АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2018           

Данни за 7 Iris - Ирис

Условия за наблюдение.

Благоприятен период за наблюдение на астероида 7 Iris са първите три месеца на годината. В този период астероида преминава през съзвездията Овен и Бик.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2018г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2018г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
 - . -    - . -    - . -    - . -      25.I  15 5,9° С
_________________________________________________    22.II  18 4,5° С
                             22.III 23 3,1° С
       Геоцентрични явления 2018г.         20.IV  07 1,6° С
_____________________________________________________  18.V  15 0,1° Ю
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  15.VI  23 1,7° Ю
        точка            точка    14.VII 08 3,4° Ю
_____________________________________________________  11.VIII 17 4,9° Ю
17.VIII 13   - . -    - . -      - . -    09.IX  01 6,3° Ю
_____________________________________________________  07.X  07 7,5° Ю
                             04.XI  10 8,7° Ю
                             02.XII 09 9,8° Ю
                             30.XII 05 10,7° Ю
                             __________________

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 7.14 h, амплитуда 0.04-0.29 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2018г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
01.I  12:49 19:51 02:55 | 2 08 03.9 +15 27 40 Ari 7,3 1,203 1,853 | 114,9  8,5 
15.I  12:10 19:14 02:20 | 2 25 37.8 +15 51 32 Ari 6,5 1,348 1,867 | 104,8  8,8 
29.I  11:33 18:40 01:49 | 2 47 13.5 +16 39 48 Ari 5,8 1,504 1,884 | 95,7  9,1 
12.II  10:59 18:10 01:23 | 3 11 51.9 +17 40 47 Ari 5,3 1,666 1,905 | 87,4  9,4 
26.II  10:26 17:42 01:00 | 3 38 50.4 +18 44 35 Tau 4,8 1,832 1,928 | 79,8  9,6 
12.III 09:55 17:15 00:38 | 4 07 32.6 +19 42 59 Tau 4,4 1,999 1,955 | 72,6  9,7 
26.III 10:27 17:50 01:16 | 4 37 25.5 +20 29 33 Tau 4,1 2,164 1,983 | 65,8  9,9 
09.IV  10:00 17:26 00:54 | 5 08 12.9 +20 59 51 Tau 3,8 2,327 2,014 | 59,2 10,0 
23.IV  09:35 17:02 00:30 | 5 39 27.7 +21 10 35 Tau 3,5 2,485 2,046 | 52,8 10,1 
07.V  09:12 16:38 00:06 | 6 10 47.8 +20 59 59 Ori 3,3 2,635 2,080 | 46,5 10,2 
21.V  08:51 16:14 23:37 | 6 41 55.4 +20 27 35 Gem 3,2 2,777 2,115 | 40,3 10,3  
04.VI  08:30 15:50 23:09 | 7 12 34.1 +19 33 50 Gem 3,0 2,908 2,151 | 34,2 10,3 
18.VI  08:11 15:24 22:38 | 7 42 32.3 +18 20 05 Gem 2,9 3,026 2,187 | 28,0 10,4 
02.VII 07:51 14:58 22:05 | 8 11 40.8 +16 48 10 Cnc 2,8 3,131 2,224 | 21,9 10,4 
16.VII 07:32 14:31 21:31 | 8 39 54.7 +15 00 20 Cnc 2,7 3,219 2,261 | 15,7 10,3 
30.VII 07:12 14:03 20:55 | 9 07 10.9 +12 59 03 Cnc 2,7 3,289 2,298 |  9,5 10,3 
13.VIII 06:52 13:35 20:17 | 9 33 29.1 +10 46 50 Leo 2,6 3,341 2,335 |  4,1 10,2 
27.VIII 06:31 13:05 19:38 | 9 58 49.7 + 8 26 15 Leo 2,6 3,371 2,372 |  5,7 10,3 
10.IX  06:09 12:34 18:58 | 10 23 14.0 + 5 59 46 Sex 2,6 3,380 2,408 | 12,1 10,5 
24.IX  05:47 12:02 18:17 | 10 46 42.2 + 3 29 52 Sex 2,6 3,365 2,443 | 19,2 10,6 
08.X  05:24 11:30 17:35 | 11 09 13.9 + 0 58 56 Leo 2,6 3,327 2,478 | 26,7 10,8 
22.X  04:59 10:56 16:53 | 11 30 46.0 - 1 30 40 Leo 2,7 3,265 2,512 | 34,5 10,8 
05.XI  03:34 09:21 15:09 | 11 51 16.5 - 3 56 58 Vir 2,8 3,179 2,545 | 42,8 10,9 
19.XI  03:06 08:45 14:24 | 12 10 27.8 - 6 16 45 Vir 2,9 3,070 2,577 | 51,5 10,9 
03.XII 02:37 08:08 13:38 | 12 28 08.6 - 8 28 02 Vir 3,0 2,941 2,607 | 60,8 10,9 
17.XII 02:05 07:28 12:51 | 12 43 56.9 -10 28 17 Vir 3,1 2,794 2,637 | 70,6 10,9 
31.XII 01:30 06:47 12:03 | 12 57 23.2 -12 14 41 Vir 3,3 2,634 2,666 | 81,0 10,8 
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Картите на пътя на астероида между звездите ще бъдат добавени по-късно.