АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2017           

Данни за 4 Vesta - Веста

Условия за наблюдение.

Януари е най-благоприятен период за наблюдение на астероида 4 Vesta, който е най-ярък, около датата на противостояние със Слънцето. 4 Vesta остава на вечерното небе до средата на годината, като постепенно намалява блясъка си. Малката планета преминава през съзвездията Рак, Близнаци и Лъв.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2017г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
              възел     възел     2017г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
 - . -    - . -    - . -    - . -      13.I  01 5,6° С
_________________________________________________    08.II  23 7,2° С
                             08.III 01 8,0° С
       Геоцентрични явления 2017г.         04.IV  12 7,8° С
_____________________________________________________  02.V  06 7,2° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  30.V  07 6,2° С
        точка            точка    27.VI  11 5,0° С
_____________________________________________________  ..................
 - . -    - . -   18.I  02   07.III 05   16.XI  10 0,4° С
27.IX  17   - . -    - . -      - . -    14.XII 20 0,2° С
_____________________________________________________  __________________

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 5.34 h, амплитуда 0.08-0.16 m.
_______________________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ  Съз  π   Δ   r  |  λ   V
        кулм.    |           вез          |
2017г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s °° '' "" дие  "  A.U.  A.U. |  °   m
____________________________|_____________________________________________|____________
01.I  18:32 02:04 09:31 | 8 20 13.2 +21 32 04 Cnc 5,6 1,576 2,517 | 158,1  6,7 
15.I  17:16 00:55 08:30 | 8 06 34.3 +22 59 41 Cnc 5,8 1,524 2,508 | 175,0  6,3 
29.I  15:59 23:40 07:26 | 7 51 27.6 +24 21 08 Gem 5,7 1,530 2,498 | 165,9  6,5 
12.II  14:47 22:33 06:24 | 7 38 41.0 +25 22 24 Gem 5,5 1,589 2,488 | 148,8  6,8 
26.II  13:41 21:31 05:24 | 7 31 07.9 +25 59 05 Gem 5,2 1,692 2,477 | 133,0  7,0 
12.III 12:44 20:35 04:29 | 7 30 01.4 +26 13 24 Gem 4,8 1,828 2,466 | 118,7  7,3 
26.III 12:55 20:45 04:39 | 7 35 06.8 +26 09 04 Gem 4,4 1,983 2,454 | 106,0  7,5 
09.IV  12:12 20:01 03:52 | 7 45 27.9 +25 48 23 Gem 4,1 2,147 2,441 | 94,6  7,7 
23.IV  11:35 19:21 03:09 | 8 00 02.0 +25 12 04 Gem 3,8 2,312 2,429 | 84,3  7,9 
07.V  11:02 18:43 02:27 | 8 17 48.7 +24 20 02 Cnc 3,6 2,474 2,416 | 74,9  8,0 
21.V  10:33 18:08 01:47 | 8 37 56.4 +23 12 08 Cnc 3,3 2,626 2,402 | 66,2  8,1 
04.VI  10:06 17:35 01:07 | 8 59 46.6 +21 48 22 Cnc 3,2 2,766 2,389 | 58,0  8,1 
18.VI  09:42 17:03 00:27 | 9 22 47.8 +20 09 14 Leo 3,0 2,892 2,375 | 50,3  8,2 
02.VII 09:19 16:32 23:45 | 9 46 38.4 +18 15 31 Leo 2,9 3,002 2,361 | 42,9  8,2 
16.VII 08:57 16:01 23:05 | 10 11 02.0 +16 08 32 Leo 2,8 3,095 2,347 | 35,9  8,2 
30.VII 08:36 15:31 22:25 | 10 35 48.8 +13 49 52 Leo 2,8 3,170 2,333 | 29,0  8,1 
13.VIII 08:16 15:01 21:46 | 11 00 52.1 +11 21 26 Leo 2,7 3,225 2,319 | 22,4  8,1 
27.VIII 07:56 14:31 21:06 | 11 26 09.7 + 8 45 19 Leo 2,7 3,262 2,305 | 15,9  8,0 
10.IX  07:37 14:01 20:26 | 11 51 40.5 + 6 03 55 Vir 2,7 3,280 2,292 |  9,8  7,9 
24.IX  07:17 13:32 19:46 | 12 17 26.3 + 3 19 41 Vir 2,7 3,278 2,278 |  5,2  7,8 
08.X  06:58 13:03 19:07 | 12 43 28.2 + 0 35 23 Vir 2,7 3,257 2,265 |  6,9  7,8 
22.X  06:40 12:34 18:28 | 13 09 48.9 - 2 06 16 Vir 2,7 3,217 2,252 | 12,6  7,9 
05.XI  05:21 11:05 16:50 | 13 36 33.7 - 4 42 43 Vir 2,8 3,157 2,240 | 19,0  7,9 
19.XI  05:02 10:37 16:13 | 14 03 33.2 - 7 10 08 Vir 2,9 3,081 2,228 | 25,8  7,9 
03.XII 04:42 10:09 15:37 | 14 30 48.6 - 9 26 05 Lib 2,9 2,986 2,217 | 32,7  7,9 
17.XII 04:22 09:42 15:01 | 14 58 14.4 -11 27 55 Lib 3,1 2,876 2,207 | 39,7  7,9 
31.XII 04:01 09:14 14:27 | 15 25 39.8 -13 13 18 Lib 3,2 2,752 2,197 | 47,0  7,9 
_______________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на 4 Vesta между звездите I-VI. 35° Път на 4 Vesta между звездите I-VI. 90°