АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2019           

Данни за 6 Hebe - Хеба

Условия за наблюдение.

През първите два месеца от годината астероида 6 Hebe е относително по-ярък. През този период малката планета се намира в съзвездието Орион, сред звездите на Млечния път, обстоятелство, което ще затрудни откриването ѝ.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2019г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2019г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
- . -     - . -    13.VI  10  - . -      19.I  07 12,4° Ю
_________________________________________________    15.II  15 7,8° Ю
                             15.III 05 4,6° Ю
       Геоцентрични явления 2019г.         12.IV  01 2,8° Ю
_____________________________________________________  09.V  23 1,9° Ю
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  07.VI  00 1,5° Ю
        точка            точка    05.VII 02 1,3° Ю
_____________________________________________________  02.VIII 06 1,1° Ю  
- . -    - . -    - . -      08.II  19   30.VIII 11 0,8° Ю 
28.VIII 05  - . -    - . -      - . -     27.IX  16 0,3° Ю
_____________________________________________________  25.X  19 0,5° С
                             22.XI  18 1,6° С
                             20.XII 14 3,4° С
                             __________________

Карти и схеми.

Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на 6 Hebe между звездите I-V. 30° Път на 6 Hebe между звездите I-V. 90°

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 7.27 h, амплитуда 0.05-0.21 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2019г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
01.I  17:37 00:05 06:28 | 6 19 05.8 + 5 46 32 Ori 6,9 1,267 2,229 | 161,8  8,5 
15.I  16:21 22:53 05:29 | 6 06 08.0 + 7 56 46 Ori 6,6 1,333 2,261 | 152,8  8,7 
29.I  15:09 21:50 04:36 | 5 58 05.3 +10 21 10 Ori 6,1 1,447 2,293 | 139,3  9,1 
12.II  14:03 20:54 03:48 | 5 56 18.9 +12 42 09 Ori 5,5 1,599 2,325 | 125,7  9,5 
26.II  13:04 20:03 03:06 | 6 00 43.1 +14 48 53 Ori 4,9 1,777 2,357 | 113,1  9,8 
12.III 12:11 19:18 02:28 | 6 10 24.1 +16 36 02 Ori 4,5 1,974 2,389 | 101,6 10,1 
26.III 11:24 18:37 01:53 | 6 24 19.2 +18 01 25 Gem 4,0 2,179 2,420 | 91,1 10,3 
09.IV  11:42 18:59 02:19 | 6 41 24.7 +19 04 12 Gem 3,7 2,386 2,452 | 81,3 10,5 
23.IV  11:04 18:24 01:46 | 7 00 57.1 +19 44 54 Gem 3,4 2,591 2,482 | 72,2 10,7 
07.V  10:29 17:50 01:14 | 7 22 11.4 +20 03 59 Gem 3,2 2,788 2,512 | 63,5 10,9 
21.V  09:56 17:17 00:41 | 7 44 35.4 +20 02 29 Gem 3,0 2,974 2,542 | 55,1 11,0 
04.VI  09:26 16:45 00:07 | 8 07 42.0 +19 41 48 Cnc 2,8 3,145 2,571 | 47,1 11,0 
18.VI  08:57 16:14 23:31 | 8 31 11.5 +19 03 36 Cnc 2,7 3,298 2,599 | 39,2 11,1 
02.VII 08:29 15:42 22:55 | 8 54 47.7 +18 09 50 Cnc 2,6 3,431 2,625 | 31,5 11,1 
16.VII 08:02 15:11 22:19 | 9 18 19.8 +17 02 35 Cnc 2,5 3,542 2,651 | 23,9 11,1 
30.VII 07:36 14:39 21:41 | 9 41 38.7 +15 44 07 Leo 2,4 3,630 2,676 | 16,3 11,1 
13.VIII 07:10 14:07 21:03 | 10 04 39.3 +14 16 46 Leo 2,4 3,691 2,700 |  8,9 11,0 
27.VIII 06:44 13:34 20:24 | 10 27 16.9 +12 43 01 Leo 2,4 3,726 2,723 |  3,0 10,9 
10.IX  06:17 13:01 19:45 | 10 49 28.9 +11 05 23 Leo 2,4 3,733 2,745 |  7,9 11,0 
24.IX  05:50 12:28 19:05 | 11 11 11.8 + 9 26 35 Leo 2,4 3,713 2,765 | 15,7 11,2 
08.X  05:22 11:54 18:25 | 11 32 22.5 + 7 49 20 Leo 2,4 3,663 2,785 | 23,9 11,3 
22.X  04:53 11:19 17:45 | 11 52 55.7 + 6 16 40 Vir 2,4 3,587 2,803 | 32,4 11,3 
05.XI  03:23 09:44 16:04 | 12 12 48.3 + 4 51 25 Vir 2,5 3,483 2,820 | 41,3 11,4 
19.XI  02:52 09:07 15:23 | 12 31 42.3 + 3 37 33 Vir 2,6 3,355 2,835 | 50,5 11,4 
03.XII 02:18 08:30 14:42 | 12 49 27.6 + 2 38 19 Vir 2,7 3,204 2,849 | 60,1 11,3 
17.XII 01:42 07:51 14:01 | 13 05 43.5 + 1 57 37 Vir 2,9 3,036 2,862 | 70,2 11,3 
31.XII 01:02 07:10 13:19 | 13 20 04.7 + 1 39 24 Vir 3,1 2,855 2,874 | 80,9 11,2 
_______________________________________________________________________________________