АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2019           

Покриване на планети и звезди от Луната.

Планети.

02.II Луната покрива Сатурн: Начало 07:40 (13°h ЮИ); Край 08:50 (20°h ЮИ); Елонгация 28°.

28.XI Луната покрива Юпитер: Начало 11:40 (17°h ЮИ); Край 12:50 (22°h Ю ); Елонгация 23°.

Звездни купове.

14 IV Луната покрива разсеян звезден куп M44 в Рак (3,1m): Начало 22:30 13.IV (57°h ЮЗ); Край 01:30 14.IV (25°h З).

24 IV Луната покрива разсеян звезден куп M21 в Стрелец (5,9m): Начало 02:35 (14°h ЮИ); Край 04:35 (24°h Ю).

Благоевград 42°01' с.ш. 23°05' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2019г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 01.I   06:01:58 Открива Тъмна 290 -1.0 -0.1  5.8 Lib 13 
 02.I   05:33:02 Открива Тъмна 268 -0.8 +1.0  5.4 Lib eta 
 10.I   20:14:34 Покрива Тъмна 120 -0.9 -1.7  5.8 Aqu 74 HI 
 15.I   18:43:21 Покрива Тъмна  72 -1.5 +1.6  4.3 Cet mu 
 19.I   04:48:05 Покрива Тъмна 104 +0.2 -1.4  4.4 Ori chi 1 
 02.II  07:41:15 Покрива Светла 66 -1.7 +2.2  0.8 Sag Saturn 
 02.II  08:48:21 Открива Тъмна 319 -1.4 -0.2  0.8 Sag Saturn 
 01.III  06:29:31 Открива Тъмна 286 -1.6 +0.7  5.4 Sag 28 Sagittarii
 13.III  19:32:44 Покрива Тъмна  75 -1.8 +0.1  5.1 Tau 97 Tauri, V480 
 26.III  06:06:55 Близо  Тъмна 188        5.6 Oph  
 29.III  05:10:60 Открива Тъмна 302 -1.5 +0.5  5.6 Sag  
 14.IV  00:13:22 Близо  Тъмна  2        3.1 Can M44 open cluster
 14.IV  22:44:13 Покрива Тъмна  60 -2.0 -0.1  5.7 Leo 8 
 24.IV  04:30:42 Открива Тъмна 292 -1.9 +0.0  5.9 Sag M21 open cluster
 25.IV  02:02:04 Открива Тъмна 319 -0.2 +0.2  5.0 Sag nu 2
 06.V   21:17:33 Покрива Тъмна 163        4.8 Tau 64 delta 2 
 06.V   21:47:44 Покрива Тъмна  44 -0.2 +0.4  4.3 Tau 68 Tauri, V776
 10.V   00:42:16 Покрива Тъмна  50 +0.1 -0.5  5.3 Gem 63 
 12.V   21:10:51 Покрива Тъмна 105 -1.4 -1.6  5.4 Leo 37 
 20.V   01:46:16 Открива Тъмна 279 -1.8 -0.1  5.6 Oph  
 25.VI  01:59:03 Открива Тъмна 291 -0.3 +1.5  4.4 Pis 30 YY 
 25.VI  04:07:42 Открива Тъмна 278 -1.2 +1.7  4.6 Pis 33 BC 
 09.VIII 20:54:31 Покрива Тъмна  83 -2.1 +0.0  5.6 Oph 
 28.VIII 06:25:13 Открива Тъмна 311 -1.0 -0.9  5.8 Can  
 14.IX  22:05:10 Открива Тъмна 248 -0.8 +2.2  4.4 Pis 30 YY
 22.X   04:31:53 Открива Тъмна 228 -0.8 +2.2  5.3 Can eta 
 15.XI  21:57:03 Открива Тъмна 250 -0.2 +1.6  5.9 Gem NSV 16789
 16.XI  00:41:15 Открива Тъмна 262 -1.4 +1.1  3.5 Gem Propus, eta 
 16.XI  05:23:40 Открива Тъмна 227 -1.9 +0.9  2.9 Gem mu
 17.XI  22:30:22 Открива Тъмна 276 -0.1 +0.7  5.3 Can mu 
