АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Данни за Нептун

Условия за наблюдение.

През януари Нептун е видим на вечерното небе. Планетата се съединява със Слънцето в средата на март. Нептун се появява на утринното небе в края на април, постепенно изгрява все по-рано и от юли до декември е видим цяла нощ. Най-благоприятния период за наблюдение е около датата на противостояние със Слънцето в средата на септември. Нептун се движи сред звездите на съзвездието Водолей.

За да бъде немерен Нептун е необходим телескоп или бинокъл с диаметър на обектива по-голям от 30 мм. В малки телескопи планетата не се отличава от звезда. Спътниците на Нептун се наблюдават само с професионална техника.

Явления

      Хелиоцентрични явления 2021г.         Съединения с Луната
________________________________________________     __________________
Перихелий  Афелий    Въз. възел  Низ. възел     Дата  Час Спрямо
________________________________________________     2021г.   Луната
- . -    - . -    - . -    - . -        __________________
________________________________________________     17.I  08 4,5° С
                             13.II  18 4,3° С
      Геоцентрични явления 2021г.          13.III 04 4,3° С
_____________________________________________________   09.IV  13 4,3° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна   06.V  20 4,4° С
        точка            точка    03.VI  04 4,5° С
_____________________________________________________   30.VI  12 4,4° С
11.III 02  26.VI  12  14.IX  12   02.XII 00   27.VII 20 4,2° С
_____________________________________________________   24.VIII 04 4,0° С
                             20.IX  11 4,0° С
Съединения с планети 2021г.               17.X  16 4,1° С
___________________________                13.XI  20 4,2° С
Дата  Час  Спрямо                   11.XII 02 4,2° С
___________________________                __________________ 
14.III 06 0,4°Ю Венера
30.III 03 1,3°Ю Меркурий
___________________________

Карти и схеми.

Път между звездите.
Път на Нептун между звездите I-XII. 45°
Път между звездите.
Път на Нептун между звездите I-XII. 10°
Елонгация на планетата от Слънцето Звездна величина на планетата Видим диаметър на планетата

Ефемериди.

______________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ   Δ   π | d  V
2021г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  " | "  m
___________________________________|________________________________|_________
01.I  11:18 17:00 22:41  68 И | Aqr 23,3040 -5,554 30,285 0,3 | 2,3 7,9
15.I  10:24 16:06 21:48  54 И | Aqr 23,3227 -5,429 30,497 0,3 | 2,2 7,9
29.I  09:30 15:12 20:55  40 И | Aqr 23,3468 -5,271 30,674 0,3 | 2,2 7,9
12.II  08:35 14:19 20:02  26 И | Aqr 23,3751 -5,087 30,808 0,3 | 2,2 8,0
26.II  07:42 13:26 19:10  13 И | Aqr 23,4061 -4,888 30,891 0,3 | 2,2 8,0
12.III 06:48 12:33 18:17  1 З | Aqr 23,4386 -4,681 30,919 0,3 | 2,2 8,0
26.III 05:54 11:39 17:25  14 З | Aqr 23,4711 -4,476 30,891 0,3 | 2,2 8,0
09.IV  06:00 11:46 17:33  28 З | Aqr 23,5020 -4,282 30,809 0,3 | 2,2 8,0
23.IV  05:06 10:53 16:40  41 З | Aqr 23,5302 -4,108 30,679 0,3 | 2,2 7,9
07.V  04:12 09:59 15:47  54 З | Aqr 23,5544 -3,961 30,507 0,3 | 2,2 7,9
21.V  03:17 09:05 14:53  67 З | Aqr 23,5737 -3,847 30,302 0,3 | 2,3 7,9
04.VI  02:23 08:11 13:59  80 З | Aqr 23,5871 -3,771 30,076 0,3 | 2,3 7,9
18.VI  01:28 07:17 13:05  94 З | Aqr 23,5943 -3,736 29,841 0,3 | 2,3 7,9
02.VII 00:33 06:22 12:10 107 З | Aqr 23,5949 -3,743 29,610 0,3 | 2,3 7,9
16.VII 23:34 05:26 11:14 120 З | Aqr 23,5892 -3,791 29,395 0,3 | 2,3 7,9
30.VII 22:39 04:30 10:18 134 З | Aqr 23,5775 -3,877 29,208 0,3 | 2,3 7,8
13.VIII 21:43 03:34 09:22 148 З | Aqr 23,5608 -3,993 29,061 0,3 | 2,3 7,8
27.VIII 20:47 02:38 08:25 162 З | Aqr 23,5402 -4,132 28,963 0,3 | 2,4 7,8
10.IX  19:51 01:42 07:28 175 З | Aqr 23,5172 -4,284 28,919 0,3 | 2,4 7,8
24.IX  18:55 00:45 06:31 170 И | Aqr 23,4936 -4,437 28,933 0,3 | 2,4 7,8
08.X  18:00 23:45 05:34 156 И | Aqr 23,4711 -4,580 29,004 0,3 | 2,4 7,8
22.X  17:04 22:49 04:37 142 И | Aqr 23,4516 -4,702 29,130 0,3 | 2,3 7,8
05.XI  15:08 20:53 02:41 128 И | Aqr 23,4363 -4,794 29,302 0,3 | 2,3 7,8
19.XI  14:13 19:57 01:45 114 И | Aqr 23,4269 -4,848 29,511 0,3 | 2,3 7,9
03.XII 13:18 19:02 00:50  99 И | Aqr 23,4239 -4,859 29,743 0,3 | 2,3 7,9
17.XII 12:23 18:07 23:51  85 И | Aqr 23,4279 -4,825 29,985 0,3 | 2,3 7,9
31.XII 11:28 17:13 22:57  71 И | Aqr 23,4387 -4,748 30,222 0,3 | 2,3 7,9
______________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карти на положението между звездите за Нептун.

Моментите на всичкии явления са в официално време.
Всички съединения с Луната и планетите са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия.

В ефемеридите на Нептун са включени следните данни за 0 часа официално време:

Публикувана е карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.