АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Ефемериди на Луната.

Явления.

           Фази на Луната 2021г.
_____________________________________________________________
  Новолуние    Първа    Пълнолуние    Последна
          четвърт             четвърт
_____________________________________________________________ 
  - . -      - . -      - . -    06.I  11:37 
13.I  07:00  20.I  23:01  28.I  21:16  04.II  19:37 
11.II  21:05  19.II  20:46  27.II  10:17  06.III 03:29 
13.III 12:20  21.III 16:40  28.III 21:47  04.IV  13:02 
12.IV  05:30  20.IV  09:58  27.IV  06:31  03.V  22:49 
11.V  21:59  19.V  22:12  26.V  14:13  02.VI  10:24 
10.VI  13:52  18.VI  06:54  24.VI  21:39  02.VII 00:10 
10.VII 04:16  17.VII 13:11  24.VII 05:37  31.VII 16:16 
08.VIII 16:50  15.VIII 18:19  22.VIII 15:02  30.VIII 10:13 
07.IX  03:51  13.IX  23:39  21.IX  02:54  29.IX  04:56 
06.X  14:05  13.X  06:25  20.X  17:56  28.X  23:04 
04.XI  23:14  11.XI  14:46  19.XI  10:57  27.XI  14:27 
04.XII 09:43  11.XII 03:35  19.XII 06:35  27.XII 04:23  
_____________________________________________________________

           Орбитални явления 2021г.
_____________________________  ______________________________
  Перигей     Апогей    Възходящ възел Низходящ възел
_____________________________  ______________________________ 
09.I  17:36  21.I  15:10    - . -    10.I  22:15 
03.II  21:02  18.II  12:21  24.I  23:47  07.II  02:29 
02.III 07:17  18.III 07:02  21.II  03:44  06.III 02:55 
30.III 09:15  14.IV  20:45  20.III 05:30  02.IV  05:41 
27.IV  18:22  12.V  00:53  16.IV  08:52  29.IV  12:17 
26.V  04:49  08.VI  05:27  13.V  13:29  26.V  22:36 
23.VI  12:54  05.VII 17:46  09.VI  19:41  23.VI  09:06 
21.VII 13:24  02.VIII 10:35  07.VII 01:39  20.VII 16:21 
17.VIII 12:15  30.VIII 05:22  03.VIII 05:52  16.VIII 19:04 
11.IX  13:03  27.IX  00:43  30.VIII 08:13  12.IX  19:35 
08.X  20:27  24.X  18:28  26.IX  10:32  09.X  22:34 
06.XI  00:17  21.XI  04:12  23.X  14:47  06.XI  05:37 
04.XII 12:04  18.XII 04:15  19.XI  19:59  03.XII 16:57 
  - . -      - . -    17.XII 02:11  31.XII 03:07 
_____________________________  ______________________________ 

Лунни затъмнения през 2021г.
Пълно лунно затъмнение от земната сянка, невидимо от България    26.V   14:18
Частично лунно затъмнение от земната сянка, невидимо от България  19.XI  11:02

Януари.

Последна четвърт  06.I  11:37  
Перигей      09.I  17:36  
Низходящ възел   10.I  22:15  
Новолуние     13.I  07:00  
Първа четвърт   20.I  23:01  
Апогей       21.I  15:10  
Възходящ възел   24.I  23:47  
Пълнолуние     28.I  21:16 
_______________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев  Кулми. Залез |Съзвез α    δ   π  | Фаза  d  L0  B0  P0
2021г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие  h    °   '  |    '   °  °  ° 
_______________________________|___________________________|___________________________
01.I  19:22 02:07:12 09:51 | Cnc 8,2980 +23,201 56,61 | 0,97 30,89 -4,9 -4,5 14,3
02.I  20:32 03:00:33 10:29 | Cnc 9,2233 +20,494 57,09 | 0,92 31,15 -4,9 -5,6 18,3
03.I  21:42 03:52:09 11:01 | Leo 10,1234 +16,667 57,55 | 0,85 31,40 -4,7 -6,3 21,2
04.I  22:53 04:41:59 11:29 | Leo 10,9962 +11,936 57,99 | 0,76 31,64 -4,3 -6,7 22,9
05.I  ----- 05:30:35 11:55 | Vir 11,8483 +6,550 58,40 | 0,67 31,86 -3,6 -6,7 23,4
06.I  00:04 06:18:52 12:21 | Vir 12,6922 +0,776 58,78 | 0,56 32,07 -2,8 -6,3 22,6
07.I  01:17 07:07:57 12:47 | Vir 13,5438 -5,104 59,12 | 0,44 32,25 -1,9 -5,6 20,6
08.I  02:31 07:59:01 13:17 | Lib 14,4203 -10,786 59,39 | 0,33 32,40 -0,9 -4,5 17,5
09.I  03:46 08:53:00 13:51 | Lib 15,3366 -15,935 59,55 | 0,23 32,49 0,2 -3,1 13,4
10.I  05:02 09:50:18 14:32 | Sco 16,3016 -20,193 59,59 | 0,14 32,51 1,4 -1,5  8,3
11.I  06:15 10:50:20 15:21 | Oph 17,3126 -23,211 59,46 | 0,07 32,44 2,5 0,2  2,5
12.I  07:22 11:51:28 16:20 | Sgr 18,3522 -24,720 59,16 | 0,02 32,28 3,6 1,8 356,3
13.I  08:19 12:51:25 17:26 | Sgr 19,3906 -24,607 58,69 | 0,00 32,02 4,5 3,4 350,4
14.I  09:05 13:48:11 18:35 | Cap 20,3960 -22,956 58,08 | 0,01 31,69 5,2 4,7 345,3
15.I  09:43 14:40:47 19:45 | Cap 21,3454 -20,009 57,38 | 0,04 31,30 5,6 5,7 341,3
16.I  10:13 15:29:11 20:52 | Aqr 22,2304 -16,090 56,64 | 0,09 30,90 5,7 6,4 338,6
17.I  10:39 16:14:05 21:57 | Aqr 23,0553 -11,524 55,92 | 0,15 30,51 5,4 6,7 337,1
18.I  11:02 16:56:28 22:59 | Aqr 23,8318 -6,589 55,28 | 0,23 30,16 4,8 6,7 336,7
19.I  11:24 17:37:28 ----- | Cet 0,5754 -1,508 54,76 | 0,32 29,87 4,0 6,4 337,3
20.I  11:45 18:18:09 00:00 | Psc 1,3024 +3,540 54,39 | 0,41 29,67 2,9 5,8 338,8
21.I  12:08 18:59:34 01:01 | Psc 2,0289 +8,406 54,19 | 0,51 29,56 1,6 5,0 341,0
22.I  12:32 19:42:40 02:02 | Ari 2,7702 +12,948 54,17 | 0,60 29,55 0,2 3,9 344,0
23.I  13:01 20:28:15 03:03 | Tau 3,5398 +17,015 54,32 | 0,69 29,63 -1,1 2,7 347,7
24.I  13:34 21:16:48 04:06 | Tau 4,3488 +20,435 54,62 | 0,77 29,80 -2,4 1,4 352,0
25.I  14:15 22:08:20 05:07 | Tau 5,2033 +23,012 55,07 | 0,85 30,04 -3,5 -0,0 356,9
26.I  15:04 23:02:13 06:06 | Gem 6,1021 +24,544 55,61 | 0,91 30,34 -4,3 -1,5  2,2
27.I  16:02 23:57:17 06:59 | Gem 7,0352 +24,849 56,22 | 0,96 30,67 -4,8 -2,9  7,6
28.I  17:07 -------- 07:46 | Gem 7,9852 +23,814 56,85 | 0,99 31,02 -5,0 -4,2 12,7
29.I  18:18 00:52:09 08:27 | Cnc 8,9319 +21,433 57,46 | 1,00 31,35 -4,9 -5,2 17,1
30.I  19:30 01:45:40 09:02 | Leo 9,8592 +17,819 58,00 | 0,98 31,64 -4,4 -6,0 20,4
31.I  20:43 02:37:23 09:32 | Leo 10,7593 +13,184 58,44 | 0,94 31,88 -3,7 -6,5 22,5
_______________________________________________________________________________________
          Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Февруари.

