АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2023

Покриване на планети и звезди от Луната.

Планети.

През 2023 година Луната ще покрие Венера, макар събитието да настъпва през деня то ще е достъпно за наблюдение в неголям телескоп или бинокъл. В таблицата по-долу са дадени моментите на покриване/откриване на центъра на планетния диск, височината над хоризонта на Луната и Слънцето, както и половината продължителност на явлението в секунди.

__________________________________________________
         Покрива Венера  Открива Венера 
            9.XI       9.XI   
Населено     Час   h☾ h☉  Час   h☾ h☉
място      hh mm ss °  °  hh mm ss °  ° 
--------------------------------------------------
Благоевград   12:23:37 32 31  13:36:56 19 28
Бургас      12:25:42 28 30  13:39:01 16 26
Варна      12:24:14 28 30  13:37:50 16 25
Велико Търново  12:22:58 30 30  13:36:42 17 26
Видин      12:18:29 32 29  13:32:42 20 26
Плевен      12:21:18 30 30  13:35:15 18 26
Пловдив     12:24:32 30 31  13:37:56 18 27
Русе       12:20:57 30 29  13:35:00 18 26
София      12:22:08 31 30  13:35:47 19 27
Стара Загора   12:24:32 30 31  13:37:58 17 27
--------------------------------------------------
Начало/край     -/+58.5s     -/+301s   
__________________________________________________

Звездни купове.

През 2023 година Луната не покрива ярки звездни купове.

Благоевград 42°01' с.ш. 23°05' и.д.

__________________________________________________________________ ?
Дата    Час   Явление Страна Име на звездата  V  h☾  h☉
2023г.  hh:mm:ss                  mag °  °
__________________________________________________________________ 
 28.I   23:07:10 Покрива Тъмна 29     Ari  6.0 25 -59	
 03.II  20:38:04 Покрива Тъмна NSV 03703  Gem  5.3 53 -32	
 16.II  05:44:03 Открива Тъмна       Sgr  5.8  9 -19	
 26.II  22:42:55 Покрива Тъмна 32     Tau  5.6 29 -48	
 08.IV  23:18:42 Открива Тъмна iota    Lib  4.5  5 -32	
 13.IV  04:48:23 Открива Тъмна NSV 24772  Sgr  6.0 11 -22	
 15.IV  05:15:03 Открива Тъмна 35     Cap  5.8  5 -17	
 17.IV  06:21:40 Открива Тъмна psi 3    Aqr  5.0  7  -5	
 24.IV  20:20:19 Покрива Тъмна 136     Tau  4.6 49  -1	
 21.V   22:08:23 Покрива Тъмна NSV 02426  Tau  5.8  8 -13	
 24.V   22:38:21 Покрива Тъмна lambda   Cnc  5.9 27 -16	
 24.VI  23:25:58 Покрива Тъмна       Leo  5.8 18 -19	
 02.VII  23:00:25 Покрива Тъмна       Sgr  4.6 15 -16	
 05.VIII 05:04:31 Открива Тъмна 27     Psc  4.9 44 -14	
 30.VIII 03:16:21 Покрива Тъмна epsilon   Cap  4.5 18 -33	
 04.IX  23:35:40 Открива Тъмна rho     Ari  5.6 13 -35	
 08.IX  05:15:47 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 51 -19	
 20.IX  20:50:42 Покрива Тъмна       Sco  5.4  8 -16	
 24.IX  19:42:51 Покрива Тъмна 59     Sgr  4.5 18  -5	
 29.IX  01:15:47 Покрива Тъмна 27     Psc  4.9 44 -50	
 18.X   16:30:39 Покрива Тъмна alpha    Sco  1.1 21 +21	
 30.X   02:31:57 Открива Тъмна delta    Ari  4.3 62 -48	
 01.XI  20:32:30 Открива Тъмна 136     Tau  4.6  7 -36	
 04.XI  03:35:30 Близо  Тъмна omega    Cnc  5.9 60 -38	
 08.XI  06:48:49 Открива Тъмна       Leo  5.8 49  -4	
 09.XI  12:23:37 Покрива Светла Venus    Vir -3.9 32 +31	
 09.XI  13:36:56 Открива Тъмна Venus    Vir -3.9 19 +28	
 17.XI  19:18:59 Покрива Тъмна NSV 24772  Sgr  6.0  8 -25	
 19.XI  19:18:44 Покрива Тъмна 33     Cap  5.4 25 -25	
 22.XI  17:52:40 Покрива Тъмна 29     Psc  5.1 33 -10	
 29.XI  23:24:49 Открива Тъмна 49     Aur  5.3 50 -67	
 02.XII  02:31:41 Открива Тъмна upsilon 1  Cnc  5.7 62 -55	
 07.XII  03:52:09 Открива Тъмна eta     Vir  3.9 22 -42	
 23.XII  17:06:19 Покрива Тъмна delta    Ari  4.3 30  -2	
 23.XII  23:31:18 Покрива Тъмна tau     Ari  5.3 59 -68	
 24.XII  00:19:11 Близо  Тъмна 63     Ari  5.2 51 -71	
__________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Бургас 42°30' с.ш. 27°29' и.д.

__________________________________________________________________ ?
Дата    Час   Явление Страна Име на звездата  V  h☾  h☉
2023г.  hh:mm:ss                  mag °  °
__________________________________________________________________ 
 28.I   23:10:07 Покрива Тъмна 29     Ari  6.0 22 -61	
 03.II  20:46:08 Покрива Тъмна NSV 03703  Gem  5.3 58 -37	
 16.II  05:45:48 Открива Тъмна       Sgr  5.8 11 -15	
 26.II  22:45:44 Покрива Тъмна 32     Tau  5.6 25 -50	
 28.II  18:18:29 Покрива Тъмна NSV 02426  Tau  5.8 71  -5	
 29.III  22:17:41 Покрива Тъмна 47     Gem  5.8 57 -29	
 08.IV  23:18:02 Открива Тъмна iota    Lib  4.5  7 -34	
 15.IV  05:18:49 Открива Тъмна 35     Cap  5.8  8 -13	
 24.IV  20:29:51 Покрива Тъмна 136     Tau  4.6 44  -6	
 21.V   22:07:40 Покрива Тъмна NSV 02426  Tau  5.8  5 -15	
 24.V   22:34:49 Покрива Тъмна lambda   Cnc  5.9 25 -18	
 24.VI  23:26:44 Покрива Тъмна       Leo  5.8 14 -20	
 02.VII  23:21:20 Близо  Тъмна       Sgr  4.6 17 -20	
 08.VII  00:16:54 Открива Тъмна psi 2    Aqr  4.4  3 -24	
 05.VIII 05:10:07 Открива Тъмна 27     Psc  4.9 43 -10	
 30.VIII 03:09:39 Покрива Тъмна epsilon   Cap  4.5 16 -32	
 04.IX  23:36:45 Открива Тъмна rho     Ari  5.6 16 -36	
 08.IX  05:21:16 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 55 -15	
 20.IX  20:55:53 Покрива Тъмна       Sco  5.4  5 -20	
 24.IX  19:51:08 Покрива Тъмна 594941   Sgr  4.5 19  -9	
 17.X   19:09:55 Покрива Тъмна       Lib  5.8  4  -9	
 18.X   16:39:45 Покрива Тъмна alpha    Sco  1.1 20 +17	
 01.XI  20:32:35 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 10 -39	
 04.XI  03:45:20 Близо  Тъмна omega    Cnc  5.9 64 -33	
 09.XI  12:25:42 Покрива Светла Venus    Vir -3.9 28 +30	
 09.XI  13:39:01 Открива Тъмна Venus    Vir -3.9 16 +26	
 17.XI  19:21:25 Покрива Тъмна NSV 24772  Sgr  6.0  5 -28	
 19.XI  19:21:56 Покрива Тъмна 33     Cap  5.4 23 -29	
 22.XI  17:58:22 Покрива Тъмна 29     Psc  5.1 36 -14	
 29.XI  23:33:41 Открива Тъмна 49     Aur  5.3 55 -68	
 01.XII  06:35:43 Покрива Тъмна NSV 03703  Gem  5.3 46  -8	
 01.XII  06:48:52 Открива Тъмна NSV 03703  Gem  5.3 44  -6	
 02.XII  02:36:41 Открива Тъмна upsilon 1  Cnc  5.7 65 -51	
 07.XII  02:54:04 Близо  Тъмна 13     Vir  5.9 15 -49	
 07.XII  03:55:51 Открива Тъмна eta     Vir  3.9 26 -38	
 23.XII  17:08:09 Покрива Тъмна delta    Ari  4.3 34  -5	
 23.XII  23:38:24 Покрива Тъмна tau     Ari  5.3 55 -70	
 24.XII  00:26:05 Близо  Тъмна 63     Ari  5.2 47 -70	
__________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Варна 43°13' с.ш. 27°55' и.д.

__________________________________________________________________ ?
Дата    Час   Явление Страна Име на звездата  V  h☾  h☉
2023г.  hh:mm:ss                  mag °  °
__________________________________________________________________ 
 28.I   23:10:28 Покрива Тъмна 29     Ari  6.0 21 -61	
 03.II  20:46:02 Покрива Тъмна NSV 03703  Gem  5.3 58 -37	
 16.II  05:45:39 Открива Тъмна       Sgr  5.8 10 -15	
 26.II  22:45:46 Покрива Тъмна 32     Tau  5.6 25 -50	
 28.II  18:19:48 Покрива Тъмна NSV 02426  Tau  5.8 70  -5	
 29.III  22:13:44 Покрива Тъмна 47     Gem  5.8 57 -28	
 08.IV  23:17:20 Открива Тъмна iota    Lib  4.5  7 -33	
 13.IV  04:53:08 Открива Тъмна NSV 24772  Sgr  6.0 12 -17	
 15.IV  05:19:51 Открива Тъмна 35     Cap  5.8  8 -12	
 24.IV  20:32:16 Покрива Тъмна 136     Tau  4.6 44  -6	
 21.V   22:07:15 Покрива Тъмна NSV 02426  Tau  5.8  6 -15	
 24.V   22:32:51 Покрива Тъмна lambda   Cnc  5.9 25 -17	
 24.VI  23:25:40 Покрива Тъмна       Leo  5.8 14 -19	
 02.VII  23:22:30 Близо  Тъмна       Sgr  4.6 16 -19	
 08.VII  00:17:57 Открива Тъмна psi 2    Aqr  4.4  3 -23	
 05.VIII 05:11:18 Открива Тъмна 27     Psc  4.9 42  -9	
 30.VIII 03:11:10 Покрива Тъмна epsilon   Cap  4.5 16 -31	
 04.IX  23:37:47 Открива Тъмна rho     Ari  5.6 17 -36	
 08.IX  05:23:12 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 56 -14	
 20.IX  20:54:51 Покрива Тъмна       Sco  5.4  4 -19	
 24.IX  19:52:05 Покрива Тъмна 594941   Sgr  4.5 18 -10	
 17.X   19:09:30 Покрива Тъмна       Lib  5.8  3  -9	
 18.X   16:40:25 Покрива Тъмна alpha    Sco  1.1 19 +16	
 30.X   02:41:02 Открива Тъмна delta    Ari  4.3 57 -43	
 01.XI  20:33:09 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 11 -39	
 04.XI  03:46:25 Близо  Тъмна omega    Cnc  5.9 64 -32	
 09.XI  12:24:14 Покрива Светла Venus    Vir -3.9 28 +30	
 09.XI  13:37:50 Открива Тъмна Venus    Vir -3.9 16 +25	
 17.XI  19:21:16 Покрива Тъмна NSV 24772  Sgr  6.0  4 -29	
 19.XI  19:22:41 Покрива Тъмна 33     Cap  5.4 22 -29	
 22.XI  18:00:02 Покрива Тъмна 29     Psc  5.1 36 -15	
 29.XI  23:33:42 Открива Тъмна 49     Aur  5.3 55 -68	
 01.XII  06:52:50 Открива Тъмна NSV 03703  Gem  5.3 43  -5	
 02.XII  02:33:55 Открива Тъмна upsilon 1  Cnc  5.7 64 -51	
 07.XII  02:54:31 Близо  Тъмна 13     Vir  5.9 15 -48	
 07.XII  03:56:15 Открива Тъмна eta     Vir  3.9 26 -37	
 23.XII  17:09:41 Покрива Тъмна delta    Ari  4.3 34  -6	
 24.XII  00:18:15 Покрива Тъмна 63     Ari  5.2 47 -70	
__________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Видин 44°00' с.ш. 22°50' и.д.

__________________________________________________________________ ?
Дата    Час   Явление Страна Име на звездата  V  h☾  h☉
2023г.  hh:mm:ss                  mag °  °
__________________________________________________________________ 
 28.I   23:07:14 Покрива Тъмна 29     Ari  6.0 26 -57	
 03.II  20:35:56 Покрива Тъмна NSV 03703  Gem  5.3 52 -32	
 16.II  05:43:47 Открива Тъмна       Sgr  5.8  7 -19	
 26.II  22:41:44 Покрива Тъмна 32     Tau  5.6 30 -46	
 15.IV  05:16:55 Открива Тъмна 35     Cap  5.8  4 -16	
 24.IV  20:22:11 Покрива Тъмна 136     Tau  4.6 49  +0	
 21.V   22:07:02 Покрива Тъмна NSV 02426  Tau  5.8  9 -11	
 24.V   22:33:11 Покрива Тъмна lambda   Cnc  5.9 28 -14	
 24.VI  23:22:27 Покрива Тъмна       Leo  5.8 18 -16	
 02.VII  23:07:56 Покрива Тъмна       Sgr  4.6 14 -15	
 05.VIII 05:05:59 Открива Тъмна 27     Psc  4.9 42 -12	
 30.VIII 03:20:13 Близо  Тъмна epsilon   Cap  4.5 16 -31	
 04.IX  23:38:09 Открива Тъмна rho     Ari  5.6 14 -33	
 08.IX  05:19:12 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 51 -18	
 20.IX  20:46:15 Покрива Тъмна       Sco  5.4  8 -14	
 24.IX  19:43:07 Покрива Тъмна 59     Sgr  4.5 16  -4	
 29.IX  01:13:49 Покрива Тъмна 27     Psc  4.9 42 -48	
 05.X   06:38:54 Открива Тъмна       Tau  6.3 73 -10	
 18.X   16:29:53 Покрива Тъмна alpha    Sco  1.1 19 +20	
 30.X   02:39:02 Открива Тъмна delta    Ari  4.3 59 -46	
 01.XI  20:33:47 Открива Тъмна 136     Tau  4.6  8 -35	
 04.XI  03:43:56 Открива Тъмна omega    Cnc  5.9 60 -37	
 08.XI  06:48:36 Открива Тъмна       Leo  5.8 47  -5	
 09.XI  12:18:29 Покрива Светла Venus    Vir -3.9 32 +29	
 09.XI  13:32:42 Открива Тъмна Venus    Vir -3.9 20 +26	
 17.XI  19:18:06 Покрива Тъмна NSV 24772  Sgr  6.0  6 -25	
 19.XI  19:20:34 Покрива Тъмна 33     Cap  5.4 23 -25	
 21.XI  21:35:54 Близо  Тъмна psi 1    Aqr  4.2 31 -50	
 22.XI  17:55:55 Покрива Тъмна 29     Psc  5.1 32 -11	
 01.XII  06:35:32 Близо  Тъмна NSV 03703  Gem  5.3 49 -11	
 02.XII  02:22:30 Открива Тъмна upsilon 1  Cnc  5.7 59 -56	
 07.XII  02:52:00 Близо  Тъмна 13     Vir  5.9 11 -52	
 07.XII  03:52:31 Открива Тъмна eta     Vir  3.9 21 -42	
 23.XII  17:10:16 Покрива Тъмна delta    Ari  4.3 31  -3	
 24.XII  00:03:02 Покрива Тъмна 63     Ari  5.2 53 -69	
__________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Пловдив 42°08' с.ш. 24°45' и.д.

__________________________________________________________________ ?
Дата    Час   Явление Страна Име на звездата  V  h☾  h☉
2023г.  hh:mm:ss                  mag °  °
__________________________________________________________________ 
 28.I   23:08:20 Покрива Тъмна 29     Ari  6.0 24 -60	
 03.II  20:41:13 Покрива Тъмна NSV 03703  Gem  5.3 55 -34	
 16.II  05:44:44 Открива Тъмна       Sgr  5.8 10 -18	
 26.II  22:44:03 Покрива Тъмна 32     Tau  5.6 28 -49	
 08.IV  23:18:33 Открива Тъмна iota    Lib  4.5  6 -33	
 13.IV  04:49:58 Открива Тъмна NSV 24772  Sgr  6.0 12 -20	
 15.IV  05:16:20 Открива Тъмна 35     Cap  5.8  6 -15	
 24.IV  20:23:46 Покрива Тъмна 136     Tau  4.6 48  -3	
 21.V   22:08:09 Покрива Тъмна NSV 02426  Tau  5.8  7 -14	
 24.V   22:37:05 Покрива Тъмна lambda   Cnc  5.9 26 -17	
 24.VI  23:26:25 Покрива Тъмна       Leo  5.8 16 -19	
 02.VII  23:06:36 Покрива Тъмна       Sgr  4.6 16 -17	
 02.VII  23:25:51 Открива Тъмна       Sgr  4.6 17 -19	
 05.VIII 05:06:38 Открива Тъмна 27     Psc  4.9 44 -12	
 30.VIII 03:11:57 Покрива Тъмна epsilon   Cap  4.5 18 -33	
 04.IX  23:35:56 Открива Тъмна rho     Ari  5.6 14 -35	
 08.IX  05:17:39 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 53 -18	
 20.IX  20:52:52 Покрива Тъмна       Sco  5.4  7 -17	
 24.IX  19:45:54 Покрива Тъмна 59     Sgr  4.5 18  -6	
 29.IX  01:20:37 Покрива Тъмна 27     Psc  4.9 44 -50	
 18.X   16:34:09 Покрива Тъмна alpha    Sco  1.1 21 +20	
 01.XI  20:32:28 Открива Тъмна 136     Tau  4.6  8 -37	
 04.XI  03:39:09 Близо  Тъмна omega    Cnc  5.9 62 -36	
 08.XI  06:51:56 Открива Тъмна       Leo  5.8 50  -3	
 09.XI  12:24:32 Покрива Светла Venus    Vir -3.9 30 +31	
 09.XI  13:37:56 Открива Тъмна Venus    Vir -3.9 18 +27	
 17.XI  19:19:59 Покрива Тъмна NSV 24772  Sgr  6.0  6 -26	
 19.XI  19:19:54 Покрива Тъмна 33     Cap  5.4 24 -26	
 22.XI  17:54:39 Покрива Тъмна 29     Psc  5.1 34 -11	
 29.XI  23:28:16 Открива Тъмна 49     Aur  5.3 52 -68	
 01.XII  06:40:55 Близо  Тъмна NSV 03703  Gem  5.3 47  -9	
 02.XII  02:33:55 Открива Тъмна upsilon 1  Cnc  5.7 63 -54	
 07.XII  03:53:32 Открива Тъмна eta     Vir  3.9 24 -40	
 23.XII  17:06:48 Покрива Тъмна delta    Ari  4.3 32  -3	
 23.XII  23:33:41 Покрива Тъмна tau     Ari  5.3 58 -69	
 24.XII  00:21:56 Близо  Тъмна 63     Ari  5.2 49 -71	
__________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

София 42°40' с.ш. 23°18' и.д.

__________________________________________________________________ ?
Дата    Час   Явление Страна Име на звездата  V  h☾  h☉
2023г.  hh:mm:ss                  mag °  °
__________________________________________________________________ 
 28.I   23:07:21 Покрива Тъмна 29     Ari  6.0 25 -59	
 03.II  20:37:51 Покрива Тъмна NSV 03703  Gem  5.3 53 -32	
 16.II  05:44:04 Открива Тъмна       Sgr  5.8  8 -19	
 26.II  22:42:44 Покрива Тъмна 32     Tau  5.6 29 -47	
 15.IV  05:15:51 Открива Тъмна 35     Cap  5.8  5 -16	
 17.IV  06:22:52 Открива Тъмна psi 3    Aqr  5.0  7  -4	
 24.IV  20:21:24 Покрива Тъмна 136     Tau  4.6 49  -1	
 21.V   22:07:55 Покрива Тъмна NSV 02426  Tau  5.8  8 -13	
 24.V   22:36:27 Покрива Тъмна lambda   Cnc  5.9 27 -16	
 24.VI  23:24:58 Покрива Тъмна       Leo  5.8 18 -18	
 02.VII  23:03:35 Покрива Тъмна       Sgr  4.6 15 -16	
 02.VII  23:24:40 Открива Тъмна       Sgr  4.6 16 -18	
 05.VIII 05:05:25 Открива Тъмна 27     Psc  4.9 43 -13	
 30.VIII 03:21:03 Близо  Тъмна epsilon   Cap  4.5 17 -32	
 04.IX  23:36:29 Открива Тъмна rho     Ari  5.6 13 -34	
 08.IX  05:17:15 Открива Тъмна 136     Tau  4.6 51 -19	
 20.IX  20:49:37 Покрива Тъмна       Sco  5.4  8 -16	
 24.IX  19:43:27 Покрива Тъмна 594941   Sgr  4.5 17  -5	
 29.IX  01:15:47 Покрива Тъмна 27     Psc  4.9 44 -50	
 18.X   16:31:01 Покрива Тъмна alpha    Sco  1.1 21 +21	
 30.X   02:34:55 Открива Тъмна delta    Ari  4.3 61 -47	
 01.XI  20:32:55 Открива Тъмна 136     Tau  4.6  8 -36	
 04.XI  03:36:16 Близо  Тъмна omega    Cnc  5.9 60 -37	
 08.XI  06:49:18 Открива Тъмна       Leo  5.8 48  -4	
 09.XI  12:22:08 Покрива Светла Venus    Vir -3.9 31 +30	
 09.XI  13:35:47 Открива Тъмна Venus    Vir -3.9 19 +27	
 17.XI  19:18:52 Покрива Тъмна NSV 24772  Sgr  6.0  7 -25	
 19.XI  19:19:29 Покрива Тъмна 33     Cap  5.4 24 -25	
 21.XI  21:35:49 Близо  Тъмна psi 1    Aqr  4.2 32 -51	
 22.XI  17:54:00 Покрива Тъмна 29     Psc  5.1 33 -10	
 29.XI  23:24:15 Открива Тъмна 49     Aur  5.3 50 -66	
 01.XII  06:38:35 Близо  Тъмна NSV 03703  Gem  5.3 49 -10	
 02.XII  02:29:35 Открива Тъмна upsilon 1  Cnc  5.7 61 -55	
 07.XII  03:52:33 Открива Тъмна eta     Vir  3.9 22 -41	
 23.XII  17:07:38 Покрива Тъмна delta    Ari  4.3 31  -3	
 24.XII  00:19:24 Близо  Тъмна 63     Ari  5.2 51 -71	
__________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за покриванията на звезди и планети от Луната, които могат да се наблюдават в неголям телескоп или бинокъл.

В таблиците за съответния град са включени следните данни:

Външни връзки.