АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2023

Спътници на Сатурн.

Януари.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:  величина 10,3, диаметър 0,20"
Титан: величина 8,9, диаметър 0,67"
Япет: величина 11,6, диаметър 0,19"
________________________________________________________________________ ?
       V Рея        VI Титан       VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2023г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.I   46  7 3,0 И   148 -29  9,6 И   -283  -11 17,9 З 
02.I   58 -15 3,8 И   116 -38  7,8 И   -310  -12 19,7 З 
03.I  -25 -13 1,8 ЮЗ   68 -41  5,0 ЮИ  -335  -13 21,3 З 
04.I  -67  10 4,3 З    9 -38  2,5 Ю   -359  -13 22,9 З 
05.I   1  16 1,0 С   -50 -30  3,7 ЮЗ  -381  -14 24,3 З 
06.I   67  -4 4,3 И   -103 -18  6,6 З   -400  -15 25,5 З 
07.I   23 -18 1,9 ЮИ  -141  -4  9,0 З   -417  -16 26,7 З 
08.I  -59  -2 3,8 З   -158  11 10,1 З   -432  -16 27,6 З 
09.I  -44  17 3,0 З   -153  25  9,9 З   -445  -17 28,5 З 
10.I   43  8 2,8 И   -125  34  8,3 З   -455  -17 29,1 З 
11.I   60 -14 3,9 И   -77  38  5,5 З   -462  -18 29,6 З 
12.I  -21 -13 1,6 ЮЗ   -17  36  2,5 СЗ  -467  -18 30,0 З 
13.I  -67  9 4,4 З    46  28  3,4 СИ  -469  -19 30,1 З 
14.I   -3  16 1,1 С   101  15  6,5 И   -469  -19 30,1 З 
15.I   66  -3 4,2 И   139  0  8,9 И   -466  -19 30,0 З 
16.I   27 -17 2,1 ЮИ   155 -15 10,0 И   -460  -19 29,6 З 
17.I  -56  -3 3,6 З   147 -27  9,6 И   -452  -19 29,1 З 
18.I  -47  16 3,2 З   116 -35  7,8 И   -442  -19 28,5 З 
19.I   39  9 2,6 И    68 -38  5,0 ЮИ  -428  -19 27,6 З 
20.I   61 -13 4,0 И    11 -36  2,4 ЮИ  -413  -19 26,6 З 
21.I  -17 -13 1,4 ЮЗ   -48 -28  3,6 ЮЗ  -395  -19 25,5 З 
22.I  -67  8 4,4 З   -100 -17  6,6 З   -374  -19 24,2 З 
23.I   -8  16 1,1 СЗ  -138  -3  8,9 З   -352  -18 22,7 З 
24.I   64  -2 4,2 И   -156  11 10,1 З   -327  -18 21,2 З 
25.I   31 -17 2,3 И   -152  23  9,9 З   -301  -17 19,5 З 
26.I  -53  -4 3,4 З   -124  32  8,3 З   -272  -16 17,7 З 
27.I  -50  15 3,4 З   -77  36  5,5 З   -243  -15 15,7 З 
28.I   35  9 2,3 И   -18  34  2,5 СЗ  -211  -14 13,7 З 
29.I   63 -12 4,1 И    44  26  3,3 СИ  -179  -13 11,6 З 
30.I  -12 -13 1,2 ЮЗ   99  14  6,5 И   -145  -12  9,4 З 
31.I  -67  7 4,4 З   137  -0  8,9 И   -110  -11  7,2 З 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Февруари.

Сатурн и спътниците му са недостъпни за наблюдение.

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Март.

Сатурн и спътниците му са недостъпни за наблюдение.

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Април.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:  величина 10,2, диаметър 0,20"
Титан: величина 8,8, диаметър 0,68"
Япет: величина 11,5, диаметър 0,19"
________________________________________________________________________ ?
       V Рея        VI Титан       VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2023г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.IV   2  11 0,7 С   -86  28  5,7 З   -451  -29 28,8 З 
02.IV  68  -5 4,3 И   -26  26  2,4 СЗ  -460  -31 29,3 З 
03.IV  23 -13 1,7 ЮИ   37  19  2,7 СИ  -467  -34 29,7 З 
04.IV  -59  0 3,8 З    95  10  6,0 И   -471  -36 30,0 З 
05.IV  -44  13 2,9 З   137  -2  8,7 И   -473  -38 30,1 З 
06.IV  44  4 2,8 И   157 -13 10,0 И   -471  -40 30,0 З 
07.IV  60 -11 3,9 И   153 -22  9,8 И   -467  -41 29,7 З 
08.IV  -22  -8 1,5 ЮЗ   125 -27  8,1 И   -461  -43 29,2 З 
09.IV  -68  8 4,3 З    80 -29  5,3 И   -451  -44 28,6 З 
10.IV  -3  11 0,7 С    22 -26  2,2 ЮИ  -439  -45 27,9 З 
11.IV  67  -4 4,3 И   -38 -20  2,7 ЮЗ  -425  -46 26,9 З 
12.IV  27 -13 1,9 И   -94 -11  5,9 З   -408  -46 25,8 З 
13.IV  -58  -0 3,6 З   -136  -0  8,5 З   -388  -46 24,6 З 
14.IV  -48  13 3,1 З   -159  10 10,0 З   -366  -46 23,2 З 
15.IV  41  5 2,6 И   -158  19 10,0 З   -342  -46 21,6 З 
16.IV  63 -11 4,0 И   -133  25  8,5 З   -315  -45 19,9 З 
17.IV  -18  -9 1,2 ЮЗ   -88  27  5,7 З   -287  -44 18,2 З 
18.IV  -69  8 4,4 З   -27  25  2,3 СЗ  -257  -43 16,2 З 
19.IV  -7  11 0,8 СЗ   37  18  2,6 СИ  -225  -42 14,2 З 
20.IV  67  -4 4,2 И    96  9  6,0 И   -191  -40 12,2 З 
21.IV  31 -13 2,1 И   139  -2  8,7 И   -156  -38 10,0 З 
22.IV  -56  -1 3,5 З   160 -13 10,0 И   -120  -36  7,8 З 
23.IV  -52  12 3,3 З   156 -22  9,8 И   -84  -33  5,6 ЮЗ
24.IV  38  5 2,4 И   128 -27  8,1 И   -46  -30  3,4 ЮЗ
25.IV  65 -10 4,1 И    82 -28  5,3 И    -8  -27  1,8 Ю 
26.IV  -14  -9 1,0 ЮЗ   23 -25  2,1 ЮИ   30  -24  2,4 ЮИ
27.IV  -71  7 4,4 З   -39 -19  2,7 ЮЗ   68  -21  4,4 И 
28.IV  -11  11 1,0 СЗ   -96 -10  5,9 З   105  -17  6,6 И 
29.IV  67  -3 4,1 И   -139  0  8,5 З   142  -13  8,8 И 
30.IV  35 -13 2,3 И   -162  11 10,0 З   178  -9 11,0 И 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Май.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:  величина 10,1, диаметър 0,21"
Титан: величина 8,8, диаметър 0,71"
Япет: величина 11,5, диаметър 0,20"
________________________________________________________________________ ?
       V Рея        VI Титан       VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2023г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.V  -54  -1 3,3 З   -162  19 10,0 З   213  -5 13,1 И 
02.V  -55  12 3,4 З   -136  25  8,5 З   247  -1 15,1 И 
03.V   34  6 2,1 И   -89  27  5,7 З   280   3 17,1 И 
04.V   68 -10 4,2 И   -28  24  2,2 СЗ   310   7 18,9 И 
05.V  -10  -9 0,8 ЮЗ   39  17  2,6 СИ   339  11 20,7 И 
06.V  -71  7 4,4 З    99  8  6,0 И   365  16 22,2 И 
07.V  -16  12 1,2 СЗ   143  -3  8,7 И   389  20 23,7 И 
08.V   66  -3 4,0 И   164 -13 10,0 И   411  24 25,0 И 
09.V   39 -12 2,5 И   160 -22  9,8 И   430  28 26,1 И 
10.V  -52  -2 3,1 З   131 -26  8,1 И   446  31 27,0 И 
11.V  -58  12 3,6 З    83 -27  5,3 И   459  35 27,8 И 
12.V   31  6 1,9 И    23 -24  2,0 ЮИ   469  38 28,4 И 
13.V   70 -10 4,2 И   -40 -18  2,7 ЮЗ   477  41 28,8 И 
14.V   -6 -10 0,7 ЮЗ   -98  -9  5,9 З   481  44 29,0 И 
15.V  -72  6 4,3 З   -143  1  8,6 З   482  47 29,0 И 
16.V  -20  12 1,4 СЗ  -166  11 10,0 З   480  49 28,9 И 
17.V   65  -2 3,9 И   -166  20 10,0 З   475  51 28,6 И 
18.V   43 -12 2,7 И   -139  25  8,4 З   467  53 28,0 И 
19.V  -50  -2 3,0 З   -91  26  5,6 З   456  55 27,3 И 
20.V  -62  12 3,7 З   -27  23  2,1 СЗ   442  56 26,5 И 
21.V   28  7 1,7 И    41  16  2,6 СИ   425  56 25,4 И 
22.V   72  -9 4,3 И   103  7  6,1 И   405  57 24,3 И 
23.V   -2 -10 0,6 Ю   148  -4  8,7 И   383  57 22,9 И 
24.V  -73  6 4,3 З   169 -14 10,0 И   359  57 21,5 И 
25.V  -24  12 1,6 З   164 -22  9,8 И   332  56 19,9 И 
26.V   65  -1 3,8 И   134 -27  8,0 И   303  55 18,1 И 
27.V   47 -12 2,9 И    84 -27  5,2 И   272  54 16,3 И 
28.V  -48  -3 2,8 З    23 -24  1,9 ЮИ   239  52 14,4 И 
29.V  -65  11 3,8 З   -43 -17  2,7 ЮЗ   205  50 12,4 И 
30.V   25  7 1,5 И   -102  -8  6,0 З   170  48 10,3 И 
31.V   74  -9 4,3 И   -147  2  8,6 З   133  45  8,2 СИ
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юни.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:  величина 10,0, диаметър 0,22"
Титан: величина 8,6, диаметър 0,75"
Япет: величина 11,3, диаметър 0,21"
________________________________________________________________________ ?
       V Рея        VI Титан       VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2023г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.VI   2 -10 0,6 Ю   -171  12 10,0 З    96  42  6,1 СИ
02.VI  -73  5 4,3 З   -170  20  9,9 З    57  39  4,0 СИ
03.VI  -28  12 1,8 З   -142  25  8,4 З    19  36  2,3 С 
04.VI  64  -1 3,7 И   -91  26  5,5 З   -20  32  2,2 СЗ
05.VI  51 -12 3,0 И   -26  23  2,0 СЗ   -59  28  3,8 З 
06.VI  -45  -4 2,6 З    45  16  2,7 СИ   -98  24  5,8 З 
07.VI  -67  11 3,9 З   107  6  6,2 И   -137  20  8,0 З 
08.VI  21  8 1,3 СИ   153  -4  8,8 И   -174  15 10,1 З 
09.VI  75  -9 4,4 И   174 -15 10,0 И   -211  11 12,2 З 
10.VI   5 -11 0,7 ЮИ   168 -23  9,7 И   -247   6 14,2 З 
11.VI  -74  5 4,2 З   136 -27  8,0 И   -282   2 16,1 З 
12.VI  -32  12 2,0 З    84 -28  5,1 И   -315  -3 18,0 З 
13.VI  62  -0 3,6 И    20 -24  1,8 ЮИ  -346  -8 19,8 З 
14.VI  54 -13 3,2 И   -47 -17  2,8 ЮЗ  -375  -12 21,4 З 
15.VI  -43  -4 2,5 З   -107  -8  6,1 З   -403  -17 23,0 З 
16.VI  -70  11 4,0 З   -153  2  8,7 З   -428  -21 24,4 З 
17.VI  18  8 1,1 СИ  -177  13 10,0 З   -451  -26 25,6 З 
18.VI  77  -8 4,4 И   -174  21  9,9 З   -471  -30 26,7 З 
19.VI   9 -11 0,8 ЮИ  -144  26  8,3 З   -489  -34 27,7 З 
20.VI  -74  4 4,2 З   -91  27  5,3 З   -504  -38 28,5 З 
21.VI  -36  13 2,1 З   -23  24  1,8 СЗ  -515  -42 29,1 З 
22.VI  61  0 3,4 И    49  16  2,9 СИ  -524  -45 29,6 З 
23.VI  58 -13 3,3 И   113  6  6,4 И   -530  -48 29,9 З 
24.VI  -41  -5 2,3 З   159  -5  8,9 И   -533  -51 30,0 З 
25.VI  -72  11 4,1 З   179 -16 10,1 И   -532  -54 29,9 З 
26.VI  15  9 1,0 СИ   171 -24  9,7 И   -528  -56 29,7 З 
27.VI  78  -8 4,4 И   137 -28  7,8 И   -521  -58 29,3 З 
28.VI  13 -12 1,0 ЮИ   83 -28  4,9 И   -511  -59 28,7 З 
29.VI  -74  4 4,1 З    17 -25  1,7 ЮИ  -498  -61 27,9 З 
30.VI  -39  13 2,3 З   -52 -18  3,0 ЮЗ  -481  -61 26,9 З 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юли.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:  величина 9,9, диаметър 0,23"
Титан: величина 8,5, диаметър 0,78"
Япет: величина 11,2, диаметър 0,22"