Перигей      03.II  21:02  
Последна четвърт  04.II  19:37  
Низходящ възел   07.II  02:29  
Новолуние     11.II  21:05  
Апогей       18.II  12:21  
Първа четвърт   19.II  20:46  
Възходящ възел   21.II  03:45  
Пълнолуние     27.II  10:17 
_______________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев  Кулми. Залез |Съзвез α    δ   π  | Фаза  d  L0  B0  P0
2021г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие  h    °   '  |    '   °  °  ° 
_______________________________|___________________________|___________________________
01.II  21:55 03:27:26 09:59 | Vir 11,6338 +7,802 58,78 | 0,88 32,07 -2,9 -6,6 23,3
02.II  23:08 04:16:31 10:25 | Vir 12,4920 +1,980 59,00 | 0,80 32,19 -1,9 -6,3 22,8
03.II  ----- 05:05:36 10:51 | Vir 13,3475 -3,967 59,12 | 0,70 32,25 -0,8 -5,6 21,1
04.II  00:21 05:55:47 11:19 | Vir 14,2162 -9,722 59,15 | 0,59 32,27 0,2 -4,5 18,3
05.II  01:36 06:48:03 11:51 | Lib 15,1129 -14,965 59,11 | 0,48 32,25 1,1 -3,2 14,4
06.II  02:50 07:42:59 12:28 | Sco 16,0481 -19,375 58,99 | 0,37 32,18 2,0 -1,7  9,6
07.II  04:03 08:40:32 13:14 | Oph 17,0238 -22,650 58,80 | 0,26 32,08 2,7 -0,1  4,1
08.II  05:10 09:39:42 14:07 | Sgr 18,0303 -24,537 58,53 | 0,17 31,93 3,4 1,5 358,2
09.II  06:09 10:38:46 15:09 | Sgr 19,0461 -24,895 58,19 | 0,10 31,75 4,0 3,0 352,4
10.II  06:59 11:35:51 16:17 | Sgr 20,0438 -23,734 57,77 | 0,04 31,52 4,5 4,3 347,0
11.II  07:39 12:29:37 17:26 | Cap 21,0000 -21,215 57,28 | 0,01 31,25 4,8 5,4 342,7
12.II  08:12 13:19:36 18:34 | Cap 21,9014 -17,605 56,73 | 0,00 30,95 4,9 6,1 339,5
13.II  08:39 14:06:05 19:40 | Aqr 22,7467 -13,209 56,15 | 0,02 30,63 4,8 6,5 337,5
14.II  09:03 14:49:48 20:44 | Aqr 23,5432 -8,320 55,59 | 0,05 30,33 4,4 6,6 336,8
15.II  09:26 15:31:42 21:46 | Psc 0,3032 -3,193 55,07 | 0,10 30,04 3,8 6,3 337,0
16.II  09:47 16:12:47 22:47 | Cet 1,0411 +1,961 54,64 | 0,17 29,81 2,8 5,8 338,2
17.II  10:09 16:54:01 23:48 | Psc 1,7716 +6,966 54,33 | 0,24 29,64 1,7 5,0 340,2
18.II  10:33 17:36:22 ----- | Ari 2,5093 +11,667 54,16 | 0,33 29,55 0,4 4,0 342,9
19.II  10:59 18:20:37 00:50 | Ari 3,2675 +15,915 54,16 | 0,42 29,55 -1,0 2,9 346,4
20.II  11:30 19:07:26 01:52 | Tau 4,0578 +19,555 54,33 | 0,51 29,64 -2,4 1,6 350,4
21.II  12:07 19:57:05 02:53 | Tau 4,8883 +22,413 54,68 | 0,61 29,83 -3,6 0,2 355,1
22.II  12:52 20:49:23 03:53 | Tau 5,7620 +24,305 55,18 | 0,70 30,11 -4,7 -1,2  0,2
23.II  13:45 21:43:36 04:48 | Gem 6,6742 +25,051 55,83 | 0,79 30,46 -5,5 -2,5  5,5
24.II  14:47 22:38:33 05:38 | Gem 7,6128 +24,506 56,57 | 0,86 30,86 -5,9 -3,8 10,8
25.II  15:56 23:33:05 06:21 | Cnc 8,5609 +22,604 57,36 | 0,93 31,29 -6,0 -4,9 15,4
26.II  17:08 -------- 06:58 | Leo 9,5018 +19,382 58,13 | 0,97 31,71 -5,5 -5,8 19,2
27.II  18:24 00:26:24 07:31 | Leo 10,4244 +14,992 58,83 | 1,00 32,09 -4,7 -6,4 21,9
28.II  19:39 01:18:18 07:59 | Leo 11,3257 +9,680 59,38 | 0,99 32,39 -3,6 -6,5 23,1
_______________________________________________________________________________________
          Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Март.

Перигей      02.III 07:17  
Низходящ възел   06.III 02:55  
Последна четвърт  06.III 03:29  
Новолуние     13.III 12:20  
Апогей       18.III 07:02  
Възходящ възел   20.III 05:30  
Първа четвърт   21.III 16:40  
Пълнолуние     28.III 21:47  
Перигей      30.III 09:15  
_______________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев  Кулми. Залез |Съзвез α    δ   π  | Фаза  d  L0  B0  P0
2021г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие  h    °   '  |    '   °  °  ° 
_______________________________|___________________________|___________________________
01.III 20:53 02:09:09 08:26 | Vir 12,2109 +3,763 59,75 | 0,96 32,59 -2,2 -6,3 23,1
02.III 22:09 02:59:44 08:53 | Vir 13,0907 -2,403 59,91 | 0,91 32,68 -0,8 -5,6 21,7
03.III 23:24 03:50:58 09:21 | Vir 13,9786 -8,447 59,87 | 0,83 32,66 0,6 -4,6 19,1
04.III ----- 04:43:45 09:52 | Lib 14,8879 -14,001 59,66 | 0,74 32,55 1,9 -3,3 15,4
05.III 00:41 05:38:41 10:28 | Lib 15,8283 -18,717 59,32 | 0,63 32,36 3,0 -1,8 10,8
06.III 01:55 06:35:47 11:11 | Oph 16,8018 -22,288 58,90 | 0,52 32,13 3,9 -0,2  5,4
07.III 03:04 07:34:17 12:01 | Sgr 17,8003 -24,478 58,43 | 0,41 31,88 4,5 1,4 359,6
08.III 04:05 08:32:44 13:00 | Sgr 18,8053 -25,157 57,93 | 0,30 31,61 5,0 2,9 353,7
09.III 04:57 09:29:30 14:05 | Sgr 19,7933 -24,335 57,43 | 0,21 31,33 5,2 4,2 348,3
10.III 05:38 10:23:18 15:13 | Cap 20,7434 -22,149 56,94 | 0,13 31,06 5,3 5,2 343,8
11.III 06:13 11:13:36 16:21 | Cap 21,6431 -18,831 56,44 | 0,07 30,79 5,3 6,0 340,3
12.III 06:41 12:00:34 17:27 | Aqr 22,4904 -14,653 55,96 | 0,03 30,53 5,0 6,4 338,1
13.III 07:06 12:44:47 18:31 | Aqr 23,2912 -9,890 55,50 | 0,00 30,28 4,6 6,6 336,9
14.III 07:29 13:27:05 19:34 | Psc 0,0560 -4,794 55,07 | 0,00 30,04 3,9 6,4 336,9
15.III 07:50 14:08:22 20:36 | Cet 0,7978 +0,413 54,69 | 0,02 29,83 3,1 5,9 337,8
16.III 08:12 14:49:33 21:37 | Psc 1,5300 +5,537 54,37 | 0,06 29,66 2,1 5,1 339,5
17.III 08:34 15:31:27 22:38 | Cet 2,2658 +10,404 54,15 | 0,11 29,54 0,8 4,1 342,0
18.III 08:59 16:14:52 23:40 | Ari 3,0174 +14,851 54,04 | 0,18 29,48 -0,5 3,0 345,2
19.III 09:28 17:00:24 ----- | Tau 3,7955 +18,718 54,07 | 0,26 29,50 -1,9 1,7 349,1
20.III 10:02 17:48:24 00:42 | Tau 4,6079 +21,842 54,26 | 0,34 29,60 -3,3 0,4 353,5
21.III 10:42 18:38:51 01:41 | Tau 5,4583 +24,053 54,61 | 0,43 29,79 -4,6 -1,0 358,4
22.III 11:31 19:31:18 02:38 | Gem 6,3445 +25,188 55,13 | 0,53 30,08 -5,8 -2,4  3,6
23.III 12:28 20:24:53 03:29 | Gem 7,2582 +25,110 55,80 | 0,63 30,44 -6,6 -3,6  8,8
24.III 13:33 21:18:40 04:14 | Cnc 8,1866 +23,730 56,61 | 0,72 30,88 -7,0 -4,8 13,7
25.III 14:43 22:11:51 04:53 | Cnc 9,1158 +21,037 57,50 | 0,81 31,37 -7,0 -5,7 17,8
26.III 15:57 23:04:08 05:27 | Leo 10,0352 +17,110 58,41 | 0,89 31,87 -6,5 -6,3 20,9
27.III 17:12 23:55:43 05:57 | Leo 10,9411 +12,121 59,28 | 0,95 32,34 -5,6 -6,6 22,7
28.III 19:28 -------- 07:25 | Vir 11,8364 +6,325 60,00 | 0,99 32,73 -4,2 -6,4 23,2
29.III 20:46 01:47:11 07:52 | Vir 12,6929 +0,322 60,49 | 1,00 33,00 -2,6 -5,9 22,4
30.III 22:04 02:39:25 08:20 | Vir 13,5970 -6,036 60,75 | 0,98 33,14 -0,8 -4,9 20,3
31.III 23:23 03:33:18 08:50 | Lib 14,5244 -12,072 60,71 | 0,94 33,12 1,1 -3,6 17,0
_______________________________________________________________________________________
          Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Април.

