АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Данни за Меркурий

Условия за наблюдение.

Меркурий е достъпен за наблюдение не повече от десетина дни около датата на максимална елонгация. Меркурий през 2021 годинасе вижда на вечерното небе от 9.I до 1.II, от 26.IV до 27.V и от 24.XII до края на годината. Планетата има утринна видимост от 19.II до 11.III, от 4.VII до 24.VII и от 17.X до 12.XI. Годишния път на планетата преминава през целия зодиак, като започва и завършва в съзвездието Стрелец.

Меркурий, може да бъде открит ниско над хоризонта с просто око или бинокъл. За наблюдение на фазите на планетата е необходим телескоп с увеличение поне 60 пъти.

Явления.

     Хелиоцентрични явления 2021г.
_________________________________________________
Перихелий  Афелий    Възходящ   Низходящ
             възел    възел 
_________________________________________________
29.I  04  14.III 03  24.I  12  03.III 18  
27.IV  04  10.VI  04  22.IV  12  30.V  19  
24.VII 03  06.IX  03  19.VII 11  26.VIII 18  
20.X  02  03.XII 01  15.X  10  22.XI  16  
_________________________________________________

             Геоцентрични явления 2021г.
___________________________________________________________________________________
 Горно     Източна    Стационарна   Долно   Стационарна   Западна
съединение   елонгация     точка   съединение   точка    елонгация
___________________________________________________________________________________
 - . -    24.I  03 19° 30.I  04  08.II  15  20.II  14  06.III 13 27° 
19.IV  04  17.V  08 22° 30.V  04  11.VI  03  23.VI  01  04.VII 22 22° 
01.VIII 17  14.IX  07 27° 27.IX  07  09.X  18  18.X  03  25.X  08 18° 
29.XI  06    - . -      - . -    - . -    - . -    - . -      
___________________________________________________________________________________

Съединения с Луната  Съединения с планети 2021г.
__________________  __________________________ 
Дата  Час Спрямо  Дата  Час  Спрямо   
2021г.   Луната  __________________________
__________________  10.I  06 1,5°С Сатурн
14.I  10 2,3° С  11.I  20 1,4°С Юпитер
11.II  05 8,3° С  13.II  12 4,5°Ю Венера
11.III 03 3,7° С  15.II  16 3,9°Ю Юпитер
11.IV  09 3,0° С  23.II  09 4,1°  Сатурн
13.V  20 2,1° С  05.III 07 0,3°Ю Юпитер
10.VI  16 4,0° Ю  30.III 07 1,3°С Нептун
08.VII 07 3,7° Ю  24.IV  09 0,7°Ю Уран
09.VIII 06 3,4° Ю  25.IV  21 1,1°Ю Венера
08.IX  23 6,5° Ю  29.V  07 0,4°С Венера
06.X  20 6,9° Ю  19.VIII 07  4'С Марс
03.XI  20 1,2° Ю  10.X  09 2,4°С Марс
04.XII 14 0,0° С  10.XI  17 0,9°Ю Марс
__________________  __________________________

Карти и схеми.

Вид на Меркурий през годината. (Зрително поле 60“)
24.I 06.III 17.V
04.VII 25.X 31.XII
Път между звездите.
Път на Меркурий между звездите I-IV. 120°
Път между звездите.
Път на Меркурий между звездите V-VIII. 120°
Път между звездите.
Път на Меркурий между звездите IX-XII. 120°
Елонгация на планетата от Слънцето Фаза Звездна величина на планетата Видим диаметър на планетата

Ефемериди.

