АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2019           

Данни за Меркурий

Условия за наблюдение.

Меркурий е достъпен за наблюдение не повече от десетина дни около датата на максимална елонгация. Планетата има утринна видимост в август и ноември-декември. Меркурий се вижда на вечерното небе през февруари-началото на март и юни. Годишния път на планетата преминава през целия зодиак, като започва от Змиеносец и завършва в Стрелец.

Меркурий, може да бъде открит ниско над хоризонта с просто око или бинокъл. За наблюдение на фазите на планетата е необходим телескоп с увеличение поне 60 пъти.

Явления.

     Хелиоцентрични явления 2019г.
_________________________________________________		
Перихелий  Афелий    Възходящ   Низходящ
             възел    възел 
_________________________________________________
 - . -   12.I  10   - . -   02.I  01
25.II  10  10.IV  10  20.II  18  31.III 00
24.V  10  07.VII 09  19.V  18  27.VI  01
20.VIII 09  03.X  09  15.VIII 17  23.IX  00
16.XI  07  30.XII 07  11.XI  15  19.XII 22
_________________________________________________

             Геоцентрични явления 2019г.
___________________________________________________________________________________
 Горно     Източна    Стационарна   Долно   Стационарна   Западна
съединение   елонгация     точка   съединение   точка    елонгация
___________________________________________________________________________________
30.I  05  27.II  03 18° 05.III 07  15.III 03  27.III 13  11.IV  22 28° 
21.V  16  24.VI  02 25° 07.VII 07  21.VII 15  31.VII 21  10.VIII 02 19° 
04.IX  04  20.X  06 25° 31.X  22  11.XI  16  20.XI  16  28.XI  12 20° 
___________________________________________________________________________________

Съединения с Луната  Съединения с планети 2019г.
__________________  __________________________ 
Дата  Час Спрямо  Дата  Час  Спрямо   
2019г.   Луната  __________________________
__________________  13.I  15 1,7°  Сатурн
04.I  19 2,8° Ю  19.II  08 0,7°  Нептун
05.II  09 0,2° С  24.III 19 2,5°  Нептун
07.III 21 7,9° С  02.IV  12 0,4°  Нептун
03.IV  04 3,4° С  08.V  17 1,3°  Уран
03.V  11 2,7° С  18.VI  19 0,2°  Марс
04.VI  18 3,7° С  09.VII 01 4,1°  Марс
04.VII 12 3,2° Ю  25.VII 03 5,6°  Венера
31.VII 06 4,5° Ю  03.IX  18 0,6°  Марс
30.VIII 05 1,9° Ю  13.IX  18 0,3°  Венера
30.IX  05 5,8° Ю  31.X  00 2,6°  Венера
29.X  19 6,4° Ю  __________________________ 
25.XI  05 1,8° Ю
25.XII 13 1,9° Ю
__________________
Меркурий преминава пред Слънцето, частично се вижда от България  11.XI.2019г.

Карти и схеми.

Вид на Меркурий през годината.
27.II 24.VI 10.VIII 28.XI
Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на Меркурий между звездите от IX до XII. Път на Меркурий между звездите от V до VIII. Път на Меркурий между звездите от I до IV.
Елонгация на планетата от Слънцето Фаза Звездна величина на планетата Видим диаметър на планетата

Ефемериди.

__________________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Горна Залез |   α     δ   Съз  π  Δ  |  λ  F   d   V
        кулм.    |           вез      |
2019г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U. |  °      "   m
____________________________|_____________________________________|_______________________
01.I  06:48 11:19 15:50 | 17 31 46.0 -23 09 11 Oph 6,8 1,295 | 16,4 0,89  5,2 -0,4 
08.I  07:10 11:37 16:04 | 18 17 17.9 -24 03 39 Sgr 6,4 1,364 | 13,2 0,94  4,9 -0,5 
15.I  07:29 11:57 16:25 | 19 04 43.4 -23 57 18 Sgr 6,2 1,406 | 9,6 0,97  4,8 -0,7 
22.I  07:44 12:18 16:52 | 19 53 16.3 -22 43 40 Sgr 6,2 1,423 | 5,7 0,99  4,7 -0,9 
29.I  07:54 12:40 17:25 | 20 42 21.7 -20 18 30 Cap 6,2 1,412 | 2,2 1,00  4,8 -1,3 
05.II  08:00 13:01 18:03 | 21 31 26.6 -16 39 54 Cap 6,4 1,369 | 4,7 0,99  4,9 -1,3 
12.II  08:01 13:22 18:43 | 22 19 35.3 -11 51 38 Aqr 6,8 1,284 | 9,9 0,94  5,2 -1,2
19.II  07:56 13:38 19:20 | 23 04 14.5 - 6 14 45 Aqr 7,7 1,146 | 15,0 0,80  5,9 -1,0 
26.II  07:43 13:44 19:45 | 23 38 50.6 - 0 51 49 Psc 9,1 0,962 | 18,1 0,53  7,0 -0,5 
05.III 07:17 13:29 19:40 | 23 53 01.4 + 2 26 34 Psc 11,3 0,774 | 15,8 0,22  8,7  0,9 
12.III 06:40 12:49 18:57 | 23 42 13.7 + 2 08 20 Psc 13,6 0,646 | 7,0 0,03 10,4  3,8 
19.III 06:02 11:59 17:56 | 23 19 52.3 - 1 02 34 Psc 14,4 0,609 | 8,0 0,03 11,0  3,8 
26.III 05:34 11:20 17:06 | 23 07 11.9 - 4 12 25 Aqr 13,5 0,649 | 18,6 0,16 10,4  1,8 
02.IV  06:16 11:58 17:40 | 23 11 35.6 - 5 33 11 Aqr 12,0 0,729 | 24,9 0,31  9,2  0,9 
09.IV  06:05 11:49 17:34 | 23 29 40.7 - 4 59 47 Aqr 10,6 0,827 | 27,5 0,43  8,1  0,5 
16.IV  05:56 11:49 17:43 | 23 56 54.4 - 2 53 25 Psc 9,4 0,930 | 27,3 0,54  7,2  0,2 
23.IV  05:50 11:56 18:02 | 0 30 31.8 + 0 25 54 Cet 8,5 1,033 | 25,2 0,64  6,5  0,0 
30.IV  05:45 12:08 18:30 | 1 09 32.1 + 4 42 41 Psc 7,7 1,134 | 21,4 0,74  5,9 -0,3 
07.V  05:44 12:25 19:07 | 1 54 13.3 + 9 42 03 Psc 7,2 1,226 | 16,0 0,84  5,5 -0,7 
14.V  05:46 12:50 19:53 | 2 45 45.0 +15 02 47 Ari 6,8 1,297 | 9,0 0,94  5,2 -1,3 
21.V  05:57 13:22 20:47 | 3 44 50.8 +20 05 09 Tau 6,6 1,323 | 0,9 1,00  5,1 -2,2 
28.V  06:16 13:59 21:41 | 4 48 51.7 +23 47 46 Tau 6,8 1,283 | 7,8 0,95  5,2 -1,6
04.VI  06:43 14:33 22:22 | 5 51 00.7 +25 25 09 Tau 7,4 1,185 | 15,3 0,81  5,7 -0,9 
11.VI  07:12 14:59 22:45 | 6 45 14.7 +25 04 02 Gem 8,3 1,060 | 20,9 0,65  6,3 -0,3 
18.VI  07:37 15:14 22:51 | 7 28 48.6 +23 20 59 Gem 9,4 0,931 | 24,2 0,50  7,2  0,2 
25.VI  07:52 15:17 22:42 | 8 00 33.4 +20 55 11 Cnc 10,8 0,810 | 25,1 0,38  8,3  0,6 
__________________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Горна Залез |   α     δ   Съз  π  Δ  |  λ  F   d   V
        кулм.    |           вез      |
