АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Покриване на планети и звезди от Луната.

Планети.

Звездни купове.

На 26.I Луната покрива разсеян звезден куп M35 в Близнаци (5,1m).

Благоевград 42°01' с.ш. 23°05' и.д.

________________________________________________________________________________ ?
Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
2021г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
________________________________________________________________________________ 
16.I   17:21:34 Покрива Тъмна  89 -1.4 -0.1  4.1 Aqu tau         
22.I   00:18:12 Покрива Тъмна  85 -0.4 -0.7  5.2 Ari 38, UV Ari         
26.I   01:57:53 Покрива Тъмна  60 -1.3 -0.3  5.1 Gem M35 звезден куп       
01.II  04:16:03 Открива Тъмна 292 -1.2 -1.7  4.0 Vir nu               
07.II  06:23:09 Открива Тъмна 228 -2.5 +2.4  5.2 Oph 39               
17.II  21:48:02 Покрива Тъмна 106 -0.6 -1.5  5.5 Ari xi               
25.II  04:58:13 Покрива Тъмна  84 +0.1 -1.4  4.7 Cnc gamma     
06.III  02:50:13 Открива Тъмна 316 -0.2 -0.2  5.6 Oph 24               
27.III  20:39:40 Покрива Тъмна 100 -1.0 -0.1  4.0 Vir nu               
18.IV  18:19:34 Покрива Тъмна 124 -2.2 -2.3  3.1 Gem epsilon  
19.IV  21:47:39 Покрива Тъмна  95 -1.3 -1.6  3.6 Gem kappa             
23.IV  00:24:01 Покрива Тъмна  79 -1.4 -1.4  5.4 Leo 46, ES Leo          
28.IV  01:09:52 Открива Тъмна 271 -1.6 +0.1  5.2 Lib nu                
29.IV  00:09:56 Открива Тъмна 331 -0.0 -1.0  3.9 Sco omega 1        
29.IV  00:43:41 Открива Тъмна 302 -0.8 -0.1  4.3 Sco omega 2        
19.V   20:09:10 Покрива Тъмна  62 -2.4 +0.1  3.5 Leo eta          
26.V   02:37:21 Покрива Тъмна 160 -1.0 -2.5  4.8 Lib kappa         
29.V   01:42:39 Открива Тъмна 336 -0.6 -0.7  2.0 Sgr sigma         
02.VI  02:59:56 Открива Тъмна 337        5.7 Aqu 69               
22.VI  21:17:14 Покрива Тъмна  62 -1.9 +1.6  4.3 Sco omega 2        
24.VI  02:52:17 Покрива Тъмна  76 -1.4 -0.7  3.3 Oph theta             
01.VII  02:48:25 Открива Тъмна 276 -0.8 +1.7  4.6 Psc 33, BC Psc         
01.VII  05:47:50 Открива Тъмна 206 -0.3 +2.9  5.8 Psc NSV 15038                
08.VII  05:25:38 Открива Тъмна 291 -0.0 +0.8  5.4 Tau 121          
22.VII  21:25:16 Покрива Тъмна  51 -1.9 +2.3  2.5 Sgr sigma         
28.VIII 06:01:53 Открива Тъмна 216 -0.9 +2.8  5.6 Ari 31               
01.IX  03:05:27 Открива Тъмна 231 +0.2 +2.0  5.0 Tau 132                
02.IX  03:32:23 Открива Тъмна 204 +0.8 +2.8  3.1 Gem epsilon  
18.IX  01:15:29 Покрива Тъмна  55 -0.7 +0.5  5.4 Cap 33        
27.IX  04:42:31 Покрива Тъмна 350        4.3 Tau tau                
27.IX  04:53:13 Открива Тъмна 337        4.3 Tau tau                
01.X   07:12:18 Близо  Тъмна 356        5.9 Cnc lambda              
08.X   18:58:18 Покрива Тъмна 164        2.8 Lib alpha 2
08.X   19:21:26 Открива Светла 206        2.8 Lib alpha 2
16.X   19:50:00 Покрива Тъмна  70 -1.3 +1.8  5.7 Aqu 69               
16.X   21:47:21 Покрива Тъмна  19        4.1 Aqu tau         
24.X   00:22:14 Открива Тъмна 198 +0.5 +3.7  5.5 Tau 53, V1024 Tau          
24.X   05:12:23 Открива Тъмна 310 -2.3 -3.2  5.3 Tau 67           
26.XI  23:37:36 Открива Тъмна 252 +0.2 +1.2  3.5 Leo eta          
08.XII  20:53:11 Покрива Тъмна 159        5.8 Cap 35             
17.XII  23:47:16 Покрива Тъмна  82 -2.1 +0.5  4.3 Tau tau                
________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Бургас 42°30' с.ш. 27°29' и.д.

