АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2017           

Покриване на планети и звезди от Луната.

Планети.

През 2017г., няма видими от България покривания на планети от Луната.

Звездни купове.

През 2017г., няма видими от България покривания на звездни купове от Луната.

Благоевград 42°01' с.ш. 23°05' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2017г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 04.I   17:24:51 Покрива Тъмна 126 -2.4 -0.4  5.1 Pis 29     
 07.I   18:09:11 Покрива Тъмна 139 -2.4 -0.6  4.3 Cet mu   
 10.I   01:26:20 Покрива Тъмна  89 -1.1 -0.9  5.5 Tau          
 13.I   00:29:22 Открива Тъмна 309 -1.6 -2.3  5.6 Can 3     
 21.I   05:26:16 Открива Тъмна 332        5.8 Lib 13     
 02.II  21:36:04 Покрива Тъмна 125 -0.7 -1.9  4.4 Pis nu     
 05.II  20:20:36 Покрива Тъмна 108 -2.0 -0.6  3.8 Tau theta 1  
 05.II  20:29:49 Покрива Тъмна 132 -2.2 -2.1  3.4 Tau theta 2     
 05.II  21:04:27 Близо  Тъмна 358        5.0 Tau 75  
 05.II  21:32:33 Покрива Тъмна  80 -1.7 +0.0  4.8 Tau NSV 01627    
 06.II  00:34:50 Покрива Тъмна  39 -1.1 +1.2  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 06.II  01:09:60 Открива Светла 328 +0.2 -3.2  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 06.II  19:37:27 Покрива Тъмна  53 -1.5 +2.1  5.4 Tau 115  
 09.II  01:37:53 Покрива Тъмна  59 -1.5 -0.3  5.0 Gem 74 Geminorum1   
 04.III  23:11:39 Покрива Тъмна  89 -0.3 -1.0  3.7 Tau gamma 
 06.III  01:43:55 Покрива Тъмна 129 +0.5 -1.9  5.0 Tau 111  
 15.III  00:23:41 Открива Тъмна 278 -1.4 -0.2  5.8 Vir 66   
 15.III  06:03:05 Открива Тъмна 232 -1.2 -1.0  4.7 Vir 74 Virginis   
 19.III  04:12:22 Открива Тъмна 268 -2.0 +0.4  4.9 Oph 24 (Scorpii)   
 01.IV  21:21:43 Покрива Тъмна  87 -1.0 -0.9  5.5 Tau          
 05.IV  00:15:09 Близо  Тъмна  1        5.6 Can 3     
 14.IV  04:37:48 Открива Тъмна 291 -1.9 -1.4  3.9 Lib Zuben Elakrab, gamma
 28.IV  21:29:17 Покрива Тъмна  83 -0.1 -0.8  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 28.IV  22:20:37 Открива Светла 285 +0.3 -1.2  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 01.V   21:05:42 Покрива Тъмна 140 -0.5 -3.4  5.0 Gem 74 Geminorum1   
 05.V   02:45:49 Покрива Тъмна 100 -0.0 -1.9  5.6 Leo 49 Leonis, TX 
 03.VI  22:31:34 Покрива Тъмна  80 -1.9 -1.1  2.8 Vir Porrima, gamma 
 03.VI  22:32:12 Покрива Тъмна  80 -1.9 -1.1  3.5 Vir          
 04.VI  00:01:22 Покрива Тъмна  51 -1.8 -0.8  5.9 Vir          
 26.VI  22:26:01 Покрива Тъмна  66 +0.1 -1.1  5.2 Can omicron 1 
 04.VII  21:50:01 Покрива Тъмна 101 -1.9 -0.5  3.9 Lib Zuben Elakrab, gamma
 14.VII  04:06:49 Открива Тъмна 260 -1.6 +1.4  4.9 Aqu chi  
 07.VIII 00:50:20 Покрива Тъмна 108 -2.2 -0.1  5.1 Cap pi    
 07.VIII 02:25:33 Покрива Тъмна  34 -0.7 +1.9  4.9 Cap rho   
 14.VIII 02:51:42 Открива Тъмна 259 -0.7 +1.9  4.3 Cet xi 2  
 16.VIII 02:34:59 Открива Тъмна 311 -0.5 +0.5  3.7 Tau gamma 
 16.VIII 06:36:06 Близо  Тъмна 351        5.0 Tau 75  
 16.VIII 06:49:17 Открива Тъмна 215 -0.9 +3.2  3.4 Tau theta 2     
 16.VIII 10:09:42 Покрива Светла 87 -1.7 -0.3  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 16.VIII 11:24:11 Открива Тъмна 270 -1.2 -0.8  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 17.VIII 06:12:26 Открива Тъмна 251 -1.0 +1.7  5.4 Tau 115  
