АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2019           

Данни за Нептун

Условия за наблюдение.

През януари Нептун е видим на вечерното небе. Планетата се съединява със Слънцето в началото на март. Нептун се появява на утринното небе през май, постепенно изгрява все по-рано и от юли до декември е видим цяла нощ. Най-благоприятния период за наблюдение е около датата на противостояние със Слънцето през септември. Нептун се движи сред звездите на съзвездието Водолей.

За да бъде немерен Нептун е необходим телескоп или бинокъл с диаметър на обектива по-голям от 30 мм. В малки телескопи планетата не се отличава от звезда. Спътниците на Нептун се наблюдават само с професионална техника.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2019г.         Съединения с Луната
________________________________________________     __________________
Перихелий  Афелий    Въз. възел  Низ. възел     Дата  Час Спрямо
________________________________________________     2019г.   Луната
- . -    - . -    - . -    - . -        __________________
________________________________________________     11.I  02 2,9° С
                             07.II  10 3,0° С
      Геоцентрични явления 2019г.          06.III 18 3,0° С
_____________________________________________________   03.IV  04 3,1° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна   30.IV  13 3,3° С
        точка            точка    27.V  22 3,5° С
_____________________________________________________   24.VI  06 3,6° С
07.III 02  22.VI  06  10.IX  10   27.XI  22   21.VII 13 3,6° С
_____________________________________________________   17.VIII 19 3,5° С
                             13.IX  23 3,4° С
 Съединения с планети 2019г.               11.X  04 3,4° С
___________________________                07.XI  09 3,6° С
Дата  Час  Спрямо                   04.XII 17 3,8° С
___________________________                __________________ 
19.II  08 0,7°  Меркурий
24.III 19 2,5°  Меркурий
02.IV  12 0,4°  Меркурий
10.IV  09 0,3°  Венера
___________________________

Карти и схеми.

Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на Нептун между звездите I-XII. 20° Път на Нептун между звездите I-XII. 90°
Елонгация на планетата от Слънцето Звездна величина на планетата Видим диаметър на планетата

Ефемериди.

___________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Горна Залез |   α     δ   Съз π  Δ  |  λ   d  V
        кулм.    |           вез      |
2019г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие "  A.U. |  °   "  m
____________________________|_____________________________________|________________
01.I  11:10 16:45 22:21 | 23 01 52.8 - 7 09 31 Aqr 0,3 30,358 | 63,9 2,2 7,9 
15.I  10:15 15:52 21:28 | 23 03 06.5 - 7 01 35 Aqr 0,3 30,562 | 50,0 2,2 7,9 
29.I  09:21 14:58 20:35 | 23 04 38.4 - 6 51 49 Aqr 0,3 30,728 | 36,2 2,2 7,9 
12.II  08:27 14:05 19:42 | 23 06 24.1 - 6 40 41 Aqr 0,3 30,848 | 22,4 2,2 8,0 
26.II  07:33 13:12 18:50 | 23 08 18.6 - 6 28 42 Aqr 0,3 30,915 |  8,9 2,2 8,0 
12.III 06:40 12:19 17:58 | 23 10 16.8 - 6 16 26 Aqr 0,3 30,927 |  4,8 2,2 8,0 
26.III 05:46 11:25 17:05 | 23 12 13.2 - 6 04 26 Aqr 0,3 30,884 | 18,1 2,2 8,0 
09.IV  05:52 11:32 17:13 | 23 14 02.6 - 5 53 14 Aqr 0,3 30,787 | 31,4 2,2 8,0 
23.IV  04:58 10:39 16:20 | 23 15 40.8 - 5 43 18 Aqr 0,3 30,644 | 44,7 2,2 7,9 
07.V  04:04 09:45 15:27 | 23 17 03.4 - 5 35 04 Aqr 0,3 30,461 | 57,9 2,2 7,9 
21.V  03:09 08:51 14:33 | 23 18 07.1 - 5 28 55 Aqr 0,3 30,249 | 71,1 2,3 7,9 
04.VI  02:15 07:57 13:39 | 23 18 49.1 - 5 25 05 Aqr 0,3 30,019 | 84,4 2,3 7,9 
18.VI  01:20 07:02 12:44 | 23 19 08.0 - 5 23 43 Aqr 0,3 29,783 | 97,7 2,3 7,9 
02.VII 00:25 06:07 11:49 | 23 19 03.4 - 5 24 51 Aqr 0,3 29,556 | 111,0 2,3 7,9 
16.VII 23:25 05:11 10:53 | 23 18 35.9 - 5 28 22 Aqr 0,3 29,348 | 124,5 2,3 7,8 
30.VII 22:30 04:15 09:57 | 23 17 48.0 - 5 33 59 Aqr 0,3 29,172 | 138,1 2,3 7,8 
13.VIII 21:34 03:19 09:00 | 23 16 42.8 - 5 41 19 Aqr 0,3 29,038 | 151,8 2,4 7,8 
27.VIII 20:38 02:23 08:04 | 23 15 25.4 - 5 49 50 Aqr 0,3 28,955 | 165,6 2,4 7,8 
10.IX  19:43 01:27 07:07 | 23 14 01.1 - 5 58 55 Aqr 0,3 28,928 | 178,9 2,4 7,8 
24.IX  18:47 00:30 06:10 | 23 12 36.4 - 6 07 54 Aqr 0,3 28,958 | 166,4 2,4 7,8 
08.X  17:51 23:30 05:13 | 23 11 17.6 - 6 16 06 Aqr 0,3 29,046 | 152,3 2,4 7,8 
22.X  16:55 22:34 04:16 | 23 10 10.9 - 6 22 54 Aqr 0,3 29,186 | 138,1 2,3 7,8 
05.XI  15:00 20:38 02:20 | 23 09 21.5 - 6 27 47 Aqr 0,3 29,370 | 123,9 2,3 7,8 
19.XI  14:04 19:42 01:24 | 23 08 53.8 - 6 30 19 Aqr 0,3 29,586 | 109,7 2,3 7,9 
03.XII 13:09 18:47 00:29 | 23 08 50.1 - 6 30 16 Aqr 0,3 29,823 | 95,5 2,3 7,9 
17.XII 12:14 17:53 23:31 | 23 09 11.6 - 6 27 36 Aqr 0,3 30,065 | 81,4 2,3 7,9 
31.XII 11:20 16:58 22:37 | 23 09 57.5 - 6 22 23 Aqr 0,3 30,298 | 67,3 2,3 7,9 
___________________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карта на положението между звездите за Нептун.

В ефемеридите на Нептун са включени следните данни:

Публикувана е карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.