АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2018           

Данни за 3 Juno - Юнона

Условия за наблюдение.

Втората половина на годината е благоприятна за наблюдение на астероида 3 Юнона, като малката планета е най-ярка през ноември. В този период астероида се движи в съзвездията Риби, Кит, Бик и Еридан.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2018г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2018г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
23.XI  18   - . -    - . -   17.V  19    18.I  13 4,8° С
_________________________________________________    15.II  21 4,9° С
                             16.III 06 5,0° С
       Геоцентрични явления 2018г.         13.IV  17 4,9° С
_____________________________________________________  12.V  03 4,5° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  09.VI  13 3,6° С
        точка            точка    07.VII 21 1,8° С
_____________________________________________________  05.VIII 01 1,1° Ю
14.II  12  16.X  20  17.XI  23   27.XII 16   02.IX  00 5,2° Ю
_____________________________________________________  29.IX  16 10,5° Ю
                             26.X  21 15,9° Ю
                             22.XI  20 18,8° Ю
                             19.XII 23 17,6° Ю
                             __________________

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 7.21 h, амплитуда 0.13-0.22 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2018г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
01.I  08:58 14:11 19:24 | 20 27 06.2 -13 16 32 Cap 2,5 3,501 2,652 | 26,2 10,7 
15.I  08:23 13:40 18:56 | 20 51 08.3 -12 18 31 Aqr 2,5 3,534 2,613 | 18,0 10,6 
29.I  07:48 13:09 18:31 | 21 15 42.0 -11 04 13 Aqr 2,5 3,540 2,575 | 10,3 10,4 
12.II  07:12 12:39 18:06 | 21 40 35.9 - 9 35 24 Cap 2,5 3,521 2,536 |  4,2 10,3 
26.II  06:36 12:09 17:42 | 22 05 42.8 - 7 54 07 Aqr 2,5 3,478 2,497 |  7,3 10,3 
12.III 05:59 11:39 17:20 | 22 30 57.3 - 6 02 51 Aqr 2,6 3,410 2,457 | 14,2 10,3 
26.III 06:22 12:09 17:57 | 22 56 12.9 - 4 04 33 Aqr 2,6 3,322 2,418 | 21,3 10,3 
09.IV  05:44 11:40 17:35 | 23 21 37.1 - 2 01 30 Psc 2,7 3,213 2,380 | 28,4 10,3 
23.IV  05:07 11:10 17:13 | 23 47 06.4 + 0 02 57 Psc 2,8 3,088 2,341 | 35,4 10,3 
07.V  04:30 10:40 16:51 | 0 12 40.6 + 2 05 23 Psc 3,0 2,948 2,304 | 42,3 10,2 
21.V  03:53 10:11 16:29 | 0 38 20.5 + 4 02 23 Psc 3,1 2,796 2,267 | 49,2 10,1 
04.VI  03:17 09:41 16:06 | 1 04 03.5 + 5 50 04 Psc 3,3 2,634 2,232 | 56,0 10,0 
18.VI  02:42 09:12 15:42 | 1 29 45.9 + 7 24 29 Psc 3,6 2,465 2,198 | 62,9  9,9 
02.VII 02:07 08:42 15:17 | 1 55 17.3 + 8 41 14 Psc 3,8 2,291 2,165 | 69,9  9,8 
16.VII 01:34 08:12 14:51 | 2 20 23.4 + 9 35 57 Cet 4,2 2,115 2,134 | 77,1  9,6 
30.VII 01:01 07:41 14:22 | 2 44 38.4 +10 03 56 Cet 4,5 1,940 2,106 | 84,6  9,4 
13.VIII 00:29 07:09 13:49 | 3 07 29.1 +10 00 50 Cet 5,0 1,768 2,080 | 92,6  9,2 
27.VIII 23:54 06:34 13:12 | 3 28 06.4 + 9 22 35 Tau 5,5 1,603 2,056 | 101,1  8,9 
10.IX  23:21 05:57 12:29 | 3 45 31.3 + 8 06 35 Tau 6,1 1,448 2,036 | 110,5  8,7 
24.IX  22:46 05:14 11:40 | 3 58 29.9 + 6 12 34 Tau 6,7 1,308 2,018 | 120,7  8,4 
08.X  22:07 04:27 10:42 | 4 05 50.8 + 3 45 37 Tau 7,4 1,189 2,004 | 131,8  8,1 
22.X  21:23 03:32 09:38 | 4 06 40.3 + 0 59 25 Tau 8,0 1,099 1,993 | 143,4  7,8 
05.XI  19:32 01:32 07:28 | 4 01 13.6 - 1 40 51 Eri 8,4 1,044 1,987 | 153,3  7,5 
19.XI  18:34 00:27 06:15 | 3 51 31.3 - 3 40 34 Eri 8,5 1,031 1,983 | 156,6  7,4 
03.XII 17:32 23:17 05:07 | 3 41 14.0 - 4 32 29 Eri 8,3 1,060 1,984 | 150,3  7,6 
17.XII 16:28 22:15 04:07 | 3 34 06.4 - 4 08 56 Eri 7,8 1,129 1,988 | 139,4  7,9 
31.XII 15:27 21:19 03:16 | 3 32 33.4 - 2 42 26 Eri 7,1 1,229 1,996 | 127,8  8,2 
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Картите на пътя на астероида между звездите ще бъдат добавени по-късно.