Нашето звездно небе            

Малко куче - Canis Minor - CMi

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   01:40
16.I   00:40
 1.II  23:40
16.II  22:40
 1.III  21:40
16.III  20:40
 1.IV  20:40
 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII  03:40
16.XII  02:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездието е разположено симетрично на Орион спрямо Млечния път. Характерна в това съзвездие е само най-светлата му звезда α, която се нарича Процион, от нулева величина.

Звездата α Процион е една от най-близките звезди до Слънцето. Истинската и светимост е 7 слънца. Тя е двойна звезда със спътник бяло джудже от 11 звездна величина, като за наблюдението му се използва професионална техника.

Според преданията Процион е едно от кучетата на ловеца Орион.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта V

Други карти на небето със съзвездието: Карта II, Карта III, Карта IV, Карта VI, Карта VII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 50 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
10 α Cmi 37279 07 39.3 +05 13 3.51 0.4  F5 IV-V    Simbad
  Име: Procyon (Процион); 
  Близка звезда; 
  Бяло джудже: Бялото джудже от 10.8 зв.вел. е разположено на 4" от главната 
        звезда. Трудно за наблюдение, изисква се професионална техника;
3 β CMi 36188 07 27.2 +08 17 49.6 2.9  B8 V e     Simbad
  Име: Gomeisa (Гомейза);
4 γ CMi 36284 07 28.2 +08 56 97.6 4.3  K3 III     Simbad
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди