АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2017           

Данни за Меркурий

Условия за наблюдение.

Меркурий е достъпен за наблюдение не повече от десетина дни около датата на максимална елонгация. Планетата има утринна видимост януари, септември и декември. Меркурий се вижда на вечерното края на март и началото на април. Годишния път на планетата преминава през целия зодиак, започва от Стрелец и завършва в Змиеносец.

Меркурий, може да бъде открит ниско над хоризонта с просто око или бинокъл. За наблюдение на фазите на планетата е необходим телескоп с увеличение поне 30 пъти.

Явления.

     Хелиоцентрични явления 2017г.
_________________________________________________		
Перихелий  Афелий    Възходящ   Низходящ
             възел    възел 
_________________________________________________
 - . -   07.II  16   - . -   28.I  07  
23.III 15  06.V  16  18.III 23  26.IV  07  
19.VI  16  02.VIII 15  15.VI  00  23.VII 07  
15.IX  15  29.X  14  10.IX  23  19.X  06
12.XII 13   - . -   07.XII 21   - . -  
_________________________________________________		
		
             Геоцентрични явления 2017г.
___________________________________________________________________________________
 Горно     Източна    Стационарна   Долно   Стационарна   Западна
съединение   елонгация     точка   съединение   точка    елонгация
___________________________________________________________________________________
 - . -    - . -      - . -    - . -   08.I  11  19.I  11 24° 
07.III 03  01.IV  13 19° 10.IV  04  20.IV  08  02.V  17  18.V  02 26° 
21.VI  17  30.VII 07 27° 12.VIII 09  26.VIII 23  04.IX  18  12.IX  13 18° 
08.X  23  24.XI  02 22° 03.XII 09  13.XII 04  23.XII 04   - . -      
___________________________________________________________________________________
		
Меркурий преминава пред слънчевия диск, видимо от България 09.V.2016г.

Съединения с Луната  Съединения с планети 2017г.
__________________  __________________________ 
Дата  Час Спрямо  Дата  Час  Спрямо   
2017г.   Луната  __________________________
__________________  04.III 13 1.0°  Нептун
26.I  01 3,7° Ю  18.III 14 8.5°  Венера
26.II  02 2,4° Ю  26.III 18 2.1°  Уран
29.III 14 6,3° С  28.IV  17 0.1°  Уран
25.IV  23 4,3° С  10.V  08 2.4°  Уран
24.V  05 1,5° С  28.VI  22 0.8°  Марс
24.VI  11 5,3° С  03.IX  12 3.4°  Марс
25.VII 12 0,8° Ю  16.IX  22 3.4'  Марс
22.VIII 12 5,9° Ю  18.X  11 0.9°  Юпитер
19.IX  02 0,0° С  28.XI  08 3.1°  Сатурн
20.X  14 5,0° Ю  06.XII 14 1.3°  Сатурн
20.XI  12 6,8° Ю  15.XII 16 2.2°  Венера
17.XII 10 1,7° Ю  __________________________
__________________  

Ефемериди.

__________________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Горна Залез |   α     δ   Съз  π  Δ  |  λ  F   d   V
        кулм.    |           вез      |
2017г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U. |  °      "   m
____________________________|_____________________________________|_______________________
01.I  07:11 11:53 16:35 | 18 13 30.8 -20 21 42 Sgr 12,8 0,684 | 7,9 0,05  9,8  3,1 
08.I  06:27 11:09 15:51 | 17 54 18.2 -20 23 44 Sgr 11,2 0,785 | 19,2 0,30  8,6  0,5 
15.I  06:15 10:54 15:33 | 18 05 24.3 -21 20 47 Sgr 9,5 0,924 | 23,6 0,53  7,3 -0,1 
22.I  06:21 10:56 15:31 | 18 34 05.4 -22 14 25 Sgr 8,3 1,054 | 24,0 0,68  6,4 -0,2 
29.I  06:32 11:06 15:40 | 19 11 31.8 -22 29 16 Sgr 7,6 1,163 | 22,5 0,78  5,8 -0,2 
05.II  06:43 11:21 15:58 | 19 53 27.1 -21 49 25 Sgr 7,0 1,249 | 19,9 0,85  5,4 -0,2 
12.II  06:52 11:38 16:23 | 20 37 46.6 -20 07 52 Cap 6,7 1,314 | 16,6 0,90  5,1 -0,3 
19.II  06:58 11:56 16:54 | 21 23 29.8 -17 21 28 Cap 6,5 1,359 | 12,6 0,94  5,0 -0,6 
26.II  07:01 12:15 17:29 | 22 10 13.8 -13 29 00 Aqr 6,4 1,380 | 7,9 0,97  4,9 -1,0 
05.III 07:02 12:35 18:09 | 22 57 58.7 - 8 31 25 Aqr 6,4 1,373 | 2,6 1,00  4,9 -1,6 
12.III 07:00 12:57 18:53 | 23 46 44.6 - 2 35 31 Psc 6,6 1,325 | 4,8 0,99  5,1 -1,6 
19.III 06:57 13:18 19:38 | 0 35 22.8 + 3 54 21 Psc 7,2 1,221 | 11,4 0,89  5,5 -1,3 
26.III 07:51 14:33 21:16 | 1 19 29.5 + 9 59 36 Psc 8,3 1,060 | 16,9 0,67  6,3 -0,8 
02.IV  07:38 14:36 21:35 | 1 51 16.7 +14 20 18 Ari 10,0 0,876 | 19,0 0,40  7,7  0,1 
09.IV  07:16 14:21 21:25 | 2 04 43.7 +16 05 50 Ari 12,3 0,713 | 15,9 0,16  9,4  1,6 
16.IV  06:48 13:46 20:44 | 1 59 09.4 +14 59 00 Ari 14,5 0,607 | 7,5 0,03 11,1  4,0 
23.IV  06:18 13:03 19:48 | 1 43 41.2 +11 49 12 Psc 15,4 0,568 | 4,5 0,01 11,8  4,9 
30.IV  05:52 12:25 18:59 | 1 32 39.5 + 8 41 24 Psc 14,8 0,593 | 14,9 0,09 11,3  2,7 
07.V  05:31 12:00 18:30 | 1 34 09.4 + 7 15 20 Psc 13,3 0,661 | 22,0 0,21 10,2  1,5 
14.V  05:16 11:48 18:20 | 1 48 24.7 + 7 48 18 Psc 11,6 0,758 | 25,3 0,33  8,9  0,8 
21.V  05:05 11:46 18:27 | 2 13 12.4 + 9 56 46 Cet 10,1 0,871 | 25,6 0,45  7,7  0,4 
28.V  04:58 11:53 18:47 | 2 47 03.8 +13 10 57 Ari 8,8 0,994 | 23,4 0,58  6,8 -0,0 
04.VI  04:58 12:09 19:20 | 3 29 56.2 +17 01 10 Tau 7,8 1,120 | 19,0 0,72  6,0 -0,5 
11.VI  05:06 12:35 20:03 | 4 22 44.8 +20 50 23 Tau 7,1 1,235 | 12,6 0,87  5,4 -1,1 
18.VI  05:28 13:10 20:52 | 5 25 13.3 +23 43 47 Tau 6,7 1,310 | 4,6 0,98  5,1 -1,9 
25.VI  06:04 13:50 21:36 | 6 32 21.1 +24 41 57 Gem 6,6 1,321 | 4,3 0,99  5,1 -1,8  
__________________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Горна Залез |   α     δ   Съз  π  Δ  |  λ  F   d   V
        кулм.    |           вез      |
2017г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U. |  °      "   m
____________________________|_____________________________________|_______________________
02.VII 06:47 14:25 22:04 | 7 35 52.6 +23 28 50 Gem 6,9 1,270 | 12,0 0,90  5,3 -1,0 
09.VII 07:28 14:52 22:16 | 8 30 50.0 +20 38 01 Cnc 7,4 1,185 | 18,3 0,78  5,7 -0,5 
16.VII 08:02 15:09 22:17 | 9 16 25.2 +16 52 58 Cnc 8,1 1,085 | 23,0 0,68  6,2 -0,1 
23.VII 08:27 15:18 22:08 | 9 53 11.1 +12 48 24 Leo 9,0 0,980 | 26,0 0,57  6,9  0,2 
30.VII 08:42 15:17 21:52 | 10 21 14.8 + 8 52 40 Leo 10,0 0,876 | 27,2 0,47  7,7  0,4 
06.VIII 08:45 15:07 21:29 | 10 39 30.0 + 5 35 13 Sex 11,3 0,776 | 26,0 0,35  8,7  0,8 
13.VIII 08:29 14:44 20:59 | 10 45 24.1 + 3 34 44 Sex 12,8 0,688 | 21,7 0,22  9,8  1,4 
20.VIII 07:51 14:06 20:22 | 10 36 19.4 + 3 40 13 Sex 14,0 0,628 | 13,3 0,08 10,7  2,8 
27.VIII 06:53 13:18 19:43 | 10 15 42.3 + 6 11 18 Sex 14,1 0,625 | 4,2 0,01 10,8  4,8 
03.IX  05:57 12:36 19:14 | 9 59 51.3 + 9 35 43 Leo 12,4 0,706 | 11,9 0,10  9,5  2,3 
10.IX  05:31 12:17 19:02 | 10 06 28.1 +11 16 47 Leo 10,1 0,867 | 17,5 0,35  7,8  0,2 
17.IX  05:41 12:21 19:01 | 10 37 10.7 + 9 57 47 Leo 8,3 1,061 | 16,9 0,66  6,3 -0,8 
24.IX  06:13 12:38 19:03 | 11 20 59.0 + 6 06 05 Leo 7,1 1,229 | 12,3 0,88  5,5 -1,2 
01.X  06:51 12:57 19:03 | 12 07 29.2 + 0 58 13 Vir 6,5 1,342 | 6,6 0,97  5,0 -1,4 
08.X  07:29 13:14 19:00 | 12 52 37.2 - 4 25 30 Vir 6,3 1,403 | 1,4 1,00  4,8 -1,5 
15.X  08:04 13:30 18:56 | 13 36 03.8 - 9 34 33 Vir 6,2 1,426 | 4,3 0,99  4,7 -1,1 
22.X  08:37 13:45 18:53 | 14 18 31.7 -14 14 35 Vir 6,2 1,417 | 8,7 0,97  4,7 -0,7 
29.X  08:08 13:00 17:51 | 15 00 44.2 -18 17 11 Lib 6,4 1,383 | 12,6 0,94  4,9 -0,5 
05.XI  08:37 13:14 17:52 | 15 43 18.4 -21 36 18 Lib 6,6 1,322 | 16,1 0,90  5,1 -0,4 
12.XI  09:03 13:29 17:55 | 16 25 26.0 -24 01 51 Oph 7,1 1,235 | 19,1 0,84  5,4 -0,3 
19.XI  09:22 13:41 18:01 | 17 05 42.4 -25 26 45 Oph 7,8 1,120 | 21,3 0,74  6,0 -0,3 
26.XI  09:28 13:47 18:05 | 17 39 29.7 -25 43 09 Oph 9,0 0,975 | 21,9 0,58  6,9 -0,3 
03.XII 09:10 13:33 17:56 | 17 55 57.9 -24 47 10 Sgr 10,8 0,815 | 18,4 0,32  8,3  0,3 
10.XII 08:14 12:46 17:18 | 17 39 01.0 -22 39 25 Oph 12,7 0,694 | 7,4 0,04  9,7  3,1 
17.XII 06:58 11:41 16:24 | 17 00 49.4 -20 07 21 Oph 12,5 0,700 | 9,2 0,07  9,6  2,6 
24.XII 06:16 11:02 15:49 | 16 47 09.8 -19 29 15 Oph 10,7 0,824 | 19,4 0,35  8,2  0,3 
31.XII 06:11 10:52 15:34 | 17 03 17.3 -20 39 05 Oph 9,0 0,976 | 22,5 0,59  6,9 -0,2  
__________________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Вид на Меркурий през годината.
19.I 01.IV 12.IX 31.XII
Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на Меркурий между звездите от IX до XII. Път на Меркурий между звездите от V до VIII. Път на Меркурий между звездите от I до IV.

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карта на положението между звездите за Меркурий.

В ефемеридите на Меркурий са включени следните данни:

Публикувана е карта на околните звезди до 6,5 V звездна величина.