АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Данни за 12 Victoria - Виктория

Условия за наблюдение.

Астероида 12 Victoria през 2021 година преминава през велико противостояние, тъй като перихелия и противостоянието му съвпадат до 5 дни в края на юли. Този месец и август са най-благоприятни за наблюдение на малката планета, която се намира в съзвездието Орел.

Явления.

      Хелиоцентрични явления 2021г.        Съединения с Луната. 
_________________________________________________    __________________
Перихелий   Афелий    Възходящ   Низходящ     Дата  Час Спрямо 
               възел    възел     2021г.   Луната
_________________________________________________    __________________ 
25.VII 07   - . -   03.II  15   - . -     09.I  22 2,2° Ю
_________________________________________________    07.II  07 0,4° С
                             07.III 13 3,3° С
       Геоцентрични явления 2021г.         04.IV  18 6,5° С
_____________________________________________________  02.V  19 10,3° С
Съединение  Стационарна Противостояние Стационарна  30.V  16 14,6° С
        точка            точка    27.VI  04 19,1° С
_____________________________________________________  24.VII 08 22,2° С  
 - . -   21.VI  02  30.VII 15   31.VIII 12   20.VIII 10 22,0° С
_____________________________________________________  16.IX  17 19,5° С
                             14.X  10 16,9° С
                             11.XI  09 14,8° С
                             09.XII 15 12,9° С
                             __________________

Карти и схеми.

Път между звездите.
Път на 12 Victoria между звездите IV-XI. 45°
Път между звездите.
Път на 12 Victoria между звездите V-X. 20°

Ефемериди.

Изменение на блясъка: период 8,66 h, амплитуда 0,04-0,42 m.
___________________________________________________________________________
Дата  Изгрев Кулми. Залез  λ  |Съзвез α    δ    Δ   π |  V
2021г. hh:mm hh:mm hh:mm  °  | дие  h    °   A.U.  " |  m
___________________________________|_________________________________|_____
01.I  05:03 09:40 14:17  39 З | Sco 15,9345 -21,700 2,817 3,1 | 12,1 
15.I  04:43 09:16 13:49  46 З | Oph 16,4577 -22,548 2,671 3,3 | 12,1 
29.I  04:21 08:52 13:24  53 З | Oph 16,9857 -22,964 2,516 3,5 | 12,0 
12.II  03:57 08:29 13:00  60 З | Oph 17,5126 -22,916 2,352 3,7 | 11,9 
26.II  03:31 08:05 12:39  67 З | Sgr 18,0307 -22,383 2,184 4,0 | 11,7 
12.III 03:01 07:40 12:18  74 З | Sgr 18,5323 -21,366 2,014 4,4 | 11,6 
26.III 02:28 07:13 11:58  81 З | Sgr 19,0079 -19,886 1,844 4,8 | 11,4 
09.IV  02:51 07:44 12:38  88 З | Sgr 19,4476 -17,988 1,677 5,2 | 11,2 
23.IV  02:10 07:13 12:16  96 З | Sgr 19,8432 -15,722 1,516 5,8 | 11,0 
07.V  01:25 06:38 11:51 104 З | Cap 20,1822 -13,175 1,363 6,4 | 10,7 
21.V  00:35 05:59 11:22 113 З | Cap 20,4505 -10,458 1,221 7,2 | 10,4 
04.VI  23:37 05:15 10:48 123 З | Aql 20,6331 -7,718 1,094 8,0 | 10,1 
18.VI  22:37 04:24 10:07 134 З | Aqr 20,7138 -5,161 0,986 8,9 | 9,7 
02.VII 21:32 03:27 09:18 145 З | Aqr 20,6853 -3,054 0,903 9,7 | 9,3 
16.VII 20:24 02:25 08:20 156 З | Aql 20,5581 -1,693 0,851 10,3 | 9,0 
30.VII 19:17 01:19 07:16 162 И | Aql 20,3764 -1,287 0,834 10,5 | 8,8 
13.VIII 18:14 00:14 06:09 157 И | Aql 20,2071 -1,801 0,856 10,3 | 9,0 
27.VIII 17:18 23:09 05:04 146 И | Aql 20,1157 -2,926 0,913 9,6 | 9,3 
10.IX  16:29 22:16 04:05 134 И | Aql 20,1354 -4,245 1,002 8,8 | 9,7 
24.IX  15:47 21:29 03:14 123 И | Aql 20,2697 -5,409 1,115 7,9 | 10,1 
08.X  15:09 20:48 02:30 113 И | Aql 20,5018 -6,200 1,248 7,0 | 10,4 
22.X  14:34 20:12 01:53 104 И | Aqr 20,8107 -6,510 1,396 6,3 | 10,7 
05.XI  12:59 18:39 00:20  96 И | Aqr 21,1760 -6,309 1,556 5,6 | 11,0 
19.XI  12:26 18:08 23:50  88 И | Aqr 21,5787 -5,613 1,723 5,1 | 11,2 
03.XII 11:52 17:38 23:25  80 И | Aqr 22,0060 -4,471 1,896 4,6 | 11,4 
17.XII 11:18 17:10 23:02  73 И | Aqr 22,4486 -2,944 2,070 4,2 | 11,6 
31.XII 10:43 16:42 22:41  65 И | Psc 22,8995 -1,107 2,245 3,9 | 11,8 
___________________________________________________________________________

Пояснителни бележки.

Моментите на всичкии явления са в официално време.
Всички съединения с Луната и планетите са изчислени за наблюдател в центъра на земята и са по видима (apparent) ректасцензия.

В ефемеридите на малките планети са включени следните данни за 0 часа официално време:

За всяка малка планета е публикувана карта на околните звезди до 9 V звездна величина, изработена със Sky Charts автор Patrick Chevalley.