 29.VIII 22:22:44 Покрива Тъмна  42 -1.3 +0.1  4.9 Oph 24 (Scorpii)    
 05.IX  01:37:47 Покрива Тъмна  55 -1.1 +1.1  5.1 Cap Kuh, mu   
 16.IX  05:59:51 Открива Тъмна 299 -1.1 -0.4  5.1 Can Tegmen, zeta 1 
 04.X   01:58:03 Покрива Тъмна 142 -2.5 -2.6  4.9 Aqu chi  
 07.X   22:46:08 Открива Тъмна 321 -1.1 +0.2  4.3 Cet mu   
 05.XI  21:27:37 Открива Тъмна 212 +0.1 +2.8  3.7 Tau gamma 
 06.XI  02:11:04 Открива Тъмна 231 -1.5 +1.8  5.0 Tau 75  
 07.XI  02:50:58 Открива Тъмна 243 -1.7 +1.2  4.3 Tau 119 CE  
 07.XI  03:24:52 Открива Тъмна 220 -1.7 +2.3  5.7 Tau 120  
 21.XI  17:27:56 Покрива Тъмна 119 -1.7 -1.9  5.3 Sag 15   
 01.XII  17:46:37 Покрива Тъмна  23 +0.4 +3.3  4.3 Cet mu   
 08.XII  23:37:57 Близо  Светла 170        1.4 Leo Regulus, alpha 
 13.XII  03:52:19 Открива Тъмна 247 -0.6 +1.4  5.7 Vir 80   
 23.XII  21:16:02 Покрива Тъмна 126 -0.7 -2.0  5.3 Aqu 42   
 30.XII  19:34:43 Близо  Тъмна 170        3.7 Tau gamma 
 31.XII  00:02:42 Покрива Тъмна 126 -1.7 -2.1  5.0 Tau 75  
 31.XII  03:51:54 Покрива Тъмна 165        0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 31.XII  04:07:47 Открива Светла 198        0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Бургас 42°30' с.ш. 27°29' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2017г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________
 04.I   17:35:37 Покрива Тъмна 132 -2.6 -1.0  5.1 Pis 29     
 07.I   18:20:12 Покрива Тъмна 146        4.3 Cet mu   
 10.I   01:30:21 Покрива Тъмна  85 -0.9 -0.9  5.5 Tau          
 13.I   00:35:04 Открива Тъмна 314 -1.5 -2.8  5.6 Can 3     
 02.II  21:37:57 Покрива Тъмна 124 -0.6 -1.8  4.4 Pis nu     
 05.II  20:28:54 Покрива Тъмна 108 -1.9 -0.8  3.8 Tau theta 1  
 05.II  20:38:01 Покрива Тъмна 132 -2.0 -2.3  3.4 Tau theta 2     
 05.II  21:11:19 Близо  Тъмна 359        5.0 Tau 75  
 05.II  21:39:43 Покрива Тъмна  78 -1.6 -0.1  4.8 Tau NSV 01627    
 06.II  00:40:17 Покрива Тъмна  30 -1.1 +1.9  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 06.II  01:06:47 Открива Светла 337 +0.5 -4.0  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 06.II  19:45:05 Покрива Тъмна  54 -1.6 +1.9  5.4 Tau 115  
 09.II  01:44:23 Покрива Тъмна  52 -1.5 -0.2  5.0 Gem 74 Geminorum1   
 04.III  23:12:28 Покрива Тъмна  85 -0.2 -0.9  3.7 Tau gamma 
 15.III  00:29:37 Открива Тъмна 285 -1.4 -0.5  5.8 Vir 66   
 15.III  06:07:15 Открива Тъмна 235 -1.0 -1.1  4.7 Vir 74 Virginis   
 19.III  04:21:30 Открива Тъмна 272 -2.1 +0.1  4.9 Oph 24 (Scorpii)    
 01.IV  21:25:20 Покрива Тъмна  83 -0.9 -0.8  5.5 Tau          
 14.IV  04:44:59 Открива Тъмна 294 -1.8 -1.6  3.9 Lib Zuben Elakrab, gamma
 28.IV  21:29:22 Покрива Тъмна  78 -0.1 -0.7  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 28.IV  22:18:35 Открива Светла 290 +0.4 -1.3  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 01.V   21:06:40 Покрива Тъмна 132 -0.6 -2.9  5.0 Gem 74 Geminorum1   
 05.V   02:44:50 Покрива Тъмна  97 +0.1 -1.8  5.6 Leo 49 Leonis, TX 
 03.VI  22:39:24 Покрива Тъмна  74 -1.9 -1.1  2.8 Vir Porrima, gamma 
 03.VI  22:40:03 Покрива Тъмна  73 -1.9 -1.1  3.5 Vir          
 04.VI  00:08:33 Покрива Тъмна  46 -1.6 -0.7  5.9 Vir          
 26.VI  22:25:02 Покрива Тъмна  62 +0.2 -1.0  5.2 Can omicron 1 
 04.VII  21:58:29 Покрива Тъмна  95 -2.0 -0.6  3.9 Lib Zuben Elakrab, gamma
 14.VII  04:14:31 Открива Тъмна 256 -1.6 +1.4  4.9 Aqu chi  
 18.VII  04:10:27 Близо  Тъмна 355        4.3 Cet mu   
 20.VII  02:59:35 Открива Тъмна 226 +0.5 +1.8  5.8 Tau 89 NSV 16124     
 07.VIII 00:59:57 Покрива Тъмна 111 -2.2 -0.4  5.1 Cap pi    
 07.VIII 02:29:15 Покрива Тъмна  40 -0.7 +1.3  4.9 Cap rho   
 14.VIII 02:55:60 Открива Тъмна 255 -0.8 +1.9  4.3 Cet xi 2  
 16.VIII 02:37:31 Открива Тъмна 307 -0.6 +0.6  3.7 Tau gamma 
 16.VIII 06:54:43 Открива Тъмна 210 -0.9 +3.5  3.4 Tau theta 2     
 16.VIII 10:16:34 Покрива Светла 85 -1.5 -0.4  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 16.VIII 11:28:50 Открива Тъмна 273 -1.1 -1.0  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 17.VIII 06:17:43 Открива Тъмна 248 -1.1 +1.7  5.4 Tau 115  
 25.VIII 20:21:48 Покрива Тъмна 132 -0.6 -2.7  5.8 Vir 66   
 29.VIII 22:27:49 Покрива Тъмна  43 -1.0 -0.1  4.9 Oph 24 (Scorpii)   
 05.IX  01:42:59 Покрива Тъмна  60 -1.1 +0.8  5.1 Cap Kuh, mu   
 16.IX  06:04:48 Открива Тъмна 297 -1.2 -0.4  5.1 Can Tegmen, zeta 1 
 04.X   02:07:28 Покрива Тъмна 150        4.9 Aqu chi  
 07.X   22:51:32 Открива Тъмна 316 -1.2 +0.4  4.3 Cet mu   
 22.X   18:31:54 Покрива Тъмна 138 -1.4 -2.9  5.5 Lib 49     
 05.XI  21:28:23 Открива Тъмна 206 +0.2 +3.2  3.7 Tau gamma 
 06.XI  02:18:38 Открива Тъмна 230 -1.5 +1.7  5.0 Tau 75  
 07.XI  02:59:12 Открива Тъмна 243 -1.8 +1.0  4.3 Tau 119 CE  
 07.XI  03:33:31 Открива Тъмна 221 -1.7 +2.0  5.7 Tau 120  
 21.XI  17:34:20 Покрива Тъмна 122 -1.6 -2.1  5.3 Sag 15   
 01.XII  17:46:44 Покрива Тъмна  28 +0.2 +3.1  4.3 Cet mu   
 08.XII  23:39:28 Близо  Светла 170        1.4 Leo Regulus, alpha 
 13.XII  03:55:42 Открива Тъмна 252 -0.7 +1.3  5.7 Vir 80   
 23.XII  21:17:54 Покрива Тъмна 128 -0.6 -2.1  5.3 Aqu 42   
 31.XII  00:08:46 Покрива Тъмна 124 -1.5 -2.1  5.0 Tau 75  
 31.XII  03:46:50 Покрива Тъмна 153 +0.5 -3.6  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 31.XII  04:12:57 Открива Светла 210 -0.7 +1.3  0.9 Tau Aldebaran, alpha  
________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Варна 43°13' с.ш. 27°55' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2017г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 04.I   17:36:03 Покрива Тъмна 131 -2.5 -0.9  5.1 Pis 29     
 07.I   18:20:17 Покрива Тъмна 144 -2.7 -1.4  4.3 Cet mu   
 10.I   01:30:12 Покрива Тъмна  83 -0.9 -0.8  5.5 Tau          
 13.I   00:33:32 Открива Тъмна 318 -1.4 -3.1  5.6 Can 3     
 02.II  21:36:59 Покрива Тъмна 121 -0.5 -1.7  4.4 Pis nu     
 05.II  20:29:09 Покрива Тъмна 106 -1.9 -0.7  3.8 Tau theta 1  
 05.II  20:37:18 Покрива Тъмна 129 -2.0 -2.1  3.4 Tau theta 2     
 05.II  21:40:23 Покрива Тъмна  76 -1.5 -0.0  4.8 Tau NSV 01627    
 06.II  00:42:28 Покрива Тъмна  25        0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 06.II  01:03:26 Открива Светла 343        0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 06.II  19:47:12 Покрива Тъмна  52 -1.5 +2.0  5.4 Tau 115  
 09.II  01:44:55 Покрива Тъмна  49 -1.5 -0.1  5.0 Gem 74 Geminorum1   
