АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2017           

Данни за 89 Julia - Джулия

Условия за наблюдение.

Благоприятен период за наблюдение на астероида 89 Julia е от юли до октомври, като малката планета е най-ярка и видима цяла нощ през септември, около датата на противостояние със Слънцето. В този период малката планета се движи в съзвездията Риби и Пегас.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2017г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2017г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
06.X  11   - . -   28.V  01   - . -      14.VII 11 8,9° С
_________________________________________________    10.VIII 17 14,5° С
                             06.IX  15 19,5° С
       Геоцентрични явления 2017г.         03.X  14 21,6° С
_____________________________________________________  30.X  21 21,4° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  27.XI  17 20,6° С
        точка            точка    __________________
_____________________________________________________  
 - . -   19.VII 20  08.IX  23   18.X  12 
_____________________________________________________ 

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 11.39 h, амплитуда 0.10-0.25 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2017г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
02.VII 23:53 05:58 12:00 | 23 12 33.4 - 0 12 14 Psc 5,7 1,552 2,136 | 110,9 10,4 
16.VII 22:51 05:08 11:20 | 23 16 52.1 + 2 51 45 Psc 6,3 1,402 2,122 | 121,9 10,1 
30.VII 21:43 04:11 10:34 | 23 15 21.3 + 5 43 11 Psc 6,9 1,274 2,109 | 133,9  9,8 
13.VIII 20:31 03:08 09:41 | 23 07 36.1 + 8 10 41 Psc 7,5 1,176 2,098 | 146,7  9,4 
27.VIII 19:16 02:00 08:39 | 22 54 29.3 + 9 59 55 Peg 7,9 1,117 2,090 | 158,3  9,1 
10.IX  18:01 00:50 07:33 | 22 38 54.6 +11 00 33 Peg 8,0 1,102 2,084 | 161,9  9,0 
24.IX  16:52 23:36 06:25 | 22 24 59.4 +11 15 43 Peg 7,7 1,133 2,081 | 153,4  9,2 
08.X  15:49 22:33 05:20 | 22 16 21.9 +11 03 14 Peg 7,3 1,205 2,080 | 140,8  9,5 
22.X  14:54 21:36 04:23 | 22 14 39.5 +10 45 31 Peg 6,7 1,310 2,081 | 128,3  9,8 
05.XI  13:05 19:47 02:33 | 22 19 50.2 +10 40 02 Peg 6,1 1,440 2,085 | 116,7 10,2 
19.XI  12:20 19:03 01:50 | 22 30 49.9 +10 56 10 Peg 5,5 1,585 2,092 | 106,2 10,4  
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на 89 Julia между звездите VII-XI. 30° Път на 89 Julia между звездите VII-XI. 90°