АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2018           

Данни за 6 Hebe - Хеба

Условия за наблюдение.

От август до края на годината астероида 6 Hebe е сравнително по-ярък, като противостоянието му със Слънцето е през декември. При видимостта си, през втората половина на годината 6 Hebe преминава през съзвездията Бик, Орион и Еднорог.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2018г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2018г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
31.V  23   - . -    - . -    - . -      18.I  22 1,2° Ю
_________________________________________________    16.II  12 1,5° Ю
                             17.III 03 1,8° Ю
       Геоцентрични явления 2018г.         14.IV  20 2,3° Ю
_____________________________________________________  13.V  12 3,3° Ю
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  11.VI  03 4,6° Ю
        точка            точка    09.VII 16 6,5° Ю
_____________________________________________________  07.VIII 03 8,8° Ю  
03.III 14  12.XI  09  28.XII 04     - . -    04.IX  09 11,4° Ю 
_____________________________________________________  02.X  09 14,1° Ю
                             30.X  00 16,7° Ю
                             26.XI  07 18,1° Ю
                             23.XII 06 16,7° Ю
                             __________________

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 7.27 h, амплитуда 0.05-0.21 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2018г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
01.I  09:36 14:27 19:18 | 20 42 55.8 -18 35 29 Cap 3,0 2,915 2,096 | 28,0 10,3 
15.I  09:07 14:03 19:00 | 21 14 09.7 -17 18 17 Cap 3,0 2,958 2,070 | 21,3 10,2 
29.I  08:36 13:40 18:43 | 21 45 42.4 -15 39 20 Cap 2,9 2,983 2,045 | 14,8 10,1 
12.II  08:05 13:16 18:27 | 22 17 22.4 -13 41 40 Aqr 2,9 2,994 2,023 |  8,8 10,0 
26.II  07:33 12:53 18:13 | 22 49 04.3 -11 28 48 Aqr 2,9 2,989 2,002 |  4,4  9,8 
12.III 07:00 12:29 17:58 | 23 20 44.7 - 9 04 48 Aqr 3,0 2,970 1,984 |  5,8  9,8 
26.III 07:27 13:06 18:44 | 23 52 19.1 - 6 34 21 Aqr 3,0 2,939 1,968 | 10,7  9,9 
09.IV  06:54 12:42 18:30 | 0 23 59.7 - 4 01 05 Psc 3,0 2,897 1,955 | 16,0 10,0 
23.IV  06:21 12:19 18:16 | 0 55 44.2 - 1 29 57 Cet 3,1 2,846 1,945 | 21,3 10,0 
07.V  05:49 11:55 18:02 | 1 27 33.1 + 0 54 24 Cet 3,2 2,785 1,938 | 26,6 10,1 
21.V  05:18 11:32 17:46 | 1 59 27.1 + 3 07 41 Psc 3,2 2,718 1,934 | 31,7 10,1 
04.VI  04:47 11:09 17:31 | 2 31 21.6 + 5 05 40 Cet 3,3 2,643 1,933 | 36,9 10,1 
18.VI  04:18 10:45 17:13 | 3 03 10.5 + 6 44 45 Cet 3,4 2,562 1,935 | 42,1 10,1 
02.VII 03:49 10:22 16:54 | 3 34 40.6 + 8 01 52 Tau 3,5 2,475 1,941 | 47,4 10,1 
16.VII 03:21 09:57 16:33 | 4 05 36.8 + 8 55 00 Tau 3,7 2,381 1,949 | 52,9 10,1 
30.VII 02:55 09:32 16:10 | 4 35 36.2 + 9 22 58 Tau 3,8 2,281 1,961 | 58,6 10,0 
13.VIII 02:28 09:06 15:44 | 5 04 14.6 + 9 26 03 Ori 4,0 2,176 1,975 | 64,7 10,0 
27.VIII 02:01 08:37 15:14 | 5 31 00.3 + 9 05 36 Ori 4,3 2,064 1,992 | 71,3  9,9 
10.IX  01:33 08:06 14:40 | 5 55 20.5 + 8 24 32 Ori 4,5 1,946 2,011 | 78,5  9,8 
24.IX  01:02 07:32 14:02 | 6 16 33.6 + 7 27 06 Ori 4,8 1,824 2,032 | 86,4  9,7 
08.X  00:29 06:55 13:20 | 6 33 54.6 + 6 19 19 Mon 5,2 1,700 2,056 | 95,2  9,6 
22.X  23:47 06:12 12:33 | 6 46 27.7 + 5 09 08 Mon 5,6 1,577 2,081 | 105,2  9,4 
05.XI  22:03 04:23 10:41 | 6 53 17.1 + 4 06 59 Mon 6,0 1,461 2,108 | 116,5  9,2 
19.XI  21:10 03:29 09:43 | 6 53 28.4 + 3 26 31 Mon 6,4 1,361 2,136 | 129,2  8,9 
03.XII 20:08 02:27 08:41 | 6 46 55.2 + 3 22 16 Mon 6,8 1,288 2,166 | 143,0  8,7 
17.XII 18:58 01:20 07:37 | 6 34 47.9 + 4 05 47 Mon 7,0 1,252 2,196 | 156,2  8,5 
31.XII 17:43 00:10 06:33 | 6 20 09.5 + 5 38 08 Ori 6,9 1,264 2,227 | 161,9  8,5   
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Картите на пътя на астероида между звездите ще бъдат добавени по-късно.