________________________________________________________________________________ ?
Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
2021г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
________________________________________________________________________________
10.I   04:56:21 Открива Тъмна 295 -0.2 +0.4  4.4 Oph omega Ophiuchi             
16.I   17:27:41 Покрива Тъмна  94 -1.4 -0.4  4.1 Aqu tau         
22.I   00:19:34 Покрива Тъмна  82 -0.3 -0.7  5.2 Ari 38, UV Ari         
26.I   02:03:25 Покрива Тъмна  53 -1.2 -0.1  5.1 Gem M35 звезден куп       
28.I   17:49:04 Открива Тъмна 219 +0.5 +2.0  4.7 Cnc gamma     
01.II  04:20:04 Открива Тъмна 300 -1.0 -1.9  4.0 Vir nu               
03.II  05:49:17 Близо  Тъмна 193        4.7 Vir 74         
07.II  06:34:29 Открива Тъмна 239 -2.2 +1.6  5.2 Oph 39               
17.II  21:49:26 Покрива Тъмна 104 -0.4 -1.4  5.5 Ari xi               
25.II  04:56:56 Покрива Тъмна  79 +0.2 -1.3  4.7 Cnc gamma     
06.III  02:50:43 Открива Тъмна 325 -0.1 -0.5  5.6 Oph 24               
21.III  19:01:49 Близо  Тъмна 173        5.1 Gem M35 звезден куп       
27.III  20:44:12 Покрива Тъмна  95 -1.1 +0.0  4.0 Vir nu               
13.IV  20:17:12 Покрива Тъмна  35 -0.5 +1.5  5.6 Ari 31               
18.IV  18:27:48 Покрива Тъмна 122 -2.0 -2.3  3.1 Gem epsilon  
19.IV  21:52:26 Покрива Тъмна  89 -1.2 -1.5  3.6 Gem kappa             
23.IV  00:29:22 Покрива Тъмна  71 -1.3 -1.3  5.4 Leo 46, ES Leo          
28.IV  01:16:45 Открива Тъмна 279 -1.5 -0.3  5.2 Lib nu                
29.IV  00:08:38 Открива Тъмна 343 +0.4 -1.8  3.9 Sco omega 1        
29.IV  00:46:53 Открива Тъмна 310 -0.7 -0.4  4.3 Sco omega 2        
19.V   20:20:18 Покрива Тъмна  52 -2.6 +0.4  3.5 Leo eta          
26.V   02:40:50 Покрива Тъмна 155 -1.1 -2.3  4.8 Lib kappa         
29.V   01:44:47 Открива Тъмна 344        2.0 Sgr sigma         
02.VI  03:01:51 Открива Тъмна 341        5.7 Aqu 69               
21.VI  21:05:22 Покрива Тъмна 103 -1.4 -0.1  5.2 Lib nu                
22.VI  21:27:46 Покрива Тъмна  50 -2.5 +2.0  4.3 Sco omega 2        
24.VI  02:57:51 Покрива Тъмна  77 -1.3 -0.8  3.3 Oph theta             
01.VII  02:53:05 Открива Тъмна 274 -0.9 +1.8  4.6 Psc 33, BC Psc         
22.VII  21:35:30 Покрива Тъмна  43 -2.2 +2.6  2.5 Sgr sigma         
05.VIII 03:24:07 Близо  Тъмна 167        5.1 Gem M35 звезден куп       
28.VIII 06:06:59 Открива Тъмна 209 -0.8 +3.1  5.6 Ari 31               
01.IX  03:05:32 Открива Тъмна 227 +0.2 +2.2  5.0 Tau 132                
02.IX  03:29:60 Открива Тъмна 197 +1.0 +3.3  3.1 Gem epsilon  
18.IX  01:18:40 Покрива Тъмна  61 -0.7 +0.2  5.4 Cap 33        
27.IX  05:12:22 Открива Тъмна 323        4.3 Tau tau                
08.X   19:01:09 Покрива Тъмна 164        2.8 Lib alpha 2
16.X   19:56:38 Покрива Тъмна  72 -1.4 +1.7  5.7 Aqu 69               
16.X   21:49:38 Покрива Тъмна  28 -0.4 +2.3  4.1 Aqu tau         
24.X   00:21:11 Открива Тъмна 187        5.5 Tau 53, V1024 Tau          
24.X   05:20:17 Открива Тъмна 311 -2.0 -3.3  5.3 Tau 67           
26.XI  23:37:32 Открива Тъмна 250 +0.1 +1.3  3.5 Leo eta          
17.XII  23:56:43 Покрива Тъмна  83 -2.1 +0.2  4.3 Tau tau                
________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Варна 43°13' с.ш. 27°55' и.д.

