Нашето звездно небе            

Вълк - Lupus - Lup

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.II  06:40
 1.III  05:40
16.III  04:40
 1.IV  04:40
16.IV  03:40
 1.V   02:40
16.V   01:40
 1.VI  00:40
16.VI  23:40
 1.VII  22:40
16.VII  21:40
 1.VIII 20:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездие от южното небе, което съдържа доста светли звезди от трета величина. Обаче за нашите географски широчини никоя от тях не се издига повече от 7° над хоризонта. Поради тази причина съзвездието не е много познато на любителите на астрономията.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта IX

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта X.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 120 звезди до 6.5 звездна величина. (от които 70 видими от България)

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  β Lup 73273 14 58.5 -43 08 117  2.7  B2 III     Simbad
  γ Lup 76297 15 35.1 -41 10 129  2.8  B2 IV     Simbad
  δ Lup 75141 15 21.4 -40 39 271  3.2  B2 IV     Simbad
  ε Lup 75264 15 22.7 -44 41 157  3.4  B2 IV-V    Simbad
  η Lup 78384 16 00.1 -38 24 136  3.4  B2.5IV+A5V   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=3.4 Vb=7.5 Δ=15.0" за 2013;
  φ1 Lup 75177 15 21.8 -36 16 84.3 3.6  K5 III     Simbad
 5 χ Lup 77634 15 51.0 -33 38 59.8 4.0  B9 IV     Simbad
  ξ Lup 78105 15 56.9 -33 58 42.4 5.1  A3V+B9V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=5.1 Vb=5.6 Δ=10.2" за 2014;
         B=ξ Lup 78106 Simbad;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V Размер Тип
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC5986   Lup 15 46.1 -37 47  7.6 10x10 Сферичен звезден куп Simbad 
  Светъл кръг в бинокъл. Външната част се разделя на звезди в телескоп;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;