АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2018           

Данни за Уран

Условия за наблюдение.

Уран е видим на вечерното небе до средата на март. След съединение със Слънцето, планетата се появява на утринното небе през юли, като изгрява все по-рано и от средата на август е видима цяла нощ до края на годината. Най-благоприятния период за наблюдение на планетата е октомври и ноември около датата на противостояние със Слънцето. Уран се движи сред звездите на съзвездието Риби и Овен.

В бинокъл Уран се вижда добре и лесно може да бъде открит сред звездите. Диска на планетата се различава при увеличение над 100 пъти, а спътниците само с професионална техника.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2018г.         Съединения с Луната
________________________________________________     __________________
Перихелий  Афелий    Въз. възел  Низ. възел     Дата  Час Спрямо
________________________________________________     2018г.   Луната
- . -    - . -    - . -    - . -        __________________
________________________________________________     24.I  06 4,4° С
                             20.II  13 4,4° С
      Геоцентрични явления 2018г.          19.III 21 4,4° С
_____________________________________________________   16.IV  08 4,4° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна   13.V  21 4,4° С
        точка            точка    10.VI  09 4,6° С
_____________________________________________________   07.VII 19 4,7° С
 - . -    - . -    - . -     02.I  22   04.VIII 03 4,7° С
18.IV  16  07.VIII 23  24.X  03   - . -      31.VIII 08 4,6° С
_____________________________________________________   27.IX  13 4,5° С
                             24.X  18 4,4° С
 Съединения с планети 2018г.               21.XI  00 4,5° С
___________________________                18.XII 09 4,7° С
Дата  Час  Спрямо                   __________________
___________________________  
29.III 03 4,1'  Венера
13.V  13 2,2°  Меркурий 
___________________________

Ефемериди.

___________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Горна Залез |   α     δ   Съз π  Δ  |  λ   d  V
        кулм.    |           вез      |
2018г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие "  A.U. |  °   "  m
____________________________|_____________________________________|________________
01.I  12:37 19:13 01:53 | 1 30 58.3 + 8 59 19 Psc 0,4 19,640 | 104,1 3,6 5,8 
15.I  11:42 18:18 00:58 | 1 31 12.0 + 9 01 12 Psc 0,4 19,878 | 89,9 3,5 5,8 
29.I  10:48 17:24 00:04 | 1 32 03.8 + 9 06 46 Psc 0,4 20,116 | 75,9 3,5 5,8 
12.II  09:54 16:30 23:07 | 1 33 31.2 + 9 15 43 Psc 0,4 20,340 | 62,1 3,5 5,9 
26.II  09:00 15:37 22:15 | 1 35 30.2 + 9 27 37 Psc 0,4 20,538 | 48,5 3,4 5,9 
12.III 08:06 14:45 21:23 | 1 37 55.0 + 9 41 52 Psc 0,4 20,699 | 35,2 3,4 5,9 
26.III 08:13 14:52 21:32 | 1 40 38.9 + 9 57 45 Psc 0,4 20,815 | 22,0 3,4 5,9 
09.IV  07:20 14:00 20:41 | 1 43 35.8 +10 14 40 Psc 0,4 20,881 |  9,0 3,4 5,9 
23.IV  06:27 13:08 19:50 | 1 46 38.3 +10 31 52 Psc 0,4 20,893 |  4,0 3,4 5,9 
07.V  05:34 12:16 18:59 | 1 49 39.0 +10 48 41 Ari 0,4 20,853 | 16,8 3,4 5,9 
21.V  04:40 11:24 18:08 | 1 52 31.2 +11 04 29 Ari 0,4 20,762 | 29,5 3,4 5,9 
04.VI  03:47 10:32 17:16 | 1 55 07.9 +11 18 40 Ari 0,4 20,625 | 42,3 3,4 5,9 
18.VI  02:53 09:39 16:24 | 1 57 23.2 +11 30 45 Ari 0,4 20,449 | 55,1 3,4 5,9 
02.VII 02:00 08:46 15:32 | 1 59 11.5 +11 40 16 Ari 0,4 20,242 | 68,0 3,5 5,8 
16.VII 01:05 07:52 14:38 | 2 00 28.2 +11 46 52 Ari 0,4 20,015 | 81,0 3,5 5,8 
30.VII 00:11 06:57 13:44 | 2 01 09.9 +11 50 17 Ari 0,4 19,780 | 94,2 3,6 5,8 
13.VIII 23:12 06:02 12:49 | 2 01 14.9 +11 50 26 Ari 0,4 19,549 | 107,5 3,6 5,8 
27.VIII 22:16 05:07 11:53 | 2 00 43.3 +11 47 20 Ari 0,5 19,335 | 121,2 3,6 5,7 
10.IX  21:21 04:11 10:57 | 1 59 37.7 +11 41 14 Ari 0,5 19,150 | 135,0 3,7 5,7 
24.IX  20:25 03:14 10:00 | 1 58 03.0 +11 32 33 Ari 0,5 19,006 | 149,1 3,7 5,7 
08.X  19:28 02:17 09:02 | 1 56 06.5 +11 21 58 Ari 0,5 18,912 | 163,3 3,7 5,7 
22.X  18:32 01:20 08:04 | 1 53 57.6 +11 10 16 Ari 0,5 18,876 | 177,7 3,7 5,7 
05.XI  16:35 23:19 06:06 | 1 51 46.6 +10 58 26 Ari 0,5 18,899 | 167,6 3,7 5,7 
19.XI  15:39 22:22 05:08 | 1 49 45.4 +10 47 32 Ari 0,5 18,981 | 153,0 3,7 5,7 
03.XII 14:43 21:25 04:11 | 1 48 03.9 +10 38 30 Ari 0,5 19,117 | 138,4 3,7 5,7 
17.XII 13:47 20:29 03:14 | 1 46 50.6 +10 32 07 Psc 0,5 19,298 | 123,9 3,7 5,7 
31.XII 12:52 19:33 02:18 | 1 46 11.9 +10 29 01 Psc 0,5 19,513 | 109,5 3,6 5,8      
___________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Картите на пътя на планетата между звездите ще бъдат добавени по-късно.

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карта на положението между звездите за Уран.

В ефемеридите на Уран са включени следните данни:

Публикувана е карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.