________________________________________________________________________________ ?
Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
2021г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
________________________________________________________________________________ 
10.I   04:56:42 Открива Тъмна 298 -0.2 +0.4  4.4 Oph omega             
16.I   17:27:59 Покрива Тъмна  93 -1.3 -0.4  4.1 Aqu tau         
22.I   00:19:13 Покрива Тъмна  79 -0.3 -0.6  5.2 Ari 38, UV Ari         
26.I   02:03:52 Покрива Тъмна  50 -1.3 +0.0  5.1 Gem M35 звезден куп       
28.I   17:50:18 Открива Тъмна 221 +0.5 +2.0  4.7 Cnc gamma     
01.II  04:19:05 Открива Тъмна 302 -0.9 -2.0  4.0 Vir nu               
03.II  05:48:53 Близо  Тъмна 193        4.7 Vir 74         
07.II  06:36:33 Открива Тъмна 241 -2.2 +1.5  5.2 Oph 39               
17.II  21:48:37 Покрива Тъмна 101 -0.4 -1.3  5.5 Ari xi               
25.II  04:55:58 Покрива Тъмна  78 +0.2 -1.3  4.7 Cnc gamma     
06.III  02:50:24 Открива Тъмна 328 -0.1 -0.6  5.6 Oph 24               
21.III  19:02:48 Близо  Тъмна 173        5.1 Gem M35 звезден куп       
27.III  20:44:44 Покрива Тъмна  93 -1.1 +0.1  4.0 Vir nu               
13.IV  20:18:38 Покрива Тъмна  30 -0.6 +1.9  5.6 Ari 31               
18.IV  18:27:07 Покрива Тъмна 119 -2.0 -2.1  3.1 Gem epsilon  
19.IV  21:51:57 Покрива Тъмна  86 -1.2 -1.4  3.6 Gem kappa             
23.IV  00:29:03 Покрива Тъмна  69 -1.3 -1.2  5.4 Leo 46, ES Leo          
28.IV  01:17:10 Открива Тъмна 281 -1.5 -0.3  5.2 Lib nu                
29.IV  00:06:59 Открива Тъмна 348 +0.6 -2.2  3.9 Sco omega 1        
29.IV  00:46:56 Открива Тъмна 313 -0.7 -0.4  4.3 Sco omega 2        
19.V   20:21:48 Покрива Тъмна  48 -2.7 +0.6  3.5 Leo eta          
26.V   02:39:37 Покрива Тъмна 153 -1.1 -2.2  4.8 Lib kappa         
29.V   01:43:54 Открива Тъмна 348        2.0 Sgr sigma         
21.VI  21:05:51 Покрива Тъмна 101 -1.4 -0.1  5.2 Lib nu                
22.VI  21:30:25 Покрива Тъмна  46 -2.7 +2.2  4.3 Sco omega 2        
24.VI  02:57:49 Покрива Тъмна  76 -1.2 -0.8  3.3 Oph theta             
01.VII  02:54:45 Открива Тъмна 275 -1.0 +1.7  4.6 Psc 33, BC Psc         
22.VII  21:38:20 Покрива Тъмна  39        2.5 Sgr sigma         
05.VIII 03:24:53 Близо  Тъмна 167        5.1 Gem M35 звезден куп       
28.VIII 06:09:31 Открива Тъмна 212 -0.8 +2.9  5.6 Ari 31               
01.IX  03:07:01 Открива Тъмна 228 +0.2 +2.2  5.0 Tau 132                
02.IX  03:31:59 Открива Тъмна 199 +0.9 +3.2  3.1 Gem epsilon  
18.IX  01:19:07 Покрива Тъмна  60 -0.6 +0.2  5.4 Cap 33        
27.IX  05:09:31 Открива Тъмна 329        4.3 Tau tau                
08.X   18:59:12 Покрива Тъмна 161        2.8 Lib alpha 2
16.X   19:58:27 Покрива Тъмна  72 -1.3 +1.7  5.7 Aqu 69               
16.X   21:51:28 Покрива Тъмна  28 -0.4 +2.3  4.1 Aqu tau         
24.X   00:24:09 Открива Тъмна 189        5.5 Tau 53, V1024 Tau          
24.X   05:18:42 Открива Тъмна 314 -2.0 -3.7  5.3 Tau 67           
26.XI  23:38:26 Открива Тъмна 252 +0.1 +1.2  3.5 Leo eta          
17.XII  23:57:46 Покрива Тъмна  81 -2.0 +0.3  4.3 Tau tau                
________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Видин 44°00' с.ш. 22°50' и.д.

