Aql 19,5180 -9,582 2,368 3,7 | 10,6 
23.IV  01:37 07:07 12:37  96 З | Aql 19,7541 -8,643 2,164 4,1 | 10,4 
07.V  00:49 06:23 11:56 106 З | Aql 19,9358 -7,796 1,964 4,5 | 10,2 
21.V  23:55 05:35 11:10 118 З | Aql 20,0505 -7,180 1,774 4,9 | 9,9 
04.VI  23:01 04:42 10:18 130 З | Aql 20,0860 -6,960 1,603 5,5 | 9,5 
18.VI  22:04 03:43 09:18 143 З | Aql 20,0330 -7,313 1,457 6,0 | 9,2 
02.VII 21:05 02:40 08:11 158 З | Aql 19,8942 -8,376 1,348 6,5 | 8,8 
16.VII 20:04 01:33 06:57 169 З | Aql 19,6923 -10,157 1,284 6,8 | 8,4 
30.VII 19:05 00:25 05:40 163 И | Sgr 19,4747 -12,468 1,269 6,9 | 8,5 
13.VIII 18:10 23:15 04:24 148 И | Sgr 19,2984 -14,973 1,301 6,7 | 8,7 
27.VIII 17:20 22:15 03:14 134 И | Sgr 19,2104 -17,343 1,374 6,4 | 9,0 
10.IX  16:35 21:22 02:12 120 И | Sgr 19,2319 -19,365 1,477 5,9 | 9,3 
24.IX  15:55 20:35 01:18 108 И | Sgr 19,3636 -20,935 1,599 5,5 | 9,5 
08.X  15:18 19:54 00:32  97 И | Sgr 19,5927 -22,013 1,732 5,1 | 9,7 
22.X  14:45 19:18 23:50  88 И | Sgr 19,9031 -22,582 1,869 4,7 | 9,8 
05.XI  13:12 17:45 22:18  79 И | Cap 20,2785 -22,635 2,006 4,4 | 10,0 
19.XI  12:40 17:15 21:50  71 И | Cap 20,7018 -22,175 2,137 4,1 | 10,1 
03.XII 12:08 16:48 21:27  63 И | Cap 21,1603 -21,217 2,261 3,9 | 10,1 
17.XII 11:36 16:22 21:08  56 И | Cap 21,6435 -19,789 2,377 3,7 | 10,1 
31.XII 11:03 15:57 20:51  49 И | Aqr 22,1424 -17,935 2,482 3,5 | 10,2 
___________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Моментите на всичкии явления са в официално време.
Всички съединения с Луната и планетите са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия.

В ефемеридите на малките планети са включени следните данни за 0 часа официално време:

За всяка малка планета е публикувана карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.