 04.III  23:11:60 Покрива Тъмна  82 -0.3 -0.8  3.7 Tau gamma 
 15.III  00:29:48 Открива Тъмна 287 -1.3 -0.6  5.8 Vir 66   
 15.III  06:06:50 Открива Тъмна 236 -0.9 -1.2  4.7 Vir 74 Virginis   
 19.III  04:22:27 Открива Тъмна 274 -2.0 +0.1  4.9 Oph 24 (Scorpii)   
 01.IV  21:25:07 Покрива Тъмна  81 -0.9 -0.8  5.5 Tau          
 14.IV  04:44:35 Открива Тъмна 296 -1.7 -1.7  3.9 Lib Zuben Elakrab, gamma
 28.IV  21:28:54 Покрива Тъмна  75 -0.1 -0.7  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 28.IV  22:17:29 Открива Светла 292 +0.4 -1.3  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 01.V   21:04:56 Покрива Тъмна 129 -0.6 -2.7  5.0 Gem 74 Geminorum1   
 05.V   02:43:33 Покрива Тъмна  96 +0.1 -1.8  5.6 Leo 49 Leonis, TX 
 03.VI  22:39:28 Покрива Тъмна  72 -1.9 -1.0  2.8 Vir Porrima, gamma 
 03.VI  22:40:06 Покрива Тъмна  71 -1.9 -1.0  3.5 Vir          
 04.VI  00:08:44 Покрива Тъмна  44 -1.6 -0.7  5.9 Vir          
 26.VI  22:24:16 Покрива Тъмна  61 +0.1 -1.0  5.2 Can omicron 1 
 04.VII  21:59:01 Покрива Тъмна  94 -2.0 -0.5  3.9 Lib Zuben Elakrab, gamma
 14.VII  04:16:10 Открива Тъмна 257 -1.6 +1.3  4.9 Aqu chi  
 18.VII  04:11:55 Близо  Тъмна 355        4.3 Cet mu   
 20.VII  03:00:40 Открива Тъмна 227 +0.5 +1.8  5.8 Tau 89 NSV 16124     
 07.VIII 01:00:37 Покрива Тъмна 110 -2.1 -0.3  5.1 Cap pi    
 07.VIII 02:30:33 Покрива Тъмна  38 -0.6 +1.4  4.9 Cap rho   
 14.VIII 02:57:42 Открива Тъмна 256 -0.8 +1.9  4.3 Cet xi 2  
 16.VIII 02:38:10 Открива Тъмна 308 -0.6 +0.6  3.7 Tau gamma 
 16.VIII 06:57:30 Открива Тъмна 213 -0.9 +3.3  3.4 Tau theta 2     
 16.VIII 10:16:57 Покрива Светла 83 -1.5 -0.3  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 16.VIII 11:28:34 Открива Тъмна 276 -1.0 -1.1  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 25.VIII 20:20:08 Покрива Тъмна 130 -0.6 -2.7  5.8 Vir 66   
 29.VIII 22:28:11 Покрива Тъмна  42 -1.0 -0.1  4.9 Oph 24 (Scorpii)   
 05.IX  01:44:00 Покрива Тъмна  58 -1.0 +0.8  5.1 Cap Kuh, mu   
 16.IX  06:05:01 Открива Тъмна 300 -1.2 -0.5  5.1 Can Tegmen, zeta 1 
 04.X   02:06:12 Покрива Тъмна 147 -2.4 -3.2  4.9 Aqu chi  
 07.X   22:52:23 Открива Тъмна 318 -1.3 +0.4  4.3 Cet mu   
 22.X   18:30:23 Покрива Тъмна 137 -1.4 -2.8  5.5 Lib 49     
 05.XI  21:30:33 Открива Тъмна 208 +0.1 +3.1  3.7 Tau gamma 
 06.XI  02:20:29 Открива Тъмна 233 -1.5 +1.5  5.0 Tau 75  
 07.XI  03:00:38 Открива Тъмна 246 -1.7 +0.8  4.3 Tau 119 CE  
 07.XI  03:35:36 Открива Тъмна 225 -1.7 +1.7  5.7 Tau 120  
 21.XI  17:33:29 Покрива Тъмна 121 -1.5 -2.1  5.3 Sag 15   
 01.XII  17:48:53 Покрива Тъмна  26 +0.3 +3.1  4.3 Cet mu   
 05.XII  05:50:02 Открива Тъмна 210 -1.4 +1.3  5.2 Ori 71 Orionis    
 08.XII  23:40:18 Близо  Светла 170        1.4 Leo Regulus, alpha 
 13.XII  03:56:54 Открива Тъмна 254 -0.7 +1.2  5.7 Vir 80   
 23.XII  21:16:42 Покрива Тъмна 126 -0.5 -2.0  5.3 Aqu 42   
 31.XII  00:08:05 Покрива Тъмна 121 -1.5 -1.9  5.0 Tau 75  
 31.XII  03:44:12 Покрива Тъмна 149 +0.4 -3.2  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 31.XII  04:13:59 Открива Светла 215 -0.5 +0.9  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Видин 44°00' с.ш. 22°50' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2017г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 04.I   17:23:48 Покрива Тъмна 120 -2.2 -0.1  5.1 Pis 29     
 07.I   18:07:57 Покрива Тъмна 131 -2.0 -0.0  4.3 Cet mu   
 10.I   01:24:27 Покрива Тъмна  83 -1.1 -0.7  5.5 Tau          
 13.I   00:23:42 Открива Тъмна 319 -1.5 -3.1  5.6 Can 3     
 02.II  21:32:30 Покрива Тъмна 118 -0.7 -1.6  4.4 Pis nu     
 05.II  19:29:49 Близо  Тъмна 175        4.5 Tau 71 V777  
 05.II  20:19:10 Покрива Тъмна 101 -1.9 -0.3  3.8 Tau theta 1  
 05.II  20:25:50 Покрива Тъмна 123 -2.0 -1.4  3.4 Tau theta 2     
 05.II  21:32:27 Покрива Тъмна  73 -1.6 +0.3  4.8 Tau NSV 01627    
 06.II  00:37:52 Покрива Тъмна  27        0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 06.II  01:02:36 Открива Светла 339 +0.4 -4.5  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 06.II  01:37:45 Покрива Тъмна 170        5.8 Tau 89 NSV 16124     
 06.II  18:28:50 Близо  Тъмна 172        5.0 Tau 111  
 06.II  19:41:38 Покрива Тъмна  45 -1.3 +2.5  5.4 Tau 115  
 09.II  01:37:03 Покрива Тъмна  52 -1.6 -0.1  5.0 Gem 74 Geminorum1   
 04.III  23:09:43 Покрива Тъмна  83 -0.4 -0.9  3.7 Tau gamma 
 06.III  01:40:24 Покрива Тъмна 124 +0.4 -1.8  5.0 Tau 111  
 15.III  00:22:52 Открива Тъмна 283 -1.2 -0.3  5.8 Vir 66   
 15.III  06:00:37 Открива Тъмна 236 -1.2 -1.1  4.7 Vir 74 Virginis   
 19.III  04:12:42 Открива Тъмна 271 -1.9 +0.4  4.9 Oph 24 (Scorpii)   
 01.IV  21:19:48 Покрива Тъмна  81 -1.0 -0.8  5.5 Tau          
 14.IV  04:34:30 Открива Тъмна 294 -1.7 -1.4  3.9 Lib Zuben Elakrab, gamma
 28.IV  21:27:41 Покрива Тъмна  77 -0.2 -0.7  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 28.IV  22:18:07 Открива Светла 290 +0.3 -1.4  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 01.V   20:59:18 Покрива Тъмна 133 -0.7 -2.9  5.0 Gem 74 Geminorum1   
 05.V   02:42:08 Покрива Тъмна  97 -0.1 -1.8  5.6 Leo 49 Leonis, TX 
 03.VI  22:29:04 Покрива Тъмна  76 -1.9 -0.9  2.8 Vir Porrima, gamma 
 03.VI  22:29:43 Покрива Тъмна  76 -1.9 -0.9  3.5 Vir          
 03.VI  23:59:27 Покрива Тъмна  47 -1.8 -0.7  5.9 Vir          
 26.VI  22:23:59 Покрива Тъмна  62 +0.0 -1.0  5.2 Can omicron 1 
 04.VII  21:48:47 Покрива Тъмна  97 -1.9 -0.3  3.9 Lib Zuben Elakrab, gamma
 14.VII  04:09:02 Открива Тъмна 264 -1.6 +1.3  4.9 Aqu chi  
 07.VIII 00:49:45 Покрива Тъмна 105 -2.1 +0.0  5.1 Cap pi    
 07.VIII 02:29:43 Покрива Тъмна  26        4.9 Cap rho   
 14.VIII 02:55:05 Открива Тъмна 262 -0.8 +1.8  4.3 Cet xi 2  
 16.VIII 02:35:38 Открива Тъмна 317 -0.5 +0.3  3.7 Tau gamma 
 16.VIII 05:22:11 Открива Тъмна 197        4.5 Tau 71 V777  
 16.VIII 06:54:50 Открива Тъмна 222 -1.0 +2.7  3.4 Tau theta 2     
 16.VIII 10:08:56 Покрива Светла 80 -1.6 -0.1  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 16.VIII 11:22:02 Открива Тъмна 277 -1.2 -1.1  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 17.VIII 06:15:17 Открива Тъмна 257 -1.0 +1.5  5.4 Tau 115  
 29.VIII 22:22:40 Покрива Тъмна  37 -1.2 +0.2  4.9 Oph 24 (Scorpii)   
 05.IX  01:39:48 Покрива Тъмна  49 -0.9 +1.3  5.1 Cap Kuh, mu   
 16.IX  05:58:27 Открива Тъмна 307 -1.2 -0.8  5.1 Can Tegmen, zeta 1 
 04.X   01:53:02 Покрива Тъмна 134 -2.1 -1.9  4.9 Aqu chi  
 07.X   22:45:54 Открива Тъмна 329 -1.3 -0.1  4.3 Cet mu   
 05.XI  21:32:57 Открива Тъмна 218 -0.0 +2.6  3.7 Tau gamma 
 06.XI  02:13:54 Открива Тъмна 239 -1.5 +1.4  5.0 Tau 75  
 07.XI  02:52:34 Открива Тъмна 250 -1.7 +0.9  4.3 Tau 119 CE  
 07.XI  03:28:17 Открива Тъмна 229 -1.7 +1.6  5.7 Tau 120  
 21.XI  17:23:58 Покрива Тъмна 114 -1.6 -1.7  5.3 Sag 15   
 01.XII  17:54:04 Покрива Тъмна  14        4.3 Cet mu   
 08.XII  23:33:35 Покрива Светла 158        1.4 Leo Regulus, alpha 
 08.XII  23:46:05 Открива Тъмна 182        1.4 Leo Regulus, alpha 
 13.XII  03:54:53 Открива Тъмна 254 -0.5 +1.2  5.7 Vir 80   
 23.XII  21:12:19 Покрива Тъмна 118 -0.6 -1.7  5.3 Aqu 42   
 28.XII  22:28:39 Близо  Тъмна 176        4.3 Cet xi 2  
 30.XII  19:32:35 Покрива Тъмна 162        3.7 Tau gamma 
 30.XII  23:58:46 Покрива Тъмна 117 -1.6 -1.6  5.0 Tau 75  
 31.XII  03:43:19 Покрива Тъмна 151 +0.3 -3.6  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Пловдив 42°08' с.ш. 24°45' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2017г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 04.I   17:28:56 Покрива Тъмна 129 -2.5 -0.6  5.1 Pis 29     
 07.I   18:13:12 Покрива Тъмна 142 -2.6 -1.0  4.3 Cet mu   
 10.I   01:27:59 Покрива Тъмна  88 -1.0 -0.9  5.5 Tau          
 13.I   00:31:45 Открива Тъмна 311 -1.6 -2.5  5.6 Can 3     
 21.I   05:26:08 Открива Тъмна 337        5.8 Lib 13     
 02.II  21:36:59 Покрива Тъмна 125 -0.7 -1.9  4.4 Pis nu     
 05.II  20:23:51 Покрива Тъмна 108 -2.0 -0.7  3.8 Tau theta 1  
 05.II  20:33:11 Покрива Тъмна 132 -2.1 -2.2  3.4 Tau theta 2     
 05.II  21:07:07 Близо  Тъмна 358        5.0 Tau 75  
 05.II  21:35:19 Покрива Тъмна  79 -1.6 -0.0  4.8 Tau NSV 01627    
 06.II  00:36:44 Покрива Тъмна  36 -1.1 +1.3  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 06.II  01:09:09 Открива Светла 331 +0.3 -3.4  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 06.II  19:40:10 Покрива Тъмна  53 -1.5 +2.0  5.4 Tau 115  
 09.II  01:40:23 Покрива Тъмна  56 -1.5 -0.3  5.0 Gem 74 Geminorum1   
 04.III  23:12:05 Покрива Тъмна  88 -0.3 -0.9  3.7 Tau gamma 
 06.III  01:42:51 Покрива Тъмна 127 +0.5 -1.8  5.0 Tau 111  
 15.III  00:25:56 Открива Тъмна 280 -1.4 -0.3  5.8 Vir 66   
 15.III  06:04:50 Открива Тъмна 233 -1.1 -1.0  4.7 Vir 74 Virginis   
 19.III  04:15:48 Открива Тъмна 269 -2.0 +0.3  4.9 Oph 24 (Scorpii)   
 01.IV  21:23:13 Покрива Тъмна  86 -0.9 -0.9  5.5 Tau          
 05.IV  00:16:17 Близо  Тъмна  1        5.6 Can 3     
 14.IV  04:40:40 Открива Тъмна 292 -1.8 -1.5  3.9 Lib Zuben Elakrab, gamma
 28.IV  21:29:23 Покрива Тъмна  81 -0.1 -0.8  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 28.IV  22:20:00 Открива Светла 286 +0.3 -1.2  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 01.V   21:06:14 Покрива Тъмна 137 -0.5 -3.2  5.0 Gem 74 Geminorum1   
 05.V   02:45:37 Покрива Тъмна  99 +0.0 -1.8  5.6 Leo 49 Leonis, TX 
 03.VI  22:34:37 Покрива Тъмна  78 -1.9 -1.1  2.8 Vir Porrima, gamma 
 03.VI  22:35:13 Покрива Тъмна  77 -1.9 -1.1  3.5 Vir          
 04.VI  00:04:11 Покрива Тъмна  49 -1.7 -0.8  5.9 Vir          
 26.VI  22:25:45 Покрива Тъмна  65 +0.1 -1.0  5.2 Can omicron 1 