________________________________________________________________________________ ?
Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
2021г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
________________________________________________________________________________ 
16.I   17:21:05 Покрива Тъмна  84 -1.3 -0.0  4.1 Aqu tau         
22.I   00:16:48 Покрива Тъмна  79 -0.5 -0.6  5.2 Ari 38, UV Ari         
26.I   01:57:12 Покрива Тъмна  54 -1.4 -0.1  5.1 Gem M35 звезден куп       
01.II  04:12:24 Открива Тъмна 296 -1.1 -1.7  4.0 Vir nu               
07.II  06:26:52 Открива Тъмна 234 -2.2 +2.0  5.2 Oph 39               
17.II  21:45:08 Покрива Тъмна  99 -0.6 -1.2  5.5 Ari xi               
25.II  04:55:33 Покрива Тъмна  81 +0.1 -1.4  4.7 Cnc gamma     
04.III  06:58:03 Открива Тъмна 248 -1.6 -0.8  5.2 Lib nu                
06.III  02:49:43 Открива Тъмна 321 -0.1 -0.3  5.6 Oph 24               
21.III  18:49:55 Близо  Тъмна 172        5.1 Gem M35 звезден куп       
27.III  20:39:33 Покрива Тъмна  94 -1.0 +0.2  4.0 Vir nu               
18.IV  18:15:07 Покрива Тъмна 116 -2.1 -1.6  3.1 Gem epsilon  
19.IV  21:44:11 Покрива Тъмна  90 -1.4 -1.5  3.6 Gem kappa             
23.IV  00:21:06 Покрива Тъмна  75 -1.4 -1.3  5.4 Leo 46, ES Leo          
28.IV  01:09:35 Открива Тъмна 275 -1.5 +0.0  5.2 Lib nu                
29.IV  00:07:46 Открива Тъмна 338 +0.2 -1.3  3.9 Sco omega 1        
29.IV  00:43:17 Открива Тъмна 307 -0.7 -0.1  4.3 Sco omega 2        
19.V   20:09:06 Покрива Тъмна  56 -2.5 +0.5  3.5 Leo eta          
26.V   02:32:37 Покрива Тъмна 156 -1.0 -2.1  4.8 Lib kappa         
29.V   01:40:57 Открива Тъмна 341 -0.4 -0.9  2.0 Sgr sigma         
22.VI  21:20:02 Покрива Тъмна  56 -2.0 +1.8  4.3 Sco omega 2        
24.VI  02:50:40 Покрива Тъмна  73 -1.4 -0.6  3.3 Oph theta             
01.VII  02:51:41 Открива Тъмна 278 -0.8 +1.7  4.6 Psc 33, BC Psc         
08.VII  05:27:16 Открива Тъмна 295 -0.1 +0.8  5.4 Tau 121          
22.VII  21:29:30 Покрива Тъмна  46 -2.0 +2.5  2.5 Sgr sigma         
05.VIII 03:28:26 Близо  Тъмна 167        5.1 Gem M35 звезден куп       
28.VIII 06:06:40 Открива Тъмна 223 -1.1 +2.3  5.6 Ari 31               
01.IX  03:09:28 Открива Тъмна 236 +0.2 +2.0  5.0 Tau 132                
02.IX  03:37:51 Открива Тъмна 210 +0.6 +2.5  3.1 Gem epsilon  
18.IX  01:16:18 Покрива Тъмна  50 -0.6 +0.5  5.4 Cap 33        
27.IX  04:49:50 Близо  Тъмна 344        4.3 Tau tau                
08.X   19:21:23 Открива Светла 212 -0.6 -0.3  2.8 Lib alpha 2
16.X   19:53:23 Покрива Тъмна  67 -1.2 +1.8  5.7 Aqu 69               
16.X   21:53:41 Покрива Тъмна  12        4.1 Aqu tau         
24.X   00:29:08 Открива Тъмна 205 +0.1 +3.3  5.5 Tau 53, V1024 Tau          
24.X   05:03:52 Открива Тъмна 322        5.3 Tau 67           
26.XI  23:39:46 Открива Тъмна 258 +0.1 +1.0  3.5 Leo eta          
08.XII  20:43:35 Покрива Тъмна 142 -1.7 -3.2  5.8 Cap 35             
17.XII  23:48:01 Покрива Тъмна  75 -2.0 +0.8  4.3 Tau tau                
________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Пловдив 42°08' с.ш. 24°45' и.д.