________________________________________________________________________ ?
       V Рея        VI Титан       VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2023г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.VII  60  1 3,3 И   -114  -8  6,3 З   -462  -62 25,8 З 
02.VII  61 -13 3,4 И   -159  3  8,8 З   -439  -62 24,5 З 
03.VII -38  -6 2,1 З   -182  13 10,1 З   -413  -61 23,1 З 
04.VII -75  11 4,2 З   -177  22  9,8 З   -385  -60 21,5 З 
05.VII  12  10 0,8 СИ  -144  27  8,1 З   -354  -59 19,8 З 
06.VII  79  -7 4,4 И   -89  28  5,1 З   -321  -58 18,0 З 
07.VII  17 -12 1,1 ЮИ   -18  24  1,7 СЗ  -286  -55 16,0 З 
08.VII -73  3 4,0 З    55  16  3,2 И   -248  -53 13,9 З 
09.VII -43  13 2,5 З   120  6  6,6 И   -209  -50 11,8 З 
10.VII  58  2 3,2 И   165  -6  9,0 И   -168  -47  9,6 З 
11.VII  64 -13 3,6 И   184 -17 10,1 И   -126  -44  7,3 ЮЗ
12.VII -36  -6 2,0 З   173 -25  9,6 И   -83  -40  5,0 ЮЗ
13.VII -77  11 4,2 З   137 -30  7,6 И   -39  -36  2,9 ЮЗ
14.VII  8  10 0,7 СИ   80 -30  4,7 И    5  -32  1,7 Ю 
15.VII  80  -7 4,4 И    12 -26  1,5 ЮИ   49  -27  3,0 ЮИ
16.VII  20 -13 1,3 ЮИ   -58 -18  3,3 ЮЗ   93  -22  5,2 И 
17.VII -73  2 4,0 З   -121  -8  6,6 З   136  -18  7,4 И 
18.VII -46  14 2,6 З   -166  4  9,0 З   179  -13  9,7 И 
19.VII  57  2 3,1 И   -186  15 10,1 З   220  -8 11,9 И 
20.VII  66 -13 3,7 И   -179  23  9,8 З   260  -3 14,1 И 
21.VII -33  -7 1,8 З   -144  29  7,9 З   299   2 16,1 И 
22.VII -78  11 4,3 З   -85  30  4,9 З   335   8 18,1 И 
23.VII  5  11 0,7 С   -13  25  1,5 СЗ   369  13 19,9 И 
24.VII  80  -7 4,3 И    62  17  3,5 И   401  17 21,6 И 
25.VII  24 -14 1,5 ЮИ   127  6  6,8 И   430  22 23,1 И 
26.VII -72  2 3,9 З   171  -7  9,2 И   455  27 24,5 И 
27.VII -49  14 2,8 З   187 -18 10,1 И   478  31 25,7 И 
28.VII  55  3 2,9 И   174 -27  9,4 И   498  35 26,7 И 
29.VII  69 -13 3,8 И   135 -31  7,4 И   514  39 27,6 И 
30.VII -30  -8 1,7 З    76 -32  4,4 И   526  42 28,2 И 
31.VII -80  10 4,3 З    5 -27  1,5 Ю   535  46 28,7 И 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Август.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:  величина 9,8, диаметър 0,24"
Титан: величина 8,5, диаметър 0,81"
Япет: величина 11,2, диаметър 0,23"
