Нашето звездно небе             

Андромеда - Andromeda - And

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   19:40
16.I   18:40
 1.VIII 06:40
16.VIII 05:40
 1.IX  04:40
16.IX  03:40
 1.X   02:40
16.X   01:40
 1.XI  23:40
16.XI  22:40
 1.XII  21:40
16.XII  20:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта II

Други карти на небето със съзвездието: Карта X, Карта XI, Карта XII, Карта I, Карта III, Карта IV, Карта V.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 150 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
43 β And  5447 01 09.7 +35 37 60.5 2.1  M0 III     Simbad
  Име: Мирак, Mirach;
  Бета е червен гигант;
21 α And  677 00 08.4 +29 05 29.7 2.1  B8 IV HgMn   Simbad
  Име: Алферац, Alpheratz;
  Алфа е синьо-бяла звезда с повишено съдържание на живак и манган.
57 γ And  9640 02 03.9 +42 20 121  2.1  K3II+B8V+A0V  Simbad, WDS
  Име: Аламак, Almach;
  Кратна звезда: *т A-BC Va=2.3 Vbc=5.0 Δ=9.4" за 2013;
  Гама е красива двойна звезда. Единият компонент е оранжев гигант, а другия 
  се състои от две много близки бели звезди;
31 δ And  3092 00 39.3 +30 52 32.4 3.3  K3 III     Simbad
51  And  7607 01 38.0 +48 38 54.3 3.6  K3 III     Simbad
  Име: υ Per;
 1 ο And 113726 23 01.9 +42 20 211  3.6  B6IIIpe+A2p  Simbad
16 λ And 116584 23 37.6 +46 27 26.4 3.8  G8 IV     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна RS V=3.7-4.1 период=53.95д;
  Ламбда е избухваща променлива звезда; 
37 μ And  4436 00 56.8 +38 30 41.4 3.9  A5 V      Simbad
34 ζ And  3693 00 47.3 +24 16 58.0 4.1  K1III+KV    Simbad
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О`NGC224 M31 And 00 42.7 +41 16  3.4 189x61 Галактика спирална  Simbad 
  Име: Галактика Андромеда; 
  Най-близката голяма галактика, физически сравнима с Млечния път. Ярко ядро, 
  удължен прахов облак и спиралните ръкави се виждат при тъмно небе.;
  Най-отдалеченият обект видим с невъоръжено око, като мъгливо удължено петно. 
  В бинокъл или телескоп с малко увеличение могат да се забележат спирални 
  ръкави и тъмни области. При визуални наблюдения се виждат най-ярките части, 
  само на фотография се открояват всички особености.; 
б`NGC752    And 01 57.7 +37 47  5.7 50x50 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Трудно се открива с невъоръжено око. В бинокъл красив, разделен на звезди.;
  Видим в бинокъл разсеян звезден куп. В телескоп се разделя на около 60 
  звезди от 9 зв.вел;
Б NGC221 M32 And 00 42.7 +40 52  8.1  9x7  Галактика елипсовидна Simbad 
  Галактика спътник на М31, звездообразна в бинокъл.;
Б NGC205 M110 And 00 40.4 +41 41  8.1 20x12 Галактика елипсовидна Simbad 
  Галактика спътник на М31, леко асиметрична в бинокъл.;
т NGC7662   And 23 25.9 +42 32  8.6 0.3x0.2 Планетарна мъглявина Simbad 
  Име: Снежна топка; 
  В бинокъл се вижда като звезда. В телескоп се разделя на пръстен със светъл 
  център. Цвета е синьо-зелен.;
  Една от ярките и достъпни за наблюдение в неголям телескоп планетарни 
  мъглявини. При малко увеличение изглежда като мъглива синьо-зелена 
  звезда. При 100 кратно увеличение се вижда елиптичен диск.;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;