Нашето звездно небе            

Андромеда - Andromeda - And

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: X   II   V
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I      19:40 01:40
16.I      18:40 00:40
 1.II         23:40
16.II         22:40
 1.III        21:40
16.III        20:40
 1.IV  06:40     20:40
16.IV  05:40
 1.V  04:40
16.V  03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VIII 00:40
16.VII 23:40
 1.VIII 22:40 06:40
16.VIII 21:40 05:40
 1.IX  20:40 04:40
16.IX  19:40 03:40
 1.X      02:40
16.X      01:40
 1.XI     23:40 05:40
16.XI     22:40 04:40
 1.XII     21:40 03:40
16.XII     20:40 02:40
___________________________

Описание.

Андромеда е съзвездие от северното звездно небе. То лесно се разпознава по трите най-светли звезди α, β и γ и трите от втора звездна величина. Тези три характерни за съзвездието звезди са разположени на почти права линия, която се пречупва при по слабата звезда δ. Звездата α, която се намира в единия край на тази линия, заема ливия горен връх на „квадрата на Пегас“.

Вдясно и малко над звездата ν се намира прочутата голяма мъглявина (галактика) на Андромеда. В ясни и безлунни нощи, когато наблюдателят е далеч от всякаква странична светлина, тя е добре видима като продълговато мъгливо петно, което сияе колкото една звезда от четвърта звездна величина. Разглеждана с телескоп или фотографирана, нейната площ е значително по-голяма с елипсовидна форма.

Всъщност това бледо, едва видимо с просто око мъгливо петно, е една звездна галактична система, подобна на нашата галактика – Млечния път, към която принадлежи нашата слънчева система. При това тя е една от най-близките до нас галактики. Със съвременните средства за наблюдаване тя се вижда съставена от звезди и междузвездно вещество, на много от които са определени и индивидуални характеристики.

Тази галактика заедно с намиращите се до нея други две по-малки, с нашия Млечен път и с още около десетина подобни образуват локалната група галактики – архипелаг от звездни системи, каквито групировки се наблюдават в безкрайното световно пространство.

Андромеда е героиня на древно гръцки мит, който обхваща голям брой съзвездия по звездното небе. Тя е дъщеря на етиопския цар Цефей, а негова жена е Касиопея. Гнева на Посейдон, бога на моретата, принудил баща и да я пренесе като жертва на морското чудовище Кит. В последния момент я спасява Персей, яхнал крилатия кон Пегас.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта II

Други карти на небето със съзвездието: Карта X, Карта XI, Карта XII, Карта I, Карта III, Карта IV, Карта V.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 150 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
43 β And  5447 01 09.7 +35 37 60.5 2.1  M0 III     Simbad
   Име: Mirach (Мирак);
   Астрофизика: червен гигант, светимост=1670☉;
21 α And  677 00 08.4 +29 05 29.7 2.1  B8IV-VHgMn   Simbad
   Име: Alpheratz (Алферац);
   Астрофизика: синьо-бяла звезда с повишено съдържание на живак и манган,
   светимост=147☉;
   Химически особена звезда: излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
57 γ And  9640 02 03.9 +42 20 121  2.1  K3II+B8V+A0V  Simbad, WDS
   Име: Almach (Аламак);
   Кратна звезда: *т A-BC Va=2.3 Vbc=5.0 Δ=9.4" за 2013;
   Гама е красива двойна звезда. Единият компонент е оранжев гигант, а другия 
   се състои от две много близки бели звезди;
31 δ And  3092 00 39.3 +30 52 32.4 3.3  K3 III     Simbad
   Астрофизика: оранжев гигант, светимост=83.4☉;
51  And  7607 01 38.0 +48 38 54.3 3.6  K3 III     Simbad
   Име: Nembus (υ Per);
   Астрофизика: оранжев гигант, светимост=177☉;
 1 ο And 113726 23 01.9 +42 20 211  3.6  B6IIIpe+A2p  Simbad
   Астрофизика: синьо-бял гигант, светимост=2310☉;
16 λ And 116584 23 37.6 +46 27 26.4 3.8  G8 IV     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна RS V=3.7-4.1 период=53.95д;
   Астрофизика: жълта звезда, светимост=24.90☉; 
37 μ And  4436 00 56.8 +38 30 41.4 3.9  A5 V      Simbad
   Астрофизика: бяла звезда, светимост=37.9☉;
34 ζ And  3693 00 47.3 +24 16 58.0 4.1  K1III+KV    Simbad
   Астрофизика: оранжев гигант, светимост=106☉;
   Рентгенов източник: обмен на маса между близки звезди;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О`NGC224 M31 And 00 42.7 +41 16  3.4 189x61 Галактика спирална  Simbad 
  Име: Галактика Андромеда; 
  Най-близката голяма галактика, физически сравнима с Млечния път. Ярко ядро, 
  удължен прахов облак и спиралните ръкави се виждат при тъмно небе.;
  Най-отдалеченият обект видим с невъоръжено око, като мъгливо удължено петно. 
  В бинокъл или телескоп с малко увеличение могат да се забележат спирални 
  ръкави и тъмни области. При визуални наблюдения се виждат най-ярките части, 
  само на фотография се открояват всички особености.; 
б`NGC752    And 01 57.7 +37 47  5.7 50x50 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Трудно се открива с невъоръжено око. В бинокъл красив, разделен на звезди.;
  Видим в бинокъл разсеян звезден куп. В телескоп се разделя на около 60 
  звезди от 9 зв.вел;
Б NGC221 M32 And 00 42.7 +40 52  8.1  9x7  Галактика елипсовидна Simbad 
  Галактика спътник на М31, звездообразна в бинокъл.;
Б NGC205 M110 And 00 40.4 +41 41  8.1 20x12 Галактика елипсовидна Simbad 
  Галактика спътник на М31, леко асиметрична в бинокъл.;
т NGC7662   And 23 25.9 +42 32  8.6 0.3x0.2 Планетарна мъглявина Simbad 
  Име: Снежна топка; 
  В бинокъл се вижда като звезда. В телескоп се разделя на пръстен със светъл 
  център. Цвета е синьо-зелен.;
  Една от ярките и достъпни за наблюдение в неголям телескоп планетарни 
  мъглявини. При малко увеличение изглежда като мъглива синьо-зелена 
  звезда. При 100 кратно увеличение се вижда елиптичен диск.;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;