Нашето звездно небе            

Гущер - Lacerta - Lac

Видимост.

Съзвездието е частично незалязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: X   XII  II
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I         19:40
16.I         18:40

 1.IV  06:40
16.IV  05:40
 1.V  04:40
16.V  03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VII 00:40 04:40
16.VII 23:40 03:40
 1.VIII 22:40 02:40 06:40
16.VIII 21:40 01:40 05:40
 1.IX  20:40 00:40 04:40
16.IX  19:40 23:40 03:40
 1.X      22:40 02:40
16.X      21:40 01:40
 1.XI     19:40 23:40
16.XI     18:40 22:40
 1.XII     17:40 21:40
16.XII        20:40
___________________________

Описание.

Неголямо съзвездие от северното небе, разположено отчасти в Млечния път между Касиопея и Лебед. Съзвездието не образува характерна фигура, нито пък има много светли звезди. Най-светлите му звезди са от четвърта величина.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VII, Карта VIII, Карта IX, Карта X (на изток), Карта XI, Карта XII (на юг), Карта I, Карта II (на запад), Карта III, Карта IV, Карта V, Карта VI (на север).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  4  20  67
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 7 α Lac 111169 22 31.3 +50 17 31.5 3.8  A1 V      Simbad
   Най-ярката звезда в съзвездието;
 8  Lac 111546 22 35.9 +39 38    5.7  B2Ve+B5    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.7 Vb=6.3 Δ=22.4" за 2014
           B = 8  Lac 111544 Simbad;     
10  Lac 111841 22 39.3 +39 03 529  4.9  O9 V      Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.02 B-V=-0.21;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б`NGC7243   Lac 22 15.1 +49 54  6.4 21x21 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Частично се разделя в бинокъл, неправилна форма. Основната част е изградена 
  от четири групи звезди красиво подредени в полукръг.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;