Нашето звездно небе            

Звездни купове

Разсеяни звездни купове.

деклинация δ2000 > -45°, звездна величина V < 9.0m;
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Видими с просто око
О NGC869   h Per 02 19.0 +57 08  5.3 30x30 Разсеян звезден куп  Simbad
О NGC884   χ Per 02 22.4 +57 07  6.1 30x30 Разсеян звезден куп  Simbad
О mel20    Per 03 24.3 +49 52  1.2 185x185 Разсеян звезден куп  Simbad
О Плеади M45 Tau 03 47.0 +24 07  1.2 100x100 Разсеян звезден куп  Simbad
О Хиади mel25 Tau 04 26.9 +15 52  0.5 330x330 Разсеян звезден куп  Simbad
О NGC2244   Mon 06 31.9 +04 56  4.8 24x24 Разсеян звезден куп  Simbad 
О NGC2287 M41 CMa 06 46.0 -20 45  4.5 38x38 Разсеян звезден куп  Simbad 
О NGC2422 M47 Pup 07 36.6 -14 29  4.4 30x30 Разсеян звезден куп  Simbad 
О NGC2451   Pup 07 45.4 -37 58  2.8 50x50 Разсеян звезден куп  Simbad 
О`NGC2632 M44 Cnc 08 40.4 +19 40  3.1 95x95 Разсеян звезден куп  Simbad 
О`mel111    Com 12 22.5 +25 51  1.8 275x275 Разсеян звезден куп  Simbad
О NGC6231   Sco 16 54.1 -41 50  2.6 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
О`IC4665    Oph 17 46.3 +05 43  4.2 41x41 Разсеян звезден куп  Simbad 
О NGC6405 M6  Sco 17 40.3 -32 15  4.2 20x20 Разсеян звезден куп  Simbad 
О NGC6475 M7  Sco 17 53.9 -34 48  3.3 80x80 Разсеян звезден куп  Simbad 
О`IC4715 M24 Sgr 18 16.8 -18 33  3.1 95x35 Разсеян звезден куп  Simbad 
О NGC6633   Oph 18 27.3 +06 31  4.6 27x27 Разсеян звезден куп  Simbad 
О IC4725 M25 Sgr 18 31.8 -19 07  4.6 29x29 Разсеян звезден куп  Simbad 
О`IC4756    Ser 18 38.5 +05 29  4.6 39x39 Разсеян звезден куп  Simbad 
О Cr399    Vul 19 25.4 +20 11  3.6 60x60 Разсеян звезден куп  Simbad 
О NGC7092 M39 Cyg 21 31.8 +48 26  4.6 32x32 Разсеян звезден куп  Simbad 
Видими с бинокъл
б NGC457    Cas 01 19.6 +58 17  6.4 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad
Б NGC559    Cas 01 29.5 +63 18  9.5  4x4  Разсеян звезден куп  Simbad
б NGC581 M103 Cas 01 33.4 +60 39  7.4  6x6  Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC654    Cas 01 44.0 +61 53  6.5  5x5  Разсеян звезден куп  Simbad
б NGC663    Cas 01 46.1 +61 14  7.1 16x16 Разсеян звезден куп  Simbad
б`NGC752    And 01 57.7 +37 47  5.7 50x50 Разсеян звезден куп  Simbad 
б IC1805 Mel15 Cas 02 32.7 +61 27  6.5 60x60 Мъглявина и зв.куп  Simbad
б NGC1039 M34 Per 02 42.1 +42 46  5.2 35x35 Разсеян звезден куп  Simbad
б NGC1502   Cam 04 07.8 +62 20  6.9  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad
б`NGC1528   Per 04 15.4 +51 13  6.4 24x24 Разсеян звезден куп  Simbad
б`NGC1647   Tau 04 45.9 +19 07  6.4 45x45 Разсеян звезден куп  Simbad
б NGC1912 M38 Aur 05 28.7 +35 51  6.4 21x21 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC1981   Ori 05 35.2 -04 26  4.2 25x25 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC1960 M36 Aur 05 36.3 +34 08  6.0 12x12 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC2099 M37 Aur 05 52.3 +32 33  5.6 24x24 Разсеян звезден куп  Simbad
б NGC2169   Ori 06 08.5 +13 58  5.9  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC2168 M35 Gem 06 08.9 +24 20  5.1 28x28 Разсеян звезден куп  Simbad
б NGC2264   Mon 06 41.0 +09 54  3.9 20x20 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC2281   Aur 06 48.3 +41 05  5.4 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC2301   Mon 06 51.8 +00 28  6.0 12x12 Разсеян звезден куп  Simbad
б NGC2323 M50 Mon 07 02.8 -08 20  5.9 16x16 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC2360   CMa 07 17.7 -15 38  7.2 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad
Б NGC2362   CMa 07 18.7 -24 57  4.1  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad
б`NGC2423   Pup 07 37.1 -13 52  6.7 19x19 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2437 M46 Pup 07 41.8 -14 49  6.1 27x27 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC2447 M93 Pup 07 44.5 -23 51  6.2 22x22 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC2477   Pup 07 52.2 -38 32  5.8 27x27 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2539   Pup 08 10.6 -12 49  6.5 22x22 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2546   Pup 08 12.3 -37 36  6.3 41x41 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2548 M48 Hya 08 13.7 -05 45  5.8 54x54 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC2682 M67 Cnc 08 51.3 +11 48  6.9 30x30 Разсеян звезден куп  Simbad
б NGC6124   Sco 16 25.3 -40 39  5.8 29x29 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6242   Sco 16 55.6 -39 28  6.4  9x9  Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6281   Sco 17 04.7 -37 59  5.4 200x150 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC6494 M23 Sgr 17 57.1 -18 59  5.5 27x27 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6531 M21 Sgr 18 04.2 -22 29  5.9 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6613 M18 Sgr 18 20.0 -17 06  6.9  9x9  Разсеян звезден куп  Simbad 
Б NGC6694 M26 Sct 18 45.3 -09 23  8.0 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6705 M11 Sct 18 51.1 -06 16  5.8 14x14 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6709   Aql 18 51.3 +10 19  6.7 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad 
Б NGC6755   Aql 19 07.8 +04 16  7.5 15x15 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6913 M29 Cyg 20 23.9 +38 31  6.6  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad 
Б`NGC6939   Cep 20 31.5 +60 40  7.8  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC6940   Vul 20 34.4 +28 17  6.3 31x31 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC7160   Cep 21 53.7 +62 36  6.1  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC7243   Lac 22 15.1 +49 54  6.4 21x21 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC7654 M52 Cas 23 24.8 +61 36  6.9 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad 
б`NGC7789   Cas 23 57.6 +56 42  6.7 16x16 Разсеян звезден куп  Simbad
Видими с телескоп
т NGC1342   Per 03 31.6 +37 23  6.7 14x14 Разсеян звезден куп  Simbad
т NGC2129   Gem 06 01.1 +23 19  6.7  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad
т`NGC2324   Mon 07 04.1 +01 03  8.4  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad 
т NGC6994 M73 Aqr 20 59.0 -12 38  9.7  3x3  Разсеян звезден куп  Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;

Сферични звездни купове.

деклинация δ2000 > -45°, звездна величина V < 9.0m;
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Видими с бинокъл
Б`NGC288    Scl 00 52.8 -26 35  8.1 14x14 Сферичен звезден куп Simbad
Б NGC1851   Col 05 14.1 -40 03  7.1 11x11 Сферичен звезден куп Simbad 
Б NGC1904 M79 Lep 05 24.2 -24 31  7.7  8x8  Сферичен звезден куп Simbad
Б`NGC4590 M68 Hya 12 39.5 -26 45  7.3 10x10 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC5024 M53 Com 13 12.9 +18 10  7.7 14x14 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC5272 M3  CVn 13 42.2 +28 23  6.3 19x19 Сферичен звезден куп Simbad
б NGC5904 M5  Ser 15 18.6 +02 05  5.7 20x20 Сферичен звезден куп Simbad
б NGC5986   Lup 15 46.1 -37 47  7.6 10x10 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6093 M80 Sco 16 17.0 -22 59  7.9  5x5  Сферичен звезден куп Simbad
б NGC6121 M4  Sco 16 23.6 -26 32  5.4 26x26 Сферичен звезден куп Simbad 
Б NGC6171 M107 Oph 16 32.5 -13 03  7.8  3x3  Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6205 M13 Her 16 41.7 +36 28  5.8 23x23 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6218 M12 Oph 16 47.2 -01 57  6.1 15x15 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6254 M10 Oph 16 57.2 -04 06  6.6 12x12 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6266 M62 Oph 17 01.2 -30 07  6.4 14x14 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6273 M19 Oph 17 02.6 -26 16  6.8  5x5  Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6341 M92 Her 17 17.1 +43 08  6.5 11x11 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6333 M9  Oph 17 19.2 -18 31  7.9  6x6  Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6388   Sco 17 36.3 -44 44  6.8  9x9  Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6402 M14 Oph 17 37.6 -03 15  7.6  7x7  Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6441   Sco 17 50.2 -37 03  7.4  8x8  Сферичен звезден куп Simbad
б NGC6541   CrA 18 08.0 -43 43  6.3 13x13 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6626 M28 Sgr 18 24.5 -24 52  6.9 15x15 Сферичен звезден куп Simbad 
Б NGC6637 M69 Sgr 18 31.4 -32 21  7.7  7x7  Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6656 M22 Sgr 18 36.4 -23 54  5.2 24x24 Сферичен звезден куп Simbad 
Б NGC6681 M70 Sgr 18 43.2 -32 18  7.8  8x8  Сферичен звезден куп Simbad 
Б NGC6712   Sct 18 53.1 -08 42  8.2  4x4  Сферичен звезден куп Simbad 
Б NGC6715 M54 Sgr 18 55.1 -30 29  7.7  9x9  Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6723   Sgr 18 59.6 -36 38  6.8 11x11 Сферичен звезден куп Simbad 
Б NGC6779 M56 Lyr 19 16.6 +30 11  8.3  5x5  Сферичен звезден куп Simbad
б`NGC6809 M55 Sgr 19 40.0 -30 58  6.3 19x19 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6838 M71 Sge 19 53.8 +18 47  8.3  6x6  Сферичен звезден куп Simbad 
Б NGC6864 M75 Sgr 20 06.1 -21 55  8.6  6x6  Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC7078 M15 Peg 21 30.0 +12 10  6.4 12x12 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC7089 M2  Aqr 21 33.5 -00 49  6.5 12x12 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC7099 M30 Cap 21 40.4 -23 11  6.9  9x9  Сферичен звезден куп Simbad
Видими с телескоп
т NGC6981 M72 Aqr 20 53.5 -12 32  9.2  6x6  Сферичен звезден куп Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;