Нашето звездно небе            

Малко куче - Canis Minor - CMi

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: II   V   VII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  19:40 01:40 05:40
16.I  18:40 00:40 04:40
 1.II     23:40 03:40
16.II     22:40 02:40
 1.III     21:40 01:40
16.III     20:40 00:40
 1.IV     20:40 00:40
16.IV         23:40
 1.V         22:40
16.V         21:40
 
 1.VIII 06:40
16.VIII 05:40
 1.IX  04:40
16.IX  03:40
 1.X  02:40
16.X  01:40
 1.XI  23:40 05:40
16.XI  22:40 04:40
 1.XII 21:40 03:40
16.XII 20:40 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Съзвездието е разположено симетрично на Орион спрямо Млечния път. Характерна в това съзвездие е само най-светлата му звезда α, която се нарича Процион, от нулева величина.

Звездата α Процион е една от най-близките звезди до Слънцето. Истинската и светимост е 7 слънца. Тя е двойна звезда със спътник бяло джудже от 11 звездна величина, като за наблюдението му се използва професионална техника.

Според преданията Процион е едно от кучетата на ловеца Орион.

Карти и схеми.

Други карти на небето със съзвездието: Карта II (на изток), Карта III (на изток), Карта IV, Карта V (на юг), Карта VI, Карта VII (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 50 звезди до 6.5 звездна величина.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   2  4  13  45
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
10 α Cmi 37279 07 39.3 +05 13 3.51 0.4  F5 IV-V    Simbad
   Име: Procyon (Процион); 
   Близка звезда;
   Астрофизика: маса=1.4☉, светимост=6.8☉, радиус=1.9☉;
   Бяло джудже: Бялото джудже от 10.8 зв.вел. е разположено на 4" от главната
          звезда.Трудно за наблюдение,изисква се професионална техника;
3 β CMi 36188 07 27.2 +08 17 49.6 2.9  B8 V e     Simbad
   Име: Gomeisa (Гомейза);
4 γ CMi 36284 07 28.2 +08 56 97.6 4.3  K3 III     Simbad
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди