АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2018           

Данни за 20 Massalia - Масалия

Условия за наблюдение.

Най-благоприятен период за наблюдение на астероида 20 Massalia са януари и февруари, когато малката планета е най-ярка и видима цяла нощ. В този период 20 Massalia може да бъде открита в съзвездието Бик.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2018г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2018г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
03.II  20   - . -    - . -    - . -      28.I  04 3,3° С
_________________________________________________    24.II  17 3,2° С
                             24.III 13 2,7° С
       Геоцентрични явления 2018г.         21.IV  15 1,8° С
_____________________________________________________  19.V  19 0,6° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  17.VI  02 0,8° Ю
        точка            точка    15.VII 10 2,1° Ю
_____________________________________________________  12.VIII 20 3,2° Ю
  - . -    - . -    - . -     26.I  22   10.IX  06 4,1° Ю
22.IX  04   - . -    - . -      - . -    08.X  16 4,7° Ю
_____________________________________________________  05.XI  23 5,1° Ю
                             04.XII 05 5,2° Ю
                             __________________

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 8.10 h, амплитуда 0.15-0.27 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2018г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
01.I  15:38 23:08 06:42 | 5 27 13.1 +22 02 39 Tau 7,9 1,108 2,072 | 162,2  8,8 
15.I  14:34 22:03 05:37 | 5 17 22.1 +21 55 34 Tau 7,5 1,174 2,068 | 145,6  9,2 
29.I  13:36 21:06 04:39 | 5 14 37.1 +21 56 34 Tau 6,9 1,278 2,066 | 130,8  9,5 
12.II  12:46 20:16 03:50 | 5 19 20.3 +22 06 13 Tau 6,2 1,408 2,067 | 117,7  9,8 
26.II  12:01 19:33 03:07 | 5 30 39.4 +22 20 31 Tau 5,6 1,555 2,069 | 106,2 10,1 
12.III 11:22 18:54 02:30 | 5 47 16.8 +22 33 21 Tau 5,1 1,712 2,073 | 96,0 10,4 
26.III 11:47 19:20 02:56 | 6 07 55.0 +22 38 27 Gem 4,7 1,873 2,078 | 86,9 10,6 
09.IV  11:16 18:49 02:24 | 6 31 36.8 +22 30 39 Gem 4,3 2,034 2,086 | 78,5 10,7 
23.IV  10:49 18:20 01:52 | 6 57 26.5 +22 06 06 Gem 4,0 2,193 2,096 | 70,8 10,9 
07.V  10:24 17:52 01:21 | 7 24 40.0 +21 22 26 Gem 3,7 2,347 2,107 | 63,6 11,0 
21.V  10:02 17:25 00:49 | 7 52 42.8 +20 18 41 Gem 3,5 2,495 2,119 | 56,7 11,1 
04.VI  09:42 16:58 00:16 | 8 21 07.4 +18 55 04 Cnc 3,3 2,633 2,133 | 50,1 11,2 
18.VI  09:22 16:31 23:40 | 8 49 33.8 +17 12 44 Cnc 3,2 2,763 2,149 | 43,7 11,2 
02.VII 09:04 16:04 23:05 | 9 17 47.8 +15 13 32 Cnc 3,0 2,881 2,166 | 37,4 11,2 
16.VII 08:46 15:37 22:28 | 9 45 40.7 +12 59 45 Leo 2,9 2,987 2,184 | 31,2 11,3 
30.VII 08:27 15:09 21:51 | 10 13 08.3 +10 34 01 Leo 2,9 3,079 2,202 | 24,9 11,3 
13.VIII 08:09 14:41 21:13 | 10 40 09.4 + 7 59 04 Leo 2,8 3,157 2,222 | 18,7 11,2 
27.VIII 07:51 14:13 20:34 | 11 06 45.3 + 5 17 41 Leo 2,7 3,218 2,242 | 12,3 11,2 
10.IX  07:32 13:44 19:55 | 11 32 58.3 + 2 32 42 Leo 2,7 3,263 2,263 |  5,9 11,1 
24.IX  07:13 13:14 19:16 | 11 58 51.5 - 0 13 10 Vir 2,7 3,288 2,285 |  0,8 11,0 
08.X  06:53 12:45 18:36 | 12 24 27.3 - 2 57 11 Vir 2,7 3,294 2,307 |  7,5 11,2 
22.X  06:33 12:15 17:56 | 12 49 47.2 - 5 36 44 Vir 2,7 3,280 2,329 | 14,6 11,3 
05.XI  05:13 10:45 16:17 | 13 14 55.0 - 8 09 42 Vir 2,7 3,244 2,351 | 21,8 11,5 
19.XI  04:52 10:14 15:37 | 13 39 39.0 -10 32 50 Vir 2,8 3,187 2,374 | 29,4 11,5 
03.XII 04:29 09:44 14:58 | 14 03 56.6 -12 44 21 Vir 2,8 3,108 2,396 | 37,2 11,6 
17.XII 04:05 09:12 14:19 | 14 27 37.3 -14 42 25 Lib 2,9 3,009 2,418 | 45,3 11,6 
31.XII 03:40 08:40 13:39 | 14 50 24.5 -16 25 29 Lib 3,0 2,890 2,440 | 53,8 11,6 
 
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Картите на пътя на астероида между звездите ще бъдат добавени по-късно.