АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Спътници на Сатурн.

Януари.

________________________________________________________________________ ?
    V Рея V=10,3      VI Титан V=9,0     VIII Япет V=11,7
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2021г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.I  -33 -18 2,5 ЮЗ   -76 -41  5,7 ЮЗ   105  -48  7,6 И 
02.I  -62  14 4,2 З   -121 -23  8,1 З    71  -46  5,6 ЮИ
03.I   11  23 1,6 С   -149  -2  9,8 З    37  -45  3,8 ЮИ
04.I   66  -6 4,4 И   -156  19 10,3 З    3  -42  2,8 Ю 

Сатурн и спътниците му са недостъпни за наблюдение.
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Февруари.

________________________________________________________________________ ?
    V Рея V=10,4      VI Титан V=9,0     VIII Япет V=11,7
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2021г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
Сатурн и спътниците му са недостъпни за наблюдение.

21.II  -52  19 3,6 З   -157  17 10,3 З   200  19 13,1 И 
22.II  31  16 2,3 СИ  -143  34  9,6 З   231  17 15,1 И 
23.II  64 -13 4,2 И   -109  46  7,7 З   260  14 17,0 И 
24.II  -8 -21 1,5 Ю   -57  51  5,0 СЗ   288  12 18,8 И 
25.II  -67  5 4,4 З    3  48  3,1 С   315   9 20,5 И 
26.II  -16  23 1,8 СЗ   63  37  4,8 СИ   339   7 22,1 И 
27.II  61  3 4,0 И   113  19  7,5 И   361   4 23,5 И 
28.II  38 -22 2,9 ЮИ   144  -1  9,4 И   381   2 24,8 И 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Март.

________________________________________________________________________ ?
    V Рея V=10,3      VI Титан V=9,0     VIII Япет V=11,7
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2021г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.III -47 -11 3,1 З   152 -21 10,0 И   398  -1 25,9 И 
02.III -55  18 3,8 З   136 -38  9,1 И   413  -3 26,8 И 
03.III  27  17 2,1 СИ   98 -49  7,1 И   425  -5 27,6 И 
04.III  65 -12 4,3 И    46 -52  4,5 ЮИ   434  -7 28,2 И 
05.III  -4 -21 1,4 Ю   -12 -48  3,2 Ю   441  -10 28,6 И 
06.III -67  4 4,3 З   -70 -38  5,1 ЮЗ   444  -12 28,8 И 
07.III -21  23 2,0 СЗ  -117 -22  7,7 З   445  -14 28,8 И 
08.III  59  4 3,8 И   -148  -3  9,6 З   443  -15 28,6 И 
09.III  42 -21 3,0 И   -159  17 10,3 З   438  -17 28,3 И 
10.III -44 -12 3,0 З   -146  34  9,6 З   430  -19 27,8 И 
11.III -58  17 3,9 З   -111  45  7,7 З   420  -20 27,1 И 
12.III  23  18 1,9 СИ   -59  50  5,0 СЗ   407  -21 26,2 И 
13.III  67 -11 4,3 И    2  47  3,0 С   391  -23 25,2 И 
14.III  1 -22 1,4 Ю    63  36  4,7 СИ   373  -24 24,0 И 
15.III -67  3 4,3 З   114  19  7,4 И   352  -24 22,6 И 
16.III -25  23 2,1 СЗ   146  -1  9,4 И   329  -25 21,2 И 
17.III  58  5 3,7 И   155 -21 10,0 И   304  -26 19,6 И 
18.III  46 -21 3,2 И   138 -37  9,2 И   278  -26 17,8 И 
19.III -41 -13 2,8 ЮЗ   101 -48  7,1 И   249  -26 16,0 И 
20.III -61  16 4,0 З    48 -52  4,5 ЮИ   219  -26 14,0 И 
21.III  20  18 1,7 СИ   -11 -48  3,1 Ю   187  -26 12,0 И 
22.III  68  -9 4,4 И   -70 -37  5,0 ЮЗ   154  -26 10,0 И 
23.III  5 -22 1,4 Ю   -118 -21  7,6 З   121  -26  7,8 И 
24.III -66  1 4,2 З   -151  -3  9,6 З    86  -25  5,7 И 
25.III -29  22 2,3 СЗ  -161  17 10,3 З    51  -25  3,6 И 
26.III  56  7 3,6 И   -149  33  9,6 З    15  -24  1,8 ЮИ
27.III  49 -20 3,4 И   -114  45  7,7 З   -21  -23  2,0 ЮЗ
28.III -38 -14 2,6 ЮЗ   -61  50  5,0 СЗ   -56  -22  3,8 ЮЗ
29.III -65  14 4,2 З    -1  47  2,9 С   -90  -21  5,9 З 
30.III  12  20 1,4 СИ   62  36  4,5 СИ  -126  -20  8,0 З 
31.III  69  -7 4,4 И   114  19  7,3 И   -160  -19 10,1 З 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Април.

