Нашето звездно небе             

Малко куче - Canis Minor - CMi

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   01:40
16.I   00:40
 1.II  23:40
16.II  22:40
 1.III  21:40
16.III  20:40
 1.IV  20:40
 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII  03:40
16.XII  02:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездието е разположено симетрично на Орион спрямо Млечния път. Характерна в това съзвездие е само най-светлата му звезда α, която се нарича Процион, от нулева величина.

Звездата α Процион е една от най-близките звезди до Слънцето. Истинската и светимост е 7 слънца. Тя е двойна звезда със спътник бяло джудже от 11 звездна величина, като за наблюдението му се използва професионална техника.

Според преданията Процион е едно от кучетата на ловеца Орион.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта V

Други карти на небето със съзвездието: Карта II, Карта III, Карта IV, Карта VI, Карта VII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 50 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
10 α Cmi 37279 07 39.3 +05 13 3.51 0.37 F5 IV-V    Simbad
  Име: Процион, Procyon; 
  Близка звезда; 
  Бяло джудже: Бялото джудже от 10.8 зв.вел. е разположено на 4" от главната 
        звезда. Трудно за наблюдение, изисква се професионална техника;
3 β CMi 36188 07 27.2 +08 17 49.6 2.89 B8 V e     Simbad
  Име: Гомейза, Gomeisa;
4 γ CMi 36284 07 28.2 +08 56 97.6 4.30 K3 III     Simbad
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди