АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2022

Данни за 20 Massalia - Масалия

Условия за наблюдение.

Втората половина на януари и февруари са най-благоприятния период за наблюдение на астероида 20 Масалия. Тогава малката планета ще е най- ярка и може да бъде открита сред звездите на съзвездието Рак.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2022г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
               възел    възел     2022г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
 - . -    - . -   26.IX  21   - . -     19.I  17 6,5° Ю
_________________________________________________    15.II  13 6,3° Ю
                             14.III 14 6,1° Ю
       Геоцентрични явления 2022г.         11.IV  03 6,1° Ю
_____________________________________________________  09.V  00 6,1° Ю
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  06.VI  03 6,0° Ю
        точка            точка    04.VII 08 5,5° Ю
_____________________________________________________  01.VIII 14 4,7° Ю  
  - . -    - . -   05.II  10   17.III 17   29.VIII 21 3,6° Ю
27.X  11   - . -    - . -      - . -    27.IX  05 2,3° Ю
_____________________________________________________  25.X  14 1,0° Ю
                             22.XI  22 0,4° С
                             21.XII 07 1,7° С
                             __________________

Карти и схеми.

Път между звездите.
Път на 20 Massalia между звездите I-VI. 45°
Път между звездите.
Път на 20 Massalia между звездите I-V. 20°

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 8,10 h, амплитуда 0,17-0,27 m.
___________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ    Δ   π |  V
2022г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  " |  m
___________________________________|_________________________________|_____
01.I  20:28 03:23 10:13 138 З | Leo 9,6327 +12,805 1,246 7,0 | 9,6 
15.I  19:25 02:21 09:13 153 З | Leo 9,5309 +13,237 1,163 7,6 | 9,2 
29.I  18:15 01:15 08:10 171 З | Cnc 9,3394 +14,133 1,122 7,8 | 8,8 
12.II  17:02 00:06 07:06 172 И | Cnc 9,1124 +15,205 1,130 7,8 | 8,8 
26.II  15:51 22:55 06:04 155 И | Cnc 8,9219 +16,119 1,188 7,4 | 9,3 
12.III 14:49 21:55 05:05 139 И | Cnc 8,8214 +16,662 1,288 6,8 | 9,7 
26.III 13:54 21:01 04:11 125 И | Cnc 8,8307 +16,763 1,421 6,2 | 10,1 
09.IV  13:07 20:13 03:21 113 И | Cnc 8,9423 +16,438 1,576 5,6 | 10,4 
23.IV  12:27 19:30 02:35 102 И | Cnc 9,1371 +15,719 1,746 5,0 | 10,7 
07.V  11:52 18:50 01:51  93 И | Leo 9,3944 +14,645 1,924 4,6 | 10,9 
21.V  11:21 18:13 01:08  84 И | Leo 9,6968 +13,250 2,104 4,2 | 11,1 
04.VI  10:52 17:38 00:26  75 И | Leo 10,0303 +11,572 2,283 3,8 | 11,3 
18.VI  10:26 17:04 23:42  68 И | Leo 10,3852 +9,650 2,458 3,6 | 11,4 
02.VII 10:01 16:31 23:01  60 И | Leo 10,7544 +7,524 2,627 3,3 | 11,5 
16.VII 09:38 15:59 22:20  53 И | Leo 11,1335 +5,234 2,786 3,2 | 11,6 
30.VII 09:15 15:27 21:40  46 И | Leo 11,5195 +2,824 2,933 3,0 | 11,7 
13.VIII 08:52 14:55 20:59  39 И | Vir 11,9110 +0,332 3,067 2,9 | 11,7 
27.VIII 08:30 14:24 20:18  32 И | Vir 12,3069 -2,198 3,185 2,8 | 11,7 
10.IX  08:08 13:53 19:38  25 И | Vir 12,7071 -4,728 3,286 2,7 | 11,7 
24.IX  07:47 13:22 18:57  18 И | Vir 13,1115 -7,216 3,368 2,6 | 11,7 
08.X  07:25 12:51 18:18  10 И | Vir 13,5202 -9,624 3,429 2,6 | 11,6 
22.X  07:03 12:21 17:39  3 И | Vir 13,9328 -11,914 3,467 2,5 | 11,4 
05.XI  06:42 11:51 17:00  5 З | Vir 14,3488 -14,049 3,481 2,5 | 11,5 
19.XI  06:19 11:21 16:22  12 З | Lib 14,7668 -15,994 3,472 2,5 | 11,7 
03.XII 05:57 10:51 15:45  20 З | Lib 15,1850 -17,723 3,437 2,6 | 11,8 
17.XII 05:33 10:20 15:08  28 З | Lib 15,6002 -19,210 3,377 2,6 | 11,9 
31.XII 05:07 09:50 14:32  37 З | Sco 16,0086 -20,440 3,293 2,7 | 12,0 
___________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Моментите на всички явления и ефемериди са без корекция за лятно време, в UTC+2 време.
Всички съединения с Луната и планетите са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия.

В ефемеридите на малките планети са включени следните данни за 0 часа:

За всяка малка планета е публикувана карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.