________________________________________________________________________ ?
    V Рея V=10,2      VI Титан V=8,9     VIII Япет V=11,6
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2021г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.IV  13 -22 1,6 ЮИ   148  -0  9,3 И   -194  -18 12,2 З 
02.IV  -65  -1 4,1 З   158 -20 10,0 И   -227  -16 14,2 З 
03.IV  -37  22 2,7 СЗ   143 -37  9,2 И   -258  -15 16,2 З 
04.IV  52  9 3,3 И   105 -48  7,2 И   -288  -14 18,0 З 
05.IV  55 -19 3,6 И    52 -52  4,6 ЮИ  -317  -12 19,8 З 
06.IV  -32 -16 2,2 ЮЗ   -9 -48  3,0 Ю   -344  -11 21,5 З 
07.IV  -67  13 4,2 З   -69 -38  4,9 ЮЗ  -369  -9 23,0 З 
08.IV   8  20 1,4 С   -119 -22  7,5 З   -392  -7 24,4 З 
09.IV  70  -6 4,4 И   -153  -3  9,5 З   -413  -6 25,7 З 
10.IV  17 -22 1,8 ЮИ  -165  16 10,3 З   -432  -4 26,8 З 
11.IV  -64  -2 4,0 З   -153  33  9,7 З   -449  -3 27,8 З 
12.IV  -41  22 2,8 З   -118  45  7,8 З   -463  -1 28,6 З 
13.IV  49  10 3,1 И   -64  50  5,0 СЗ  -474   1 29,2 З 
14.IV  58 -18 3,8 И    -0  47  2,9 С   -483   2 29,7 З 
15.IV  -29 -17 2,0 ЮЗ   64  36  4,5 СИ  -489   4 30,1 З 
16.IV  -69  12 4,3 З   118  19  7,3 И   -492   5 30,2 З 
17.IV   4  21 1,3 С   152  -1  9,3 И   -493   7 30,2 З 
18.IV  70  -5 4,3 И   162 -21 10,0 И   -491   8 30,0 З 
19.IV  22 -23 1,9 ЮИ   146 -37  9,2 И   -486   9 29,7 З 
20.IV  -63  -4 3,8 З   108 -48  7,2 И   -478  11 29,2 З 
21.IV  -44  21 3,0 З    53 -52  4,5 ЮИ  -467  12 28,5 З 
22.IV  47  11 2,9 И   -10 -48  3,0 Ю   -454  13 27,6 З 
23.IV  61 -17 3,9 И   -71 -37  4,9 ЮЗ  -438  14 26,6 З 
24.IV  -25 -18 1,9 ЮЗ  -123 -21  7,5 З   -419  15 25,4 З 
25.IV  -71  11 4,3 З   -157  -2  9,5 З   -398  16 24,1 З 
26.IV  -0  22 1,3 С   -169  17 10,3 З   -374  17 22,6 З 
27.IV  71  -3 4,3 И   -156  34  9,7 З   -348  18 21,0 З 
28.IV  26 -23 2,1 ЮИ  -120  46  7,7 З   -319  18 19,3 З 
29.IV  -62  -5 3,7 З   -65  50  4,9 СЗ  -289  19 17,4 З 
30.IV  -48  21 3,2 З    1  47  2,8 С   -257  19 15,4 З 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Май.

