Нашето звездно небе            

Гущер - Lacerta - Lac

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.VII  04:40
16.VII  03:40
 1.VIII 02:40
16.VIII 01:40
 1.IX  00:40
16.IX  23:40
 1.X   22:40
16.X   21:40
 1.XI  19:40
16.XI  18:40
 1.XII  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Неголямо съзвездие от северното небе, разположено отчасти в Млечния път между Касиопея и Лебед. Съзвездието не образува характерна фигура, нито пък има много светли звезди. Най-светлите му звезди са от четвърта величина, 8 на брой.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XII

Други карти на небето със съзвездието: Карта VI, Карта VII, Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XI, Карта I, Карта II, Карта III, Карта IV, Карта V.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 70 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 7 α Lac 111169 22 31.3 +50 17 31.5 3.8  A1 V      Simbad
  Синьо-бяла звезда, най-ярката в съзвездието;
 8  Lac 111546 22 35.9 +39 38    5.7  B2Ve+B5    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=5.7 Vb=6.3 Δ=22.4" за 2014
         B = 8  Lac 111544 Simbad;     
  Красива двойна звезда, която се разделя на два сини компонента в 
  неголям телескоп;
10  Lac 111841 22 39.3 +39 03 529  4.9  O9 V      Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.02 B-V=-0.21;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б`NGC7243   Lac 22 15.1 +49 54  6.4 21x21 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Частично се разделя в бинокъл, неправилна форма. Основната част е изградена 
  от четири групи звезди красиво подредени в полукръг.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;