Нашето звездно небе             

Звездно небе

Звездното небе по дати и часове:

 1.I  17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40, 07:40
16.I    18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
 1.II     19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
16.II   18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
 1.III    19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
16.III   18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40
 1.IV       20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
16.IV         21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
 1.V       20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40
16.V         21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
 1.VI           22:40, 00:40, 02:40, 04:40
16.VI         21:40, 23:40, 01:40, 03:40
 1.VII          22:40, 00:40, 02:40, 04:40
16.VII        21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
 1.VIII      20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
16.VIII        21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
1.IX       20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
16.IX     19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
 1.X       20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
16.X     19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
 1.XI 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
16.XI   18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
 1.XII 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
16.XII   18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Видове обекти за наблюдение от звездното небе

Ярки звезди
Близки звезди
Кратни звезди
Променливи звезди
Особени звезди

Звездни купове
Междузвездно вещество
Галактики

Карти на звездното небе.

Карта I, Карта II, Карта III, Карта IV, Карта V, Карта VI, Карта VII, Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XI, Карта XII.