________________________________________________________________________ ?
    V Рея V=10,1      VI Титан V=8,8     VIII Япет V=11,5
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2021г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.V   45  12 2,8 И    67  36  4,5 СИ  -223  20 13,4 З 
02.V   64 -17 4,0 И   122  19  7,4 И   -187  20 11,2 З 
03.V  -22 -18 1,7 ЮЗ   157  -2  9,4 И   -150  20  9,0 З 
04.V  -72  10 4,4 З   166 -22 10,0 И   -112  20  6,8 З 
05.V   -4  22 1,3 С   149 -38  9,2 И   -73  20  4,5 З 
06.V   71  -2 4,2 И   109 -49  7,1 И   -34  20  2,3 СЗ
07.V   30 -23 2,2 ЮИ   53 -53  4,4 ЮИ    6  19  1,2 С 
08.V  -61  -6 3,6 З   -12 -49  3,0 Ю    46  19  2,9 СИ
09.V  -52  21 3,3 З   -75 -38  4,9 ЮЗ   85  18  5,2 И 
10.V   42  13 2,6 СИ  -127 -21  7,6 З   125  17  7,4 И 
11.V   67 -16 4,1 И   -162  -2  9,5 З   163  17  9,7 И 
12.V  -19 -19 1,6 ЮЗ  -174  18 10,3 З   201  16 11,9 И 
13.V  -74  9 4,4 З   -160  35  9,6 З   237  15 14,0 И 
14.V   -8  23 1,4 СЗ  -122  47  7,6 З   272  14 16,0 И 
15.V   71  -1 4,2 И   -64  51  4,8 СЗ   306  13 17,9 И 
16.V   33 -23 2,4 ЮИ    4  48  2,8 С   337  11 19,7 И 
17.V  -59  -7 3,5 З    71  36  4,7 СИ   366  10 21,4 И 
18.V  -55  21 3,4 З   127  18  7,5 И   393   9 22,9 И 
19.V   40  15 2,5 СИ   162  -3  9,4 И   417   7 24,3 И 
20.V   69 -16 4,1 И   171 -23 10,0 И   439   6 25,5 И 
21.V  -15 -20 1,5 ЮЗ   152 -40  9,1 И   457   4 26,5 И 
22.V  -75  8 4,4 З   110 -51  7,0 И   473   2 27,3 И 
23.V  -12  23 1,5 СЗ   51 -54  4,3 ЮИ   485   1 28,0 И 
24.V   71  -0 4,1 И   -15 -49  3,0 Ю   494  -1 28,5 И 
25.V   37 -23 2,5 ЮИ   -79 -38  5,1 ЮЗ   500  -2 28,8 И 
26.V  -58  -8 3,4 З   -133 -21  7,7 З   502  -4 28,8 И 
27.V  -58  20 3,5 З   -168  -1  9,6 З   501  -6 28,7 И 
28.V   37  16 2,3 СИ  -178  20 10,3 З   496  -7 28,4 И 
29.V   72 -15 4,2 И   -163  37  9,5 З   489  -9 27,9 И 
30.V  -12 -21 1,4 ЮЗ  -122  49  7,5 З   477  -10 27,3 И 
31.V  -76  7 4,4 З   -62  53  4,7 СЗ   463  -12 26,4 И 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Юни.