Низходящ възел   02.IV  05:41  
Последна четвърт  04.IV  13:02  
Новолуние     12.IV  05:30  
Апогей       14.IV  20:45  
Възходящ възел   16.IV  08:52  
Първа четвърт   20.IV  09:58  
Пълнолуние     27.IV  06:31  
Перигей      27.IV  18:22  
Низходящ възел   29.IV  12:17  
_______________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев  Кулми. Залез |Съзвез α    δ   π  | Фаза  d  L0  B0  P0
2021г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие  h    °   '  |    '   °  °  ° 
_______________________________|___________________________|___________________________
01.IV  ----- 04:29:27 09:25 | Lib 15,4848 -17,359 60,42 | 0,87 32,96 2,7 -2,1 12,6
02.IV  00:43 05:27:54 10:06 | Oph 16,4802 -21,514 59,91 | 0,77 32,68 4,1 -0,4  7,2
03.IV  01:56 06:27:50 10:55 | Oph 17,5014 -24,239 59,26 | 0,67 32,33 5,2 1,2  1,4
04.IV  03:01 07:27:41 11:53 | Sgr 18,5282 -25,377 58,54 | 0,56 31,94 6,0 2,8 355,4
05.IV  03:56 08:25:40 12:57 | Sgr 19,5348 -24,935 57,80 | 0,45 31,54 6,4 4,1 349,7
06.IV  04:41 09:20:23 14:04 | Cap 20,4988 -23,063 57,10 | 0,35 31,15 6,6 5,2 344,9
07.IV  05:17 10:11:18 15:12 | Cap 21,4076 -20,006 56,46 | 0,25 30,80 6,5 6,0 341,2
08.IV  05:46 10:58:36 16:18 | Aqr 22,2597 -16,039 55,88 | 0,17 30,49 6,2 6,5 338,6
09.IV  06:11 11:42:56 17:22 | Aqr 23,0620 -11,432 55,38 | 0,10 30,21 5,6 6,7 337,2
10.IV  06:34 12:25:11 18:25 | Aqr 23,8260 -6,426 54,95 | 0,05 29,98 4,9 6,5 336,8
11.IV  06:55 13:06:17 19:27 | Cet 0,5652 -1,237 54,59 | 0,02 29,78 4,0 6,0 337,4
12.IV  07:16 13:47:08 20:28 | Psc 1,2933 +3,945 54,30 | 0,00 29,62 3,0 5,3 338,9
13.IV  07:38 14:28:36 21:29 | Psc 2,0236 +8,941 54,09 | 0,01 29,51 1,8 4,3 341,1
14.IV  08:02 15:11:23 22:31 | Ari 2,7680 +13,580 53,96 | 0,03 29,44 0,4 3,2 344,1
15.IV  08:29 15:56:06 23:32 | Tau 3,5366 +17,691 53,92 | 0,07 29,42 -1,0 1,9 347,7
16.IV  09:00 16:43:05 ----- | Tau 4,3369 +21,101 53,99 | 0,12 29,46 -2,4 0,6 352,0
17.IV  09:38 17:32:19 00:33 | Tau 5,1721 +23,642 54,19 | 0,19 29,56 -3,8 -0,8 356,8
18.IV  10:23 18:23:24 01:31 | Gem 6,0400 +25,154 54,53 | 0,27 29,75 -5,1 -2,2  1,8
19.IV  11:16 19:15:34 02:23 | Gem 6,9332 +25,508 55,02 | 0,36 30,01 -6,2 -3,5  7,0
20.IV  12:16 20:07:58 03:10 | Gem 7,8400 +24,622 55,65 | 0,46 30,36 -7,1 -4,6 11,9
21.IV  13:22 20:59:54 03:50 | Cnc 8,7478 +22,474 56,43 | 0,56 30,79 -7,6 -5,6 16,2
22.IV  14:33 21:51:02 04:25 | Leo 9,6472 +19,112 57,32 | 0,66 31,27 -7,6 -6,3 19,7
23.IV  15:45 22:41:34 04:56 | Leo 10,5348 +14,651 58,27 | 0,76 31,79 -7,3 -6,7 22,0
24.IV  17:00 23:32:04 05:24 | Leo 11,4137 +9,276 59,23 | 0,85 32,31 -6,4 -6,7 23,1
25.IV  18:17 -------- 05:50 | Vir 12,2929 +3,234 60,09 | 0,92 32,78 -5,0 -6,3 22,9
26.IV  19:35 00:23:28 06:17 | Vir 13,1857 -3,149 60,76 | 0,97 33,15 -3,3 -5,4 21,4
27.IV  20:55 01:16:47 06:45 | Vir 14,1069 -9,477 61,17 | 1,00 33,37 -1,4 -4,2 18,6
28.IV  22:17 02:12:53 07:18 | Lib 15,0691 -15,295 61,26 | 0,99 33,42 0,6 -2,7 14,6
29.IV  23:36 03:12:07 07:57 | Sco 16,0780 -20,133 61,02 | 0,96 33,29 2,6 -0,9  9,5
30.IV  ----- 04:13:52 08:45 | Oph 17,1264 -23,576 60,49 | 0,89 33,00 4,3 0,8  3,6
_______________________________________________________________________________________
          Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Май.

