Нашето звездно небе             

Вълк - Lupus - Lup

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
16.II  06:40
 1.III  05:40
16.III  04:40
 1.IV  04:40
16.IV  03:40
 1.V   02:40
16.V   01:40
 1.VI  00:40
16.VI  23:40
 1.VII  22:40
16.VII  21:40
 1.VIII 20:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездие от южното небе, което съдържа доста светли звезди от трета величина. Обаче за нашите географски широчини никоя от тях не се издига повече от 7° над хоризонта. Поради тази причина съзвездието не е много познато на любителите на астрономията.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта IX

Други карти на небето със съзвездието: Карта VIII, Карта X.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 120 звезди до 6.5 звездна величина. (от които 70 видими от България)

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  β Lup 73273 14 58.5 -43 08 117  2.7  B2 III     Simbad
  γ Lup 76297 15 35.1 -41 10 129  2.8  B2 IV     Simbad
  δ Lup 75141 15 21.4 -40 39 271  3.2  B2 IV     Simbad
  ε Lup 75264 15 22.7 -44 41 157  3.4  B2 IV-V    Simbad
  η Lup 78384 16 00.1 -38 24 136  3.4  B2.5IV+A5V   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=3.4 Vb=7.5 Δ=15.0" за 2013;
  φ1 Lup 75177 15 21.8 -36 16 84.3 3.6  K5 III     Simbad
 5 χ Lup 77634 15 51.0 -33 38 59.8 4.0  B9 IV     Simbad
  ξ Lup 78105 15 56.9 -33 58 42.4 5.1  A3V+B9V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=5.1 Vb=5.6 Δ=10.2" за 2014;
         B=ξ Lup 78106 Simbad;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V Размер Тип
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC5986   Lup 15 46.1 -37 47  7.6 10x10 Сферичен звезден куп Simbad 
  Светъл кръг в бинокъл. Външната част се разделя на звезди в телескоп;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;