АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2019           

Данни за 9 Metis

Условия за наблюдение.

Благоприятен период за наблюдение на астероида 9 Metis са последните четири месеца от годината, когато малката планета е в ретроградно движение и е най-ярка. В този период астероида преминава през съзвездията Кит и Риби.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2019г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2019г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
- . -     - . -    - . -    - . -      07.I  17 2,9° Ю
_________________________________________________    05.II  01 1,9° Ю
                             05.III 10 1,0° Ю
       Геоцентрични явления 2019г.         02.IV  21 0,3° Ю
_____________________________________________________  01.V  06 0,2° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  29.V  15 0,3° С
        точка            точка    26.VI  21 0,0° С
_____________________________________________________  25.VII 00 0,6° Ю
07.II  10  14.IX  05  25.X  23   09.XII 21   21.VIII 20 1,5° Ю
_____________________________________________________  18.IX  06 2,2° Ю
                             15.X  04 2,0° Ю
                             10.XI  21 0,5° Ю
                             08.XII 00 1,6° С
                             __________________

Карти и схеми.

Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на 9 Metis между звездите VIII-XII. 30° Път на 9 Metis между звездите VIII-XII. 90°

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 5,08 h, амплитуда 0,04-0,36 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2019г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
01.I  09:31 14:01 18:31 | 20 16 00.1 -23 22 45 Cap 2,6 3,431 2,534 | 21,3 11,5 
15.I  08:56 13:32 18:09 | 20 42 22.2 -21 54 24 Cap 2,5 3,470 2,518 | 13,5 11,4 
29.I  08:19 13:03 17:47 | 21 08 40.8 -20 11 51 Cap 2,5 3,484 2,501 |  6,3 11,3 
12.II  07:42 12:34 17:27 | 21 34 46.9 -18 16 43 Cap 2,5 3,473 2,484 |  4,6 11,2 
26.II  07:04 12:05 17:06 | 22 00 32.5 -16 11 07 Aqr 2,6 3,437 2,467 | 10,9 11,3 
12.III 06:25 11:35 16:45 | 22 25 54.1 -13 57 17 Aqr 2,6 3,378 2,449 | 18,1 11,4 
26.III 05:46 11:05 16:24 | 22 50 48.1 -11 37 46 Aqr 2,7 3,298 2,430 | 25,4 11,4 
09.IV  06:06 11:34 17:02 | 23 15 09.7 - 9 15 29 Aqr 2,7 3,198 2,411 | 32,7 11,5 
23.IV  05:25 11:03 16:40 | 23 39 05.1 - 6 52 18 Aqr 2,9 3,079 2,392 | 39,9 11,4 
07.V  04:45 10:31 16:17 | 0 02 29.1 - 4 31 11 Psc 3,0 2,944 2,373 | 47,2 11,4 
21.V  04:04 09:59 15:53 | 0 25 17.1 - 2 14 53 Psc 3,1 2,796 2,354 | 54,6 11,4 
04.VI  03:23 09:26 15:28 | 0 47 23.6 - 0 05 59 Cet 3,3 2,635 2,334 | 62,0 11,3 
18.VI  02:42 08:52 15:01 | 1 08 37.0 + 1 52 46 Cet 3,6 2,466 2,315 | 69,7 11,2 
02.VII 02:01 08:17 14:33 | 1 28 42.1 + 3 38 50 Psc 3,8 2,290 2,296 | 77,7 11,0 
16.VII 01:18 07:40 14:02 | 1 47 13.3 + 5 09 29 Psc 4,2 2,110 2,277 | 86,1 10,8 
30.VII 00:35 07:01 13:27 | 2 03 37.7 + 6 22 19 Psc 4,5 1,930 2,259 | 95,2 10,6 
13.VIII 23:47 06:20 12:49 | 2 17 07.2 + 7 14 53 Cet 5,0 1,754 2,241 | 105,1 10,4 
27.VIII 22:59 05:34 12:05 | 2 26 44.1 + 7 45 22 Cet 5,5 1,587 2,223 | 116,0 10,1 
10.IX  22:08 04:43 11:15 | 2 31 19.5 + 7 52 28 Cet 6,1 1,436 2,206 | 128,3  9,8 
24.IX  21:12 03:47 10:17 | 2 29 57.0 + 7 37 08 Cet 6,7 1,310 2,190 | 142,1  9,4 
08.X  20:12 02:44 09:12 | 2 22 21.6 + 7 03 46 Cet 7,2 1,218 2,175 | 157,4  9,0 
22.X  19:06 01:37 08:02 | 2 09 57.1 + 6 23 16 Cet 7,5 1,170 2,161 | 172,1  8,6 
05.XI  17:00 23:23 05:51 | 1 55 50.6 + 5 51 40 Psc 7,5 1,171 2,148 | 165,9  8,8 
19.XI  15:53 22:17 04:44 | 1 44 09.5 + 5 45 40 Psc 7,2 1,220 2,136 | 149,9  9,1 
03.XII 14:50 21:16 03:45 | 1 37 47.4 + 6 13 49 Psc 6,7 1,311 2,125 | 134,6  9,5 
17.XII 13:52 20:21 02:54 | 1 37 55.0 + 7 16 17 Psc 6,1 1,432 2,116 | 120,9  9,8 
31.XII 12:57 19:33 02:11 | 1 44 14.9 + 8 47 09 Psc 5,6 1,572 2,108 | 108,7 10,0 
_______________________________________________________________________________________