АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2018           

Покриване на планети и звезди от Луната.

Планети.

Информацията ще бъде добавена по-късно.

Звездни купове.

Информацията ще бъде добавена по-късно.

Благоевград 42°01' с.ш. 23°05' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2018г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 Информацията ще бъде добавена по-късно.
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Бургас 42°30' с.ш. 27°29' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2018г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________
 Информацията ще бъде добавена по-късно.
________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Варна 43°13' с.ш. 27°55' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2018г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 Информацията ще бъде добавена по-късно.
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Видин 44°00' с.ш. 22°50' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2018г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 Информацията ще бъде добавена по-късно.
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Пловдив 42°08' с.ш. 24°45' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2018г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 Информацията ще бъде добавена по-късно.
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

София 42°40' с.ш. 23°18' и.д.

 ________________________________________________________________________________ ?
 Дата    Час   Явление Страна AA  a   b   V  Име на звездата
 2018г.  hh:mm:ss          °   m/°  m/° mag
 ________________________________________________________________________________ 
 Информацията ще бъде добавена по-късно.
 ________________________________________________________________________________
  Начало, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София, Пояснителни бележки
						

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за покриванията на звезди и планети от Луната, които могат да се наблюдават в неголям телескоп или бинокъл.

В таблиците за съответния град са включени следните данни:

Външни връзки.