АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2018           

Данни за 2 Pallas - Палада

Условия за наблюдение.

Астероида 2 Pallas се вижда на вечерното небе през първите три месеца от годината. След съединение със Слънцето малката планета се появява на утринното небе през октомври. В първия период на видимост, астероида 2 Pallas преминава през съзвездията Пещ, Кит и Еридан, а през втория се движи в съзвездията Лъв и Дева.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2018г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2018г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
21.VII 08   - . -    - . -    - . -      24.I  18 30,6° Ю
_________________________________________________    21.II  18 27,4° Ю
                             21.III 23 24,8° Ю
       Геоцентрични явления 2018.         19.IV  09 22,7° Ю
_____________________________________________________  17.V  21 21,0° Ю
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  15.VI  09 19,5° Ю
        точка            точка    13.VII 22 18,1° Ю
_____________________________________________________  11.VIII 10 16,5° Ю 
07.VIII 16   - . -    - . -      - . -    08.IX  21 14,8° Ю
_____________________________________________________  07.X  05 12,8° Ю
                             04.XI  10 10,4° Ю
                             02.XII 12 7,3° Ю
                             30.XII 11 3,1° Ю
                             __________________

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 7.81 h, амплитуда 0.03-0.16 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2018г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
01.I  15:58 20:15 00:36 | 2 33 25.3 -25 56 29 For 4,4 1,982 2,394 | 102,0  8,7 
15.I  14:58 19:26 23:55 | 2 39 04.4 -23 36 44 Cet 4,2 2,091 2,363 | 93,0  8,8 
29.I  14:01 18:42 23:23 | 2 49 34.4 -20 53 01 Eri 4,0 2,201 2,334 | 84,8  8,9 
12.II  13:08 18:02 22:56 | 3 04 11.6 -17 56 58 Eri 3,8 2,307 2,306 | 77,2  9,0 
26.II  12:18 17:25 22:31 | 3 22 17.4 -14 56 55 Eri 3,6 2,407 2,279 | 70,3  9,0 
12.III 11:33 16:51 22:09 | 3 43 16.9 -11 59 41 Eri 3,5 2,501 2,254 | 63,9  9,0 
26.III 11:50 17:19 22:48 | 4 06 39.5 - 9 11 00 Eri 3,4 2,586 2,231 | 58,0  9,1 
09.IV  11:11 16:50 22:28 | 4 32 09.3 - 6 34 40 Eri 3,3 2,665 2,210 | 52,5  9,1 
23.IV  10:35 16:22 22:09 | 4 59 22.8 - 4 15 03 Eri 3,2 2,738 2,192 | 47,3  9,1 
07.V  10:01 15:55 21:50 | 5 27 59.9 - 2 15 35 Ori 3,1 2,805 2,175 | 42,4  9,0 
21.V  09:29 15:30 21:30 | 5 57 42.4 - 0 38 41 Ori 3,1 2,867 2,161 | 37,6  9,0 
04.VI  09:00 15:05 21:10 | 6 28 10.8 + 0 33 55 Mon 3,0 2,923 2,150 | 33,0  9,0 
18.VI  08:33 14:41 20:49 | 6 59 07.2 + 1 21 43 Mon 3,0 2,974 2,142 | 28,5  9,0 
02.VII 08:08 14:17 20:26 | 7 30 13.8 + 1 45 05 CMi 2,9 3,017 2,136 | 24,3  8,9 
16.VII 07:44 13:53 20:02 | 8 01 15.7 + 1 45 33 CMi 2,9 3,053 2,134 | 20,3  8,9 
30.VII 07:21 13:28 19:36 | 8 31 59.5 + 1 25 19 Hya 2,9 3,078 2,134 | 17,2  8,8 
13.VIII 06:58 13:03 19:09 | 9 02 15.9 + 0 47 28 Hya 2,8 3,092 2,137 | 15,5  8,8 
27.VIII 06:36 12:38 18:40 | 9 31 57.5 - 0 04 34 Hya 2,8 3,093 2,144 | 15,9  8,8 
10.IX  06:14 12:12 18:10 | 10 01 00.0 - 1 06 50 Sex 2,9 3,078 2,153 | 18,7  8,9 
24.IX  05:51 11:45 17:39 | 10 29 20.4 - 2 15 12 Sex 2,9 3,046 2,164 | 23,2  8,9 
08.X  05:28 11:17 17:07 | 10 56 56.7 - 3 25 13 Leo 2,9 2,996 2,179 | 28,9  9,0 
22.X  05:03 10:49 16:35 | 11 23 46.2 - 4 32 16 Leo 3,0 2,926 2,196 | 35,4  9,1 
05.XI  03:38 09:20 15:02 | 11 49 49.4 - 5 31 30 Vir 3,1 2,837 2,215 | 42,7  9,1 
19.XI  03:10 08:50 14:29 | 12 14 49.7 - 6 17 17 Vir 3,2 2,728 2,236 | 50,5  9,1 
03.XII 02:41 08:18 13:56 | 12 38 40.0 - 6 43 57 Vir 3,4 2,603 2,260 | 59,0  9,1 
17.XII 02:08 07:46 13:23 | 13 01 02.6 - 6 45 09 Vir 3,6 2,462 2,285 | 68,0  9,1 
31.XII 01:31 07:11 12:50 | 13 21 32.2 - 6 13 49 Vir 3,8 2,310 2,312 | 77,8  9,0  
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Картите на пътя на астероида между звездите ще бъдат добавени по-късно.