АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2023

Данни за Нептун

Условия за наблюдение.

През януари и началото на февруари Нептун е видим на вечерното небе. Планетата се съединява със Слънцето в средата на март. След което Нептун се появява на утринното небе в края на май, постепенно изгрява все по-рано и от юли до средата на декември е видим цяла нощ. Най-благоприятния период за наблюдение на планетата е около датата на противостояние със Слънцето през септември. През годината Нептун се движи сред звездите на съзвездията Водолей и Риби.
В средата на февруари планетите Нептун и Венера ще имат тясно сближаване.

За да бъде немерен Нептун е необходим телескоп или бинокъл с диаметър на обектива по-голям от 30 мм. В малки телескопи планетата не се отличава от звезда. Спътниците на Нептун се наблюдават само с професионална техника.

Явления

      Хелиоцентрични явления 2023г.         Съединения с Луната
________________________________________________     __________________
Перихелий  Афелий    Въз. възел  Низ. възел     Дата  Час Спрямо
________________________________________________     2023г.   Луната
- . -    - . -    - . -    - . -        __________________
________________________________________________     25.I  07 2,7° С
                             21.II  20 2,5° С
      Геоцентрични явления 2023г.          21.III 08 2,4° С
_____________________________________________________   17.IV  20 2,3° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна   15.V  04 2,2° С
        точка            точка    11.VI  10 2,0° С
_____________________________________________________   08.VII 17 1,7° С
16.III 01  01.VII 16  19.IX  14   07.XII 01   05.VIII 01 1,5° С
_____________________________________________________   01.IX  10 1,4° С
                             28.IX  19 1,4° С
Съединения с планети 2023г.               26.X  04 1,5° С
___________________________                22.XI  09 1,5° С
Дата  Час  Спрямо                   19.XII 15 1,3° С
___________________________                __________________ 
15.II  14 0,8'  Венера
16.III 19 0,4°  Меркурий 
___________________________

Карти и схеми.

Път между звездите.
Път на Нептун между звездите I-XII. 45°
Път между звездите.
Път на Нептун между звездите I-XII. 10°
Вид на Нептун през годината. (Зрително поле 60“)
19.IX
Елонгация на планетата от Слънцето Звездна величина на планетата Видим диаметър на планетата

Ефемериди.

______________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ   Δ   π | d  V
2023г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  " | "  m
___________________________________|________________________________|_________
01.I  11:30 17:18 23:06  73 И | Aqr 23,5754 -3,920 30,191 0,3 | 2,3 7,9
15.I  10:36 16:24 22:12  59 И | Aqr 23,5919 -3,806 30,412 0,3 | 2,2 7,9
29.I  09:42 15:30 21:19  45 И | Aqr 23,6141 -3,657 30,603 0,3 | 2,2 7,9
12.II  08:47 14:37 20:26  31 И | Aqr 23,6409 -3,479 30,753 0,3 | 2,2 7,9
26.II  07:53 13:44 19:34  17 И | Aqr 23,6710 -3,282 30,854 0,3 | 2,2 8,0
12.III 07:00 12:50 18:41  4 И | Psc 23,7030 -3,075 30,902 0,3 | 2,2 8,0
26.III 07:06 12:57 18:49  10 З | Psc 23,7355 -2,866 30,894 0,3 | 2,2 8,0
09.IV  06:12 12:04 17:56  23 З | Psc 23,7670 -2,667 30,831 0,3 | 2,2 8,0
23.IV  05:18 11:11 17:04  36 З | Psc 23,7962 -2,483 30,717 0,3 | 2,2 7,9
07.V  04:24 10:17 16:11  49 З | Psc 23,8219 -2,325 30,559 0,3 | 2,2 7,9
21.V  03:29 09:24 15:18  62 З | Psc 23,8431 -2,198 30,365 0,3 | 2,2 7,9
04.VI  02:35 08:29 14:24  76 З | Psc 23,8587 -2,107 30,146 0,3 | 2,3 7,9
18.VI  01:40 07:35 13:29  89 З | Psc 23,8682 -2,058 29,913 0,3 | 2,3 7,9
02.VII 00:46 06:40 12:35 102 З | Psc 23,8712 -2,050 29,679 0,3 | 2,3 7,9
16.VII 23:46 05:45 11:39 115 З | Psc 23,8678 -2,084 29,456 0,3 | 2,3 7,9
30.VII 22:51 04:49 10:43 129 З | Psc 23,8582 -2,158 29,258 0,3 | 2,3 7,8
13.VIII 21:55 03:53 09:47 143 З | Psc 23,8433 -2,264 29,095 0,3 | 2,3 7,8
27.VIII 21:00 02:57 08:50 156 З | Psc 23,8239 -2,397 28,978 0,3 | 2,4 7,8
10.IX  20:04 02:01 07:53 170 З | Psc 23,8017 -2,547 28,913 0,3 | 2,4 7,8
24.IX  19:08 01:04 06:56 175 И | Psc 23,7781 -2,702 28,906 0,3 | 2,4 7,8
08.X  18:12 00:08 05:59 161 И | Psc 23,7551 -2,851 28,957 0,3 | 2,4 7,8
22.X  17:16 23:08 05:03 147 И | Psc 23,7343 -2,983 29,064 0,3 | 2,3 7,8
05.XI  15:21 21:11 03:06 133 И | Psc 23,7173 -3,087 29,221 0,3 | 2,3 7,8
19.XI  14:25 20:16 02:10 119 И | Psc 23,7057 -3,155 29,418 0,3 | 2,3 7,9
03.XII 13:30 19:20 01:15 104 И | Aqr 23,7003 -3,181 29,644 0,3 | 2,3 7,9
17.XII 12:35 18:25 00:20  90 И | Psc 23,7018 -3,162 29,884 0,3 | 2,3 7,9
31.XII 11:40 17:31 23:22  76 И | Psc 23,7101 -3,099 30,124 0,3 | 2,3 7,9
______________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карти на положението между звездите за Нептун.

Моментите на всички явления и ефемериди са в официално време.
Всички съединения с Луната и планетите са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия.

В ефемеридите на Нептун са включени следните данни за 0 часа:

Публикувана е карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.