АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2018           

Данни за 4 Vesta - Веста

Условия за наблюдение.

Астероида Веста може да се наблюдава през цялата година, като юли, около датата на противостояние със Слънцето е толкова ярък, че може да бъде открит с просто око. Малката планета преминава през съзвездията Везни, Змиеносец, Стрелец и Козирог.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2018г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2018г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
09.V  22   - . -    - . -    - . -      12.I  06 0,4° С
_________________________________________________    09.II  14 0,9° С
                             09.III 21 1,8° С
       Геоцентрични явления 2018г.         06.IV  23 2,6° С
_____________________________________________________  04.V  14 2,9° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  31.V  17 2,0° С
        точка            точка    27.VI  12 0,3° Ю
_____________________________________________________  24.VII 09 2,7° Ю
 - . -   08.V  13  19.VI  23   02.VIII 01   20.VIII 18 4,3° Ю
_____________________________________________________  17.IX  13 4,8° Ю
                             15.X  17 4,6° Ю
                             13.XI  00 3,8° Ю
                             11.XII 10 2,9° Ю
                             __________________

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 5.34 h, амплитуда 0.08-0.16 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2018г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
01.I  04:00 09:12 14:24 | 15 27 37.7 -13 20 15 Lib 3,2 2,742 2,196 | 47,5  7,9 
15.I  03:38 08:44 13:50 | 15 54 46.3 -14 46 08 Lib 3,4 2,604 2,187 | 55,0  7,8 
29.I  03:13 08:15 13:17 | 16 21 17.3 -15 52 53 Sco 3,6 2,454 2,179 | 62,7  7,7 
12.II  02:47 07:46 12:44 | 16 46 45.1 -16 40 42 Oph 3,8 2,297 2,172 | 70,6  7,6 
26.II  02:18 07:14 12:11 | 17 10 36.9 -17 10 57 Oph 4,1 2,133 2,166 | 78,9  7,5 
12.III 01:45 06:41 11:36 | 17 32 14.7 -17 26 21 Oph 4,5 1,966 2,161 | 87,7  7,3 
26.III 02:09 07:04 11:59 | 17 50 49.0 -17 31 02 Sgr 4,9 1,800 2,157 | 97,1  7,1 
09.IV  01:29 06:24 11:19 | 18 05 33.9 -17 30 35 Sgr 5,4 1,639 2,154 | 107,3  6,9 
23.IV  00:43 05:38 10:33 | 18 15 24.7 -17 31 37 Sgr 5,9 1,489 2,152 | 118,6  6,6 
07.V  23:49 04:47 09:41 | 18 19 22.2 -17 41 16 Sgr 6,5 1,356 2,151 | 131,2  6,3 
21.V  22:53 03:49 08:42 | 18 16 45.2 -18 05 21 Sgr 7,0 1,249 2,152 | 145,2  6,0 
04.VI  21:51 02:46 07:35 | 18 07 53.0 -18 46 04 Sgr 7,5 1,177 2,153 | 160,6  5,7 
18.VI  20:47 01:37 06:23 | 17 54 41.3 -19 40 02 Sgr 7,6 1,148 2,156 | 175,6  5,4 
02.VII 19:43 00:28 05:10 | 17 40 48.1 -20 40 18 Oph 7,5 1,167 2,159 | 165,5  5,6 
16.VII 18:42 23:18 03:59 | 17 30 06.5 -21 40 47 Oph 7,1 1,231 2,164 | 149,9  6,0 
30.VII 17:47 22:19 02:55 | 17 25 17.7 -22 38 43 Oph 6,6 1,332 2,170 | 135,5  6,3 
13.VIII 16:58 21:26 01:58 | 17 27 10.6 -23 32 49 Oph 6,0 1,463 2,176 | 122,6  6,6 
27.VIII 16:15 20:40 01:07 | 17 35 23.8 -24 21 19 Oph 5,4 1,614 2,184 | 111,0  6,9 
10.IX  15:37 19:58 00:22 | 17 48 59.2 -25 01 24 Sgr 4,9 1,778 2,192 | 100,6  7,1 
24.IX  15:03 19:22 23:40 | 18 06 57.0 -25 29 44 Sgr 4,5 1,950 2,202 | 91,0  7,3 
08.X  14:30 18:48 23:06 | 18 28 18.0 -25 43 02 Sgr 4,1 2,123 2,212 | 82,1  7,5 
22.X  13:58 18:17 22:35 | 18 52 14.3 -25 38 33 Sgr 3,8 2,295 2,223 | 73,6  7,7 
05.XI  12:27 16:48 21:08 | 19 18 05.8 -25 14 17 Sgr 3,6 2,462 2,234 | 65,4  7,8 
19.XI  11:55 16:19 20:44 | 19 45 08.3 -24 29 24 Sgr 3,4 2,621 2,246 | 57,6  7,9 
03.XII 11:23 15:52 20:22 | 20 12 53.9 -23 23 54 Cap 3,2 2,770 2,259 | 49,9  8,0 
17.XII 10:49 15:25 20:01 | 20 40 59.1 -21 58 42 Cap 3,0 2,905 2,272 | 42,3  8,0 
31.XII 10:14 14:58 19:42 | 21 09 03.3 -20 15 33 Cap 2,9 3,026 2,285 | 34,9  8,0 
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Картите на пътя на астероида между звездите ще бъдат добавени по-късно.