АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Данни за 2 Pallas - Палада

Условия за наблюдение.

Септември, около датата на противостояние на астероида 2 Палада със Слънцето, е най-благоприятния период за наблюдението му. Тогава малката планета преминава през съзвездията Риби и Водолей.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2021г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
               възел    възел     2024г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
 - . -    - . -    - . -   16.X  03    14.I  06 21,9° С
_________________________________________________    11.II  06 20,9° С
                             11.III 05 20,2° С
       Геоцентрични явления 2021г.         08.IV  04 19,7° С
_____________________________________________________  06.V  00 19,2° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  02.VI  18 18,5° С
        точка            точка    30.VI  09 17,4° С
_____________________________________________________  27.VII 20 15,7° С  
09.II  22  19.VII 00  11.IX  05   01.XI  03   23.VIII 23 13,1° С
_____________________________________________________  19.IX  22 9,4° С
                             16.X  21 5,5° С
                             13.XI  01 2,3° С
                             10.XII 14 0,4° Ю
                             __________________

Карти и схеми.

Път между звездите.
Път на 2 Pallas между звездите II-XII. 45°
Път между звездите.
Път на 2 Pallas между звездите VIII-X. 20°

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 7,81 h, амплитуда 0,03-0,16 m.
___________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ    Δ   π |  V
2021г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  " |  m
___________________________________|_________________________________|_____
01.I  08:04 14:04 20:05  32 И | Aql 20,3574 -0,547 4,202 2,1 | 10,6 
15.I  07:26 13:27 19:28  24 И | Aqr 20,6618 -0,423 4,279 2,1 | 10,5 
29.I  06:48 12:51 18:53  18 И | Aqr 20,9687 -0,027 4,324 2,0 | 10,5 
12.II  06:09 12:14 18:18  16 З | Aqr 21,2743 +0,600 4,335 2,0 | 10,4 
26.II  05:29 11:37 17:44  18 З | Aqr 21,5753 +1,416 4,312 2,0 | 10,5 
12.III 04:48 10:59 17:10  25 З | Aqr 21,8687 +2,373 4,256 2,1 | 10,5 
26.III 04:06 10:21 16:36  32 З | Peg 22,1517 +3,426 4,166 2,1 | 10,6 
09.IV  04:23 10:42 17:01  41 З | Peg 22,4205 +4,522 4,046 2,2 | 10,6 
23.IV  03:39 10:02 16:25  50 З | Peg 22,6736 +5,617 3,898 2,3 | 10,6 
07.V  02:54 09:21 15:48  60 З | Psc 22,9064 +6,650 3,724 2,4 | 10,5 
21.V  02:08 08:38 15:09  70 З | Psc 23,1144 +7,561 3,531 2,5 | 10,4 
04.VI  01:21 07:54 14:27  80 З | Psc 23,2920 +8,277 3,322 2,6 | 10,3 
18.VI  00:32 07:07 13:42  91 З | Peg 23,4323 +8,715 3,104 2,8 | 10,2 
02.VII 23:39 06:18 12:52 103 З | Peg 23,5276 +8,773 2,886 3,0 | 10,0 
16.VII 22:48 05:25 11:58 115 З | Peg 23,5697 +8,338 2,675 3,3 | 9,8 
30.VII 21:56 04:29 10:58 129 З | Psc 23,5517 +7,293 2,484 3,5 | 9,5 
13.VIII 21:02 03:29 09:51 144 З | Psc 23,4720 +5,552 2,325 3,8 | 9,2 
27.VIII 20:08 02:26 08:39 160 З | Psc 23,3381 +3,120 2,212 4,0 | 8,9 
10.IX  19:14 01:21 07:23 175 И | Psc 23,1700 +0,158 2,154 4,1 | 8,6 
24.IX  18:20 00:16 06:06 164 И | Psc 22,9988 -3,009 2,158 4,1 | 8,8 
08.X  17:29 23:08 04:51 147 И | Aqr 22,8578 -5,994 2,220 4,0 | 9,0 
22.X  16:38 22:08 03:42 131 И | Aqr 22,7729 -8,486 2,333 3,8 | 9,3 
05.XI  14:49 20:12 01:39 116 И | Aqr 22,7569 -10,339 2,483 3,5 | 9,5 
19.XI  14:02 19:21 00:43 103 И | Aqr 22,8115 -11,526 2,654 3,3 | 9,7 
03.XII 13:16 18:33 23:50  90 И | Aqr 22,9299 -12,118 2,835 3,1 | 9,8 
17.XII 12:32 17:48 23:05  78 И | Aqr 23,1031 -12,203 3,013 2,9 | 9,9 
31.XII 11:48 17:06 22:24  67 И | Aqr 23,3212 -11,877 3,181 2,8 | 10,0 
___________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Моментите на всичкии явления са в официално време.
Всички съединения с Луната и планетите са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия.

В ефемеридите на малките планети са включени следните данни за 0 часа официално време:

За всяка малка планета е публикувана карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.