2019г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U. |  °      "   m
____________________________|_____________________________________|_______________________
02.VII 07:53 15:07 22:20 | 8 19 14.4 +18 23 01 Cnc 12,4 0,706 | 23,3 0,25  9,5  1,2 
09.VII 07:38 14:42 21:46 | 8 23 13.3 +16 20 47 Cnc 14,1 0,625 | 18,2 0,13 10,8  2,1 
16.VII 07:02 14:02 21:03 | 8 12 29.3 +15 23 07 Cnc 15,1 0,580 | 10,1 0,04 11,6  3,7 
23.VII 06:14 13:16 20:18 | 7 53 31.4 +15 46 30 Gem 14,9 0,589 | 5,4 0,01 11,4  4,7 
30.VII 05:28 12:36 19:45 | 7 40 22.0 +17 08 42 Gem 13,3 0,661 | 12,9 0,09 10,2  2,6
06.VIII 05:00 12:15 19:31 | 7 45 21.9 +18 38 07 Gem 11,1 0,793 | 18,2 0,26  8,5  0,8 
13.VIII 04:57 12:16 19:35 | 8 12 16.7 +19 14 43 Cnc 9,1 0,968 | 18,6 0,51  7,0 -0,3 
20.VIII 05:21 12:35 19:48 | 8 57 18.8 +18 02 03 Cnc 7,7 1,147 | 14,7 0,77  5,9 -1,0 
27.VIII 06:02 13:01 20:00 | 9 50 57.9 +14 40 50 Leo 6,8 1,285 | 8,3 0,94  5,2 -1,5 
03.IX  06:47 13:26 20:05 | 10 43 52.0 + 9 49 46 Leo 6,4 1,362 | 2,1 1,00  4,9 -1,8 
10.IX  07:28 13:47 20:05 | 11 32 15.5 + 4 22 22 Leo 6,3 1,387 | 5,4 0,99  4,9 -1,2 
17.IX  08:05 14:03 20:01 | 12 16 17.3 - 1 06 50 Vir 6,4 1,375 | 10,7 0,95  4,9 -0,7 
24.IX  08:37 14:16 19:54 | 12 57 05.9 - 6 19 57 Vir 6,6 1,338 | 15,3 0,91  5,0 -0,4 
01.X  09:06 14:27 19:47 | 13 35 39.2 -11 06 43 Vir 6,9 1,278 | 19,1 0,86  5,3 -0,2 
08.X  09:32 14:35 19:39 | 14 12 21.0 -15 18 58 Vir 7,3 1,199 | 22,0 0,79  5,6 -0,1 
15.X  09:53 14:42 19:31 | 14 46 39.8 -18 47 14 Lib 8,0 1,099 | 24,1 0,71  6,1 -0,1 
22.X  10:05 14:43 19:22 | 15 16 19.2 -21 17 35 Lib 9,0 0,978 | 24,6 0,59  6,9 -0,0 
29.X  09:00 13:34 18:07 | 15 35 32.1 -22 24 42 Lib 10,4 0,843 | 22,2 0,40  8,0  0,3 
05.XI  08:22 13:01 17:40 | 15 32 49.0 -21 16 54 Lib 12,2 0,720 | 14,2 0,15  9,3  1,6 
12.XI  07:07 12:03 17:00 | 15 03 33.3 -17 14 09 Lib 13,0 0,677 | 0,7 0,00  9,9  5,6
19.XI  06:02 11:14 16:25 | 14 39 29.5 -13 28 59 Lib 11,4 0,770 | 14,5 0,20  8,7  1,0 
26.XI  05:45 10:56 16:07 | 14 47 02.2 -13 35 06 Lib 9,3 0,942 | 19,8 0,52  7,1 -0,3 
03.XII 05:57 10:58 15:59 | 15 15 57.3 -16 05 15 Lib 7,9 1,108 | 19,4 0,74  6,1 -0,6 
10.XII 06:21 11:09 15:58 | 15 54 26.0 -19 06 21 Lib 7,1 1,240 | 16,8 0,86  5,4 -0,6 
17.XII 06:48 11:25 16:02 | 16 37 26.8 -21 45 14 Oph 6,6 1,335 | 13,5 0,93  5,0 -0,6 
24.XII 07:15 11:43 16:12 | 17 23 09.9 -23 38 50 Oph 6,3 1,397 | 10,0 0,96  4,8 -0,7 
31.XII 07:39 12:03 16:28 | 18 10 46.8 -24 35 06 Sgr 6,1 1,431 | 6,3 0,99  4,7 -0,8
__________________________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карта на положението между звездите за Меркурий.

В ефемеридите на Меркурий са включени следните данни:

Публикувана е карта на околните звезди до 6,5 V звездна величина.