Нашето звездно небе            

Особени звезди

Червени звезди

(цвят) B-V>=2.0 m или R-V<=-2.0 m, V (звездна величина) <= 5.5 m, δ2000 (деклинация) > -45° ;
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  R Lep 23203 04 59.6 -14 48 413  7.76 C7,6 e     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Дългопериодична M V=5.5-11.7 период=427д;  
  Червена звезда: B-V=5.75 R-V=-2.86;
  R Hya 65835 13 27.0 -23 01 124  4.97 M6e-M9e (Tc)  Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Дългопериодична M V=3.5-10.9 период=389д;  
  Червена звезда: B-V=1.61 R-V=-2.70;
  L2 Pup 34922 07 13.5 -44 38 64.1 5.10 M5-M6 III e  Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB V=2.6-6.2 период=141д;
  Червена звезда: B-V=1.56 R-V=-2.61;
30 g Her 80704 16 28.6 +41 53 109  5.01 M6 III     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.3-6.3 период=89д;
  Червена звезда: B-V=1.52 R-V=-2.52;
  χ Cyg 97629 19 50.6 +32 55 181  4.24 S6-9 e     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Дългопериодична M V=3.3-14.2 период=408д;
  Червена звезда: B-V=1.82 R-V=-2.43;
  W Cyg 106642 21 36.0 +45 22 175  5.38 M4-M6 III e  Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB B=6.8-8.9 период=131д;  
  Червена звезда: B-V=1.59 R-V=-2.35;
  U Ant 51821 10 35.2 -39 34 268  5.38 C5,3      Simbad, GCVS
  Променлива звезда: неправилна LB P=8.8-9.7;  
  Червена звезда: B-V=2.84 R-V=-2.20;
64 α Her 84345 17 14.6 +14 23    3.06 M5 Ib-II    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRC V=2.7-4.0 период=6г+50-150д;
  Червена звезда: B-V=1.45 R-V=-2.14;
 2 g Cen 67457 13 49.4 -34 27 56.1 4.19 M5 III     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: V806 Cen Полуправилна SRB V=4.2-4.3 период=12д;  
  Червена звезда: B-V=1.50 R-V=-2.13;
  X Cnc 43811 08 55.4 +17 14 342  6.40 C5,4 (N3)   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: полуправилна SRB V=5.6-7.5 период=195д;
  Червена звезда: B-V=3.23 R-V=-2.11;
  μ Cep 107259 21 43.5 +58 47    4.08 M2 Ia e    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRC V=3.4-5.1 период=730д;  
  Червена звезда: B-V=2.35 R-V=-2.10;
13 R Lyr 92862 18 55.3 +43 57 91.4 4.00 M5 III     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB V=3.9-5.0 период=46д;  
  Червена звезда: B-V=1.59 R-V=-2.05;
68 ο Cet 10826 02 19.3 -02 59 91.7 6.53 M1-9e+DAB   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Дългопериодична M V=2.0-10.1 период=332д;  
  Червена звезда: B-V=1.42 R-V=-2.01;
  UU Aur 31579 06 36.5 +38 27    5.25 C5,3-C7,4   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.9-7.0 период=441д;  
  Червена звезда: B-V=2.64 R-V=-1.94;
19 TX Psc 117245 23 46.4 +03 29 275  5.02 C7,2      Simbad, GCVS
  Променлива звезда: неправилна LB V=4.8-5.2;
  Червена звезда: B-V=2.60 R-V=-1.83;
119 CE Tau 25945 05 32.2 +18 36 549  4.33 M2 Iab     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRC V=4.2-4.5 период=165д;
  Червена звезда: B-V=2.08 R-V=-1.78;
  U Hya 52009 10 37.6 -13 23 208  4.82 C6,3      Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB B=7.0-9.4 период=450д;  
  Червена звезда: B-V=2.69 R-V=-1.77;
  Y Cvn 62223 12 45.1 +45 26 320  4.87 C5,4      Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB P=7.4-10.0 период=157д;  
  Червена звезда: B-V=2.54 R-V=-1.75;
  CQ Cam 15890 03 24.7 +64 35 629  5.19 M0 Iab     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: неправилна LC Hp=5.1-5.3;  
  Червена звезда: B-V=2.05 R-V=-1.58;
58 α Ori 27989 05 55.2 +07 24 153  0.40 M1-M2 Ia-ab e Simbad, GCVS
  Име: Бетелгойзе;
  Променлива звезда: Полуправилна SRC V=0.0-1.3 период=2335д+200-400д;  
  Червена звезда: B-V=1.89 R-V=-1.57;
21 α Sco 80763 16 29.4 -26 26 170  0.91 M1.5 Iab-b   Simbad, GCVS
  Име: Антарес;  
  Променлива звезда: неправилна LC V=0.9-1.2;  
  Червена звезда: B-V=1.84 R-V=-1.55;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация; Типове променливи звезди;

Сини звезди (O звезди)

(цвят) U-B<=-1.0 или спектрален клас O, V (звездна величина) <= 5.5 m, δ2000 (деклинация) > -45° ;
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
46 ε Ori 26311 05 36.2 -01 12 606  1.7  B0 Ib     Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.03 B-V=-0.18;
50 ζ Ori 26727 05 40.8 -01 57 226  1.8  O9.7Ib+B0III  Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.21;
53 κ Ori 27366 05 47.8 -09 40 198  2.1  B0 Iab     Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=-0.18;
  ζ Pup 39429 08 03.6 -40 00 332  2.3  O4 I (n)fp   Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.09 B-V=-0.28;
34 δ Ori 25930 05 32.0 -00 18 212  2.4  B0III + O9V  Simbad, WDS 
  Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.39;
27 γ Cas  4427 00 56.7 +60 43 188  2.4  B0.5 IV e   Simbad, GCVS
  Синя звезда: U-B=-1.11 B-V=-0.10;
13 ζ Oph 81377 16 37.2 -10 34 112  2.6  O9.2 IV nn   Simbad
  Синя звезда: U-B=-0.85 B-V=0.02;
44 ι Ori 26241 05 35.4 -05 55 714  2.8  O9 III v    Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.08 B-V=-0.24;
23 τ Sco 81266 16 35.9 -28 13 145  2.8  B0 V      Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=-0.25;
39 λ Ori 26207 05 35.1 +09 56 337  3.5  O8IIIf+B0.5V  Simbad, WDS
  Синя звезда: U-B=-1.03 B-V=-0.18;
48 σ Ori     05 38.7 -02 36 329  3.8  O9.5V+     Simbad, WDS
  Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=-0.25;
46 ξ Per 18614 03 59.0 +35 47 382  4.1  O7.5 III    Simbad
  Синя звезда: U-B=-0.98 B-V=0.02;
9 α Cam 22783 04 54.1 +66 21 1900 4.3  O9.5 Ia e   Simbad
  Синя звезда: U-B=-0.87 B-V=0.05;
 6 λ Lep 24845 05 19.6 -13 11 261  4.3  B0.5 V     Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=0.25;
30 τ CMa 35415 07 18.7 -24 57    4.4  O9 II     Simbad
  Синя звезда: U-B=-0.99 B-V=-0.15;
36 υ Ori 25923 05 31.9 -07 18 877  4.6  O9.7 V     Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.27;
15 S Mon 31978 06 41.0 +09 54 282  4.6  O7V      Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.04 B-V=-0.24;
10  Lac 111841 22 39.3 +39 03 529  4.9  O9 V      Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.02 B-V=-0.21;
  μ Nor 81122 16 34.1 -44 03    4.9  O9.7 Iab    Simbad
  Синя звезда: U-B=-0.94 B-V=0.05;
29 UW CMa 35412 07 18.7 -24 34 585  4.9  O7Ia:fp+OB   Simbad, GCVS
  Синя звезда: U-B=-1.00 B-V=-0.15;
68  Cyg 105186 21 18.5 +43 57    5.0  O7.5IIIn((f)) Simbad
  Синя звезда: U-B=-0.94 B-V=-0.01; 
22 λ Cep 109556 22 11.5 +59 25 606  5.1  O6.5I(n)fp   Simbad
  Синя звезда: U-B=-0.50 B-V=0.24;   
41 θ1C Ori 26221 05 35.3 -05 23    5.1  O7 V p     Simbad, WDS
  Синя звезда: U-B=-0.95 B-V=0.02;
43 θ2 Ori 26235 05 35.4 -05 25 474  5.1  O9.5 V ep   Simbad, WDS 
  Синя звезда: U-B=-0.93 B-V=-0.09;
  μ Col 27204 05 46.1 -32 18 408  5.2  O9.5 V     Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.28;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация; Типове променливи звезди;

Звезди с излишък на метали в спектъра (Am, CP1).

излишък на HgII и MnII в спектъра, V (звездна величина) <= 4.0 m, δ2000 (деклинация) > -45° ;
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
66 α Gem 36850 07 34.6 +31 53 15.6 1.6  A1V+A2Vm+dM1e Simbad, WDS
48 β UMa 53910 11 01.8 +56 23 24.4 2.4  A1 IV ps    Simbad
 6 β Ari  8903 01 54.6 +20 48 18.0 2.7  A5 V m     Simbad
 9 α2 Lib 72622 14 50.9 -16 03 23.2 2.8  A3mIV+F4IV   Simbad, WDS
70 θ Leo 54879 11 14.2 +15 26 50.6 3.4  A2 V      Simbad
55 ξ Ser 86263 17 37.6 -15 24 32.3 3.5  A9 III pSr   Simbad
14 ο Leo 47508 09 41.2 +09 54 40.0 3.5  A5V+F6II    Simbad
37 ε Ser 77622 15 50.8 +04 29 21.6 3.7  A5 V m     Simbad
72  Oph 88771 18 07.3 +09 34 26.6 3.7  A5V+K0     Simbad
40 γ Cap 106985 21 40.1 -16 40 48.1 3.7  F1 V m     Simbad
15 η Vir 60129 12 19.9 -00 40 81.4 3.9  A2 IV     Simbad

________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация;

Звезди с излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3).

излишък на HgII и MnII в спектъра, V (звездна величина) <= 4.0 m, δ2000 (деклинация) > -45° ;
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
21 α And  677 00 08.4 +29 05 29.7 2.1  B8 IV HgMn   Simbad
20  Tau 17573 03 45.8 +24 22 118  3.9  B8 III     Simbad
41 υ4 Eri 20042 04 17.9 -33 48 54.6 3.6  B9 V      Simbad
5 μ Lep 24305 05 12.9 -16 12 57.0 3.3  B9IIIp(Hg-Mn) Simbad, GCVS
  Променлива звезда: неправилна ACV V=2.9-3.4 период=2д;
112 β Tau 25428 05 26.3 +28 36 41.1 1.7  B7 III     Simbad
4 γ Crv 59803 12 15.8 -17 33 47.1 2.6  B8 III     Simbad
 5 χ Lup 77634 15 51.0 -33 38 59.8 4.0  B9 IV     Simbad
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация;

Звезди бели джуджета.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
40 ο2 Eri 19849 04 15.3 -07 39 4.98 4.4  G9V+DA     Simbad, WDS
  Близка звезда;
  Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=9.7 Δ=82.4" за 2011;
  Бяло джудже: Компонентата B е най-удобното за наблюдение бяло джудже;
 9 α Cma 32349 06 45.1 -16 43 2.64 -1.5  A1V+DA     Simbad
  Име: Сириус;
  Бяло джудже: Бялото джудже от 8.5 зв.вел. е разположено на 11" от главната 
        звезда. Трудно за наблюдение, изисква се професионална техника;
10 α Cmi 37279 07 39.3 +05 13 3.51 0.37 F5 IV-V    Simbad
  Име: Процион;
  Бяло джудже: Бялото джудже от 10.8 зв.вел. е разположено на 4" от главната 
        звезда. Трудно за наблюдение, изисква се професионална техника;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация; Типове променливи звезди;

Рентгенови източници.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
34 ζ And  3693 00 47.3 +24 16 58.0 4.1  K1III+KV    Simbad
27 γ Cas  4427 00 56.7 +60 43 188  2.4  B0.5 IV e   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: неправилна GCAS V=1.6-3.0;
  Рентгенов и гама източник; 
26 β Per 14576 03 08.2 +40 57 27.6 2.1  B8 V      Simbad, GCVS
  Име: Алгол, арабско име означава дявол;
  Променлива звезда: затъмнителна EA/SD V=2.1-3.4 период=2.8673д;
  Бета е една от най-известните променливи звезди на небето. Явява се прототип 
  на цял клас затъмнено двойни звезди, в който две звезди периодично 
  се затъмняват една друга, докато се въртят около общ център на тежестта;
  X Per 18350 03 55.4 +31 03 427  6.7  O9.5IIIe-B0Ve Simbad, GCVS
  Променлива звезда: неправилна GCAS+XP V=6.0-7.0;
  Рентгенов и гама източник: рентгенова двойна с голяма маса HMXB. 
40 ο2 Eri 19849 04 15.3 -07 39 4.98 4.4  G9V+DA     Simbad, WDS
  Близка звезда;
  Двойна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=9.7 Δ=82.4" за 2011;
  Бяло джудже: Компонентата B е най-удобното за наблюдение бяло джудже;
13 α Aur 24608 05 16.7 +46 00 13.1 0.1  G1III+K0III  Simbad 
  Име: Капела - козичка;
  Алфа е спектрално двойна звезда, състояща се от два жълти гиганта с 
  орбитален период 104 дни, които не се затъмняват един друг;
41 θ1 Ori     05 35.3 -05 23    5.0 B0V+B1V+O7V+B0V Simbad, WDS
  Име: Трапец на Орион;
  A hip 26220 Simbad, B Simbad, C hip 26221 Simbad, D hip 26224 Simbad;  
  Кратна звезда: *т AB Va=6.6 Vb=7.5 Δ=8.9" за 2013 
         *т AC Va=6.6 Vc=5.1 Δ=12.6" за 2013
         *т AD Va=6.6 Vd=6.4 Δ=21.4" за 2013;
43 θ2 Ori 26235 05 35.4 -05 25 474  5.1  O9.5 V ep   Simbad, WDS 
  Кратна звезда: *б AB Va=5.0 Vb=6.2 Δ=52.0" за 2012;
         *б θ12 Va=5.0 Vb=5.1 Δ=135" за 2010;
35 λ Sco 85927 17 33.6 -37 06 175  1.62 B2 IV     Simbad
10 β Lyr 92420 18 50.1 +33 22 295  3.4  B8 II-III ep  Simbad, WDS, GCVS
  Име: Шелиак;
  Кратна звезда: *Б AB Va=3.6 Vb=6.7 Δ=45" PA=147° за 2012;
  Променлива звезда: Затъмнителна EB V=3.2-4.4 период=12.91д, 
           нарицателна за цял клас променливи звезди;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация; Типове променливи звезди;