Последна четвърт  03.V  22:49  
Новолуние     11.V  21:59  
Апогей       12.V  00:53  
Възходящ възел   13.V  13:29  
Първа четвърт   19.V  22:12  
Перигей      26.V  04:49  
Пълнолуние     26.V  14:13   
Пълно лунно затъмнение от земната сянка, невидимо от България    26.V   14:18
Низходящ възел   26.V  22:36     
_______________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев  Кулми. Залез |Съзвез α    δ   π  | Фаза  d  L0  B0  P0
2021г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие  h    °   '  |    '   °  °  ° 
_______________________________|___________________________|___________________________
01.V  00:50 05:16:27 09:41 | Sgr 18,1921 -25,355 59,75 | 0,81 32,60 5,7 2,5 357,3
02.V  01:51 06:17:33 10:45 | Sgr 19,2430 -25,406 58,89 | 0,71 32,13 6,7 4,0 351,3
03.V  02:40 07:15:11 11:54 | Cap 20,2490 -23,872 57,99 | 0,60 31,63 7,3 5,2 346,1
04.V  03:19 08:08:23 13:03 | Cap 21,1916 -21,028 57,11 | 0,50 31,16 7,5 6,0 342,0
05.V  03:51 08:57:14 14:10 | Aqr 22,0672 -17,195 56,32 | 0,39 30,73 7,4 6,6 339,1
06.V  04:17 09:42:26 15:15 | Aqr 22,8831 -12,676 55,63 | 0,30 30,35 7,0 6,8 337,4
07.V  04:40 10:25:01 16:18 | Aqr 23,6529 -7,728 55,07 | 0,21 30,04 6,3 6,7 336,9
08.V  05:01 11:06:03 17:19 | Psc 0,3921 -2,566 54,62 | 0,14 29,80 5,3 6,2 337,2
09.V  05:22 11:46:33 18:20 | Cet 1,1162 +2,628 54,28 | 0,08 29,61 4,2 5,5 338,5
10.V  05:43 12:27:27 19:21 | Psc 1,8398 +7,686 54,05 | 0,03 29,49 3,0 4,6 340,5
11.V  06:06 13:09:35 20:23 | Ari 2,5763 +12,442 53,91 | 0,01 29,41 1,7 3,5 343,3
12.V  06:32 13:53:36 21:25 | Ari 3,3365 +16,726 53,86 | 0,00 29,39 0,3 2,2 346,8
13.V  07:01 14:39:53 22:26 | Tau 4,1287 +20,359 53,90 | 0,01 29,41 -1,1 0,8 350,9
14.V  07:37 15:28:29 23:25 | Tau 4,9564 +23,163 54,04 | 0,04 29,48 -2,5 -0,6 355,5
15.V  08:19 16:18:58 ----- | Tau 5,8173 +24,968 54,27 | 0,08 29,61 -3,9 -2,0  0,5
16.V  09:09 17:10:33 00:20 | Gem 6,7031 +25,639 54,61 | 0,14 29,79 -5,1 -3,3  5,7
17.V  10:07 18:02:16 01:08 | Gem 7,6010 +25,092 55,06 | 0,22 30,04 -6,1 -4,5 10,6
18.V  11:10 18:53:19 01:50 | Cnc 8,4971 +23,312 55,64 | 0,31 30,35 -6,9 -5,5 15,1
19.V  12:17 19:43:17 02:25 | Leo 9,3810 +20,353 56,33 | 0,40 30,73 -7,4 -6,2 18,7
20.V  13:27 20:32:17 02:56 | Leo 10,2484 +16,324 57,14 | 0,51 31,17 -7,5 -6,7 21,4
21.V  14:38 21:20:54 03:24 | Leo 11,1021 +11,382 58,02 | 0,62 31,65 -7,2 -6,8 22,8
22.V  15:51 22:10:02 03:50 | Vir 11,9516 +5,725 58,92 | 0,72 32,15 -6,5 -6,5 23,1
23.V  17:07 23:00:51 04:16 | Vir 12,8109 -0,400 59,79 | 0,82 32,62 -5,3 -5,9 22,2
24.V  18:25 23:54:31 04:44 | Vir 13,6967 -6,679 60,53 | 0,90 33,02 -3,8 -4,8 20,0
25.V  19:46 -------- 05:14 | Lib 14,6258 -12,724 61,05 | 0,96 33,30 -2,0 -3,4 16,5
26.V  21:07 00:51:56 05:47 | Lib 15,6107 -18,075 61,27 | 0,99 33,43 -0,1 -1,7 11,9
27.V  22:25 01:53:11 06:31 | Oph 16,6528 -22,254 61,17 | 1,00 33,37 1,9 0,1  6,3
28.V  23:36 02:57:07 07:24 | Sgr 17,7362 -24,851 60,75 | 0,97 33,14 3,7 1,9  0,0
29.V  ----- 04:01:16 08:27 | Sgr 18,8278 -25,644 60,07 | 0,92 32,77 5,3 3,5 353,7
30.V  00:32 05:02:52 09:36 | Sgr 19,8880 -24,666 59,20 | 0,84 32,30 6,5 4,9 347,9
31.V  01:17 05:59:59 10:48 | Cap 20,8862 -22,167 58,25 | 0,75 31,78 7,3 5,9 343,3
_______________________________________________________________________________________
          Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Юни.

Последна четвърт  02.VI  10:24  
Апогей       08.VI  05:27  
Възходящ възел   09.VI  19:41  
Новолуние     10.VI  13:52  
Първа четвърт   18.VI  06:54  
Низходящ възел   23.VI  09:06  
Перигей      23.VI  12:54  
Пълнолуние     24.VI  21:39
_______________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев  Кулми. Залез |Съзвез α    δ   π  | Фаза  d  L0  B0  P0
2021г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие  h    °   '  |    '   °  °  ° 
_______________________________|___________________________|___________________________
01.VI  01:53 06:52:04 11:58 | Cap 21,8096 -18,508 57,30 | 0,65 31,26 7,7 6,5 339,9
02.VI  02:21 07:39:36 13:05 | Aqr 22,6616 -14,053 56,42 | 0,55 30,78 7,7 6,8 337,8
03.VI  02:46 08:23:40 14:10 | Aqr 23,4554 -9,111 55,65 | 0,44 30,36 7,2 6,8 336,9
04.VI  03:07 09:05:25 15:12 | Psc 0,2080 -3,929 55,01 | 0,35 30,01 6,5 6,4 337,1
05.VI  03:28 09:46:04 16:13 | Cet 0,9371 +1,302 54,53 | 0,26 29,75 5,5 5,8 338,1
06.VI  03:49 10:26:41 17:14 | Psc 1,6594 +6,417 54,18 | 0,18 29,56 4,3 4,9 340,0
07.VI  04:11 11:08:13 18:15 | Ari 2,3899 +11,262 53,98 | 0,11 29,45 3,0 3,8 342,6
08.VI  04:35 11:51:30 19:17 | Ari 3,1417 +15,680 53,90 | 0,06 29,41 1,5 2,5 345,8
09.VI  05:04 12:37:04 20:19 | Tau 3,9250 +19,500 53,93 | 0,02 29,42 0,1 1,2 349,8
10.VI  05:37 13:25:06 21:19 | Tau 4,7453 +22,540 54,05 | 0,00 29,49 -1,3 -0,3 354,3
11.VI  06:17 14:15:20 22:15 | Tau 5,6020 +24,620 54,26 | 0,00 29,60 -2,6 -1,7 359,2
12.VI  07:05 15:06:58 23:06 | Gem 6,4874 +25,584 54,55 | 0,02 29,76 -3,7 -3,0  4,4
13.VI  08:01 15:58:55 23:50 | Gem 7,3878 +25,330 54,91 | 0,06 29,96 -4,8 -4,2  9,5
14.VI  09:02 16:50:08 ----- | Cnc 8,2871 +23,835 55,35 | 0,11 30,20 -5,6 -5,3 14,1
15.VI  10:08 17:40:01 00:27 | Cnc 9,1716 +21,153 55,87 | 0,18 30,48 -6,2 -6,1 17,9
16.VI  11:16 18:28:25 00:59 | Leo 10,0342 +17,406 56,46 | 0,27 30,80 -6,5 -6,6 20,8
17.VI  12:25 19:15:49 01:27 | Leo 10,8759 +12,760 57,13 | 0,36 31,17 -6,6 -6,8 22,5
18.VI  13:35 20:03:02 01:53 | Vir 11,7044 +7,409 57,86 | 0,47 31,57 -6,3 -6,6 23,1
19.VI  14:47 20:51:12 02:18 | Vir 12,5333 +1,575 58,61 | 0,58 31,98 -5,7 -6,1 22,6
20.VI  16:02 21:41:35 02:43 | Vir 13,3795 -4,487 59,35 | 0,69 32,38 -4,8 -5,2 20,9
21.VI  17:19 22:35:24 03:11 | Vir 14,2615 -10,469 60,01 | 0,79 32,74 -3,6 -3,9 18,0
22.VI  18:39 23:33:26 03:43 | Lib 15,1963 -15,992 60,51 | 0,88 33,01 -2,1 -2,4 13,9
23.VI  19:59 -------- 04:21 | Sco 16,1941 -20,620 60,79 | 0,95 33,16 -0,4 -0,6  8,8
24.VI  21:12 00:35:29 05:07 | Oph 17,2512 -23,908 60,80 | 0,99 33,17 1,3 1,1  2,8
25.VI  22:17 01:39:56 06:05 | Sgr 18,3444 -25,504 60,52 | 1,00 33,02 3,1 2,8 356,5
26.VI  23:10 02:43:59 07:12 | Sgr 19,4347 -25,269 59,98 | 0,98 32,72 4,6 4,3 350,3
27.VI  23:52 03:44:49 08:25 | Cap 20,4818 -23,325 59,22 | 0,94 32,31 5,9 5,5 345,1
28.VI  ----- 04:40:50 09:39 | Cap 21,4595 -19,993 58,35 | 0,87 31,83 6,8 6,3 341,1
29.VI  00:21 05:31:48 10:50 | Aqr 22,3610 -15,673 57,43 | 0,79 31,33 7,2 6,7 338,5
30.VI  00:48 06:18:27 11:57 | Aqr 23,1944 -10,737 56,54 | 0,70 30,85 7,3 6,8 337,2
_______________________________________________________________________________________
          Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Юли.

