Нашето звездно небе            

Малко куче - Canis Minor - CMi

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: II   V   VII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  19:40 01:40 05:40
16.I  18:40 00:40 04:40
 1.II     23:40 03:40
16.II     22:40 02:40
 1.III     21:40 01:40
16.III     20:40 00:40
 1.IV     20:40 00:40
16.IV         23:40
 1.V         22:40
16.V         21:40
 
 1.VIII 06:40
16.VIII 05:40
 1.IX  04:40
16.IX  03:40
 1.X  02:40
16.X  01:40
 1.XI  23:40 05:40
16.XI  22:40 04:40
 1.XII 21:40 03:40
16.XII 20:40 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Съзвездието е разположено симетрично на Орион спрямо Млечния път. Характерна в това съзвездие е само най-светлата му звезда α, която се нарича Процион, от нулева величина.

Звездата α Процион е една от най-близките звезди до Слънцето. Истинската и светимост е 7 слънца. Тя е двойна звезда със спътник бяло джудже от 11 звездна величина, като за наблюдението му се използва професионална техника.

Според преданията Процион е едно от кучетата на ловеца Орион.

Карти и схеми.

Други карти на небето със съзвездието: Карта II (на изток), Карта III (на изток), Карта IV, Карта V (на юг), Карта VI, Карта VII (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 50 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
10 α Cmi 37279 07 39.3 +05 13 3.51 0.4  F5 IV-V    Simbad
   Име: Procyon (Процион); 
   Близка звезда;
   Астрофизика: маса=1.4☉, светимост=6.8☉, радиус=1.9☉;
   Бяло джудже: Бялото джудже от 10.8 зв.вел. е разположено на 4" от главната
          звезда.Трудно за наблюдение,изисква се професионална техника;
3 β CMi 36188 07 27.2 +08 17 49.6 2.9  B8 V e     Simbad
   Име: Gomeisa (Гомейза);
4 γ CMi 36284 07 28.2 +08 56 97.6 4.3  K3 III     Simbad
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди