АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2017           

Данни за 7 Iris - Ирис

Условия за наблюдение.

Благоприятен период за наблюдение на астероида 7 Iris е от юни до декември, като малката планета е най-ярка и видима цяла нощ през октомври и ноември, около датата на противостояние със Слънцето. В този период астероида преминава през съзвездията Риби и Овен.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2017г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2017г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
18.XI  11   - . -    - . -    - . -      21.V  09 7,2° С
_________________________________________________    18.VI  17 9,2° С
                             16.VII 21 11,0° С
       Геоцентрични явления 2017г.         13.VIII 21 12,5° С
_____________________________________________________  10.IX  13 13,7° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  07.X  21 14,0° С
        точка            точка    03.XI  21 12,7° С
_____________________________________________________  01.XII 01 10,0° С
16.I  21  24.IX  02  30.X  01   29.XI  15   28.XII 16 7,7° С
_____________________________________________________  __________________

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 7.14 h, амплитуда 0.04-0.29 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2017г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
07.V  03:41 09:45 15:50 | 23 18 48.2 + 0 22 01 Psc 3,5 2,545 2,146 | 55,7 10,3 
21.V  03:00 09:15 15:30 | 23 43 30.5 + 3 24 47 Psc 3,7 2,379 2,110 | 62,3 10,2 
04.VI  02:17 08:44 15:11 | 0 07 48.2 + 6 28 01 Psc 4,0 2,209 2,075 | 69,0 10,0 
18.VI  01:35 08:13 14:51 | 0 31 35.8 + 9 28 40 Psc 4,3 2,038 2,041 | 75,7  9,9 
02.VII 00:51 07:41 14:30 | 0 54 41.9 +12 23 31 Psc 4,7 1,866 2,009 | 82,7  9,7 
16.VII 00:07 07:08 14:08 | 1 16 46.4 +15 08 57 Psc 5,2 1,697 1,979 | 89,9  9,5 
30.VII 23:19 06:33 13:44 | 1 37 17.5 +17 41 09 Psc 5,7 1,532 1,950 | 97,7  9,2 
13.VIII 22:32 05:56 13:17 | 1 55 27.0 +19 55 32 Ari 6,4 1,375 1,925 | 106,1  8,9 
27.VIII 21:43 05:15 12:45 | 2 10 07.4 +21 46 48 Ari 7,1 1,228 1,901 | 115,6  8,6 
10.IX  20:51 04:30 12:05 | 2 19 54.2 +23 07 36 Ari 8,0 1,096 1,881 | 126,3  8,2 
24.IX  19:56 03:38 11:17 | 2 23 22.5 +23 48 27 Ari 8,9 0,985 1,864 | 138,7  7,9 
08.X  18:58 02:40 10:17 | 2 19 53.0 +23 37 59 Ari 9,7 0,901 1,851 | 152,6  7,4 
22.X  17:59 01:36 09:07 | 2 10 41.8 +22 30 16 Ari 10,3 0,853 1,841 | 167,0  7,0 
05.XI  16:02 23:25 06:52 | 1 59 34.9 +20 36 01 Ari 10,4 0,847 1,835 | 169,2  6,9 
19.XI  15:09 22:22 05:40 | 1 51 26.1 +18 28 30 Ari 9,9 0,883 1,833 | 155,1  7,3 
03.XII 14:20 21:26 04:36 | 1 49 37.3 +16 43 50 Ari 9,2 0,959 1,836 | 140,4  7,7 
17.XII 13:34 20:36 03:42 | 1 55 01.9 +15 42 42 Ari 8,3 1,064 1,842 | 127,2  8,1 
31.XII 12:52 19:54 02:58 | 2 06 59.7 +15 27 15 Ari 7,4 1,193 1,852 | 115,7  8,5 
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на 7 Iris между звездите VI-XII. 30° Път на 7 Iris между звездите V-XII. 90°