 28.XI  11:36:02 Покрива Тъмна  85 -1.6 +1.1 -1.4 Sag Jupiter 
 28.XI  12:52:39 Открива Светла 301 -1.6 -0.2 -1.4 Sag Jupiter 
 05.XII  17:59:41 Покрива Тъмна  53 -1.1 +2.2  4.4 Pis 30 YY 
 05.XII  20:30:32 Покрива Тъмна 103 -2.1 -0.1  4.6 Pis 33 BC 
 15.XII  06:49:26 Открива Тъмна 256 -0.9 -1.2  5.3 Can mu 
 19.XII  01:23:08 Открива Тъмна 214 -0.4 +3.1  4.0 Vir nu 
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Бургас 42°30' с.ш. 27°29' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2019г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________
 01.I   06:06:08 Открива Тъмна 297 -1.0 -0.4  5.8 Lib 13 
 02.I   05:37:01 Открива Тъмна 275 -0.8 +0.8  5.4 Lib eta
 10.I   20:17:25 Покрива Тъмна 123 -0.8 -1.9  5.8 Aqu 74 HI 
 15.I   18:51:06 Покрива Тъмна  77 -1.7 +1.3  4.3 Cet mu 
 19.I   04:46:23 Покрива Тъмна  98 +0.2 -1.3  4.4 Ori chi 1 
 02.II  08:54:35 Открива Тъмна 323 -1.6 -0.5  0.8 Sag Saturn 
 01.III  06:37:04 Открива Тъмна 291 -1.7 +0.5  5.4 Sag 28 
 13.III  19:40:22 Покрива Тъмна  74 -1.7 -0.0  5.1 Tau 97 V480
 29.III  05:18:04 Открива Тъмна 305 -1.6 +0.2  5.6 Sag 
 14.IV  00:15:60 Близо  Тъмна  1       3.1 Can M44 open cluster
 14.IV  22:53:17 Покрива Тъмна  51 -2.1 +0.0  5.7 Leo 8 
 24.IV  04:38:54 Открива Тъмна 295 -1.9 -0.3  5.9 Sag M21 open cluster
 25.IV  01:41:53 Открива Тъмна 300 -0.5 +0.8  4.9 Sag nu 1
 25.IV  02:03:01 Открива Тъмна 326 -0.2 -0.1  5.0 Sag nu 2
 06.V   20:31:04 Покрива Тъмна 112 +0.1 -1.6  3.8 Tau delta 1 
 06.V   21:11:05 Покрива Тъмна 150 +0.8 -3.3  4.8 Tau 64 delta 2
 06.V   21:49:02 Покрива Тъмна  35 -0.3 +0.8  4.3 Tau 68 V776
 10.V   00:41:45 Покрива Тъмна  44 +0.1 -0.4  5.3 Gem 63 
 12.V   21:16:14 Покрива Тъмна  98 -1.4 -1.5  5.4 Leo 37 
 20.V   01:54:15 Открива Тъмна 284 -1.8 -0.4  5.6 Oph 
 25.VI  02:01:22 Открива Тъмна 292 -0.4 +1.5  4.4 Pis 30 YY
 25.VI  04:14:13 Открива Тъмна 275 -1.4 +1.7  4.6 Pis 33 BC
 09.VIII 21:04:00 Покрива Тъмна  79 -2.2 -0.1  5.6 Oph 
 14.IX  22:10:02 Открива Тъмна 247 -0.9 +2.2  4.4 Pis 30 YY
 22.X   04:37:07 Открива Тъмна 227 -1.0 +2.3  5.3 Can eta 
 14.XI  19:38:01 Открива Тъмна 287 -0.1 +1.0  5.3 Tau 106
 15.XI  21:58:51 Открива Тъмна 246 -0.3 +1.7  5.9 Gem NSV 16789 
 16.XI  00:48:29 Открива Тъмна 259 -1.6 +1.1  3.5 Gem eta 
 16.XI  05:32:03 Открива Тъмна 232 -1.7 +0.4  2.9 Gem mu 
 17.XI  22:31:09 Открива Тъмна 273 -0.1 +0.8  5.3 Can mu 
 28.XI  11:44:17 Покрива Тъмна  79 -1.9 +1.1 -1.4 Sag Jupiter 
 28.XI  12:59:51 Открива Светла 306 -1.7 -0.4 -1.4 Sag Jupiter 
 05.XII  18:05:58 Покрива Тъмна  58 -1.3 +2.0  4.4 Pis 30 YY
 05.XII  20:39:48 Покрива Тъмна 109 -2.1 -0.6  4.6 Pis 33 BC
 15.XII  06:52:10 Открива Тъмна 262 -0.7 -1.4  5.3 Can mu 
 19.XII  01:26:39 Открива Тъмна 217 -0.6 +2.9  4.0 Vir nu 
________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Варна 43°13' с.ш. 27°55' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2019г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 01.I   06:06:16 Открива Тъмна 299 -0.9 -0.4  5.8 Lib 13 
 02.I   05:37:54 Открива Тъмна 277 -0.8 +0.7  5.4 Lib eta
 10.I   20:16:24 Покрива Тъмна 121 -0.7 -1.8  5.8 Aqu 74 HI 
 15.I   18:52:41 Покрива Тъмна  76 -1.6 +1.3  4.3 Cet mu 
 19.I   04:45:22 Покрива Тъмна  96 +0.2 -1.3  4.4 Ori chi 1 
 02.II  08:54:51 Открива Тъмна 325 -1.5 -0.6  0.8 Sag Saturn 
 01.III  06:38:09 Открива Тъмна 292 -1.7 +0.5  5.4 Sag 28 
 13.III  19:41:04 Покрива Тъмна  71 -1.6 +0.1  5.1 Tau 97 V480
 29.III  05:18:55 Открива Тъмна 307 -1.6 +0.2  5.6 Sag 
 14.IV  00:15:18 Близо  Тъмна  1        3.1 Can M44 open cluster
 14.IV  22:54:19 Покрива Тъмна  48 -2.1 +0.2  5.7 Leo 8 
 24.IV  04:39:32 Открива Тъмна 296 -1.9 -0.3  5.9 Sag M21 open cluster
 25.IV  01:42:38 Открива Тъмна 302 -0.5 +0.7  4.9 Sag nu 1
 25.IV  02:02:59 Открива Тъмна 329 -0.2 -0.2  5.0 Sag nu 2
 06.V   20:29:54 Покрива Тъмна 109 +0.1 -1.6  3.8 Tau delta 1 
 06.V   21:08:39 Покрива Тъмна 146 +0.7 -2.9  4.8 Tau 64 delta 2
 06.V   21:49:50 Покрива Тъмна  31 -0.3 +1.0  4.3 Tau 68 V776
 10.V   00:41:29 Покрива Тъмна  41 +0.1 -0.3  5.3 Gem 63 
 12.V   21:15:47 Покрива Тъмна  96 -1.4 -1.4  5.4 Leo 37 
 20.V   01:54:48 Открива Тъмна 285 -1.8 -0.4  5.6 Oph 
 25.VI  02:02:39 Открива Тъмна 293 -0.5 +1.5  4.4 Pis 30 YY
 25.VI  04:16:01 Открива Тъмна 276 -1.4 +1.6  4.6 Pis 33 BC
 09.VIII 21:04:51 Покрива Тъмна  78 -2.1 -0.1  5.6 Oph 
 14.IX  22:12:01 Открива Тъмна 248 -0.9 +2.2  4.4 Pis 30 YY
 22.X   04:39:06 Открива Тъмна 229 -1.1 +2.1  5.3 Can eta 
 14.XI  19:38:47 Открива Тъмна 288 -0.1 +1.0  5.3 Tau 106
 15.XI  22:00:13 Открива Тъмна 247 -0.3 +1.7  5.9 Gem NSV 16789 
 16.XI  00:49:53 Открива Тъмна 261 -1.6 +1.0  3.5 Gem eta 
 16.XI  05:32:58 Открива Тъмна 236 -1.6 +0.2  2.9 Gem mu 
 17.XI  22:31:50 Открива Тъмна 274 -0.2 +0.8  5.3 Can mu 
 28.XI  11:45:53 Покрива Тъмна  77 -1.9 +1.2 -1.4 Sag Jupiter 
 28.XI  13:00:15 Открива Светла 307 -1.7 -0.5 -1.4 Sag Jupiter 
 05.XII  18:07:56 Покрива Тъмна  58 -1.2 +2.0  4.4 Pis 30 YY
 05.XII  20:40:20 Покрива Тъмна 108 -2.1 -0.5  4.6 Pis 33 BC
 15.XII  06:51:23 Открива Тъмна 264 -0.6 -1.5  5.3 Can mu 
 19.XII  01:28:55 Открива Тъмна 221 -0.6 +2.6  4.0 Vir nu 
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Видин 44°00' с.ш. 22°50' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2019г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 01.I   06:01:32 Открива Тъмна 295 -0.8 -0.1  5.8 Lib 13 
 02.I   05:34:41 Открива Тъмна 274 -0.7 +0.9  5.4 Lib eta
 10.I   20:11:16 Покрива Тъмна 113 -0.8 -1.5  5.8 Aqu 74 HI 
 15.I   18:46:14 Покрива Тъмна  67 -1.4 +1.7  4.3 Cet mu 
 19.I   04:45:19 Покрива Тъмна  99 +0.2 -1.4  4.4 Ori chi 1 
 02.II  07:45:15 Покрива Светла 61 -1.8 +2.3  0.8 Sag Saturn 
 02.II  08:47:28 Открива Тъмна 323 -1.3 -0.3  0.8 Sag Saturn 
 01.III  06:30:32 Открива Тъмна 290 -1.5 +0.7  5.4 Sag 28 
 13.III  19:32:49 Покрива Тъмна  68 -1.7 +0.4  5.1 Tau 97 V480
 29.III  05:11:32 Открива Тъмна 305 -1.4 +0.4  5.6 Sag 
 14.IV  00:10:27 Близо  Тъмна  1        3.1 Can M44 open cluster
 14.IV  22:43:43 Покрива Тъмна  53 -2.1 +0.1  5.7 Leo 8 
 24.IV  04:30:13 Открива Тъмна 295 -1.7 -0.0  5.9 Sag M21 open cluster
 06.V   21:09:38 Покрива Тъмна 150 +0.7 -3.4  4.8 Tau 64 delta 2
 06.V   21:48:43 Покрива Тъмна  36 -0.3 +0.7  4.3 Tau 68 V776
 10.V   00:41:16 Покрива Тъмна  45 -0.0 -0.5  5.3 Gem 63 
 12.V   21:07:25 Покрива Тъмна 100 -1.4 -1.4  5.4 Leo 37 
 20.V   01:45:39 Открива Тъмна 282 -1.7 -0.1  5.6 Oph 
 25.VI  02:01:59 Открива Тъмна 294 -0.3 +1.5  4.4 Pis 30 YY
 25.VI  04:10:40 Открива Тъмна 281 -1.2 +1.6  4.6 Pis 33 BC
 09.VIII 20:54:10 Покрива Тъмна  80 -2.1 +0.1  5.6 Oph 
 24.VIII 06:56:16 Открива Тъмна 201 -0.5 +4.2  3.8 Tau delta 1 
 28.VIII 06:22:13 Открива Тъмна 323 -1.3 -2.0  5.8 Can 
 14.IX  22:09:23 Открива Тъмна 251 -0.8 +2.2  4.4 Pis 30 YY
 15.IX  00:18:28 Открива Тъмна 218 -0.7 +2.7  4.6 Pis 33 BC
 22.X   04:35:43 Открива Тъмна 235 -0.9 +1.9  5.3 Can eta 
 14.XI  19:39:09 Открива Тъмна 295 -0.0 +0.9  5.3 Tau 106
 15.XI  22:00:07 Открива Тъмна 255 -0.2 +1.6  5.9 Gem NSV 16789 
 16.XI  00:42:51 Открива Тъмна 268 -1.5 +0.9  3.5 Gem eta 
 16.XI  05:24:30 Открива Тъмна 234 -1.8 +0.4  2.9 Gem mu 
 17.XI  22:31:40 Открива Тъмна 282 -0.1 +0.7  5.3 Can mu 
 28.XI  11:37:57 Покрива Тъмна  81 -1.6 +1.2 -1.4 Sag Jupiter 
 28.XI  12:51:55 Открива Светла 305 -1.5 -0.2 -1.4 Sag Jupiter 
 28.XI  17:32:09 Близо  Тъмна 180        5.8 Sag M8 nebula
 05.XII  18:03:47 Покрива Тъмна  49 -1.0 +2.3  4.4 Pis 30 YY
 05.XII  20:29:59 Покрива Тъмна  98 -1.9 +0.1  4.6 Pis 33 BC
 15.XII  06:46:43 Открива Тъмна 260 -0.8 -1.3  5.3 Can mu 
 19.XII  01:28:18 Открива Тъмна 224 -0.4 +2.4  4.0 Vir nu 
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Пловдив 42°08' с.ш. 24°45' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2019г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 01.I   06:03:35 Открива Тъмна 292 -1.0 -0.2  5.8 Lib 13 
 02.I   05:34:27 Открива Тъмна 270 -0.8 +0.9  5.4 Lib eta
 10.I   20:15:53 Покрива Тъмна 121 -0.9 -1.8  5.8 Aqu 74 HI 
 15.I   18:46:10 Покрива Тъмна  74 -1.6 +1.5  4.3 Cet mu 
 19.I   04:47:31 Покрива Тъмна 102 +0.2 -1.4  4.4 Ori chi 1 
 02.II  08:50:43 Открива Тъмна 320 -1.5 -0.3  0.8 Sag Saturn 
 01.III  06:32:17 Открива Тъмна 288 -1.6 +0.6  5.4 Sag 28 
 13.III  19:35:40 Покрива Тъмна  75 -1.7 +0.1  5.1 Tau 97 V480
 29.III  05:13:35 Открива Тъмна 303 -1.5 +0.4  5.6 Sag 
 14.IV  00:14:31 Близо  Тъмна  2        3.1 Can M44 open cluster
 14.IV  22:47:38 Покрива Тъмна  57 -2.1 -0.1  5.7 Leo 8 
 24.IV  04:33:48 Открива Тъмна 293 -1.9 -0.1  5.9 Sag M21 open cluster
 25.IV  02:02:25 Открива Тъмна 321 -0.2 +0.1  5.0 Sag nu 2
 06.V   20:31:45 Покрива Тъмна 115 +0.0 -1.8  3.8 Tau delta 1 
 06.V   21:14:56 Покрива Тъмна 158 +1.1 -4.2  4.8 Tau 64 delta 2
 06.V   21:48:08 Покрива Тъмна  41 -0.2 +0.5  4.3 Tau 68 V776
 10.V   00:42:06 Покрива Тъмна  48 +0.1 -0.5  5.3 Gem 63 
 12.V   21:12:58 Покрива Тъмна 103 -1.4 -1.6  5.4 Leo 37 
 20.V   01:49:20 Открива Тъмна 280 -1.8 -0.2  5.6 Oph 
 25.VI  01:59:45 Открива Тъмна 291 -0.3 +1.5  4.4 Pis 30 YY
 25.VI  04:09:59 Открива Тъмна 277 -1.3 +1.7  4.6 Pis 33 BC
 09.VIII 20:58:07 Покрива Тъмна  82 -2.2 -0.0  5.6 Oph 
 28.VIII 06:26:50 Открива Тъмна 309 -1.0 -0.8  5.8 Can 
 14.IX  22:06:48 Открива Тъмна 248 -0.8 +2.2  4.4 Pis 30 YY
 22.X   04:33:38 Открива Тъмна 227 -0.9 +2.3  5.3 Can eta 
 14.XI  19:37:32 Открива Тъмна 289 -0.0 +0.9  5.3 Tau 106
 15.XI  21:57:33 Открива Тъмна 248 -0.2 +1.7  5.9 Gem NSV 16789 
 16.XI  00:43:53 Открива Тъмна 261 -1.5 +1.1  3.5 Gem eta 
 16.XI  05:26:56 Открива Тъмна 229 -1.9 +0.7  2.9 Gem mu 
 17.XI  22:30:35 Открива Тъмна 275 -0.1 +0.8  5.3 Can mu 
 28.XI  11:38:58 Покрива Тъмна  83 -1.7 +1.1 -1.4 Sag Jupiter 
 28.XI  12:55:23 Открива Светла 303 -1.7 -0.3 -1.4 Sag Jupiter 
 05.XII  18:01:51 Покрива Тъмна  55 -1.2 +2.1  4.4 Pis 30 YY
 05.XII  20:34:06 Покрива Тъмна 105 -2.2 -0.3  4.6 Pis 33 BC
 15.XII  06:50:44 Открива Тъмна 258 -0.8 -1.3  5.3 Can mu 
 19.XII  01:24:10 Открива Тъмна 215 -0.5 +3.1  4.0 Vir nu 
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

София 42°40' с.ш. 23°18' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2019г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 01.I   06:02:07 Открива Тъмна 292 -0.9 -0.1  5.8 Lib 13 
 02.I   05:33:47 Открива Тъмна 270 -0.8 +0.9  5.4 Lib eta
 10.I   20:13:42 Покрива Тъмна 118 -0.9 -1.7  5.8 Aqu 74 HI 
 14.I   21:57:06 Покрива Тъмна 126 -1.5 -2.2  6.8 Pis 
 15.I   18:44:45 Покрива Тъмна  71 -1.5 +1.6  4.3 Cet mu 
 19.I   04:47:05 Покрива Тъмна 102 +0.2 -1.4  4.4 Ori chi 1 
 02.II  07:43:05 Покрива Светла 64 -1.8 +2.2  0.8 Sag Saturn 
 02.II  08:48:29 Открива Тъмна 320 -1.4 -0.3  0.8 Sag Saturn 
 01.III  06:30:19 Открива Тъмна 288 -1.6 +0.7  5.4 Sag 28 
 13.III  19:33:15 Покрива Тъмна  73 -1.7 +0.2  5.1 Tau 97 V480
 26.III  06:14:39 Открива Тъмна 198        5.6 Oph 
 29.III  05:11:36 Открива Тъмна 303 -1.5 +0.4  5.6 Sag 
 14.IV  00:12:39 Близо  Тъмна  2        3.1 Can M44 open cluster
 14.IV  22:44:37 Покрива Тъмна  57 -2.1 -0.0  5.7 Leo 8 
 24.IV  04:31:06 Открива Тъмна 293 -1.8 -0.0  5.9 Sag M21 open cluster
 25.IV  02:02:09 Открива Тъмна 321 -0.2 +0.1  5.0 Sag nu 2
 06.V   21:14:11 Покрива Тъмна 157 +1.0 -4.2  4.8 Tau 64 delta 2
 06.V   21:48:04 Покрива Тъмна  41 -0.3 +0.5  4.3 Tau 68 V776
 10.V   00:41:56 Покрива Тъмна  48 +0.0 -0.5  5.3 Gem 63 
 12.V   21:10:06 Покрива Тъмна 103 -1.4 -1.5  5.4 Leo 37 
 20.V   01:46:36 Открива Тъмна 280 -1.8 -0.1  5.6 Oph 
 25.VI  02:00:05 Открива Тъмна 292 -0.3 +1.5  4.4 Pis 30 YY
 25.VI  04:09:03 Открива Тъмна 278 -1.2 +1.7  4.6 Pis 33 BC
 09.VIII 20:55:01 Покрива Тъмна  82 -2.1 +0.1  5.6 Oph 
 28.VIII 06:24:49 Открива Тъмна 314 -1.1 -1.1  5.8 Can 
 14.IX  22:06:47 Открива Тъмна 249 -0.8 +2.2  4.4 Pis 30 YY
 22.X   04:33:28 Открива Тъмна 230 -0.9 +2.1  5.3 Can eta 
 14.XI  19:37:59 Открива Тъмна 292 -0.0 +0.9  5.3 Tau 106
 15.XI  21:58:09 Открива Тъмна 251 -0.2 +1.6  5.9 Gem NSV 16789 
 16.XI  00:42:13 Открива Тъмна 264 -1.5 +1.1  3.5 Gem eta 
 16.XI  05:24:37 Открива Тъмна 229 -1.9 +0.7  2.9 Gem mu 
 17.XI  22:30:50 Открива Тъмна 278 -0.1 +0.7  5.3 Can mu 
 28.XI  11:37:07 Покрива Тъмна  83 -1.6 +1.1 -1.4 Sag Jupiter 
 28.XI  12:52:52 Открива Светла 303 -1.6 -0.2 -1.4 Sag Jupiter 
 05.XII  18:01:22 Покрива Тъмна  52 -1.1 +2.2  4.4 Pis 30 YY
 05.XII  20:30:54 Покрива Тъмна 102 -2.1 -0.1  4.6 Pis 33 BC
 15.XII  06:48:51 Открива Тъмна 257 -0.9 -1.3  5.3 Can mu 
 19.XII  01:25:06 Открива Тъмна 218 -0.4 +2.8  4.0 Vir nu 
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за покриванията на звезди и планети от Луната, които могат да се наблюдават в неголям телескоп или бинокъл.

В таблиците за съответния град са включени следните данни:

Външни връзки.