Нашето звездно небе            

Гущер - Lacerta - Lac

Видимост.

Съзвездието е частично незалязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: X   XII  II
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I         19:40
16.I         18:40

 1.IV  06:40
16.IV  05:40
 1.V  04:40
16.V  03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VII 00:40 04:40
16.VII 23:40 03:40
 1.VIII 22:40 02:40 06:40
16.VIII 21:40 01:40 05:40
 1.IX  20:40 00:40 04:40
16.IX  19:40 23:40 03:40
 1.X      22:40 02:40
16.X      21:40 01:40
 1.XI     19:40 23:40
16.XI     18:40 22:40
 1.XII     17:40 21:40
16.XII        20:40
___________________________

Описание.

Неголямо съзвездие от северното небе, разположено отчасти в Млечния път между Касиопея и Лебед. Съзвездието не образува характерна фигура, нито пък има много светли звезди. Най-светлите му звезди са от четвърта величина.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VII, Карта VIII, Карта IX, Карта X (на изток), Карта XI, Карта XII (на юг), Карта I, Карта II (на запад), Карта III, Карта IV, Карта V, Карта VI (на север).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  4  20  67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 7  α   Lac  22 31.3 +50 17  3.8  A1V         Simbad
 Най-ярката звезда в съзвездието;
О 8     Lac  22 35.9 +39 38  5.7  B1Vne, B2V     Simbad
 Кратна звезда: *т AB Va=5.7 Vb=6.3 Δ=22.5" за 2020 WDS;
О 10    Lac  22 39.3 +39 03  4.9  O9V         Simbad
 Синя звезда: U-B=-1.02 B-V=-0.21;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б`NGC7243   Lac 22 15.1 +49 54  6.4 21x21 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Частично се разделя в бинокъл, неправилна форма. Основната част е изградена 
  от четири групи звезди красиво подредени в полукръг.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;