________________________________________________________________________ ?
       V Рея        VI Титан       VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2023г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.VIII  2  12 0,6 С   -66 -19  3,7 З   541  48 29,0 И 
02.VIII 81  -6 4,3 И   -128  -8  6,8 З   542  51 29,0 И 
03.VIII 27 -14 1,6 И   -172  4  9,1 З   540  53 28,9 И 
04.VIII -71  1 3,8 З   -190  16 10,1 З   535  55 28,6 И 
05.VIII -52  15 2,9 З   -180  25  9,7 З   525  56 28,1 И 
06.VIII 53  4 2,8 И   -141  31  7,7 З   513  57 27,4 И 
07.VIII 71 -13 3,8 И   -80  31  4,6 З   496  58 26,5 И 
08.VIII -28  -9 1,5 ЮЗ   -5  27  1,4 С   477  58 25,5 И 
09.VIII -81  10 4,3 З    70  18  3,8 И   454  57 24,3 И 
10.VIII -1  13 0,7 С   134  6  7,1 И   429  57 22,9 И 
11.VIII 81  -6 4,3 И   176  -7  9,3 И   400  56 21,4 И 
12.VIII 30 -15 1,8 И   190 -19 10,1 И   369  54 19,8 И 
13.VIII -70  0 3,7 З   174 -28  9,3 И   336  53 18,0 И 
14.VIII -55  15 3,0 З   131 -33  7,2 И   300  50 16,1 И 
15.VIII 51  5 2,7 И    70 -33  4,1 И   262  48 14,1 И 
16.VIII 73 -13 3,9 И    -2 -29  1,5 Ю   223  45 12,0 И 
17.VIII -25 -10 1,4 ЮЗ   -74 -20  4,0 З   182  42  9,9 И 
18.VIII -82  10 4,3 З   -135  -8  7,1 З   140  39  7,7 И 
19.VIII -4  14 0,7 СЗ  -176  5  9,3 З    98  36  5,5 СИ
20.VIII 80  -5 4,2 И   -192  17 10,2 З    54  32  3,3 СИ
21.VIII 33 -15 1,9 И   -179  27  9,5 З    10  28  1,6 С 
22.VIII -69  -0 3,6 З   -137  33  7,4 З   -33  24  2,2 СЗ
23.VIII -57  15 3,1 З   -73  33  4,2 З   -77  20  4,2 З 
24.VIII 48  6 2,6 И    2  28  1,5 С   -120  16  6,4 З 
25.VIII 74 -13 4,0 И    78  18  4,2 И   -163  11  8,6 З 
26.VIII -22 -11 1,3 ЮЗ   140  5  7,4 И   -204   7 10,8 З 
27.VIII -82  9 4,4 З   179  -8  9,5 И   -245   3 12,9 З 
28.VIII -7  14 0,8 СЗ   190 -21 10,1 И   -284  -2 14,9 З 
29.VIII 80  -4 4,2 И   171 -30  9,1 И   -321  -6 16,9 З 
30.VIII 36 -16 2,1 И   126 -35  6,9 И   -356  -10 18,8 З 
31.VIII -67  -1 3,5 З    62 -35  3,8 ЮИ  -389  -14 20,5 З 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Септември.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:  величина 9,8, диаметър 0,24"
Титан: величина 8,5, диаметър 0,81"
Япет: величина 11,2, диаметър 0,23"
________________________________________________________________________ ?
       V Рея        VI Титан       VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2023г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.IX  -59  16 3,2 З   -10 -30  1,7 Ю   -420  -18 22,2 З 
02.IX  46  7 2,4 И   -81 -20  4,4 З   -448  -22 23,7 З 
03.IX  76 -13 4,1 И   -140  -8  7,4 З   -474  -25 25,0 З 
04.IX  -19 -12 1,2 ЮЗ  -179  6  9,5 З   -497  -29 26,3 З 
05.IX  -82  9 4,4 З   -192  18 10,2 З   -516  -32 27,3 З 
06.IX  -10  15 1,0 СЗ  -175  29  9,4 З   -533  -35 28,2 З 
07.IX  79  -4 4,2 И   -131  34  7,2 З   -546  -38 28,9 З 
08.IX  38 -16 2,2 И   -66  34  3,9 З   -556  -40 29,5 З 
09.IX  -65  -2 3,4 З    10  29  1,6 С   -563  -42 29,8 З 
10.IX  -61  16 3,4 З    85  19  4,6 И   -566  -44 30,0 З 
11.IX  43  8 2,3 И   145  5  7,7 И   -566  -46 30,0 З 
12.IX  77 -13 4,1 И   181  -9  9,6 И   -562  -47 29,9 З 
13.IX  -16 -12 1,1 ЮЗ   188 -22 10,0 И   -555  -48 29,5 З 
14.IX  -82  9 4,4 З   166 -32  9,0 И   -544  -48 29,0 З 
15.IX  -14  16 1,1 СЗ   119 -37  6,6 И   -530  -49 28,2 З 
16.IX  77  -3 4,1 И    55 -36  3,5 ЮИ  -513  -49 27,3 З 
17.IX  41 -17 2,3 И   -18 -31  1,9 ЮЗ  -492  -48 26,3 З 
18.IX  -62  -3 3,3 З   -87 -21  4,8 З   -468  -48 25,0 З 
19.IX  -63  16 3,5 З   -144  -8  7,7 З   -442  -47 23,6 З 
20.IX  40  9 2,2 И   -181  7  9,6 З   -412  -45 22,1 З 
21.IX  77 -13 4,2 И   -190  20 10,2 З   -380  -44 20,4 З 
22.IX  -12 -13 1,0 ЮЗ  -171  30  9,2 З   -345  -42 18,5 З 
23.IX  -82  8 4,4 З   -124  35  6,9 З   -309  -40 16,6 З 
24.IX  -17  16 1,2 СЗ   -58  35  3,6 СЗ  -270  -37 14,5 З 
25.IX  76  -2 4,0 И    17  29  1,8 СИ  -229  -35 12,4 З 
26.IX  43 -17 2,5 И    90  18  4,9 И   -187  -32 10,2 З 
27.IX  -60  -4 3,2 З   148  4  7,9 И   -144  -29  7,9 З 
28.IX  -65  16 3,6 З   181 -10  9,7 И   -100  -25  5,5 З 
29.IX  37  9 2,0 И   185 -23 10,0 И   -55  -22  3,2 ЮЗ
30.IX  78 -12 4,2 И   160 -33  8,8 И   -11  -19  1,2 ЮЗ
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Октомври.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:  величина 9,9, диаметър 0,23"
Титан: величина 8,5, диаметър 0,79"
Япет: величина 11,2, диаметър 0,22"
________________________________________________________________________ ?
       V Рея        VI Титан       VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2023г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.X   -9 -14 0,9 ЮЗ   112 -38  6,3 И    34  -15  2,0 И 
02.X  -81  7 4,4 З    47 -37  3,2 ЮИ   79  -11  4,3 И 
03.X  -20  16 1,4 СЗ   -24 -31  2,1 ЮЗ   123  -8  6,6 И 
04.X   74  -1 4,0 И   -92 -20  5,1 З   166  -4  8,9 И 
05.X   46 -17 2,6 И   -147  -7  7,9 З   207  -0 11,2 И 
06.X  -57  -5 3,1 З   -180  7  9,7 З   247   3 13,4 И 
07.X  -66  15 3,7 З   -187  21 10,2 З   285   7 15,5 И 
08.X   33  10 1,9 СИ  -165  31  9,1 З   322  10 17,4 И 
09.X   78 -12 4,3 И   -117  36  6,7 З   355  14 19,3 И 
10.X   -6 -14 0,8 Ю   -51  35  3,4 СЗ   387  17 21,0 И 
11.X  -79  6 4,3 З    24  29  2,0 СИ   415  20 22,6 И 
12.X  -23  17 1,5 СЗ   94  18  5,2 И   441  23 24,0 И 
13.X   71  -1 3,9 И   149  4  8,1 И   463  26 25,3 И 
14.X   48 -17 2,8 И   179 -11  9,8 И   482  28 26,4 И 
15.X  -54  -5 3,0 З   180 -24 10,0 И   498  31 27,3 И 
16.X  -67  15 3,8 З   154 -34  8,6 И   510  33 28,0 И 
17.X   30  11 1,7 СИ   105 -38  6,1 И   519  35 28,5 И 
18.X   78 -11 4,3 И    40 -37  3,0 ЮИ   524  36 28,9 И 
19.X   -2 -15 0,8 Ю   -29 -30  2,3 ЮЗ   525  38 29,0 И 
20.X  -78  6 4,3 З   -95 -20  5,3 З   523  39 28,9 И 
21.X  -26  17 1,7 СЗ  -147  -6  8,1 З   518  40 28,7 И 
22.X   69  0 3,8 И   -177  8  9,8 З   509  40 28,2 И 
23.X   50 -17 2,9 И   -182  21 10,1 З   497  40 27,6 И 
24.X  -50  -6 2,8 З   -158  31  9,0 З   482  40 26,8 И 
25.X  -68  14 3,9 З   -110  36  6,4 З   463  40 25,8 И 
26.X   26  11 1,6 СИ   -45  35  3,2 СЗ   442  40 24,7 И 
27.X   77 -10 4,3 И    28  28  2,2 СИ   418  39 23,4 И 
28.X   2 -15 0,8 Ю    96  17  5,4 И   391  38 21,9 И 
29.X  -76  5 4,3 З   148  3  8,3 И   362  37 20,3 И 
30.X  -25  17 1,7 СЗ   176 -12  9,9 И   329  35 18,5 И 
31.X   68  0 3,8 И   174 -25  9,9 И   296  34 16,7 И 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Ноември.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:  величина 10,0, диаметър 0,22"
Титан: величина 8,6, диаметър 0,75"
Япет: величина 11,3, диаметър 0,21"
________________________________________________________________________ ?
       V Рея        VI Титан       VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2023г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.XI  49 -16 2,9 И   146 -34  8,4 И   261  32 14,8 И 
02.XI  -50  -6 2,8 З    96 -37  5,8 И   225  30 12,8 И 
03.XI  -67  14 3,8 З    32 -36  2,7 ЮИ   187  28 10,7 И 
04.XI  26  11 1,6 СИ   -36 -29  2,6 ЮЗ   148  25  8,5 И 
05.XI  76 -10 4,3 И   -99 -18  5,7 З   109  23  6,3 И 
06.XI   1 -15 0,8 Ю   -147  -5  8,3 З    69  20  4,1 И 
07.XI  -75  5 4,3 З   -175  9  9,9 З    29  17  1,9 СИ
08.XI  -28  16 1,8 СЗ  -176  22 10,1 З   -11  15  1,1 СЗ
09.XI  65  1 3,7 И   -151  31  8,8 З   -51  12  3,0 З 
10.XI  51 -16 3,0 И   -102  35  6,1 З   -91   9  5,2 З 
11.XI  -47  -7 2,7 З   -37  34  2,8 СЗ  -130   6  7,4 З 
12.XI  -68  14 3,9 З    34  27  2,5 СИ  -167   3  9,6 З 
13.XI  22  11 1,4 СИ   99  15  5,8 И   -204  -0 11,7 З 
14.XI  75  -9 4,4 И   148  1  8,5 И   -240  -3 13,8 З 
15.XI   5 -15 0,9 ЮИ   172 -13  9,9 И   -274  -6 15,7 З 
16.XI  -73  4 4,2 З   169 -25  9,8 И   -306  -9 17,6 З 
17.XI  -31  16 2,0 З   140 -33  8,3 И   -337  -12 19,4 З 
18.XI  62  2 3,6 И    91 -36  5,6 И   -365  -15 21,1 З 
19.XI  53 -15 3,2 И    28 -34  2,6 ЮИ  -391  -17 22,7 З 
20.XI  -43  -7 2,5 З   -38 -27  2,7 ЮЗ  -415  -20 24,1 З 
21.XI  -68  13 4,0 З   -98 -17  5,8 З   -437  -22 25,4 З 
22.XI  18  12 1,3 СИ  -145  -4  8,4 З   -455  -25 26,6 З 
23.XI  74  -9 4,4 И   -170  10 10,0 З   -472  -27 27,5 З 
24.XI   9 -15 1,0 ЮИ  -171  22 10,1 З   -485  -29 28,4 З 
25.XI  -71  3 4,2 З   -145  30  8,7 З   -496  -31 29,1 З 
26.XI  -34  16 2,2 З   -97  34  6,0 З   -503  -33 29,6 З 
27.XI  59  2 3,4 И   -33  32  2,7 СЗ  -508  -35 29,9 З 
28.XI  55 -15 3,4 И    36  25  2,6 СИ  -510  -36 30,1 З 
29.XI  -39  -8 2,3 З    99  14  5,9 И   -509  -37 30,1 З 
30.XI  -69  12 4,1 З   145  0  8,5 И   -505  -38 29,9 З 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Декември.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:  величина 10,1, диаметър 0,21"
Титан: величина 8,7, диаметър 0,71"
Япет: величина 11,4, диаметър 0,20"
________________________________________________________________________ ?
       V Рея        VI Титан       VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата   Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P    Δα  Δδ  r  P 
2023г.  "  "        "  "         "   "   
________________________________________________________________________
01.XII  14  12 1,1 СИ   168 -13  9,9 И   -498  -39 29,5 З 
02.XII  74  -8 4,4 И   164 -24  9,8 И   -488  -40 29,0 З 
03.XII  13 -15 1,1 ЮИ   135 -32  8,2 И   -475  -40 28,3 З 
04.XII -69  2 4,1 З    87 -34  5,5 И   -459  -40 27,4 З 
05.XII -37  15 2,4 З    26 -32  2,5 ЮИ  -441  -40 26,3 З 
06.XII  55  3 3,3 И   -38 -25  2,7 ЮЗ  -420  -40 25,2 З 
07.XII  57 -14 3,5 И   -97 -15  5,9 З   -397  -40 23,8 З 
08.XII -34  -8 2,1 З   -142  -3  8,5 З   -371  -39 22,3 З 
09.XII -69  11 4,2 З   -166  10 10,0 З   -343  -38 20,7 З 
10.XII  10  12 0,9 СИ  -166  21 10,0 З   -313  -37 18,9 З 
11.XII  72  -7 4,4 И   -141  29  8,6 З   -282  -35 17,0 З 
12.XII  17 -14 1,3 ЮИ   -93  32  5,9 З   -248  -34 15,1 З 
13.XII -66  2 4,0 З   -31  30  2,6 СЗ  -213  -32 13,0 З 
14.XII -40  15 2,6 З    36  23  2,6 СИ  -177  -30 10,8 З 
15.XII  52  4 3,1 И    97  12  5,9 И   -140  -28  8,6 З 
16.XII  59 -13 3,6 И   142  -0  8,6 И   -102  -25  6,4 З 
17.XII -30  -8 1,9 З   164 -13 10,0 И   -64  -23  4,1 ЮЗ
18.XII -69  10 4,3 З   160 -23  9,8 И   -25  -20  2,0 ЮЗ
19.XII  5  12 0,8 С   132 -30  8,2 И    14  -17  1,3 ЮИ
20.XII  71  -6 4,3 И    84 -32  5,5 И    52  -14  3,3 И 
21.XII  20 -14 1,5 ЮИ   25 -30  2,4 ЮИ   90  -11  5,5 И 
22.XII -63  1 3,9 З   -38 -23  2,7 ЮЗ   127  -8  7,8 И 
23.XII -43  14 2,8 З   -95 -13  5,9 З   164  -5 10,0 И 
24.XII  48  4 2,9 И   -139  -2  8,5 З   199  -2 12,2 И 
25.XII  60 -13 3,8 И   -162  10 10,0 З   233   2 14,3 И 
26.XII -26  -9 1,7 ЮЗ  -162  20 10,0 З   265   5 16,3 И 
27.XII -69  9 4,3 З   -137  27  8,6 З   295   8 18,2 И 
28.XII  1  12 0,7 С   -91  30  5,9 З   323  12 19,9 И 
29.XII  70  -5 4,3 И   -30  28  2,5 СЗ   349  15 21,6 И 
30.XII  24 -14 1,7 ЮИ   36  21  2,5 СИ   373  18 23,1 И 
31.XII -61  0 3,7 З    95  11  5,9 И   394  21 24,4 И 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни за Рея, Титан и Япет спътници на Сатурн.

В таблицата са дадени за всеки ден следните данни за 0 часа официално време: