Нашето звездно небе            

Особени звезди

Червени звезди

цвят B-V>=2.0 m или R-V<=-2.0 m, звездна величина V <=5.5 m, деклинация δ2000 > -45° ;
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  R Lep 23203 04 59.6 -14 48 413  7.76 C7,6 e     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Дългопериодична M V=5.5-11.7 период=427д;  
   Червена звезда: B-V=5.75 R-V=-2.86;
  R Hya 65835 13 27.0 -23 01 124  4.97 M6e-M9e (Tc)  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Дългопериодична M V=3.5-10.9 период=389д;  
   Червена звезда: B-V=1.61 R-V=-2.70;
  L2 Pup 34922 07 13.5 -44 38 64.1 5.10 M5-M6 III e  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=2.6-6.2 период=141д;
   Червена звезда: B-V=1.56 R-V=-2.61;
30 g Her 80704 16 28.6 +41 53 109  5.01 M6 III     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.3-6.3 период=89д;
   Червена звезда: B-V=1.52 R-V=-2.52;
  χ Cyg 97629 19 50.6 +32 55 181  4.24 S6-9 e     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Дългопериодична M V=3.3-14.2 период=408д;
   Червена звезда: B-V=1.82 R-V=-2.43;
  W Cyg 106642 21 36.0 +45 22 175  5.38 M4-M6 III e  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB B=6.8-8.9 период=131д;  
   Червена звезда: B-V=1.59 R-V=-2.35;
  U Ant 51821 10 35.2 -39 34 268  5.38 C5,3      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна LB P=8.8-9.7;  
   Червена звезда: B-V=2.84 R-V=-2.20;
64 α Her 84345 17 14.6 +14 23    3.06 M5 Ib-II    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRC V=2.7-4.0 период=6г+50-150д;
   Червена звезда: B-V=1.45 R-V=-2.14;
 2 g Cen 67457 13 49.4 -34 27 56.1 4.19 M5 III     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: V806 Cen Полуправилна SRB V=4.2-4.3 период=12д;  
   Червена звезда: B-V=1.50 R-V=-2.13;
  X Cnc 43811 08 55.4 +17 14 342  6.40 C5,4 (N3)   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна SRB V=5.6-7.5 период=195д;
   Червена звезда: B-V=3.23 R-V=-2.11;
  μ Cep 107259 21 43.5 +58 47    4.08 M2 Ia e    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRC V=3.4-5.1 период=730д;  
   Червена звезда: B-V=2.35 R-V=-2.10;
13 R Lyr 92862 18 55.3 +43 57 91.4 4.00 M5 III     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=3.9-5.0 период=46д;  
   Червена звезда: B-V=1.59 R-V=-2.05;
68 ο Cet 10826 02 19.3 -02 59 91.7 6.53 M1-9e+DAB   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Дългопериодична M V=2.0-10.1 период=332д;  
   Червена звезда: B-V=1.42 R-V=-2.01;
  UU Aur 31579 06 36.5 +38 27    5.25 C5,3-C7,4   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=4.9-7.0 период=441д;  
   Червена звезда: B-V=2.64 R-V=-1.94;
19 TX Psc 117245 23 46.4 +03 29 275  5.02 C7,2      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна LB V=4.8-5.2;
   Червена звезда: B-V=2.60 R-V=-1.83;
119 CE Tau 25945 05 32.2 +18 36 549  4.33 M2 Iab     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRC V=4.2-4.5 период=165д;
   Червена звезда: B-V=2.08 R-V=-1.78;
  U Hya 52009 10 37.6 -13 23 208  4.82 C6,3      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB B=7.0-9.4 период=450д;  
   Червена звезда: B-V=2.69 R-V=-1.77;
  Y Cvn 62223 12 45.1 +45 26 320  4.87 C5,4      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB P=7.4-10.0 период=157д;  
   Червена звезда: B-V=2.54 R-V=-1.75;
V460 Cyg 107129 21 42.0 +35 31    5.6  C6.3      Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB B=5.6-7.0 период=180д;  
   Червена звезда: B-V=2.48 R-V=-1.74;
  CQ Cam 15890 03 24.7 +64 35 629  5.19 M0 Iab     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна LC Hp=5.1-5.3;  
   Червена звезда: B-V=2.05 R-V=-1.58;
58 α Ori 27989 05 55.2 +07 24 153  0.40 M1-M2 Ia-ab e Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRC V=0.0-1.3 период=2335д+200-400д;  
   Червена звезда: B-V=1.89 R-V=-1.57;
21 α Sco 80763 16 29.4 -26 26 170  0.91 M1.5 Iab-b   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна LC V=0.9-1.2;  
   Червена звезда: B-V=1.84 R-V=-1.55;
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Сини звезди (O звезди)

цвят U-B<=-1.0 или спектрален клас O, звездна величина V <=5.5 m, деклинация δ2000 > -45° ;
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
27 γ Cas  4427 00 56.7 +60 43 188  2.4  B0.5 IV e   Simbad, GCVS
   Синя звезда: U-B=-1.11 B-V=-0.10;
  ζ Pup 39429 08 03.6 -40 00 332  2.3  O4 I (n)fp   Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.09 B-V=-0.28;
44 ι Ori 26241 05 35.4 -05 55 714  2.8  O9 III v    Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.08 B-V=-0.24;
34 δ Ori 25930 05 32.0 -00 18 212  2.4  B0III + O9V  Simbad, WDS 
   Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.39;
  μ Col 27204 05 46.1 -32 18 408  5.2  O9.5 V     Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.28;
36 υ Ori 25923 05 31.9 -07 18 877  4.6  O9.7 V     Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.27;
50 ζ Ori 26727 05 40.8 -01 57 226  1.8  O9.7Ib+B0III  Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.21;
15 S Mon 31978 06 41.0 +09 54 282  4.6  O7V      Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.04 B-V=-0.24;
46 ε Ori 26311 05 36.2 -01 12 606  1.7  B0 Ib     Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.03 B-V=-0.18;
39 λ Ori 26207 05 35.1 +09 56 337  3.5  O8IIIf+B0.5V  Simbad, WDS
   Синя звезда: U-B=-1.03 B-V=-0.18;
10  Lac 111841 22 39.3 +39 03 529  4.9  O9 V      Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.02 B-V=-0.21;
23 τ Sco 81266 16 35.9 -28 13 145  2.8  B0 V      Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=-0.25;
48 σ Ori     05 38.7 -02 36 329  3.8  O9.5V+     Simbad, WDS
   Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=-0.25;
 6 λ Lep 24845 05 19.6 -13 11 261  4.3  B0.5 V     Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=-0.25;
53 κ Ori 27366 05 47.8 -09 40 198  2.1  B0 Iab     Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=-0.18;
29 UW CMa 35412 07 18.7 -24 34 585  4.9  O7Ia:fp+OB   Simbad, GCVS
   Синя звезда: U-B=-1.00 B-V=-0.15;
30 τ CMa 35415 07 18.7 -24 57    4.4  O9 II     Simbad
   Синя звезда: U-B=-0.99 B-V=-0.15;
46 ξ Per 18614 03 59.0 +35 47 382  4.1  O7.5 III    Simbad
   Синя звезда: U-B=-0.98 B-V=0.02;
41 θ1C Ori 26221 05 35.3 -05 23    5.1  O7 V p     Simbad, WDS
   Синя звезда: U-B=-0.95 B-V=0.02;
  μ Nor 81122 16 34.1 -44 03    4.9  O9.7 Iab    Simbad
   Синя звезда: U-B=-0.94 B-V=0.05;
68  Cyg 105186 21 18.5 +43 57    5.0  O7.5IIIn((f)) Simbad
   Синя звезда: U-B=-0.94 B-V=-0.01; 
43 θ2 Ori 26235 05 35.4 -05 25 474  5.1  O9.5 V ep   Simbad, WDS 
   Синя звезда: U-B=-0.93 B-V=-0.09;
9 α Cam 22783 04 54.1 +66 21 1900 4.3  O9.5 Ia e   Simbad
   Синя звезда: U-B=-0.87 B-V=0.05;
13 ζ Oph 81377 16 37.2 -10 34 112  2.6  O9.2 IV nn   Simbad
   Синя звезда: U-B=-0.85 B-V=0.02;
22 λ Cep 109556 22 11.5 +59 25 606  5.1  O6.5I(n)fp   Simbad
   Синя звезда: U-B=-0.50 B-V=0.24;   
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Някой ярки звезди с химически особености

V (звездна величина) <= 4.0 m, δ2000 (деклинация) > -45° ;

Звезди с излишък на метали в спектъра (Am, CP1)

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
66 α Gem 36850 07 34.6 +31 53 15.6 1.6  A1V+A2Vm+dM1e Simbad, WDS
   Химически особена звезда: компонент B (3.0V, kA0hA2:mA1IVs) 
                излишък на метали в спектъра, тип (Am, CP1);  
15 ρ Pup 39757 08 07.5 -24 18 19.5 2.8  F5IIkF2IImF5II Simbad
   Химически особена звезда: излишък на метали в спектъра, тип (Am, CP1);
79 ζ UMa 65378 13 23.9 +54 56 26.3 2.2  A1VpSrSi+A1m  Simbad, WDS
   Химически особена звезда: компонент B (3.9V, kA1h(eA)mA7IV-V) 
                излишък на метали в спектъра, тип (Am, CP1);  
37 ε Ser 77622 15 50.8 +04 29 21.6 3.7  kA2hA5mA7V   Simbad
   Химически особена звезда: излишък на метали в спектъра, тип (Am, CP1);
40 γ Cap 106985 21 40.1 -16 40 48.1 3.7  kF0hF1VmF2   Simbad
   Химически особена звезда: излишък на метали в спектъра, тип (Am, CP1);
49 δ Cap 107556 21 47.0 -16 08 11.9 2.8  kA5hF0mF2III  Simbad, GCVS
   Химически особена звезда: излишък на метали в спектъра, тип (Am, CP1); 
________________________________________________________________________________

Звезди с излишък на Sr, Cr, Eu, Si в спектъра (Ap, CP2)

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
37 θ Aur 28380 05 59.7 +37 13 50.8 2.6  A0VpSi+G2V   Simbad, WDS
   Химически особена звезда: компонент А излишък на Si в спектъра (Ap, CP2);
77 ε UMa 62956 12 54.0 +55 58 25.3 1.8  A0pCrMnEu   Simbad
   Химически особена звезда: излишък на Cr, Eu, Mn в спектъра (Ap, CP2);
12 α2 CVn 63125 12 56.0 +38 19 35.2 2.9  A0VpSiEu+F0V  Simbad, WDS
   Химически особена звезда: компонент А излишък на Si, Eu 
                в спектъра (Ap, CP2);        
79 ζ UMa 65378 13 23.9 +54 56 26.3 2.2  A1VpSrSi+A1m  Simbad, WDS
   Химически особена звезда: компонент A (2.3V, A1VpSrSi) излишък на Sr, Si 
                в спектъра (Ap, CP2); 
3 β CrB 75695 15 27.8 +29 06 34.3 3.7  F2VpSrCrEuSi  Simbad
   Химически особена звезда: излишък на Sr, Cr, Eu, Si в спектъра (Ap, CP2);
________________________________________________________________________________

Звезди с излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3)

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
21 α And  677 00 08.4 +29 05 29.7 2.1  B8IV-VHgMn   Simbad
   Химически особена звезда: излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
41 υ4 Eri 20042 04 17.9 -33 48 54.6 3.6  B9VHgMn    Simbad
   Химически особена звезда: излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
5 μ Lep 24305 05 12.9 -16 12 57.0 3.3  B9IIIpHgMn   Simbad, GCVS
   Химически особена звезда: излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
112 β Tau 25428 05 26.3 +28 36 41.1 1.7  B7IIIMn    Simbad
   Химически особена звезда: излишък на MnII в спектъра (HgMn, CP3);
4 γ Crv 59803 12 15.8 -17 33 47.1 2.6  B8IIIpHgMn   Simbad
   Химически особена звезда:излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
 5 χ Lup 77634 15 51.0 -33 38 59.8 4.0  B9IVHgMn    Simbad
   Химически особена звезда:излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
________________________________________________________________________________

Звезди с намалено съдържание на HeI (He-weak, CP4)

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
45 ε Cas  8886 01 54.4 +63 40 126  3.4  B3VshHewk   Simbad
   Химически особена звезда: намалено съдържание на HeI (He-weak, CP4);
20  Tau 17573 03 45.8 +24 22 118  3.9  B8IIIHewk   Simbad
   Химически особена звезда: намалено съдържание на HeI (He-weak, CP4);
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Звезди бели джуджета.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
40 ο2 Eri 19849 04 15.3 -07 39 4.98 4.4  G9V+DA     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=9.7 Δ=82.4" за 2011;
   Бяло джудже: Компонентата B е най-удобното за наблюдение бяло джудже;
 9 α Cma 32349 06 45.1 -16 43 2.64 -1.5  A1V+DA     Simbad
   Бяло джудже: Бялото джудже от 8.5 зв.вел. е разположено на 11" от главната
          звезда.Трудно за наблюдение,изисква се професионална техника;
10 α Cmi 37279 07 39.3 +05 13 3.51 0.4  F5 IV-V    Simbad
   Бяло джудже: Бялото джудже от 10.8 зв.вел. е разположено на 4" от главната 
          звезда.Трудно за наблюдение,изисква се професионална техника;
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Рентгенови източници свързани със звезди.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
34 ζ And  3693 00 47.3 +24 16 58.0 4.1  K1III+KV    Simbad
   Рентгенов източник: обмен на маса между близки звезди;
27 γ Cas  4427 00 56.7 +60 43 188  2.4  B0.5 IV e   Simbad, GCVS
   Рентгенов и гама източник: избухваща променлива звезда; 
26 β Per 14576 03 08.2 +40 57 27.6 2.1  B8 V      Simbad, GCVS
   Рентгенов източник: обмен на маса между близки звезди;
  X Per 18350 03 55.4 +31 03 427  6.7  O9.5IIIe-B0Ve Simbad, GCVS
   Рентгенов и гама източник: рентгенова двойна с голяма маса HMXB. 
40 ο2 Eri 19849 04 15.3 -07 39 4.98 4.4  G9V+DA     Simbad, WDS
   Рентгенов източник: близко бяло джудже;
13 α Aur 24608 05 16.7 +46 00 13.1 0.1  G1III+K0III  Simbad 
   Рентгенов източник: обмен на маса между близки звезди;
41 θ1 Ori     05 35.3 -05 23    5.0 B0V+B1V+O7V+B0V Simbad, WDS
   Рентгенов източник: група млади звезди, район на звездообразуване.
43 θ2 Ori 26235 05 35.4 -05 25 474  5.1  O9.5 V ep   Simbad, WDS 
   Рентгенов източник: група млади звезди, район на звездообразуване.
35 λ Sco 85927 17 33.6 -37 06 175  1.6  B2 IV     Simbad
   Рентгенов източник: рентгенови избухвания, група млади звезди;
10 β Lyr 92420 18 50.1 +33 22 295  3.4  B8 II-III ep  Simbad, WDS, GCVS
   Рентгенов източник: обмен на маса между близки звезди;
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";