________________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ   Δ   π | Фаза  d   V
2021г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  " |     "   m
____________________________________|_________________________________|_________________
01.I  08:36 13:02 17:28  7,2 И | Sgr 19,2723 -24,365 1,3903 6,3 | 0,98  4,8 -1,0
08.I  08:48 13:24 18:00 11,4 И | Sgr 20,0923 -22,399 1,3118 6,7 | 0,94  5,1 -0,9
15.I  08:52 13:42 18:33 15,5 И | Cap 20,8685 -19,219 1,1917 7,4 | 0,84  5,6 -0,9
22.I  08:46 13:53 18:59 18,3 И | Cap 21,5157 -15,216 1,0263 8,6 | 0,64  6,6 -0,7
29.I  08:24 13:43 19:03 17,0 И | Cap 21,8511 -11,640 0,8355 10,5 | 0,33  8,1  0,2
05.II  07:41 13:02 18:24  8,3 И | Cap 21,6658 -10,600 0,6870 12,8 | 0,05  9,8  3,0
12.II  06:50 12:03 17:17  8,1 З | Aqr 21,1475 -12,510 0,6491 13,5 | 0,04 10,4  3,4
19.II  06:15 11:20 16:25 19,4 З | Cap 20,8487 -14,860 0,7091 12,4 | 0,22  9,5  1,2
26.II  05:58 10:59 16:01 25,3 З | Cap 20,9416 -16,030 0,8109 10,8 | 0,40  8,3  0,4
05.III 05:51 10:54 15:57 27,2 З | Cap 21,3054 -15,841 0,9197 9,5 | 0,54  7,3  0,2
12.III 05:49 10:58 16:07 26,7 З | Cap 21,8231 -14,407 1,0226 8,6 | 0,64  6,6  0,1
19.III 05:47 11:07 16:27 24,5 З | Aqr 22,4285 -11,843 1,1158 7,9 | 0,73  6,0 -0,0
26.III 05:46 11:19 16:53 21,1 З | Aqr 23,0912 -8,239 1,1980 7,3 | 0,80  5,6 -0,2
02.IV  06:43 12:35 18:26 16,5 З | Aqr 23,7982 -3,707 1,2668 6,9 | 0,87  5,3 -0,5
09.IV  06:42 12:53 19:05 10,7 З | Cet 0,5642 +1,709 1,3175 6,7 | 0,94  5,1 -1,0
16.IV  06:41 13:16 19:51  3,7 З | Psc 1,3998 +7,786 1,3372 6,6 | 0,99  5,0 -1,7
23.IV  06:44 13:44 20:44  4,4 И | Ari 2,3112 +14,033 1,3059 6,7 | 0,98  5,2 -1,9
30.IV  06:50 14:13 21:36 12,2 И | Ari 3,2578 +19,508 1,2092 7,3 | 0,86  5,6 -1,2
07.V  06:59 14:38 22:17 18,4 И | Tau 4,1406 +23,250 1,0635 8,3 | 0,66  6,3 -0,6
14.V  07:06 14:53 22:39 21,6 И | Tau 4,8614 +25,014 0,9054 9,7 | 0,45  7,4  0,1
21.V  07:08 14:53 22:39 21,5 И | Tau 5,3565 +25,126 0,7620 11,5 | 0,28  8,8  0,9
28.V  06:59 14:38 22:17 17,8 И | Tau 5,5843 +24,021 0,6480 13,6 | 0,14 10,4  2,0
04.VI  06:37 14:06 21:36 10,4 И | Tau 5,5389 +22,121 0,5743 15,3 | 0,04 11,7  3,6
11.VI  06:05 13:24 20:44  3,1 И | Tau 5,3053 +20,007 0,5505 16,0 | 0,00 12,2  5,4
18.VI  05:30 12:44 19:57 10,7 З | Tau 5,0724 +18,536 0,5809 15,1 | 0,04 11,6  3,5
25.VI  05:00 12:14 19:28 17,8 З | Tau 5,0198 +18,360 0,6612 13,3 | 0,15 10,2  1,9
________________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзве  α    δ   Δ   π | Фаза  d   V
2021г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | здие  h    °   A.U.  " |     "   m
____________________________________|_________________________________|_________________
02.VII 04:40 12:00 19:19 21,2 З | Tau 5,2258 +19,421 0,7817 11,2 | 0,29  8,6  0,8
09.VII 04:34 12:02 19:30 21,0 З | Tau 5,7001 +21,118 0,9314 9,4 | 0,48  7,2  0,0
16.VII 04:44 12:19 19:54 17,4 З | Gem 6,4326 +22,562 1,0932 8,0 | 0,69  6,2 -0,7
23.VII 05:14 12:49 20:25 11,0 З | Gem 7,3796 +22,693 1,2366 7,1 | 0,89  5,4 -1,3
30.VII 05:59 13:24 20:50  3,5 З | Cnc 8,4184 +20,771 1,3255 6,6 | 0,99  5,1 -1,9
06.VIII 06:47 13:55 21:04  5,0 И | Leo 9,4034 +17,018 1,3502 6,5 | 0,98  5,0 -1,5
13.VIII 07:31 14:19 21:08 11,5 И | Leo 10,2700 +12,227 1,3277 6,6 | 0,93  5,1 -0,9
20.VIII 08:08 14:36 21:04 17,0 И | Leo 11,0223 +7,057 1,2763 6,9 | 0,86  5,3 -0,4
27.VIII 08:39 14:48 20:57 21,3 И | Vir 11,6818 +1,914 1,2065 7,3 | 0,79  5,6 -0,2
03.IX  09:04 14:55 20:46 24,5 И | Vir 12,2639 -2,939 1,1228 7,8 | 0,72  6,0  0,0
10.IX  09:22 14:57 20:32 26,4 И | Vir 12,7697 -7,275 1,0268 8,6 | 0,63  6,6  0,1
17.IX  09:32 14:53 20:15 26,6 И | Vir 13,1775 -10,802 0,9200 9,5 | 0,52  7,3  0,2
24.IX  09:27 14:40 19:53 24,1 И | Vir 13,4280 -13,012 0,8075 10,9 | 0,37  8,3  0,5
01.X  08:56 14:10 19:23 17,1 И | Vir 13,4139 -12,961 0,7063 12,4 | 0,18  9,5  1,5
08.X  07:53 13:20 18:47  4,6 И | Vir 13,0702 -9,587 0,6584 13,3 | 0,01 10,2  4,4
15.X  06:45 12:31 18:16 10,3 З | Vir 12,6782 -4,655 0,7209 12,2 | 0,09  9,3  2,3
22.X  06:15 12:07 17:58 17,7 З | Vir 12,7011 -2,905 0,8871 9,9 | 0,40  7,6 -0,1
29.X  06:23 12:07 17:50 17,8 З | Vir 13,1429 -5,095 1,0774 8,2 | 0,70  6,2 -0,8
05.XI  05:50 11:18 16:46 14,4 З | Vir 13,7840 -9,169 1,2339 7,1 | 0,87  5,5 -0,9
12.XI  06:21 11:33 16:44 10,2 З | Lib 14,4880 -13,548 1,3427 6,5 | 0,95  5,0 -0,9
19.XI  06:54 11:49 16:44  5,9 З | Lib 15,2188 -17,566 1,4108 6,2 | 0,99  4,8 -1,0
26.XI  07:26 12:07 16:47  1,9 З | Sco 15,9703 -20,921 1,4451 6,1 | 1,00  4,7 -1,2
03.XII 07:56 12:26 16:55  2,3 И | Oph 16,7440 -23,440 1,4500 6,1 | 1,00  4,6 -1,1
10.XII 08:24 12:46 17:08  6,2 И | Oph 17,5395 -24,987 1,4268 6,2 | 0,99  4,7 -0,9
17.XII 08:47 13:07 17:27 10,0 И | Sgr 18,3497 -25,434 1,3742 6,4 | 0,96  4,9 -0,8
24.XII 09:03 13:28 17:52 13,9 И | Sgr 19,1562 -24,680 1,2887 6,8 | 0,91  5,2 -0,7
31.XII 09:11 13:45 18:20 17,3 И | Sgr 19,9178 -22,710 1,1645 7,5 | 0,81  5,8 -0,7
________________________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карти на положението между звездите за Меркурий.

Моментите на всичкии явления са в официално време.
Всички съединения с Луната и планетите са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия.

В ефемеридите на Меркурий са включени следните данни за 0 часа официално време:

Публикувана е карта на околните звезди до 6,5 V звездна величина.