АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2019           

Данни за Уран

Условия за наблюдение.

Уран е видим на вечерното небе до края на март. След съединение със Слънцето, планетата се появява на утринното небе през юни, като изгрява все по-рано и от август е видима цяла нощ до края на годината. Най-благоприятния период за наблюдение на планетата е октомври и ноември около датата на противостояние със Слънцето. Уран се движи сред звездите на съзвездието Риби и Овен.

В бинокъл Уран се вижда добре и лесно може да бъде открит сред звездите. Диска на планетата се различава при увеличение над 100 пъти, а спътниците само с професионална техника.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2019г.         Съединения с Луната
________________________________________________     __________________
Перихелий  Афелий    Въз. възел  Низ. възел     Дата  Час Спрямо
________________________________________________     2019г.   Луната
- . -    - . -    - . -    - . -        __________________
________________________________________________     14.I  17 4,8° С
                             11.II  01 4,7° С
      Геоцентрични явления 2019г.          10.III 09 4,6° С
_____________________________________________________   06.IV  19 4,5° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна   04.V  05 4,4° С
        точка            точка    31.V  16 4,5° С
_____________________________________________________   28.VI  03 4,5° С
  - . -    - . -    - . -     07.I  04   25.VII 13 4,5° С
23.IV  02  12.VIII 08  28.X  10   - . -      21.VIII 20 4,3° С
_____________________________________________________   18.IX  01 4,2° С
                             15.X  05 4,1° С
 Съединения с планети 2019г.               11.XI  09 4,1° С
___________________________                08.XII 15 4,3° С
Дата  Час  Спрямо                   __________________
___________________________
13.II  08 1,0°  Марс
08.V  17 1,3°  Меркурий
18.V  19 1,1°  Венера
___________________________

Карти и схеми.

Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на Уран между звездите I-XII. 20° Път на Уран между звездите I-XII. 90°
Елонгация на планетата от Слънцето Звездна величина на планетата Видим диаметър на планетата

Ефемериди.

___________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Горна Залез |   α     δ   Съз π  Δ  |  λ   d  V
        кулм.    |           вез      |
2019г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие "  A.U. |  °   "  m
____________________________|_____________________________________|________________
01.I  12:48 19:29 02:14 | 1 46 10.6 +10 28 55 Psc 0,4 19,529 | 108,4 3,6 5,8 
15.I  11:53 18:34 01:19 | 1 46 12.7 +10 29 38 Psc 0,4 19,765 | 94,2 3,6 5,8 
29.I  10:58 17:40 00:25 | 1 46 53.6 +10 33 59 Psc 0,4 20,004 | 80,1 3,5 5,8 
12.II  10:04 16:46 23:28 | 1 48 11.6 +10 41 43 Ari 0,4 20,234 | 66,3 3,5 5,8 
26.II  09:10 15:53 22:36 | 1 50 02.7 +10 52 27 Ari 0,4 20,441 | 52,6 3,4 5,9 
12.III 08:16 15:00 21:44 | 1 52 21.9 +11 05 38 Ari 0,4 20,614 | 39,2 3,4 5,9 
26.III 07:23 14:08 20:53 | 1 55 02.8 +11 20 38 Ari 0,4 20,744 | 26,0 3,4 5,9 
09.IV  07:30 14:16 21:02 | 1 57 58.1 +11 36 43 Ari 0,4 20,825 | 13,0 3,4 5,9 
23.IV  06:37 13:24 20:11 | 2 01 01.7 +11 53 20 Ari 0,4 20,854 |  0,5 3,4 5,9 
07.V  05:44 12:32 19:20 | 2 04 05.9 +12 09 46 Ari 0,4 20,830 | 12,7 3,4 5,9 
21.V  04:51 11:40 18:29 | 2 07 03.5 +12 25 22 Ari 0,4 20,755 | 25,5 3,4 5,9 
04.VI  03:57 10:47 17:37 | 2 09 47.8 +12 39 36 Ari 0,4 20,631 | 38,2 3,4 5,9 
18.VI  03:04 09:55 16:45 | 2 12 12.3 +12 51 55 Ari 0,4 20,467 | 51,0 3,4 5,9 
02.VII 02:10 09:02 15:53 | 2 14 11.2 +13 01 55 Ari 0,4 20,269 | 63,8 3,5 5,8 
16.VII 01:16 08:08 15:00 | 2 15 39.4 +13 09 11 Ari 0,4 20,047 | 76,8 3,5 5,8 
30.VII 00:22 07:14 14:06 | 2 16 33.2 +13 13 29 Ari 0,4 19,813 | 89,9 3,6 5,8 
13.VIII 23:23 06:19 13:11 | 2 16 50.1 +13 14 39 Ari 0,4 19,579 | 103,2 3,6 5,8 
27.VIII 22:28 05:24 12:16 | 2 16 29.6 +13 12 40 Ari 0,5 19,358 | 116,8 3,6 5,7 
10.IX  21:32 04:28 11:19 | 2 15 33.5 +13 07 42 Ari 0,5 19,162 | 130,6 3,7 5,7 
24.IX  20:36 03:31 10:22 | 2 14 06.0 +13 00 06 Ari 0,5 19,004 | 144,6 3,7 5,7 
08.X  19:40 02:34 09:25 | 2 12 13.8 +12 50 25 Ari 0,5 18,893 | 158,9 3,7 5,7 
22.X  18:43 01:37 08:27 | 2 10 06.0 +12 39 25 Ari 0,5 18,838 | 173,3 3,7 5,7 
05.XI  16:47 23:36 06:29 | 2 07 52.5 +12 27 56 Ari 0,5 18,843 | 172,1 3,7 5,7 
19.XI  15:50 22:39 05:31 | 2 05 45.7 +12 17 04 Ari 0,5 18,907 | 157,5 3,7 5,7 
03.XII 14:54 21:42 04:34 | 2 03 55.7 +12 07 42 Ari 0,5 19,027 | 142,9 3,7 5,7 
17.XII 13:58 20:45 03:37 | 2 02 32.1 +12 00 42 Ari 0,5 19,196 | 128,3 3,7 5,7 
31.XII 13:02 19:50 02:41 | 2 01 41.8 +11 56 41 Ari 0,5 19,402 | 113,8 3,6 5,7 
___________________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карта на положението между звездите за Уран.

В ефемеридите на Уран са включени следните данни:

Публикувана е карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.