Последна четвърт  02.VII 00:10  
Апогей       05.VII 17:46  
Възходящ възел   07.VII 01:39  
Новолуние     10.VII 04:16  
Първа четвърт   17.VII 13:11  
Низходящ възел   20.VII 16:21  
Перигей      21.VII 13:24  
Пълнолуние     24.VII 05:37  
Последна четвърт  31.VII 16:16  
_______________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев  Кулми. Залез |Съзвез α    δ   π  | Фаза  d  L0  B0  P0
2021г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие  h    °   '  |    '   °  °  ° 
_______________________________|___________________________|___________________________
01.VII 01:11 07:01:58 13:01 | Psc 23,9755 -5,490 55,75 | 0,60 30,41 6,9 6,5 337,0
02.VII 01:33 07:43:36 14:04 | Cet 0,7223 -0,166 55,09 | 0,50 30,05 6,2 5,9 337,8
03.VII 01:54 08:24:32 15:05 | Psc 1,4530 +5,053 54,58 | 0,41 29,78 5,2 5,0 339,4
04.VII 02:15 09:05:52 16:06 | Cet 2,1842 +10,014 54,24 | 0,31 29,59 3,9 4,0 341,8
05.VII 02:39 09:48:32 17:08 | Ari 2,9308 +14,569 54,05 | 0,23 29,49 2,6 2,8 344,9
06.VII 03:06 10:33:16 18:10 | Tau 3,7052 +18,562 54,02 | 0,15 29,47 1,1 1,4 348,6
07.VII 03:37 11:20:32 19:11 | Tau 4,5157 +21,823 54,12 | 0,09 29,52 -0,3 0,1 353,0
08.VII 04:15 12:10:15 20:09 | Tau 5,3649 +24,170 54,33 | 0,04 29,64 -1,6 -1,3 357,9
09.VII 05:01 13:01:53 21:02 | Gem 6,2480 +25,435 54,63 | 0,01 29,81 -2,7 -2,7  3,0
10.VII 05:54 13:54:21 21:49 | Gem 7,1528 +25,488 55,01 | 0,00 30,01 -3,7 -3,9  8,2
11.VII 06:55 14:46:29 22:29 | Cnc 8,0622 +24,274 55,44 | 0,01 30,24 -4,4 -5,0 12,9
12.VII 08:00 15:37:19 23:02 | Cnc 8,9599 +21,829 55,90 | 0,04 30,50 -5,0 -5,9 17,0
13.VII 09:08 16:26:26 23:31 | Leo 9,8347 +18,270 56,39 | 0,08 30,77 -5,3 -6,4 20,2
14.VII 10:17 17:14:02 23:57 | Leo 10,6838 +13,778 56,91 | 0,15 31,05 -5,3 -6,7 22,2
15.VII 11:27 18:00:47 ----- | Leo 11,5123 +8,568 57,44 | 0,23 31,34 -5,2 -6,6 23,1
16.VII 12:37 18:47:40 00:22 | Vir 12,3314 +2,873 57,99 | 0,33 31,64 -4,8 -6,1 22,8
17.VII 13:49 19:35:52 00:46 | Vir 13,1567 -3,056 58,53 | 0,44 31,93 -4,2 -5,3 21,4
18.VII 15:03 20:26:38 01:12 | Vir 14,0060 -8,942 59,04 | 0,55 32,21 -3,4 -4,1 18,9
19.VII 16:19 21:21:03 01:41 | Lib 14,8972 -14,467 59,49 | 0,66 32,46 -2,4 -2,7 15,3
20.VII 17:36 22:19:32 02:15 | Lib 15,8444 -19,266 59,84 | 0,77 32,65 -1,3 -1,1 10,7
21.VII 18:52 23:21:30 02:57 | Oph 16,8523 -22,943 60,04 | 0,86 32,76 0,0 0,6  5,1
22.VII 19:59 -------- 03:48 | Sgr 17,9099 -25,130 60,05 | 0,93 32,76 1,4 2,3 359,0
23.VII 20:57 00:24:56 04:50 | Sgr 18,9886 -25,589 59,85 | 0,98 32,65 2,8 3,8 352,8
24.VII 21:44 01:27:08 06:01 | Sgr 20,0496 -24,297 59,43 | 1,00 32,42 4,1 5,0 347,2
25.VII 22:21 02:25:47 07:15 | Cap 21,0597 -21,458 58,83 | 0,99 32,10 5,2 5,9 342,6
26.VII 22:50 03:19:46 08:28 | Aqr 22,0012 -17,424 58,10 | 0,96 31,70 6,0 6,5 339,4
27.VII 23:15 04:09:13 09:39 | Aqr 22,8736 -12,588 57,30 | 0,90 31,26 6,4 6,7 337,6
28.VII 23:36 04:54:58 10:46 | Aqr 23,6876 -7,307 56,50 | 0,83 30,82 6,5 6,4 337,0
29.VII 23:57 05:38:10 11:50 | Cet 0,4593 -1,867 55,76 | 0,75 30,42 6,1 5,9 337,4
30.VII ----- 06:20:01 12:53 | Psc 1,2063 +3,507 55,13 | 0,66 30,08 5,4 5,1 338,8
31.VII 00:18 07:01:38 13:55 | Psc 1,9454 +8,639 54,64 | 0,57 29,81 4,4 4,1 341,0
_______________________________________________________________________________________
          Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Август.

Апогей       02.VIII 10:35  
Възходящ възел   03.VIII 05:51  
Новолуние     08.VIII 16:50  
Първа четвърт   15.VIII 18:19  
Низходящ възел   16.VIII 19:04  
Перигей      17.VIII 12:15  
Пълнолуние     22.VIII 15:02  
Апогей       30.VIII 05:22  
Възходящ възел   30.VIII 08:13  
Последна четвърт  30.VIII 10:13  
_______________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев  Кулми. Залез |Съзвез α    δ   π  | Фаза  d  L0  B0  P0
2021г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие  h    °   '  |    '   °  °  ° 
_______________________________|___________________________|___________________________
01.VIII 00:41 07:44:02 14:57 | Ari 2,6923 +13,374 54,31 | 0,47 29,63 3,1 2,9 343,8
02.VIII 01:06 08:28:04 15:59 | Tau 3,4604 +17,565 54,15 | 0,38 29,54 1,8 1,7 347,4
03.VIII 01:36 09:14:22 17:01 | Tau 4,2603 +21,055 54,16 | 0,29 29,55 0,4 0,3 351,6
04.VIII 02:11 10:03:11 18:00 | Tau 5,0976 +23,677 54,33 | 0,21 29,64 -1,0 -1,1 356,3
05.VIII 02:54 10:54:13 18:55 | Tau 5,9713 +25,263 54,63 | 0,13 29,80 -2,2 -2,4  1,4
06.VIII 03:45 11:46:43 19:45 | Gem 6,8728 +25,666 55,04 | 0,08 30,03 -3,2 -3,7  6,6
07.VIII 04:44 12:39:31 20:27 | Gem 7,7875 +24,796 55,53 | 0,03 30,30 -4,0 -4,8 11,5
08.VIII 05:48 13:31:32 21:03 | Cnc 8,6983 +22,648 56,07 | 0,01 30,59 -4,5 -5,6 15,9
09.VIII 06:57 14:22:03 21:34 | Leo 9,5914 +19,308 56,62 | 0,00 30,89 -4,6 -6,3 19,3
10.VIII 08:07 15:10:56 22:01 | Leo 10,4599 +14,943 57,16 | 0,02 31,18 -4,5 -6,6 21,7
11.VIII 09:18 15:58:35 22:26 | Leo 11,3054 +9,777 57,65 | 0,06 31,45 -4,2 -6,5 22,9
12.VIII 10:28 16:45:49 22:50 | Vir 12,1358 +4,069 58,09 | 0,12 31,69 -3,7 -6,1 22,9
13.VIII 11:40 17:33:39 23:15 | Vir 12,9646 -1,903 58,47 | 0,21 31,90 -3,0 -5,3 21,8
14.VIII 12:53 18:23:14 23:42 | Vir 13,8077 -7,846 58,79 | 0,31 32,07 -2,3 -4,2 19,5
15.VIII 14:08 19:15:39 ----- | Lib 14,6816 -13,449 59,04 | 0,41 32,21 -1,5 -2,8 16,2
16.VIII 15:24 20:11:31 00:15 | Lib 15,6007 -18,375 59,21 | 0,53 32,30 -0,6 -1,3 11,9
17.VIII 16:38 21:10:45 00:53 | Oph 16,5724 -22,275 59,31 | 0,64 32,36 0,4 0,4  6,7
18.VIII 17:47 22:12:06 01:39 | Oph 17,5921 -24,819 59,31 | 0,75 32,36 1,4 2,0  0,9
19.VIII 18:47 23:13:26 02:35 | Sgr 18,6401 -25,760 59,20 | 0,84 32,30 2,4 3,5 354,8
20.VIII 19:35 -------- 03:41 | Sgr 19,6854 -25,013 58,96 | 0,91 32,16 3,3 4,7 349,1
21.VIII 20:16 00:12:29 04:54 | Cap 20,6962 -22,686 58,59 | 0,97 31,96 4,2 5,7 344,2
22.VIII 20:48 01:07:47 06:07 | Cap 21,6511 -19,046 58,10 | 0,99 31,69 5,0 6,3 340,5
23.VIII 21:15 01:58:55 07:19 | Aqr 22,5437 -14,445 57,51 | 1,00 31,37 5,5 6,6 338,2
24.VIII 21:38 02:46:19 08:28 | Aqr 23,3792 -9,241 56,86 | 0,98 31,02 5,7 6,4 337,1
25.VIII 21:59 03:30:54 09:35 | Psc 0,1703 -3,749 56,20 | 0,94 30,66 5,6 6,0 337,2
26.VIII 22:20 04:13:44 10:39 | Cet 0,9324 +1,766 55,57 | 0,88 30,32 5,2 5,2 338,2
27.VIII 22:41 04:55:52 11:42 | Psc 1,6812 +7,092 55,03 | 0,81 30,02 4,4 4,2 340,1
28.VIII 23:05 05:38:18 12:45 | Ari 2,4317 +12,050 54,59 | 0,72 29,78 3,4 3,1 342,8
29.VIII 23:33 06:21:55 13:47 | Ari 3,1973 +16,482 54,31 | 0,63 29,63 2,1 1,8 346,1
30.VIII ----- 07:07:23 14:49 | Tau 3,9887 +20,233 54,18 | 0,54 29,56 0,7 0,5 350,1
31.VIII 00:07 07:55:06 15:49 | Tau 4,8132 +23,149 54,23 | 0,45 29,59 -0,7 -0,9 354,7
_______________________________________________________________________________________
          Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Септември.

Новолуние     07.IX  03:51  
Перигей      11.IX  13:03  
Низходящ възел   12.IX  19:35  
Първа четвърт   13.IX  23:39  
Пълнолуние     21.IX  02:54  
Възходящ възел   26.IX  10:32  
Апогей       27.IX  00:43  
Последна четвърт  29.IX  04:56    
_______________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев  Кулми. Залез |Съзвез α    δ   π  | Фаза  d  L0  B0  P0
2021г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие  h    °   '  |    '   °  °  ° 
_______________________________|___________________________|___________________________
01.IX  00:47 08:45:03 16:46 | Tau 5,6724 +25,071 54,45 | 0,35 29,71 -2,0 -2,2 359,6
02.IX  01:34 09:36:46 17:38 | Gem 6,5614 +25,857 54,83 | 0,27 29,91 -3,2 -3,5  4,8
03.IX  02:29 10:29:21 18:23 | Gem 7,4691 +25,400 55,34 | 0,18 30,19 -4,1 -4,6  9,8
04.IX  03:32 11:21:46 19:01 | Cnc 8,3808 +23,655 55,96 | 0,11 30,53 -4,7 -5,5 14,4
05.IX  04:40 12:13:13 19:34 | Cnc 9,2828 +20,662 56,64 | 0,06 30,90 -5,0 -6,2 18,2
06.IX  05:50 13:03:20 20:02 | Leo 10,1665 +16,543 57,33 | 0,02 31,28 -4,8 -6,5 21,0
07.IX  07:02 13:52:17 20:28 | Leo 11,0302 +11,493 57,98 | 0,00 31,63 -4,4 -6,5 22,6
08.IX  08:15 14:40:38 20:53 | Vir 11,8795 +5,767 58,54 | 0,01 31,94 -3,7 -6,1 23,0
09.IX  09:28 15:29:19 21:18 | Vir 12,7251 -0,339 58,98 | 0,04 32,18 -2,7 -5,4 22,2
10.IX  10:42 16:19:20 21:44 | Vir 13,5811 -6,499 59,27 | 0,10 32,33 -1,7 -4,3 20,2
11.IX  11:58 17:11:40 22:15 | Lib 14,4626 -12,363 59,41 | 0,18 32,41 -0,6 -2,9 17,1
12.IX  13:15 18:06:58 22:51 | Lib 15,3827 -17,570 59,42 | 0,28 32,42 0,5 -1,3 13,0
13.IX  14:30 19:05:15 23:35 | Sco 16,3484 -21,762 59,31 | 0,39 32,36 1,5 0,3  8,0
14.IX  15:40 20:05:32 ----- | Oph 17,3561 -24,621 59,11 | 0,50 32,25 2,4 1,9  2,3
15.IX  16:42 21:06:02 00:28 | Sgr 18,3891 -25,914 58,84 | 0,62 32,10 3,2 3,4 356,3
16.IX  17:33 22:04:42 01:30 | Sgr 19,4205 -25,557 58,51 | 0,72 31,92 3,9 4,6 350,5
17.IX  18:14 23:00:05 02:38 | Cap 20,4218 -23,630 58,13 | 0,81 31,72 4,6 5,6 345,4
18.IX  18:47 23:51:36 03:50 | Cap 21,3728 -20,358 57,71 | 0,89 31,48 5,1 6,3 341,5
19.IX  19:15 -------- 05:02 | Aqr 22,2661 -16,048 57,24 | 0,95 31,23 5,4 6,6 338,8
20.IX  19:40 00:39:32 06:12 | Aqr 23,1054 -11,026 56,73 | 0,98 30,95 5,5 6,5 337,4
21.IX  20:02 01:24:38 07:19 | Aqr 23,9015 -5,598 56,21 | 1,00 30,67 5,4 6,1 337,1
22.IX  20:22 02:07:51 08:24 | Cet 0,6683 -0,035 55,69 | 0,99 30,38 5,1 5,4 337,8
23.IX  20:43 02:50:13 09:28 | Psc 1,4203 +5,429 55,19 | 0,96 30,11 4,4 4,4 339,4
24.IX  21:06 03:32:37 10:32 | Cet 2,1717 +10,593 54,76 | 0,92 29,87 3,5 3,3 341,8
25.IX  21:32 04:15:55 11:35 | Ari 2,9350 +15,276 54,42 | 0,86 29,69 2,4 2,0 344,9
26.IX  22:02 05:00:46 12:37 | Tau 3,7204 +19,311 54,19 | 0,79 29,56 1,1 0,6 348,7
27.IX  22:39 05:47:36 13:39 | Tau 4,5350 +22,536 54,11 | 0,70 29,52 -0,3 -0,7 353,1
28.IX  23:23 06:36:29 14:37 | Tau 5,3809 +24,802 54,18 | 0,61 29,56 -1,7 -2,1 357,9
29.IX  ----- 07:27:05 15:30 | Gem 6,2547 +25,971 54,43 | 0,52 29,70 -3,1 -3,3  3,0
30.IX  00:16 08:18:44 16:17 | Gem 7,1477 +25,940 54,85 | 0,43 29,92 -4,2 -4,5  8,1
_______________________________________________________________________________________
          Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Октомври.

