АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2017           

Данни за 2 Pallas - Палада

Условия за наблюдение.

Втората половина на годината е по-благоприятен период за наблюдение на астероида 2 Pallas, който е най-ярък в края на октомври и началото на ноември, около датата на противостояние със Слънцето. Планетата е в южно положение спрямо небесния екватор и преминава през съзвездията Кит, Еридан и Пещ.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2017г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2017г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
 - . -    - . -    - . -   05.III 06    02.I  14 4,6° С
_________________________________________________    ..................
                             17.VII 17 9,0° Ю
       Геоцентрични явления 2017.         14.VIII 09 14,4° Ю
_____________________________________________________  10.IX  19 21,7° Ю
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  07.X  22 29,7° Ю
        точка            точка    03.XI  18 35,6° Ю
_____________________________________________________  30.XI  16 36,6° Ю 
15.III 04   - . -     - . -     - . -     28.XII 00 34,1° Ю
 - . -    25.IX  13  29.X  02  24.XII 08   __________________
_____________________________________________________ 

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 7.81 h, амплитуда 0.03-0.16 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2017г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
01.I  10:08 15:46 21:25 | 22 04 06.9 - 6 26 07 Aqr 2,4 3,723 3,192 | 50,5 10,3 
15.I  09:29 15:08 20:48 | 22 21 03.5 - 6 08 48 Aqr 2,3 3,853 3,169 | 40,2 10,3 
29.I  08:49 14:31 20:13 | 22 38 57.0 - 5 36 21 Aqr 2,2 3,954 3,146 | 30,3 10,2 
12.II  08:10 13:55 19:39 | 22 57 32.6 - 4 52 05 Aqr 2,2 4,023 3,121 | 20,6 10,1 
26.II  07:31 13:19 19:06 | 23 16 38.3 - 3 59 21 Aqr 2,2 4,059 3,096 | 11,2 10,0 
12.III 06:51 12:43 18:34 | 23 36 05.1 - 3 01 19 Psc 2,2 4,060 3,070 |  2,1  9,7 
26.III 07:12 13:07 19:03 | 23 55 45.9 - 2 01 13 Psc 2,2 4,027 3,043 |  7,2  9,8 
09.IV  06:33 12:32 18:31 | 0 15 31.5 - 1 02 23 Psc 2,2 3,961 3,015 | 16,1 10,0 
23.IV  05:55 11:57 17:59 | 0 35 23.7 - 0 07 44 Cet 2,3 3,865 2,986 | 24,9 10,0 
07.V  05:17 11:22 17:27 | 0 55 14.0 + 0 39 13 Cet 2,3 3,739 2,956 | 33,7 10,1 
21.V  04:39 10:46 16:53 | 1 14 55.9 + 1 14 56 Cet 2,4 3,589 2,926 | 42,4 10,1 
04.VI  04:02 10:10 16:19 | 1 34 21.8 + 1 35 36 Cet 2,6 3,416 2,895 | 51,3 10,0 
18.VI  03:26 09:34 15:43 | 1 53 20.8 + 1 37 02 Cet 2,7 3,226 2,863 | 60,2  9,9 
02.VII 02:50 08:57 15:04 | 2 11 38.7 + 1 14 42 Cet 2,9 3,022 2,831 | 69,3  9,8 
16.VII 02:16 08:20 14:23 | 2 28 55.4 + 0 23 33 Cet 3,1 2,811 2,798 | 78,6  9,7 
30.VII 01:42 07:40 13:39 | 2 44 44.8 - 1 01 43 Cet 3,4 2,597 2,765 | 88,3  9,5 
13.VIII 01:08 06:59 12:50 | 2 58 32.2 - 3 06 12 Eri 3,7 2,388 2,731 | 98,4  9,3 
27.VIII 00:34 06:15 11:55 | 3 09 34.9 - 5 53 45 Eri 4,0 2,192 2,697 | 108,8  9,1 
10.IX  00:00 05:27 10:54 | 3 17 02.2 - 9 24 35 Eri 4,4 2,017 2,663 | 119,3  8,8 
24.IX  23:20 04:35 09:46 | 3 20 03.4 -13 31 51 Eri 4,7 1,872 2,629 | 129,2  8,5 
08.X  22:41 03:38 08:31 | 3 18 01.9 -17 57 10 Eri 5,0 1,767 2,595 | 137,2  8,3 
22.X  21:57 02:36 07:10 | 3 11 03.8 -22 10 07 Eri 5,1 1,706 2,560 | 140,8  8,2 
05.XI  20:07 00:30 04:48 | 3 00 24.6 -25 34 33 For 5,2 1,692 2,526 | 138,5  8,2 
19.XI  19:12 23:19 03:30 | 2 48 41.0 -27 41 03 For 5,1 1,721 2,493 | 131,5  8,3 
03.XII 18:10 22:14 02:23 | 2 38 52.9 -28 20 40 For 4,9 1,784 2,460 | 122,1  8,4 
17.XII 17:06 21:14 01:26 | 2 33 21.4 -27 42 47 For 4,7 1,872 2,427 | 112,3  8,5 
31.XII 16:03 20:19 00:39 | 2 33 13.6 -26 05 28 For 4,4 1,974 2,396 | 102,7  8,7 
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на 2 Pallas между звездите VII-IX. 30° Път на 2 Pallas между звездите X-XII. 90°
Натисни за пълен размер.
Път на 2 Pallas между звездите VII-XII. 90°