 04.VII  21:53:14 Покрива Тъмна  99 -2.0 -0.5  3.9 Lib Zuben Elakrab, gamma
 14.VII  04:09:39 Открива Тъмна 258 -1.6 +1.4  4.9 Aqu chi  
 07.VIII 00:53:60 Покрива Тъмна 109 -2.2 -0.2  5.1 Cap pi    
 07.VIII 02:26:52 Покрива Тъмна  36 -0.7 +1.6  4.9 Cap rho   
 14.VIII 02:53:10 Открива Тъмна 257 -0.8 +1.9  4.3 Cet xi 2  
 16.VIII 02:35:51 Открива Тъмна 309 -0.5 +0.5  3.7 Tau gamma 
 16.VIII 06:38:39 Близо  Тъмна 351        5.0 Tau 75  
 16.VIII 06:51:07 Открива Тъмна 213 -0.8 +3.3  3.4 Tau theta 2     
 16.VIII 10:12:24 Покрива Светла 86 -1.6 -0.4  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 16.VIII 11:26:06 Открива Тъмна 271 -1.2 -0.9  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 17.VIII 06:14:15 Открива Тъмна 250 -1.0 +1.7  5.4 Tau 115  
 25.VIII 20:21:01 Покрива Тъмна 133 -0.7 -2.8  5.8 Vir 66   
 29.VIII 22:24:48 Покрива Тъмна  43 -1.2 -0.0  4.9 Oph 24 (Scorpii)   
 05.IX  01:39:41 Покрива Тъмна  57 -1.1 +1.0  5.1 Cap Kuh, mu   
 16.IX  06:01:42 Открива Тъмна 298 -1.2 -0.4  5.1 Can Tegmen, zeta 1 
 04.X   02:01:53 Покрива Тъмна 146 -2.5 -3.0  4.9 Aqu chi  
 07.X   22:48:07 Открива Тъмна 319 -1.2 +0.3  4.3 Cet mu   
 05.XI  21:27:43 Открива Тъмна 210 +0.2 +3.0  3.7 Tau gamma 
 06.XI  02:13:49 Открива Тъмна 230 -1.5 +1.8  5.0 Tau 75  
 07.XI  02:53:60 Открива Тъмна 243 -1.8 +1.1  4.3 Tau 119 CE  
 07.XI  03:27:59 Открива Тъмна 220 -1.7 +2.2  5.7 Tau 120  
 21.XI  17:30:32 Покрива Тъмна 120 -1.7 -2.0  5.3 Sag 15   
 21.XI  17:46:44 Покрива Тъмна  31 -0.3 +1.1  6.0 Sag 16   
 01.XII  17:46:23 Покрива Тъмна  25 +0.3 +3.2  4.3 Cet mu   
 08.XII  23:38:24 Близо  Светла 170        1.4 Leo Regulus, alpha 
 13.XII  03:53:27 Открива Тъмна 249 -0.6 +1.4  5.7 Vir 80   
 23.XII  21:16:58 Покрива Тъмна 127 -0.7 -2.0  5.3 Aqu 42   
 31.XII  00:05:15 Покрива Тъмна 125 -1.6 -2.1  5.0 Tau 75  
 31.XII  03:50:00 Покрива Тъмна 161        0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 31.XII  04:10:02 Открива Светла 203        0.9 Tau Aldebaran, alpha  
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

София 42°40' с.ш. 23°18' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2017г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 04.I   17:25:09 Покрива Тъмна 125 -2.4 -0.3  5.1 Pis 29     
 07.I   18:09:19 Покрива Тъмна 136 -2.3 -0.5  4.3 Cet mu   
 10.I   01:26:00 Покрива Тъмна  87 -1.1 -0.8  5.5 Tau          
 13.I   00:28:08 Открива Тъмна 313 -1.6 -2.5  5.6 Can 3     
 21.I   05:24:28 Открива Тъмна 336        5.8 Lib 13     
 02.II  21:35:05 Покрива Тъмна 123 -0.7 -1.8  4.4 Pis nu     
 05.II  20:20:39 Покрива Тъмна 106 -2.0 -0.5  3.8 Tau theta 1  
 05.II  20:28:57 Покрива Тъмна 129 -2.1 -1.9  3.4 Tau theta 2     
 05.II  21:32:58 Покрива Тъмна  77 -1.7 +0.1  4.8 Tau NSV 01627    
 06.II  00:35:55 Покрива Тъмна  35 -1.1 +1.5  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 06.II  01:07:43 Открива Светла 332 +0.3 -3.6  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 06.II  19:39:08 Покрива Тъмна  50 -1.4 +2.2  5.4 Tau 115  
 09.II  01:38:01 Покрива Тъмна  56 -1.5 -0.3  5.0 Gem 74 Geminorum1   
 04.III  23:11:07 Покрива Тъмна  87 -0.3 -0.9  3.7 Tau gamma 
 06.III  01:42:37 Покрива Тъмна 127 +0.5 -1.9  5.0 Tau 111  
 15.III  00:23:47 Открива Тъмна 280 -1.3 -0.2  5.8 Vir 66   
 15.III  06:02:37 Открива Тъмна 234 -1.2 -1.1  4.7 Vir 74 Virginis   
 19.III  04:13:03 Открива Тъмна 269 -2.0 +0.4  4.9 Oph 24 (Scorpii)   
 01.IV  21:21:22 Покрива Тъмна  85 -1.0 -0.9  5.5 Tau          
 05.IV  00:14:21 Близо  Тъмна  1        5.6 Can 3     
 14.IV  04:37:14 Открива Тъмна 292 -1.8 -1.4  3.9 Lib Zuben Elakrab, gamma
 28.IV  21:28:47 Покрива Тъмна  81 -0.1 -0.8  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 28.IV  22:19:46 Открива Светла 287 +0.3 -1.3  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 01.V   21:03:41 Покрива Тъмна 137 -0.6 -3.2  5.0 Gem 74 Geminorum1   
 05.V   02:44:37 Покрива Тъмна  99 -0.0 -1.8  5.6 Leo 49 Leonis, TX 
 03.VI  22:31:18 Покрива Тъмна  78 -1.9 -1.0  2.8 Vir Porrima, gamma 
 03.VI  22:31:55 Покрива Тъмна  78 -1.9 -1.0  3.5 Vir          
 04.VI  00:01:15 Покрива Тъмна  50 -1.8 -0.7  5.9 Vir          
 26.VI  22:25:20 Покрива Тъмна  65 +0.1 -1.0  5.2 Can omicron 1 
 04.VII  21:50:08 Покрива Тъмна  99 -1.9 -0.4  3.9 Lib Zuben Elakrab, gamma
 14.VII  04:08:05 Открива Тъмна 261 -1.6 +1.4  4.9 Aqu chi  
 07.VIII 00:50:45 Покрива Тъмна 107 -2.2 -0.0  5.1 Cap pi    
 07.VIII 02:26:55 Покрива Тъмна  32        4.9 Cap rho   
 14.VIII 02:53:05 Открива Тъмна 260 -0.7 +1.8  4.3 Cet xi 2  
 16.VIII 02:35:23 Открива Тъмна 312 -0.5 +0.4  3.7 Tau gamma 
 16.VIII 06:37:10 Близо  Тъмна 351        5.0 Tau 75  
 16.VIII 06:51:32 Открива Тъмна 217 -0.9 +3.0  3.4 Tau theta 2     
 16.VIII 10:09:53 Покрива Светла 84 -1.6 -0.2  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 16.VIII 11:23:54 Открива Тъмна 272 -1.2 -0.9  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 17.VIII 06:13:42 Открива Тъмна 253 -1.0 +1.6  5.4 Tau 115  
 29.VIII 22:23:00 Покрива Тъмна  41 -1.2 +0.1  4.9 Oph 24 (Scorpii)   
 05.IX  01:38:45 Покрива Тъмна  53 -1.0 +1.1  5.1 Cap Kuh, mu   
 16.IX  05:59:49 Открива Тъмна 301 -1.1 -0.5  5.1 Can Tegmen, zeta 1 
 04.X   01:56:59 Покрива Тъмна 140 -2.4 -2.4  4.9 Aqu chi  
 07.X   22:46:30 Открива Тъмна 323 -1.2 +0.2  4.3 Cet mu   
 05.XI  21:29:23 Открива Тъмна 213 +0.1 +2.8  3.7 Tau gamma 
 06.XI  02:12:33 Открива Тъмна 233 -1.5 +1.7  5.0 Tau 75  
 07.XI  02:52:05 Открива Тъмна 245 -1.7 +1.1  4.3 Tau 119 CE  
 07.XI  03:26:41 Открива Тъмна 223 -1.7 +2.1  5.7 Tau 120  
 21.XI  17:27:07 Покрива Тъмна 118 -1.7 -1.9  5.3 Sag 15   
 01.XII  17:48:44 Покрива Тъмна  20 +0.5 +3.5  4.3 Cet mu   
 08.XII  23:38:37 Близо  Светла 170        1.4 Leo Regulus, alpha 
 13.XII  03:53:22 Открива Тъмна 249 -0.5 +1.4  5.7 Vir 80   
 23.XII  21:14:58 Покрива Тъмна 123 -0.7 -1.9  5.3 Aqu 42   
 28.XII  22:29:19 Близо  Тъмна 176        4.3 Cet xi 2  
 30.XII  19:35:59 Близо  Тъмна 170        3.7 Tau gamma 
 31.XII  00:01:50 Покрива Тъмна 123 -1.7 -1.9  5.0 Tau 75  
 31.XII  03:48:36 Покрива Тъмна 159        0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 31.XII  04:09:50 Открива Светла 204 -1.0 +2.2  0.9 Tau Aldebaran, alpha 
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за покриванията на звезди и планети от Луната, които могат да се наблюдават в неголям телескоп или бинокъл.

В таблиците за съответния град са включени следните данни:

Външни връзки.