Новолуние     06.X  14:05  
Перигей      08.X  20:27  
Низходящ възел   09.X  22:34  
Първа четвърт   13.X  06:25  
Пълнолуние     20.X  17:56  
Възходящ възел   23.X  14:47  
Апогей       24.X  18:28  
Последна четвърт  28.X  23:04    
_______________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев  Кулми. Залез |Съзвез α    δ   π  | Фаза  d  L0  B0  P0
2021г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие  h    °   '  |    '   °  °  ° 
_______________________________|___________________________|___________________________
01.X  01:15 09:10:33 16:58 | Cnc 8,0476 +24,654 55,42 | 0,33 30,24 -5,1 -5,4 12,8
02.X  02:20 10:01:46 17:32 | Cnc 8,9424 +22,121 56,13 | 0,24 30,62 -5,7 -6,1 16,9
03.X  03:29 10:52:01 18:02 | Leo 9,8240 +18,419 56,94 | 0,16 31,06 -5,9 -6,6 20,0
04.X  04:40 11:41:18 18:29 | Leo 10,6902 +13,688 57,78 | 0,09 31,52 -5,6 -6,6 22,1
05.X  05:53 12:30:09 18:54 | Leo 11,5454 +8,133 58,59 | 0,04 31,97 -4,9 -6,4 22,9
06.X  07:07 13:19:21 19:18 | Vir 12,3993 +2,017 59,31 | 0,01 32,35 -3,9 -5,7 22,6
07.X  08:23 14:09:55 19:45 | Vir 13,2654 -4,337 59,85 | 0,00 32,65 -2,6 -4,6 21,0
08.X  09:40 15:02:50 20:14 | Vir 14,1586 -10,553 60,17 | 0,03 32,83 -1,2 -3,2 18,3
09.X  11:00 15:58:49 20:48 | Lib 15,0920 -16,218 60,26 | 0,08 32,87 0,3 -1,6 14,4
10.X  12:18 16:57:55 21:31 | Sco 16,0727 -20,911 60,11 | 0,16 32,80 1,8 0,1  9,5
11.X  13:33 17:59:10 22:22 | Oph 17,0969 -24,255 59,79 | 0,25 32,62 3,1 1,7  3,8
12.X  14:38 19:00:42 23:23 | Sgr 18,1463 -25,983 59,32 | 0,36 32,36 4,2 3,3 357,7
13.X  15:33 20:00:19 ----- | Sgr 19,1918 -25,997 58,77 | 0,47 32,06 5,1 4,6 351,7
14.X  16:16 20:56:24 00:29 | Cap 20,2034 -24,390 58,19 | 0,58 31,75 5,7 5,7 346,5
15.X  16:51 21:48:22 01:40 | Cap 21,1601 -21,396 57,60 | 0,69 31,43 6,1 6,3 342,3
16.X  17:19 22:36:30 02:51 | Aqr 22,0551 -17,326 57,04 | 0,78 31,12 6,3 6,7 339,4
17.X  17:44 23:21:35 04:00 | Aqr 22,8931 -12,495 56,50 | 0,86 30,82 6,3 6,7 337,7
18.X  18:05 -------- 05:07 | Aqr 23,6857 -7,195 56,00 | 0,92 30,55 6,1 6,3 337,1
19.X  18:27 00:04:38 06:13 | Cet 0,4477 -1,681 55,53 | 0,97 30,30 5,6 5,6 337,5
20.X  18:47 00:46:40 07:17 | Psc 1,1942 +3,820 55,11 | 0,99 30,06 4,9 4,7 338,9
21.X  19:09 01:28:39 08:20 | Psc 1,9395 +9,104 54,73 | 1,00 29,86 4,0 3,6 341,0
22.X  19:34 02:11:25 09:23 | Ari 2,6962 +13,981 54,41 | 0,99 29,68 2,9 2,3 343,9
23.X  20:02 02:55:40 10:26 | Tau 3,4745 +18,267 54,17 | 0,95 29,55 1,7 0,9 347,5
24.X  20:36 03:41:48 11:29 | Tau 4,2811 +21,789 54,02 | 0,91 29,47 0,3 -0,5 351,7
25.X  21:17 04:29:56 12:28 | Tau 5,1180 +24,383 53,98 | 0,84 29,45 -1,1 -1,9 356,4
26.X  22:05 05:19:44 13:23 | Tau 5,9816 +25,909 54,08 | 0,77 29,50 -2,5 -3,2  1,4
27.X  23:01 06:10:33 14:12 | Gem 6,8629 +26,266 54,33 | 0,69 29,64 -3,9 -4,3  6,5
28.X  ----- 07:01:32 14:55 | Gem 7,7498 +25,402 54,74 | 0,59 29,87 -5,0 -5,3 11,3
29.X  00:03 07:51:55 15:30 | Cnc 8,6308 +23,323 55,32 | 0,50 30,18 -6,0 -6,1 15,5
30.X  01:09 08:41:18 16:01 | Leo 9,4978 +20,093 56,05 | 0,40 30,58 -6,6 -6,6 18,9
31.X  02:17 08:29:42 15:28 | Leo 10,3490 +15,821 56,90 | 0,30 31,04 -6,8 -6,8 21,4
_______________________________________________________________________________________
          Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Ноември.

Новолуние     04.XI  23:14  
Перигей      06.XI  00:17  
Низходящ възел   06.XI  05:37  
Първа четвърт   11.XI  14:46  
Пълнолуние     19.XI  10:57 
Частично лунно затъмнение от земната сянка, невидимо от България  19.XI  11:02
Възходящ възел   19.XI  19:59  
Апогей       21.XI  04:12  
Последна четвърт  27.XI  14:27 
_______________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев  Кулми. Залез |Съзвез α    δ   π  | Фаза  d  L0  B0  P0
2021г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие  h    °   '  |    '   °  °  ° 
_______________________________|___________________________|___________________________
01.XI  02:28 09:17:35 15:53 | Leo 11,2240 +10,429 57,87 | 0,20 31,57 -6,6 -6,6 22,7
02.XI  03:40 10:05:47 16:18 | Vir 12,0632 +4,555 58,82 | 0,12 32,09 -5,9 -6,1 22,8
03.XI  04:55 10:55:21 16:43 | Vir 12,9161 -1,739 59,69 | 0,06 32,56 -4,8 -5,1 21,8
04.XI  06:12 11:47:26 17:10 | Vir 13,7995 -8,120 60,40 | 0,01 32,95 -3,3 -3,8 19,5
05.XI  07:33 12:43:03 17:43 | Lib 14,7293 -14,177 60,86 | 0,00 33,20 -1,6 -2,2 16,0
06.XI  08:55 13:42:39 18:22 | Lib 15,7165 -19,439 61,02 | 0,02 33,29 0,3 -0,4 11,3
07.XI  10:15 14:45:32 19:11 | Oph 16,7603 -23,433 60,87 | 0,06 33,21 2,1 1,3  5,7
08.XI  11:27 15:49:43 20:11 | Sgr 17,8426 -25,775 60,45 | 0,13 32,98 3,8 3,0 359,5
09.XI  12:28 16:52:26 21:19 | Sgr 18,9295 -26,281 59,82 | 0,22 32,63 5,2 4,5 353,2
10.XI  13:16 17:51:23 22:31 | Sgr 19,9824 -25,011 59,06 | 0,32 32,22 6,3 5,6 347,6
11.XI  13:54 18:45:32 23:43 | Cap 20,9732 -22,227 58,25 | 0,43 31,78 7,1 6,4 343,1
12.XI  14:24 19:35:03 ----- | Cap 21,8915 -18,286 57,45 | 0,54 31,34 7,5 6,8 339,9
13.XI  14:50 20:20:49 00:52 | Aqr 22,7423 -13,546 56,71 | 0,65 30,94 7,6 6,8 337,9
14.XI  15:12 21:03:58 02:00 | Aqr 23,5392 -8,317 56,05 | 0,74 30,58 7,3 6,5 337,1
15.XI  15:33 21:45:41 03:05 | Psc 0,2991 -2,854 55,48 | 0,82 30,27 6,8 5,8 337,4
16.XI  15:53 22:27:05 04:09 | Cet 1,0393 +2,628 55,01 | 0,89 30,01 6,0 4,9 338,5
17.XI  16:15 23:09:06 05:12 | Psc 1,7758 +7,941 54,63 | 0,95 29,80 5,0 3,8 340,5
18.XI  16:38 23:52:31 06:15 | Ari 2,5227 +12,905 54,32 | 0,98 29,64 3,9 2,5 343,2
19.XI  17:05 -------- 07:18 | Ari 3,2915 +17,340 54,10 | 1,00 29,51 2,6 1,2 346,6
20.XI  17:36 00:37:54 08:20 | Tau 4,0900 +21,065 53,95 | 1,00 29,44 1,2 -0,2 350,7
21.XI  18:14 01:25:23 09:20 | Tau 4,9206 +23,904 53,89 | 0,98 29,40 -0,2 -1,6 355,3
22.XI  19:00 02:14:44 10:18 | Tau 5,7798 +25,701 53,92 | 0,94 29,42 -1,6 -3,0  0,2
23.XI  19:53 03:05:16 11:09 | Gem 6,6578 +26,341 54,06 | 0,89 29,49 -2,9 -4,2  5,3
24.XI  20:52 03:56:00 11:53 | Gem 7,5407 +25,771 54,31 | 0,83 29,63 -4,2 -5,2 10,1
25.XI  21:56 04:46:01 12:31 | Cnc 8,4150 +24,001 54,70 | 0,75 29,84 -5,3 -6,0 14,5
26.XI  23:02 05:34:46 13:02 | Cnc 9,2711 +21,105 55,23 | 0,66 30,13 -6,3 -6,6 18,1
27.XI  ----- 06:22:08 13:30 | Leo 10,1060 +17,199 55,90 | 0,56 30,50 -6,9 -6,8 20,7
28.XI  00:09 07:08:32 13:55 | Leo 10,9240 +12,425 56,70 | 0,46 30,93 -7,2 -6,8 22,4
29.XI  01:18 07:54:44 14:18 | Vir 11,7351 +6,951 57,61 | 0,36 31,43 -7,1 -6,3 22,9
30.XI  02:29 08:41:50 14:42 | Vir 12,5541 +0,975 58,57 | 0,25 31,95 -6,6 -5,6 22,3
_______________________________________________________________________________________
          Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Декември.

Низходящ възел   03.XII 16:57  
Новолуние     04.XII 09:43  
Перигей      04.XII 12:04  
Първа четвърт   11.XII 03:35  
Възходящ възел   17.XII 02:11  
Апогей       18.XII 04:15  
Пълнолуние     19.XII 06:35  
Последна четвърт  27.XII 04:23  
Низходящ възел   31.XII 03:07  
_______________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев  Кулми. Залез |Съзвез α    δ   π  | Фаза  d  L0  B0  P0
2021г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие  h    °   '  |    '   °  °  ° 
_______________________________|___________________________|___________________________
01.XII 03:43 09:31:06 15:07 | Vir 13,3989 -5,253 59,52 | 0,16 32,47 -5,7 -4,4 20,6
02.XII 05:00 10:23:52 15:36 | Vir 14,2888 -11,407 60,35 | 0,09 32,93 -4,3 -2,9 17,7
03.XII 06:21 11:21:11 16:11 | Lib 15,2410 -17,070 60,98 | 0,03 33,27 -2,6 -1,3 13,7
04.XII 07:44 12:23:15 16:55 | Sco 16,2647 -21,747 61,32 | 0,00 33,46 -0,7 0,5  8,4
05.XII 09:03 13:28:46 17:51 | Oph 17,3520 -24,945 61,33 | 0,01 33,46 1,3 2,3  2,3
06.XII 10:12 14:34:53 18:58 | Sgr 18,4728 -26,297 60,99 | 0,04 33,27 3,3 3,9 355,8
07.XII 11:09 15:38:19 20:12 | Sgr 19,5815 -25,702 60,37 | 0,10 32,94 5,1 5,2 349,7
08.XII 11:52 16:36:49 21:27 | Cap 20,6356 -23,348 59,55 | 0,18 32,49 6,5 6,2 344,6
09.XII 12:26 17:29:51 22:40 | Cap 21,6115 -19,618 58,62 | 0,28 31,98 7,5 6,7 340,8
10.XII 12:54 18:18:03 23:50 | Aqr 22,5071 -14,944 57,67 | 0,38 31,46 8,1 6,8 338,4
11.XII 13:17 19:02:41 ----- | Aqr 23,3346 -9,706 56,78 | 0,49 30,98 8,2 6,6 337,3
12.XII 13:39 19:45:04 00:57 | Psc 0,1123 -4,208 55,99 | 0,59 30,54 7,9 6,0 337,3
13.XII 13:59 20:26:28 02:01 | Cet 0,8598 +1,318 55,32 | 0,68 30,18 7,2 5,1 338,2
14.XII 14:20 21:08:01 03:04 | Psc 1,5955 +6,686 54,79 | 0,77 29,89 6,3 4,1 340,0
15.XII 14:43 21:50:40 04:07 | Ari 2,3357 +11,729 54,39 | 0,85 29,67 5,1 2,8 342,5
16.XII 15:08 22:35:09 05:10 | Ari 3,0943 +16,285 54,12 | 0,91 29,52 3,8 1,5 345,7
17.XII 15:38 23:21:52 06:12 | Tau 3,8816 +20,185 53,95 | 0,96 29,43 2,4 0,1 349,6
18.XII 16:14 -------- 07:14 | Tau 4,7027 +23,254 53,89 | 0,99 29,40 1,0 -1,3 354,0
19.XII 16:57 00:10:43 08:12 | Tau 5,5562 +25,324 53,92 | 1,00 29,41 -0,4 -2,7 358,9
20.XII 17:48 01:01:08 09:05 | Gem 6,4334 +26,259 54,03 | 0,99 29,47 -1,7 -3,9  4,0
21.XII 18:46 01:52:07 09:52 | Gem 7,3199 +25,981 54,22 | 0,97 29,58 -3,0 -4,9  8,9
22.XII 19:48 02:42:36 10:31 | Cnc 8,1998 +24,487 54,49 | 0,93 29,73 -4,1 -5,8 13,4
23.XII 20:53 03:31:41 11:05 | Cnc 9,0599 +21,850 54,86 | 0,88 29,93 -5,1 -6,4 17,2
24.XII 21:59 04:19:02 11:33 | Leo 9,8940 +18,198 55,33 | 0,81 30,18 -5,9 -6,7 20,1
25.XII 23:06 05:04:51 11:58 | Leo 10,7037 +13,692 55,90 | 0,72 30,49 -6,4 -6,7 22,0
26.XII ----- 05:49:46 12:21 | Leo 11,4972 +8,508 56,57 | 0,62 30,86 -6,8 -6,4 22,8
27.XII 00:13 06:34:45 12:44 | Vir 12,2879 +2,831 57,34 | 0,52 31,28 -6,8 -5,7 22,6
28.XII 01:23 07:21:02 13:07 | Vir 13,0931 -3,129 58,18 | 0,41 31,74 -6,5 -4,7 21,3
29.XII 02:36 08:09:59 13:33 | Vir 13,9324 -9,120 59,03 | 0,31 32,21 -5,8 -3,4 19,0
30.XII 03:52 09:02:58 14:04 | Lib 14,8259 -14,821 59,84 | 0,21 32,65 -4,8 -1,9 15,5
31.XII 05:12 10:00:57 14:42 | Lib 15,7901 -19,828 60,52 | 0,12 33,02 -3,4 -0,2 10,9
_______________________________________________________________________________________
          Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Пояснителни бележки.

Моментите на всичкии явления са в официално време.

В ефемеридите на Луната са включени следните данни за 0 часа официално време:

Физичните ефемериди съдържат следните геоцентрични данни за 0 часа официално време: