Нашето звездно небе            

Бележки

Обекти включени в пътеводителя

Ярки звезди
деклинация δ2000 > -45°, звездна величина V <= 4.0m ;
432 звезди;
Кратни звезди
деклинация δ2000 > -45°, звездна величина Va <= 5.0-5.5m, разстояние Δ>=25";
Кратни звезди: 14 видими с просто око, 67 видими с бинокъл, 74 видими с телескоп;
Променливи звезди
деклинация δ2000 > -45°, звездна величина Vmax <= 5.0-5.5m, изменение ΔV>=0.5m;
Променливи звезди: 13 затъмнителни, 12 цефеиди, 15 дългопериодични, 24 полуправилни, 19 неправилни;
Звездни купове
деклинация δ2000 > -45°, звездна величина V < 9.0m;
Разсеяни звездни купове: 21 видими с просто око, 48 видими с бинокъл, 4 видими с телескоп;
Сферични звездни купове: 36 видими с бинокъл, 1 видим с телескоп;
Междузвездно вещество
деклинация δ2000 > -45°, звездна величина V < 9.0m;
Йонизирани мъглявини: 2 видими с просто око, 10 видими с бинокъл, 2 видима с телескоп;
Отражателни мъглявини: 1 видима просто око, 1 видима с бинокъл, 1 видима с телескоп;
Планетарни мъглявини: 3 видими с бинокъл и 11 видими с телескоп;
Останки от свръхнова: 2 видими с бинокъл и 1 видима с телескоп;
Галактики
деклинация δ2000 > -45°, звездна величина V < 9.0m;
Галактики: 1 видима с просто око, 20 видими с бинокъл, 39 видими с телескоп;
Звездни карти
звездна величина V <= 6.5m;

Съзвездия видими от България

_______________________________________________________________________
Име                    Брой: Звезди  Звезди Други
Българско Латинско Съкращение          до 6.5V в пътеводителя
_______________________________________________________________________
Андромеда Andromeda And              150    9   5 
Бик (Телец) Taurus Tau              220   26   4
Близнаци Gemini Gem                120   13   3
Везни Libra Lib                  90    7   -
Водолей Aquarius Aqr               170   13   5
Воловар Bootes Boo                140   14   -
Вълк Lupus Lup                  120/70  8   1
Гарван Corvus Crv                 30    5   -
Голяма мечка Ursa Major UMa            210   22   7 
Голямо куче Canus Major CMa            150   16   4
Гущер Lacerta Lac                 70    3   1
Гълъб Columba Col                 70    6   1
Дева Virgo Vir                  170   12   9
Делфин Delphinus Del                40    4   -
Длето Caelum Cae                  20/18  1   -
Дракон Draco Dra                 220   19   1
Еднорог Monoceros Mon               140    7   7
Еридан Eridanus Eri                200/180 14   -
Жерав Grus Gru
Жираф Camelopardalis Cam             160    4   2
Жребче (Малък кон) Equuleus Equ          20    3   -
Заек Lepus Lep                   70   11   1
Змиеносец Ophiuchus Oph              170   18   10 
Змия Serpens Ser                 110   10   3
Касиопея Cassiopeia Cas              160   14   9 
Кит Cetus Cet                   190   14   3
Козирог Capricornus Cap              80    7   1
Колар Auriga Aur                 160   12   4
Компас Pyxis Pyx                  40    3   -
Корабни платна Vela Vel
Косите на Вероника Coma Berenices Com       70    5   13
Кърма Puppis Pup                 240/200 15   8 
Лебед Cygnus Cyg                 270   23   8
Лира Lyra Lyr                   70    8   2
Ловджийски кучета Canes Venatici CVn        60    4   9
Лъв Leo Leo                    120   15   9
Малка лисица Vulpecula Vul             70    2   3
Малка мечка Ursa Minor UMi             40    3   -
Малко куче Canis Minor CMi             50    3   -
Малък лъв Leo Minor LMi              40    3   -
Микроскоп Microscopium Mic             40    2   -
Овен Aries Ari                   90    5   -
Орел Aquila Aql                  130   13   2
Орион Orion Ori                  200   25   6
Пегас Pegasus Peg                 180   10   2
Персей Perseus Per                160   14   7
Пещ Fornax For                   60    1   1
Помпа Antlia Ant                  40    2   -
Рак Cancer Cnc                  100    7   2
Риби Pisces Psc                  150    9   1
Рис Lynx Lyn                   100    5   -
Северна корона - Corona Borealis - CrB       40    8   -
Секстант Sextans Sex                40    1   1
Скорпион Scorpius Sco               170   23   10 
Скулптор Sculptor Scl               50    1   3
Стрела Sagitta Sge                 30    4   1
Стрелец Sagittarius Sgr              200   21   17 
Триъгълник Triangulum Tri             30    5   1
Феникс Phoenix Phe
Херкулес Hercules Her               240   19   3
Хидра Hydra Hya                  240   17   4
Центавър Centaurus Cen              280/130 11   1
Цефей Cepheus Cep                 160   13   4
Часовник Horologium Hor
Чаша Crater Crt                  30    3   -
Щит Scutum Sct                   30    2   3
Ъгломер Norma Nor
Южна корона Corona Australis CrA          40    3   1
Южна риба Piscis Austrinus PsA           50    2   -
_______________________________________________________________________

Оптични инструменти.

_____________________________________________________________________________
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
_____________________________________________________________________________
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"
_____________________________________________________________________________

Гръцка азбука.

α алфа    η ета     ν ни     τ тау
β бета    θ тета    ξ кси     υ ипсилон
γ гама    ι йота    ο омикрон   φ фи 
δ делта   κ капа    π пи     χ хи
ε епсилон  λ ламбда   ρ ро     ψ пси
ζ дзета   μ мю     σ сигма    ω омега

Спектрална класификация.

Температурни класове.

O
Сини звезди. Температура на повърхността 35 000К. Характерни са линиите на йонизирания хелий (He II); наблюдават се и линии на неколкократно йонизирани атоми като Si IV, O III, N III, C III и др.; в близките до клас B подкласове се наблюдават и линии на неутрален хелий (He I).
B
Синьо-бели звезди. Температура на повърхността 15 000К. Характерни са линии на He I; максимален интензитет тези линии имат при B2-B3; в подкласовете B0-B3 все още се наблюдават линии на He II; Водородните линии от Балмеровата серия са силни, като интензитета им се увеличава от B0 към B9.
A
Бели звезди. Температура на повърхността 9 000К. Линиите на водорода H от Балмеровата серия достигат максимален интензитет, линиите на He I изчезват, а се появяват линии на йонизирани метали; появяват се линиите H и K на Ca II.
F
Жълто-бели звезди. Температура на повърхността 7 000К. Характерни са линиите H и K на Ca II, чийто интензитет расте от F0 към F9; най-силните линии са на водорода, като отслабват от F0 към F9; доминират линиите на йонизирани метали метали; появяват се линии на неутрални метали, които се усилват към F9; линията g Ca I 422.7nm става интензивна след F5.
G
Жълти звезди. Температура на повърхността 5 500К. Характерни особености са тези на слънчевия спектър и звездите от този клас често се наричат звезди от типа на Слънцето; доминират линиите на неутрални и еднократно йонизирани метали. H и K линиите продължават да се усилват към G9; g-линията 422.7nm на Ca I увеличава интензитета си; линиите на водорода след G5 частично се маскират от метални линии; появяват се ивици на молекули, като например G-ивицата на CH с дължина 430nm.
K
Жълто-оранжеви звезди. Температура на повърхността 4 000К. Най-характерни са линиите H, K на Ca II и g на Ca I; линиите H и K достигат максимум около K2; линиите на йонизирани метали отслабват, доминират линиите на неутрални метали; още по-силни стават молекулните ивици и специално тази на TiO.
M
Червени звезди. Температура на повърхността 3 000К. Характерни са ивиците на титанов окисTiO, наблюдават се много линии на неутрални метали; линията g на Ca I продължава да увеличава интензитета си.
C, R, N
Много червени звезди. Температура на повърхността 3 000К. Отсъстват ивиците на TiO. Наблюдават се силни молекулни ивици на въглерода и съединенията му - C2, CH, CN и CO, поради което тези звезди се наричат въглеродни; линейният спектър е сходен с този на класовете K и M.
S
Червени звезди. Температура на повърхността 3 000К. Характерни са ивиците на циркониевия окис ZrO, каквито отсъстват в спектрите на звезди от други класове; наблюдават се силни линии на неутрални метали, включително на цирконий и технеций Zr, Tc.

Класове светимост.

0, Ia-, Ia+
хипергиганти
Ia, Iab, Ib
свръхгиганти
II
ярки гиганти
II-III, IIIa, IIIab, IIIb, III-IV
гиганти
IV
субгиганти
V
джуджета, главна последователност
VI
субджуджета

Особености.

-
променлив спектър от/до
+
комбиниран спектър
v
променлив спектър
e
спектър с емисионни линии
sh
спектър на обкръжението на звездата
p
спектър с особености
s
ясен (остър) профил на спектралната линия
n; nn
неясен (разлят) профил на спектралната линия; много неясен профил
CN
особеност в съдържанието на CN
w
слаба линия
m
линии на метали

Типове променливи звезди.

Използвана е информация от "General Catalog of Variable Stars (GCVS database, Version 2013 Apr.) Samus N.N., Goranskij V.P., Durlevich O.V., Kazarovets E V., Kireeva N.N., Pastukhova E.N., Zharova A.V. ".

1. eruptive (FU, GCAS, I, IA, IB, IN, INA, INB, INT, IT, IN(YY), IS, ISA,
      ISB, RCB, RS, SDOR, UV, UVN, WR),
2. pulsating (ACYG, BCEP, BCEPS, CEP, CEP(B), CW, CWA, CWB, DCEP, DCEPS,
      DSCT, DSCTC, GDOR, L, LB, LC, M, PVTEL, RPHS, RR, RR(B), RRAB,
      RRC, RV, RVA, RVB, SR, SRA, SRB, SRC, SRD, SXPHE, ZZ, ZZA, ZZB),
3. rotating (ACV, ACVO, BY, ELL, FKCOM, PSR, SXARI),
4. cataclysmic (explosive and novalike) variables (N, NA, NB, NC, NL, NR,
      SN, SNI, SNII, UG, UGSS, UGSU, UGZ, ZAND),
5. eclipsing binary systems (E, EA, EB, EW, GS, PN, RS, WD, WR, AR, D, DM,
      DS, DW, K, KE, KW, SD),
6. intense variable X-ray sources (X, XB, XF, XI, XJ, XND, XNG, XP, XPR,
      XPRM, XM),
7. other symbols (BLLAC, CST, GAL, L:, QSO, S, *, +, :).
8. the new variability types (ZZO, AM, R, BE, LBV, BLBOO, EP, SRS, LPB)


            1. Eruptive Variable Stars

    Eruptive variables are stars varying in brightness because of
    violent processes and flares occurring in their chromospheres
    and coronae. The light changes are usually accompanied by shell
    events or mass outflow in the form of stellar winds of variable
    intensity and/or by interaction with the surrounding interstellar
    medium. This class includes the following types:
    
GCAS  Eruptive irregular variables of the Gamma Cas type. These
    are rapidly rotating B III-IVe stars with mass outflow from their
    equatorial zones. The formation of equatorial rings or disks is
    often accompanied by temporary fading. Light amplitudes may reach
    1.5 mag in V.
    
RCB  Variables of the R Coronae Borealis type. These are hydrogen-poor,
    carbon- and helium-rich, high-luminosity stars belonging to the
    spectral types Bpe-R, which are simultaneously eruptive and
    pulsating variables. They show slow nonperiodic fadings by 1-9
    mag in V lasting from a month or more to several hundred days.
    These changes are superposed on cyclic pulsations with amplitudes
    up to several tenths of a magnitude and periods in the range
    30-100 days.

RS   Eruptive variables of the RS Canum Venaticorum type. This type is
    ascribed to close binary systems with spectra showing Ca II H and
    K in emission, their components having enhanced chromospheric
    activity that causes quasi-periodic light variability. The period
    of variation is close to the orbital one, and the variability
    amplitude is usually as great as 0.2 mag in V (UX Ari). They are
    X-ray sources and rotating variables. RS CVn itself is also an
    eclipsing system (see below).

SDOR  Variables of the S Doradus type. These are eruptive,
    high-luminosity Bpec-Fpec stars showing irregular (sometimes
    cyclic) light changes with amplitudes in the range 1-7 mag in V.
    They belong to the brightest blue stars of their parent galaxies.
    As a rule, these stars are connected with diffuse nebulae and
    surrounded by expanding envelopes (P Cyg, Eta Car).
    
UV   Eruptive variables of the UV Ceti type, these are K Ve-M Ve 
    stars sometimes displaying flare activity with amplitudes from several 
    tenths of a magnitude up to 6 mag in V. The amplitude is considerably 
    greater in the ultraviolet spectral region. Maximum light is attained in 
    several seconds or dozens of seconds after the beginning of a flare; the 
    star returns to its normal brightness in several minutes or dozens of minutes.

             2. Pulsating Variable Stars

    Pulsating variables are stars showing periodic expansion and
    contraction of their surface layers. The pulsations may be radial
    or nonradial. A radially pulsating star remains spherical in
    shape, while in the case of nonradial pulsations the star's shape
    periodically deviates from a sphere, and even neighboring zones of
    its surface may have opposite pulsation phases.

    Depending on the period value, on the mass and evolutionary status
    of the star, and on the scale of pulsational phenomena, the
    following types of pulsating variables may be distinguished:

DCEP  These are the classical cepheids, or Delta Cep-type variables. Com-
    paratively young objects that have left the main sequence and
    evolved into the instability strip of the Hertzsprung-Russell
    (H-R) diagram, they obey the well-known Cepheid period-luminosity
    relation and belong to the young disk population. DCEP stars are
    present in open clusters. They display a certain relation between
    the shapes of their light curves and their periods.

DCEPS These are Delta Cep variables having light amplitudes <0.5 mag in
    V (<0.7 mag in B) and almost symmetrical light curves (M-m
    approx. 0.4 - 0.5 periods); as a rule, their periods do not exceed
    7 days. They are probably first-overtone pulsators and/or are in
    the first transition across the instability strip after leaving
    the main sequence (SU Cas).    
    
LB   Slow irregular variables of late spectral types (K, M, C, S); as a
    rule, they are giants (CO Cyg). This type is also ascribed, in
    the GCVS, to slow red irregular variables in the case of unknown
    spectral types and luminosities.
    
LC   Irregular variable supergiants of late spectral types having amplitudes
    of about 1 mag in V (TZ Cas).
    
M   Mira (Omicron) Ceti-type variables. These are long-period variable
    giants with characteristic late-type emission spectra (Me, Ce, Se) and
    light amplitudes from 2.5 to 11 mag in V. Their periodicity is
    well pronounced, and the periods lie in the range between 80 and
    1000 days. Infrared amplitudes are usually less than in the
    visible and may be <2.5 mag. For example, in the K band they
    usually do not exceed 0.9 mag. If the amplitudes exceed 1 - 1.5
    mag , but it is not certain that the true light amplitude exceeds 2.5
    mag, the symbol "M" is followed by a colon, or the star is
    attributed to the semiregular class with a colon following the
    symbol for that type (SR).       

RVA  RV Tauri variables that do not vary in mean magnitude (AC Her);

RVB  RV Tauri variables that periodically (with periods from 600 to
    1500 days and amplitudes up to 2 mag in V) vary in mean
    magnitude (DF Cyg, RV Tau).
    
SR   Semiregular variables, which are giants or supergiants of intermediate
    and late spectral types showing noticeable periodicity in their
    light changes, accompanied or sometimes interrupted by various
    irregularities. Periods lie in the range from 20 to >2000 days,
    while the shapes of the light curves are rather different and
    variable, and the amplitudes may be from several hundredths to
    several magnitudes (usually 1-2 mag in V).

SRA  Semiregular late-type (M, C, S or Me, Ce, Se) giants displaying
    persistent periodicity and usually small (<2.5 mag in V) light
    amplitudes (Z Aqr). Amplitudes and light-curve shapes generally
    vary and periods are in the range of 35-1200 days. Many of these
    stars differ from Miras only by showing smaller light amplitudes;

SRB  Semiregular late-type (M, C, S or Me, Ce, Se) giants with poorly
    defined periodicity (mean cycles in the range of 20 to 2300 days)
    or with alternating intervals of periodic and slow irregular changes,
    and even with light constancy intervals (RR CrB, AF Cyg). Every star
    of this type may usually be assigned a certain mean period
    (cycle), which is the value given in the Catalogue. In a number
    of cases, the simultaneous presence of two or more periods of
    light variation is observed;

SRC  Semiregular late-type (M, C, S or Me, Ce, Se) supergiants (Mu Cep) with
    amplitudes of about 1 mag and periods of light variation from 30 days to
    several thousand days;

SRD  Semiregular variable giants and supergiants of F, G, or K spectral
    types, sometimes with emission lines in their spectra. Amplitudes
    of light variation are in the range from 0.1 to 4 mag, and the range of
    periods is from 30 to 1100 days (SX Her, SV UMa).    
    
              
              3. Rotating Variable Stars

    Variable stars with nonuniform surface brightness and/or
    ellipsoidal shapes, whose variability is caused by axial rotation
    with respect to the observer. The nonuniformity of surface
    brightness distributions may be caused by the presence of spots or
    by some thermal or chemical inhomogeneity of the atmosphere caused
    by a magnetic field whose axis is not coincident with the rotation
    axis. These stars are subdivided into the following types:

ACV  Alpha2 Canum Venaticorum variables. These are main-sequence stars
    with spectral types B8p-A7p and displaying strong magnetic fields.
    Spectra show abnormally strong lines of Si, Sr, Cr, and rare
    earths whose intensities vary with rotation. They exhibit magnetic
    field and brightness changes (periods of 0.5-160 days or more). The
    amplitudes of the brightness changes are usually withine 0.01-0.1 mag
    in V.
    

        4. Cataclysmic (Explosive and Novalike) Variables

    These are variable stars showing outbursts caused by thermonuclear
    burst processes in their surface layers (novae) or deep in their
    interiors (supernovae). We use the term "novalike" for
    variables that show novalike outbursts caused by rapid energy
    release in the surrounding space (UG-type stars - see
    below) and also for objects not displaying outbursts but
    resembling explosive variables at minimum light by their spectral
    (or other) characteristics. The majority of explosive and
    novalike variables are close binary systems, their components
    having strong mutual influence on the evolution of each star. It
    is often observed that the hot dwarf component of the system is
    surrounded by an accretion disk formed by matter lost by the
    other, cooler, and more extended component. This category is
    subdivided into the following types:

NR   Recurrent novae, which differ from typical novae by the fact that two
    or more outbursts (instead of a single one) separated by 10-80
    years have been observed (T CrB).

ZAND  Symbiotic variables of the Z Andromedae type. They are close
    binaries consisting of a hot star, a star of late type, and an
    extended envelope excited by the hot star's radiation. The
    combined brightness displays irregular variations with amplitudes
    up to 4 mag in V. A very inhomogeneous group of objects.


            5. Close Binary Eclipsing Systems 

    We adopt a triple system of classifying eclipsing binary systems:
    according to the shape of the combined light curve, as well as to
    physical and evolutionary characteristics of their components.
    The classification based on light curves is simple, traditional,
    and suits the observers; the second and third classification
    methods take into account positions of the binary-system
    components in the (MV ,B-V) diagram and the degree of inner Roche
    lobe filling. Estimates are made by applying the simple criteria
    proposed by Svechnikov and Istomin (1979). The symbols for the
    types of eclipsing binary systems that we use are given below.

      a) Classification based on the shape of the light curve

EA   Algol (Beta Persei)-type eclipsing systems. Binaries with spherical
    or slightly ellipsoidal components. It is possible to specify, for
    their light curves, the moments of the beginning and end of the
    eclipses. Between eclipses the light remains almost constant or
    varies insignificantly because of reflection effects, slight
    ellipsoidality of components, or physical variations. Secondary
    minima may be absent. An extremely wide range of periods is
    observed, from 0.2 to >= 10000 days. Light amplitudes are also
    quite different and may reach several magnitudes.

EB   Beta Lyrae-type eclipsing systems. These are eclipsing systems having
    ellipsoidal components and light curves for which it is impossible
    to specify the exact times of onset and end of eclipses because of
    a continuous change of a system's apparent combined brightness
    between eclipses; secondary minimum is observed in all cases, its
    depth usually being considerably smaller than that of the primary
    minimum; periods are mainly longer than 1 day. The components
    generally belong to early spectral types (B-A). Light amplitudes
    are usually <2 mag in V.

EW   W Ursae Majoris-type eclipsing variables. These are eclipsers with
    periods shorter than 1 days, consisting of ellipsoidal components
    almost in contact and having light curves for which it is
    impossible to specify the exact times of onset and end of
    eclipses. The depths of the primary and secondary minima are
    almost equal or differ insignificantly. Light amplitudes are
    usually <0.8 mag in V. The components generally belong to
    spectral types F-G and later.
    
    b) Classification according to the components' physical
                characteristics

GS   Systems with one or both giant and supergiant components; one of the
    components may be a main sequence star.

    c) Classification based on the degree of filling of inner Roche
                   lobes
DM   Detached main-sequence systems. Both components are main-sequence
    stars and do not fill their inner Roche lobes.

KE   Contact systems of early (O-A) spectral type, both components being
    close in size to their inner critical surfaces.

SD   Semidetached systems in which the surface of the less massive com-
    ponent is close to its inner Roche lobe.
    
    The combination of the above three classification systems for
    eclipsers results in the assignment of multiple classifications
    for object types. These are separated by a solidus ("/") in the
    data field. Examples are: E/DM, EA/DS/RS, EB/WR, EW/KW, etc.    
    

     6. Optically Variable Close Binary Sources of Strong, Variable
            X-ray Radiation (X-ray Sources)
            
XP   X-ray pulsar systems. The primary component is usually an ellipsoidal
    early-type supergiant. The reflection effect is very small and
    light variability is mainly caused by the ellipsoidal primary
    component's rotation. Periods of light changes are between 1 and
    10 days; the period of the pulsar in the system is from 1 s to 100
    min. Light amplitudes usually do not exceed several tenths of a
    magnitude (Vela X-1 = GP Vel);                

Използвана литература.

2000,A&AS,143,9 , "The SIMBAD astronomical database", Wenger et al.

Samus N.N., Durlevich O.V., Goranskij V.P., Kazarovets E. V., Kireeva N.N., Pastukhova E.N., Zharova A.V., General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 2007-2015)

Washington Double Star Catalog maintained at the U.S. Naval Observatory

IAU - Naming Star

G and K giant stars stellar parameters (Reffert+, 2015)

Fundamental parameters of stars (Allende Prieto+, 1999)

Андрейчин Разум, Томалевски Георги, Нашето звездно небе, "Народна просвета" София 1960

Karkoschka E., The Observer's Sky Atlas, "Springer" 2007

Ридпат Ян, Звезды и планеты, "АСТ и Астрель" Москва 2004