________________________________________________________________________ ?
    V Рея V=10,0      VI Титан V=8,7     VIII Япет V=11,4
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2021г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.VI  -15  24 1,6 СЗ    8  48  2,8 С   446  -13 25,4 И 
02.VI  71  1 4,0 И    77  36  4,8 СИ   425  -15 24,2 И 
03.VI  41 -24 2,7 ЮИ   133  17  7,6 И   402  -16 22,8 И 
04.VI  -57 -10 3,3 З   168  -4  9,5 И   376  -17 21,3 И 
05.VI  -61  20 3,6 З   175 -25 10,0 И   347  -18 19,7 И 
06.VI  35  17 2,2 СИ   154 -42  9,0 И   317  -19 17,9 И 
07.VI  74 -14 4,2 И   109 -53  6,8 И   284  -20 16,0 И 
08.VI  -9 -22 1,3 Ю    48 -56  4,1 ЮИ   249  -21 14,0 И 
09.VI  -77  6 4,4 З   -20 -50  3,1 Ю   212  -21 12,0 И 
10.VI  -19  24 1,7 СЗ   -86 -38  5,3 ЮЗ   174  -22  9,8 И 
11.VI  71  2 4,0 И   -139 -20  7,9 З   135  -22  7,6 И 
12.VI  44 -24 2,8 И   -173  1  9,7 З    94  -22  5,4 И 
13.VI  -55 -11 3,1 З   -182  21 10,3 З    53  -22  3,2 И 
14.VI  -64  20 3,7 З   -164  39  9,4 З    12  -22  1,4 ЮИ
15.VI  32  18 2,1 СИ  -121  51  7,3 З   -30  -22  2,1 ЮЗ
16.VI  76 -14 4,3 И   -59  55  4,5 СЗ   -71  -22  4,1 ЮЗ
17.VI  -5 -23 1,3 Ю    13  50  2,9 С   -112  -21  6,4 З 
18.VI  -78  5 4,3 З    84  36  5,1 СИ  -153  -21  8,6 З 
19.VI  -22  25 1,9 СЗ   140  17  7,8 И   -193  -20 10,8 З 
20.VI  70  3 3,9 И   173  -6  9,6 И   -232  -19 12,9 З 
21.VI  47 -24 2,9 И   178 -27  9,9 И   -269  -18 14,9 З 
22.VI  -53 -12 3,0 З   154 -45  8,9 И   -306  -17 16,9 З 
23.VI  -67  20 3,8 З   107 -55  6,6 И   -340  -15 18,8 З 
24.VI  30  19 1,9 СИ   44 -58  4,0 ЮИ  -372  -14 20,5 З 
25.VI  77 -13 4,3 И   -26 -52  3,2 Ю   -403  -12 22,2 З 
26.VI  -2 -24 1,3 Ю   -93 -38  5,5 ЮЗ  -431  -11 23,7 З 
27.VI  -78  4 4,3 З   -146 -19  8,1 З   -456  -9 25,1 З 
28.VI  -26  25 2,0 СЗ  -179  2  9,8 З   -479  -7 26,3 З 
29.VI  69  5 3,8 И   -186  24 10,3 З   -499  -5 27,4 З 
30.VI  50 -24 3,1 И   -165  42  9,3 З   -516  -3 28,3 З 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Юли.

________________________________________________________________________ ?
    V Рея V=9,9      VI Титан V=8,6     VIII Япет V=11,3
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2021г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.VII -51 -13 2,9 З   -119  53  7,1 З   -531  -1 29,0 З 
02.VII -69  19 3,9 З   -54  57  4,3 СЗ  -542   1 29,6 З 
03.VII  27  20 1,8 СИ   20  51  3,0 С   -549   3 30,0 З 
04.VII  79 -12 4,3 И    91  36  5,3 СИ  -554   6 30,2 З 
05.VII  1 -25 1,3 Ю   146  16  8,0 И   -555   8 30,2 З 
06.VII -78  3 4,3 З   177  -8  9,7 И   -553  10 30,1 З 
07.VII -29  26 2,1 СЗ   180 -30  9,9 И   -547  12 29,8 З 
08.VII  68  6 3,7 И   153 -47  8,7 И   -539  14 29,3 З 
09.VII  53 -24 3,2 И   103 -58  6,4 И   -526  16 28,6 З 
10.VII -49 -14 2,8 ЮЗ   38 -59  3,8 ЮИ  -511  18 27,7 З 
11.VII -71  19 4,0 З   -34 -53  3,4 ЮЗ  -493  20 26,7 З 
12.VII  24  21 1,7 СИ  -100 -38  5,8 ЮЗ  -471  22 25,5 З 
13.VII  80 -12 4,4 И   -153 -18  8,3 З   -446  23 24,2 З 
14.VII  4 -25 1,4 Ю   -183  4  9,9 З   -419  25 22,7 З 
15.VII -78  2 4,2 З   -187  26 10,2 З   -389  26 21,1 З 
16.VII -32  26 2,2 СЗ  -163  44  9,1 З   -356  27 19,3 З 
17.VII  67  7 3,6 И   -114  56  6,9 З   -321  28 17,4 З 
18.VII  56 -24 3,3 И   -47  58  4,0 СЗ  -284  29 15,4 З 
19.VII -47 -16 2,7 ЮЗ   28  51  3,2 С   -245  30 13,3 З 
20.VII -73  18 4,0 З    98  36  5,6 СИ  -204  30 11,1 З 
21.VII  22  22 1,7 СИ   152  14  8,2 И   -162  31  8,9 З 
22.VII  80 -11 4,4 И   181 -10  9,8 И   -119  31  6,6 З 
23.VII  7 -26 1,5 Ю   180 -32  9,8 И   -75  30  4,4 З 
24.VII -78  1 4,2 З   150 -50  8,5 И   -30  30  2,3 СЗ
25.VII -35  27 2,4 СЗ   98 -60  6,2 ЮИ   14  29  1,8 С 
26.VII  66  8 3,6 И    30 -61  3,7 ЮИ   59  28  3,5 СИ
27.VII  58 -24 3,4 И   -41 -53  3,6 ЮЗ   103  27  5,8 И 
28.VII -45 -17 2,6 ЮЗ  -107 -38  6,1 ЮЗ   147  26  8,0 И 
29.VII -74  18 4,1 З   -158 -17  8,6 З   190  24 10,3 И 
30.VII  19  23 1,6 СИ  -186  6 10,0 З   231  23 12,5 И 
31.VII  81 -10 4,4 И   -187  29 10,2 З   271  21 14,6 И 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Август.

________________________________________________________________________ ?
    V Рея V=9,9      VI Титан V=8,5     VIII Япет V=11,2
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2021г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.VIII 10 -27 1,5 ЮИ  -160  47  9,0 З   308  18 16,6 И 
02.VIII -77  0 4,2 З   -109  58  6,6 З   344  16 18,5 И 
03.VIII -37  27 2,5 СЗ   -40  60  3,9 СЗ   377  14 20,3 И 
04.VIII 64  9 3,5 И    36  52  3,4 СИ   408  11 21,9 И 
05.VIII 60 -24 3,5 И   105  35  6,0 СИ   435   8 23,4 И 
06.VIII -43 -18 2,5 ЮЗ   157  13  8,5 И   460   5 24,7 И 
07.VIII -75  17 4,2 З   182 -12  9,8 И   481   2 25,9 И 
08.VIII 16  24 1,5 СИ   178 -35  9,8 И   499  -1 26,9 И 
09.VIII 81  -9 4,4 И   146 -52  8,3 И   514  -4 27,6 И 
10.VIII 13 -27 1,6 ЮИ   91 -62  5,9 ЮИ   524  -7 28,2 И 
11.VIII -76  -1 4,1 З    22 -62  3,5 ЮИ   531  -10 28,6 И 
12.VIII -40  27 2,6 СЗ   -49 -53  3,9 ЮЗ   535  -13 28,8 И 
13.VIII 62  10 3,4 И   -114 -37  6,4 ЮЗ   534  -16 28,8 И 
14.VIII 62 -23 3,6 И   -162 -15  8,8 З   530  -19 28,6 И 
15.VIII -40 -19 2,4 ЮЗ  -187  9 10,1 З   522  -22 28,2 И 
16.VIII -76  17 4,2 З   -185  31 10,1 З   510  -24 27,6 И 
17.VIII 13  25 1,5 С   -155  49  8,8 З   495  -27 26,8 И 
18.VIII 81  -8 4,4 И   -102  60  6,4 СЗ   477  -29 25,8 И 
19.VIII 16 -28 1,7 ЮИ   -32  60  3,7 СЗ   456  -31 24,7 И 
20.VIII -75  -2 4,0 З    43  51  3,6 СИ   431  -33 23,4 И 
21.VIII -43  27 2,7 СЗ   111  34  6,3 СИ   403  -35 21,9 И 
22.VIII 60  12 3,3 И   160  11  8,7 И   373  -37 20,3 И 
23.VIII 64 -23 3,7 И   182 -14  9,9 И   341  -38 18,6 И 
24.VIII -37 -20 2,3 ЮЗ   175 -37  9,7 И   306  -39 16,7 И 
25.VIII -77  16 4,2 З   140 -54  8,1 И   269  -40 14,7 И 
26.VIII 10  25 1,5 С    83 -63  5,7 ЮИ   231  -40 12,7 И 
27.VIII 80  -7 4,4 И    15 -62  3,5 Ю   191  -40 10,6 И 
28.VIII 19 -28 1,8 ЮИ   -56 -53  4,2 ЮЗ   150  -40  8,4 И 
29.VIII -73  -3 4,0 З   -119 -36  6,7 ЮЗ   108  -40  6,2 И 
30.VIII -45  27 2,8 СЗ  -164 -13  9,0 З    65  -39  4,1 ЮИ
31.VIII 57  13 3,2 И   -186  11 10,2 З    22  -38  2,4 ЮИ
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Септември.

________________________________________________________________________ ?
    V Рея V=9,9      VI Титан V=8,6     VIII Япет V=11,3
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2021г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.IX  65 -22 3,7 И   -181  33 10,1 З   -21  -37  2,3 Ю 
02.IX  -34 -21 2,2 ЮЗ  -149  51  8,6 З   -63  -36  4,0 ЮЗ
03.IX  -77  15 4,3 З   -94  60  6,1 СЗ  -105  -34  6,1 ЮЗ
04.IX   6  26 1,5 С   -24  60  3,6 СЗ  -147  -32  8,2 З 
05.IX  79  -6 4,3 И    50  51  3,9 СИ  -187  -30 10,4 З 
06.IX  22 -28 1,9 ЮИ   115  32  6,5 СИ  -227  -28 12,5 З 
07.IX  -71  -4 3,9 З   161  9  8,8 И   -264  -25 14,6 З 
08.IX  -47  26 3,0 З   180 -16  9,9 И   -300  -23 16,5 З 
09.IX  54  14 3,1 И   170 -39  9,6 И   -335  -20 18,4 З 
10.IX  66 -21 3,8 И   133 -55  7,9 И   -367  -17 20,2 З 
11.IX  -31 -21 2,1 ЮЗ   76 -63  5,4 ЮИ  -397  -14 21,9 З 
12.IX  -77  14 4,3 З    8 -62  3,4 Ю   -424  -11 23,4 З 
13.IX   3  26 1,5 С   -61 -51  4,4 ЮЗ  -449  -7 24,8 З 
14.IX  78  -4 4,3 И   -122 -34  7,0 З   -471  -4 26,1 З 
15.IX  25 -28 2,0 ЮИ  -165 -11  9,1 З   -491  -1 27,2 З 
16.IX  -69  -6 3,8 З   -184  13 10,2 З   -507   3 28,1 З 
17.IX  -49  26 3,1 З   -176  35 10,0 З   -520   6 28,9 З 
18.IX  51  15 3,0 СИ  -143  51  8,4 З   -531  10 29,5 З 
19.IX  67 -20 3,9 И   -87  60  5,9 СЗ  -538  13 29,9 З 
20.IX  -27 -22 1,9 ЮЗ   -18  60  3,5 СЗ  -542  16 30,2 З 
21.IX  -77  12 4,3 З    54  49  4,1 СИ  -542  19 30,3 З 
22.IX  -0  26 1,5 С   117  30  6,8 И   -540  22 30,2 З 
23.IX  76  -3 4,3 И   160  7  9,0 И   -534  25 29,9 З 
24.IX  27 -27 2,2 ЮИ   177 -18  9,9 И   -525  28 29,5 З 
25.IX  -66  -7 3,7 З   164 -40  9,5 И   -513  31 28,9 З 
26.IX  -51  25 3,2 З   126 -55  7,8 И   -498  33 28,1 З 
27.IX  48  16 2,8 СИ   69 -63  5,3 ЮИ  -480  35 27,1 З 
28.IX  68 -19 4,0 И    2 -60  3,4 Ю   -460  37 26,0 З 
29.IX  -24 -23 1,8 ЮЗ   -65 -50  4,6 ЮЗ  -436  39 24,7 З 
30.IX  -76  11 4,4 З   -123 -32  7,2 З   -410  40 23,3 З 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Октомври.

________________________________________________________________________ ?
    V Рея V=10,0      VI Титан V=8,7     VIII Япет V=11,4
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2021г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.X   -4  26 1,5 С   -163 -10  9,3 З   -382  42 21,7 З 
02.X   75  -2 4,2 И   -180  14 10,3 З   -351  42 20,0 З 
03.X   30 -27 2,3 ЮИ  -171  35  9,9 З   -318  43 18,2 З 
04.X  -64  -8 3,6 З   -136  51  8,3 З   -283  44 16,3 З 
05.X  -53  24 3,3 З   -81  60  5,7 СЗ  -247  44 14,3 З 
06.X   44  17 2,7 СИ   -12  58  3,4 С   -209  44 12,2 З 
07.X   69 -18 4,1 И    58  47  4,3 СИ  -170  43 10,0 З 
08.X  -20 -23 1,7 ЮЗ   118  29  6,9 И   -130  42  7,9 З 
09.X  -76  10 4,4 З   158  5  9,1 И   -90  41  5,7 З 
10.X   -7  26 1,6 СЗ   172 -19 10,0 И   -49  40  3,6 СЗ
11.X   73  -0 4,2 И   159 -40  9,4 И    -8  39  2,3 С 
12.X   33 -27 2,5 ЮИ   120 -55  7,6 И    34  37  2,9 СИ
13.X  -61  -9 3,5 З    64 -61  5,1 ЮИ   74  35  4,7 СИ
14.X  -55  23 3,4 З    -2 -59  3,4 Ю   114  33  6,9 СИ
15.X   41  17 2,6 СИ   -67 -48  4,8 ЮЗ   153  30  9,1 И 
16.X   69 -17 4,1 И   -123 -30  7,3 З   191  27 11,2 И 
17.X  -16 -23 1,6 ЮЗ  -161  -8  9,4 З   228  25 13,3 И 
18.X  -75  8 4,4 З   -176  15 10,3 З   263  22 15,4 И 
19.X  -11  26 1,7 СЗ  -165  35  9,9 З   296  19 17,3 И 
20.X   70  1 4,1 И   -130  51  8,2 З   327  15 19,1 И 
21.X   36 -26 2,6 ЮИ   -75  58  5,6 СЗ   356  12 20,8 И 
22.X  -57 -10 3,4 З    -9  56  3,3 С   382   9 22,4 И 
23.X  -57  22 3,6 З    59  45  4,4 СИ   405   5 23,8 И 
24.X   37  18 2,4 СИ   117  27  7,1 И   426   2 25,0 И 
25.X   70 -16 4,2 И   155  4  9,1 И   443  -1 26,1 И 
26.X  -12 -24 1,6 Ю   168 -20 10,0 И   458  -5 27,0 И 
27.X  -74  7 4,4 З   153 -40  9,4 И   469  -8 27,7 И 
28.X  -15  26 1,8 СЗ   115 -54  7,5 И   477  -11 28,3 И 
29.X   68  2 4,0 И    60 -60  5,0 ЮИ   482  -14 28,6 И 
30.X   39 -25 2,8 ЮИ   -4 -57  3,4 Ю   484  -17 28,8 И 
31.X  -54 -11 3,3 З   -68 -46  4,9 ЮЗ   483  -20 28,7 И 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Ноември.

________________________________________________________________________ ?
    V Рея V=10,1      VI Титан V=8,8     VIII Япет V=11,5
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2021г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.XI  -56  22 3,6 З   -123 -27  7,5 З   478  -23 28,5 И 
02.XI  36  18 2,4 СИ  -158  -6  9,5 З   470  -25 28,1 И 
03.XI  68 -15 4,2 И   -171  16 10,3 З   459  -28 27,5 И 
04.XI  -12 -23 1,5 Ю   -159  36  9,8 З   445  -30 26,7 И 
05.XI  -72  7 4,4 З   -123  50  8,0 З   428  -32 25,7 И 
06.XI  -14  25 1,8 СЗ   -69  56  5,3 СЗ   408  -33 24,6 И 
07.XI  67  2 4,0 И    -3  54  3,2 С   386  -35 23,3 И 
08.XI  38 -25 2,7 ЮИ   62  42  4,5 СИ   362  -36 21,9 И 
09.XI  -53 -11 3,3 З   117  24  7,2 И   335  -37 20,4 И 
10.XI  -57  20 3,7 З   153  2  9,3 И   306  -38 18,7 И 
11.XI  32  18 2,2 СИ   163 -21 10,0 И   276  -38 16,9 И 
12.XI  69 -14 4,3 И   148 -40  9,3 И   244  -38 15,0 И 
13.XI  -8 -23 1,5 Ю   109 -52  7,4 И   210  -38 13,0 И 
14.XI  -71  5 4,4 З    54 -57  4,8 ЮИ   176  -38 10,9 И 
15.XI  -18  25 1,9 СЗ   -8 -54  3,3 Ю   140  -38  8,8 И 
16.XI  64  3 3,9 И   -69 -43  5,0 ЮЗ   104  -37  6,7 И 
17.XI  41 -24 2,9 ЮИ  -121 -26  7,5 З    67  -36  4,6 И 
18.XI  -49 -12 3,1 З   -155  -5  9,5 З    30  -35  2,8 ЮИ
19.XI  -59  19 3,8 З   -167  16 10,3 З    -7  -34  2,1 Ю 
20.XI  28  19 2,1 СИ  -155  35  9,7 З   -44  -32  3,4 ЮЗ
21.XI  69 -12 4,3 И   -120  48  7,9 З   -81  -31  5,3 ЮЗ
22.XI  -3 -23 1,4 Ю   -66  54  5,3 СЗ  -117  -29  7,4 З 
23.XI  -70  4 4,3 З    -2  51  3,2 С   -152  -27  9,5 З 
24.XI  -22  24 2,0 СЗ   62  40  4,5 СИ  -186  -25 11,6 З 
25.XI  62  5 3,8 И   115  23  7,3 И   -219  -23 13,6 З 
26.XI  44 -23 3,1 И   149  1  9,3 И   -251  -21 15,6 З 
27.XI  -46 -13 2,9 ЮЗ   159 -20 10,0 И   -281  -18 17,5 З 
28.XI  -60  18 3,9 З   144 -38  9,3 И   -309  -16 19,3 З 
29.XI  24  19 1,9 СИ   106 -50  7,3 И   -336  -14 21,0 З 
30.XI  69 -11 4,3 И    53 -55  4,8 ЮИ  -361  -11 22,5 З 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Декември.

________________________________________________________________________ ?
    V Рея V=10,2      VI Титан V=8,9     VIII Япет V=11,6
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2021г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.XII  1 -23 1,4 Ю    -8 -52  3,3 Ю   -384  -9 24,0 З 
02.XII -68  3 4,3 З   -68 -41  4,9 ЮЗ  -404  -6 25,3 З 
03.XII -26  24 2,2 СЗ  -118 -24  7,5 З   -422  -4 26,4 З 
04.XII  59  6 3,7 И   -151  -5  9,5 З   -438  -1 27,5 З 
05.XII  47 -22 3,2 И   -163  16 10,3 З   -451   1 28,3 З 
06.XII -42 -14 2,8 ЮЗ  -151  34  9,7 З   -462   3 29,1 З 
07.XII -62  16 4,0 З   -117  46  7,9 З   -470   6 29,6 З 
08.XII  19  19 1,7 СИ   -65  52  5,2 СЗ  -476   8 30,0 З 
09.XII  68  -9 4,4 И    -2  49  3,1 С   -479  10 30,2 З 
10.XII  5 -23 1,5 Ю    60  38  4,5 СИ  -479  12 30,3 З 
11.XII -66  1 4,2 З   113  21  7,2 И   -476  14 30,2 З 
12.XII -29  23 2,4 СЗ   146  1  9,3 И   -471  15 29,9 З 
13.XII  56  7 3,6 И   156 -20 10,0 И   -463  17 29,4 З 
14.XII  49 -20 3,4 И   141 -37  9,3 И   -453  19 28,8 З 
15.XII -38 -14 2,6 ЮЗ   105 -48  7,3 И   -440  20 28,0 З 
16.XII -63  15 4,1 З    52 -53  4,7 ЮИ  -425  21 27,1 З 
17.XII  15  20 1,6 СИ   -7 -49  3,2 Ю   -407  22 26,0 З 
18.XII  68  -8 4,4 И   -66 -39  4,9 ЮЗ  -387  23 24,7 З 
19.XII  10 -22 1,6 ЮИ  -115 -23  7,5 З   -365  24 23,3 З 
20.XII -64  -0 4,1 З   -148  -4  9,5 З   -340  25 21,8 З 
21.XII -33  22 2,6 СЗ  -160  15 10,3 З   -314  25 20,2 З 
22.XII  52  8 3,4 И   -149  32  9,7 З   -286  26 18,4 З 
23.XII  52 -19 3,5 И   -115  44  7,9 З   -256  26 16,5 З 
24.XII -34 -15 2,4 ЮЗ   -64  50  5,2 СЗ  -225  26 14,6 З 
25.XII -64  14 4,2 З    -3  47  3,0 С   -193  26 12,5 З 
26.XII  10  20 1,4 С    58  36  4,4 СИ  -159  26 10,4 З 
27.XII  68  -6 4,4 И   110  20  7,2 И   -125  25  8,2 З 
28.XII  14 -22 1,7 ЮИ   144  1  9,3 И   -90  25  6,0 З 
29.XII -62  -2 4,0 З   154 -19 10,0 И   -54  24  3,8 З 
30.XII -37  21 2,7 СЗ   140 -35  9,3 И   -18  23  1,9 СЗ
31.XII  49  9 3,2 И   104 -46  7,4 И    18  23  1,9 СИ
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за Рея, Титан и Япет спътници на Сатурн.

В таблицата са дадени следните данни за 0 часа официално време за всеки ден: