Нашето звездно небе            

Андромеда - Andromeda - And

Видимост.

Северната граница на съзвездието е незалязваща за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: X   II   V
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I      19:40 01:40
16.I      18:40 00:40
 1.II         23:40
16.II         22:40
 1.III        21:40
16.III        20:40
 1.IV  06:40     20:40
16.IV  05:40
 1.V  04:40
16.V  03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VIII 00:40
16.VII 23:40
 1.VIII 22:40 06:40
16.VIII 21:40 05:40
 1.IX  20:40 04:40
16.IX  19:40 03:40
 1.X      02:40
16.X      01:40
 1.XI     23:40 05:40
16.XI     22:40 04:40
 1.XII     21:40 03:40
16.XII     20:40 02:40
___________________________

Описание.

Андромеда е съзвездие от северното звездно небе. То лесно се разпознава по трите най-светли звезди α, β и γ и трите от втора звездна величина. Тези три характерни за съзвездието звезди са разположени на почти права линия, която се пречупва при по слабата звезда δ. Звездата α, която се намира в единия край на тази линия, заема левия горен връх на „квадрата на Пегас“.

Вдясно и малко над звездата ν се намира прочутата голяма мъглявина (галактика) на Андромеда. В ясни и безлунни нощи, когато наблюдателят е далеч от всякаква странична светлина, тя е добре видима като продълговато мъгливо петно, което сияе колкото една звезда от четвърта звездна величина. Разглеждана с телескоп или фотографирана, нейната площ е значително по-голяма с елипсовидна форма.

Всъщност това бледо, едва видимо с просто око мъгливо петно, е една звездна галактична система, подобна на нашата галактика – Млечния път, към която принадлежи нашата слънчева система. При това тя е една от най-близките до нас галактики. Със съвременните средства за наблюдаване тя се вижда съставена от звезди и междузвездно вещество, на много от които са определени и индивидуални характеристики.

Тази галактика заедно с намиращите се до нея други две по-малки, с нашия Млечен път и с още около десетина подобни образуват локалната група галактики – архипелаг от звездни системи, каквито групировки се наблюдават в безкрайното световно пространство.

Андромеда е героиня на древно гръцки мит, който обхваща голям брой съзвездия по звездното небе. Тя е дъщеря на етиопския цар Цефей, а негова жена е Касиопея. Гнева на Посейдон, бога на моретата, принудил баща и да я пренесе като жертва на морското чудовище Кит. В последния момент я спасява Персей, яхнал крилатия кон Пегас.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта X (на изток), Карта XI, Карта XII, Карта I, Карта II (на юг), Карта III, Карта IV, Карта V (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   4  16  50 154
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
43 β And  5447 01 09.7 +35 37 60.5 2.1  M0 III     Simbad
   Име: Mirach (Мирак);
21 α And  677 00 08.4 +29 05 29.7 2.1  B8IV-VHgMn   Simbad
   Име: Alpheratz (Алферац);
   Химически особена звезда: излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
57 γ And  9640 02 03.9 +42 20 121  2.1  K3II+B8V+A0V  Simbad, WDS
   Име: Almach (Аламак);
   Кратна звезда: *т A-BC Va=2.3 Vbc=5.0 Δ=9.4" за 2013;
31 δ And  3092 00 39.3 +30 52 32.4 3.3  K3 III     Simbad
51  And  7607 01 38.0 +48 38 54.3 3.6  K3 III     Simbad
   Име: Nembus (υ Per);
   Астрофизика: маса=1.8☉, светимост=160☉, радиус=23☉;
 1 ο And 113726 23 01.9 +42 20 211  3.6  B6IIIpe+A2p  Simbad
16 λ And 116584 23 37.6 +46 27 26.4 3.8  G8 IV     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна RS V=3.7-4.1 период=53.95д;
37 μ And  4436 00 56.8 +38 30 41.4 3.9  A5 V      Simbad
34 ζ And  3693 00 47.3 +24 16 58.0 4.1  K1III+KV    Simbad
   Рентгенов източник: обмен на маса между близки звезди;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О`NGC224 M31 And 00 42.7 +41 16  3.4 189x61 Галактика спирална  Simbad 
  Име: Галактика Андромеда;
  Най-близката голяма галактика, физически сравнима с Млечния път. Ярко ядро, 
  удължен прахов облак и спиралните ръкави се виждат при тъмно небе.;
  Най-отдалеченият обект видим с невъоръжено око, като мъгливо удължено петно. 
  В бинокъл или телескоп с малко увеличение могат да се забележат спирални 
  ръкави и тъмни области. При визуални наблюдения се виждат най-ярките части, 
  само на фотография се открояват всички особености.; 
б`NGC752    And 01 57.7 +37 47  5.7 50x50 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Трудно се открива с невъоръжено око. В бинокъл красив, разделен на звезди.;
  Видим в бинокъл разсеян звезден куп. В телескоп се разделя на около 60 
  звезди от 9 зв.вел;
Б NGC221 M32 And 00 42.7 +40 52  8.1  9x7  Галактика елипсовидна Simbad 
  Галактика спътник на М31, звездообразна в бинокъл.;
Б NGC205 M110 And 00 40.4 +41 41  8.1 20x12 Галактика елипсовидна Simbad 
  Галактика спътник на М31, леко асиметрична в бинокъл.;
т NGC7662   And 23 25.9 +42 32  8.6 0.3x0.2 Планетарна мъглявина Simbad 
  Име: Снежна топка; 
  В бинокъл се вижда като звезда. В телескоп се разделя на пръстен със светъл 
  център. Цвета е синьо-зелен.;
  Една от ярките и достъпни за наблюдение в неголям телескоп планетарни 
  мъглявини. При малко увеличение изглежда като мъглива синьо-зелена 
  звезда. При 100 кратно увеличение се вижда елиптичен диск.;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;