________________________________________________________________________________ ?
Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
2021г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
________________________________________________________________________________ 
10.I   04:55:35 Открива Тъмна 291 -0.2 +0.5  4.4 Oph omega Ophiuchi             
16.I   17:23:57 Покрива Тъмна  91 -1.4 -0.2  4.1 Aqu tau         
22.I   00:18:48 Покрива Тъмна  84 -0.4 -0.7  5.2 Ari 38, UV Ari         
26.I   02:00:01 Покрива Тъмна  58 -1.3 -0.3  5.1 Gem M35 звезден куп       
01.II  04:17:50 Открива Тъмна 295 -1.1 -1.8  4.0 Vir nu               
07.II  06:27:29 Открива Тъмна 233 -2.4 +2.1  5.2 Oph 39               
17.II  21:48:43 Покрива Тъмна 106 -0.5 -1.4  5.5 Ari xi               
25.II  04:57:51 Покрива Тъмна  82 +0.1 -1.3  4.7 Cnc gamma     
06.III  02:50:31 Открива Тъмна 319 -0.2 -0.3  5.6 Oph 24               
27.III  20:41:18 Покрива Тъмна  99 -1.0 -0.0  4.0 Vir nu               
18.IV  18:22:56 Покрива Тъмна 124 -2.1 -2.4  3.1 Gem epsilon  
19.IV  21:49:35 Покрива Тъмна  93 -1.3 -1.6  3.6 Gem kappa             
23.IV  00:26:10 Покрива Тъмна  76 -1.4 -1.3  5.4 Leo 46, ES Leo          
28.IV  01:12:33 Открива Тъмна 274 -1.6 -0.1  5.2 Lib nu                
29.IV  00:09:48 Открива Тъмна 335 +0.1 -1.2  3.9 Sco omega 1        
29.IV  00:44:56 Открива Тъмна 305 -0.8 -0.2  4.3 Sco omega 2        
19.V   20:13:14 Покрива Тъмна  59 -2.5 +0.2  3.5 Leo eta          
26.V   02:38:41 Покрива Тъмна 158 -1.0 -2.4  4.8 Lib kappa         
29.V   01:43:37 Открива Тъмна 339 -0.6 -0.9  2.0 Sgr sigma         
02.VI  03:00:34 Открива Тъмна 338        5.7 Aqu 69               
21.VI  21:01:55 Покрива Тъмна 108 -1.2 -0.2  5.2 Lib nu                
22.VI  21:20:48 Покрива Тъмна  58 -2.1 +1.7  4.3 Sco omega 2        
24.VI  02:54:32 Покрива Тъмна  76 -1.4 -0.7  3.3 Oph theta             
01.VII  02:49:60 Открива Тъмна 275 -0.9 +1.7  4.6 Psc 33, BC Psc         
08.VII  05:25:45 Открива Тъмна 289 -0.0 +0.9  5.4 Tau 121          
22.VII  21:28:47 Покрива Тъмна  48 -2.0 +2.4  2.5 Sgr sigma         
05.VIII 03:25:01 Близо  Тъмна 167        5.1 Gem M35 звезден куп       
28.VIII 06:03:40 Открива Тъмна 213 -0.9 +2.9  5.6 Ari 31               
01.IX  03:05:19 Открива Тъмна 229 +0.2 +2.1  5.0 Tau 132                
02.IX  03:31:24 Открива Тъмна 201 +0.9 +3.0  3.1 Gem epsilon  
18.IX  01:16:42 Покрива Тъмна  58 -0.7 +0.4  5.4 Cap 33        
27.IX  05:02:09 Открива Тъмна 329        4.3 Tau tau                
01.X   07:14:60 Близо  Тъмна 356        5.9 Cnc lambda              
08.X   18:59:35 Покрива Тъмна 164        2.8 Lib alpha 2
08.X   19:22:12 Открива Светла 205        2.8 Lib alpha 2
16.X   19:52:21 Покрива Тъмна  71 -1.3 +1.8  5.7 Aqu 69               
16.X   21:47:52 Покрива Тъмна  23 -0.2 +2.7  4.1 Aqu tau         
24.X   00:21:46 Открива Тъмна 194 +0.6 +4.0  5.5 Tau 53, V1024 Tau          
24.X   05:15:46 Открива Тъмна 310 -2.2 -3.2  5.3 Tau 67           
26.XI  23:37:26 Открива Тъмна 251 +0.2 +1.2  3.5 Leo eta          
08.XII  21:00:44 Близо  Тъмна 172        5.8 Cap 35             
17.XII  23:50:52 Покрива Тъмна  83 -2.1 +0.3  4.3 Tau tau                
________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

