АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Данни за 4 Vesta - Веста

Условия за наблюдение.

Първите четири месеца от годината са най-благоприятни за наблюдение на малката планета 4 Веста. Блясъкът и в началото на март достига до границата на човешкото зрение. Веста остава видима до средата на септември. Малката планета преминава през съзвездията Лъв и Дева.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2021г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2021г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
25.XII 10   - . -    - . -    - . -      04.I  16 1,5° С
_________________________________________________    01.II  00 4,0° С
                             28.II  01 6,0° С
       Геоцентрични явления 2021г.         27.III 01 6,3° С
_____________________________________________________  23.IV  08 5,1° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  20.V  20 3,6° С
        точка            точка    17.VI  16 2,4° С
_____________________________________________________  15.VII 15 1,7° С
 - . -   24.I  00  04.III 20   22.IV  20   12.VIII 19 1,5° С
28.XI  13   - . -     - . -     - . -    10.IX  00 1,7° С
_____________________________________________________  08.X  09 2,3° С
                             05.XI  18 3,0° С
                             04.XII 06 3,7° С
                             __________________

Карти и схеми.

Път между звездите.
Път на 4 Vesta между звездите I-VIII. 45°
Път между звездите.
Път на 4 Vesta между звездите I-VII. 20°
Път между звездите.
Път на 4 Vesta между звездите VII-VIII. 20°

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 5.34 h, амплитуда 0.12-0.19 m.
___________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ    Δ   π |  V
2021г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  " |  m
___________________________________|_________________________________|_____
01.I  22:35 05:17 11:55 110 З | Leo 11,5551 +9,669 1,872 4,7 | 7,6 
15.I  21:44 04:28 11:08 123 З | Vir 11,6579 +10,165 1,699 5,2 | 7,3 
29.I  20:45 03:34 10:18 137 З | Leo 11,6721 +11,310 1,551 5,7 | 7,0 
12.II  19:38 02:34 09:25 152 З | Leo 11,5902 +13,029 1,438 6,1 | 6,6 
26.II  18:24 01:29 08:28 166 З | Leo 11,4225 +15,050 1,370 6,4 | 6,3 
12.III 17:09 00:21 07:28 166 И | Leo 11,2071 +16,920 1,353 6,5 | 6,2 
26.III 15:56 23:09 06:26 152 И | Leo 11,0015 +18,196 1,388 6,3 | 6,5 
09.IV  15:51 23:05 06:24 137 И | Leo 10,8598 +18,651 1,466 6,0 | 6,8 
23.IV  14:55 22:08 05:25 123 И | Leo 10,8104 +18,303 1,578 5,6 | 7,1 
07.V  14:07 21:16 04:28 111 И | Leo 10,8575 +17,285 1,710 5,1 | 7,4 
21.V  13:27 20:29 03:34 100 И | Leo 10,9898 +15,747 1,856 4,7 | 7,6 
04.VI  12:52 19:46 02:44  90 И | Leo 11,1911 +13,809 2,006 4,4 | 7,8 
18.VI  12:21 19:07 01:55  81 И | Leo 11,4463 +11,561 2,155 4,1 | 7,9 
02.VII 11:54 18:29 01:08  73 И | Vir 11,7431 +9,073 2,301 3,8 | 8,0 
16.VII 11:29 17:54 00:22  65 И | Vir 12,0727 +6,402 2,440 3,6 | 8,1 
30.VII 11:05 17:21 23:36  58 И | Vir 12,4289 +3,601 2,570 3,4 | 8,1 
13.VIII 10:44 16:48 22:53  51 И | Vir 12,8076 +0,720 2,689 3,3 | 8,2 
27.VIII 10:23 16:17 22:11  44 И | Vir 13,2066 -2,190 2,796 3,1 | 8,2 
10.IX  10:04 15:47 21:30  38 И | Vir 13,6244 -5,079 2,891 3,0 | 8,2 
24.IX  09:45 15:18 20:51  31 И | Vir 14,0606 -7,893 2,971 3,0 | 8,1 
08.X  09:28 14:50 20:13  25 И | Lib 14,5148 -10,577 3,036 2,9 | 8,1 
22.X  09:10 14:23 19:36  18 И | Lib 14,9868 -13,076 3,086 2,8 | 8,0 
05.XI  07:54 12:58 18:02  12 И | Lib 15,4773 -15,341 3,120 2,8 | 7,9 
19.XI  07:37 12:33 17:29  6 И | Lib 15,9821 -17,306 3,137 2,8 | 7,7 
03.XII 07:20 12:09 16:58  3 З | Oph 16,5003 -18,932 3,138 2,8 | 7,6 
17.XII 07:02 11:45 16:29  9 З | Oph 17,0286 -20,183 3,120 2,8 | 7,8 
31.XII 06:42 11:22 16:02  15 З | Oph 17,5626 -21,033 3,086 2,8 | 7,9 
___________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Моментите на всичкии явления са в официално време.
Всички съединения с Луната и планетите са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия.

В ефемеридите на малките планети са включени следните данни за 0 часа официално време:

За всяка малка планета е публикувана карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.