АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2017           

Данни за 20 Massalia - Масалия

Условия за наблюдение.

Благоприятен период за наблюдение на астероида 20 Massalia са последните три месеца от годината, като малката планета е най-ярка и видима цяла нощ през декември, около датата на противостояние със Слънцето. В този период малката планета преминава през съзвездията Бик, Близнаци и Орион.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2017г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2017г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
 - . -    - . -    - . -   16.VI  22    11.X  05 3,5° С
_________________________________________________    07.XI  16 2,9° С
                             04.XII 21 2,7° С
       Геоцентрични явления 2017г.         31.XII 22 3,0° С
_____________________________________________________  __________________
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  
        точка            точка    
_____________________________________________________  
23.III 11  07.XI  17  17.XII 18    - . -    
_____________________________________________________ 

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 8.10 h, амплитуда 0.15-0.27 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2017г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
08.X  22:35 06:12 13:46 | 5 52 16.8 +22 53 36 Tau 5,4 1,616 2,132 | 106,3 10,3 
22.X  21:51 05:28 13:02 | 6 03 26.9 +22 46 41 Gem 6,0 1,457 2,118 | 117,6 10,0 
05.XI  20:01 03:38 11:10 | 6 08 24.4 +22 37 41 Gem 6,7 1,315 2,105 | 130,5  9,6 
19.XI  19:04 02:40 10:12 | 6 06 09.0 +22 29 37 Gem 7,3 1,199 2,094 | 145,1  9,3 
03.XII 18:00 01:36 09:07 | 5 56 49.0 +22 22 20 Ori 7,8 1,121 2,085 | 161,4  8,9 
17.XII 16:51 00:27 07:57 | 5 42 42.6 +22 13 41 Tau 8,1 1,088 2,078 | 178,4  8,4 
31.XII 15:43 23:13 06:47 | 5 28 11.5 +22 03 23 Tau 8,0 1,104 2,072 | 163,4  8,8  
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на 20 Massalia между звездите X-XII. 30° Път на 20 Massalia между звездите X-XII. 90°