София 42°40' с.ш. 23°18' и.д.

________________________________________________________________________________ ?
Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
2021г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
________________________________________________________________________________ 
16.I   17:21:49 Покрива Тъмна  87 -1.4 -0.1  4.1 Aqu tau         
22.I   00:17:53 Покрива Тъмна  83 -0.4 -0.7  5.2 Ari 38, UV Ari         
26.I   01:58:00 Покрива Тъмна  58 -1.3 -0.2  5.1 Gem M35 звезден куп       
01.II  04:15:13 Открива Тъмна 294 -1.2 -1.7  4.0 Vir nu               
07.II  06:25:09 Открива Тъмна 231 -2.4 +2.2  5.2 Oph 39               
17.II  21:47:13 Покрива Тъмна 104 -0.6 -1.4  5.5 Ari xi               
25.II  04:57:19 Покрива Тъмна  83 +0.1 -1.4  4.7 Cnc gamma     
06.III  02:50:09 Открива Тъмна 318 -0.2 -0.2  5.6 Oph 24               
27.III  20:39:51 Покрива Тъмна  98 -1.0 +0.0  4.0 Vir nu               
18.IV  18:18:35 Покрива Тъмна 121 -2.2 -2.1  3.1 Gem epsilon  
19.IV  21:46:51 Покрива Тъмна  93 -1.3 -1.6  3.6 Gem kappa             
23.IV  00:23:28 Покрива Тъмна  77 -1.4 -1.3  5.4 Leo 46, ES Leo          
28.IV  01:10:14 Открива Тъмна 273 -1.5 +0.0  5.2 Lib nu                
29.IV  00:09:15 Открива Тъмна 334 +0.1 -1.1  3.9 Sco omega 1        
29.IV  00:43:45 Открива Тъмна 304 -0.7 -0.1  4.3 Sco omega 2        
19.V   20:09:49 Покрива Тъмна  60 -2.4 +0.2  3.5 Leo eta          
26.V   02:35:57 Покрива Тъмна 158 -1.0 -2.4  4.8 Lib kappa         
29.V   01:42:17 Открива Тъмна 338 -0.6 -0.8  2.0 Sgr sigma         
02.VI  02:59:40 Открива Тъмна 340        5.7 Aqu 69               
22.VI  21:18:41 Покрива Тъмна  59 -2.0 +1.7  4.3 Sco omega 2        
24.VI  02:52:10 Покрива Тъмна  75 -1.4 -0.7  3.3 Oph theta             
01.VII  02:49:44 Открива Тъмна 276 -0.8 +1.7  4.6 Psc 33, BC Psc         
08.VII  05:26:10 Открива Тъмна 292 -0.0 +0.8  5.4 Tau 121          
22.VII  21:27:09 Покрива Тъмна  49 -1.9 +2.4  2.5 Sgr sigma         
28.VIII 06:03:49 Открива Тъмна 218 -1.0 +2.6  5.6 Ari 31               
01.IX  03:06:43 Открива Тъмна 232 +0.2 +2.0  5.0 Tau 132                
02.IX  03:34:00 Открива Тъмна 206 +0.7 +2.7  3.1 Gem epsilon  
18.IX  01:15:57 Покрива Тъмна  54 -0.6 +0.5  5.4 Cap 33        
27.IX  04:49:00 Близо  Тъмна 344        4.3 Tau tau                
01.X   07:12:54 Близо  Тъмна 356        5.9 Cnc lambda              
08.X   18:56:25 Покрива Тъмна 162        2.8 Lib alpha 2
08.X   19:21:44 Открива Светла 208        2.8 Lib alpha 2
16.X   19:51:29 Покрива Тъмна  69 -1.2 +1.8  5.7 Aqu 69               
16.X   21:49:17 Покрива Тъмна  18        4.1 Aqu tau         
24.X   00:24:29 Открива Тъмна 199 +0.4 +3.6  5.5 Tau 53, V1024 Tau          
24.X   05:10:43 Открива Тъмна 313        5.3 Tau 67           
26.XI  23:38:15 Открива Тъмна 254 +0.2 +1.1  3.5 Leo eta          
08.XII  20:49:53 Покрива Тъмна 153        5.8 Cap 35             
17.XII  23:48:04 Покрива Тъмна  80 -2.1 +0.5  4.3 Tau tau                
________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за покриванията на звезди и планети от Луната, които могат да се наблюдават в неголям телескоп или бинокъл.

В таблиците за съответния град са включени следните данни:

Външни връзки.