Нашето звездно небе            

Вълк - Lupus - Lup

Видимост.

Съзвездието е частично неизгряващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VIII  IX   X
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  07:40
16.I  06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40 06:40
 1.III 03:40 05:40
16.III 02:40 04:40
 1.IV  02:40 04:40 06:40
16.IV  01:40 03:40 05:40
 1.V  00:40 02:40 04:40
16.V  23:40 01:40 03:40
 1.VI  22:40 00:40 02:40
16.VI  21:40 23:40 01:40
 1.VII     22:40 00:40
16.VII     21:40 23:40
 1.VIII    20:40 22:40
16.VIII        21:40
 1.IX         20:40
16.IX         19:40
___________________________

Описание.

Съзвездие от южното небе, което съдържа доста светли звезди от трета величина. Обаче за нашите географски широчини никоя от тях не се издига повече от 7° над хоризонта. Поради тази причина съзвездието не е много познато на любителите на астрономията.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VIII (на изток), Карта IX (на юг), Карта X (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   5  11  29  74/124
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
  β Lup 73273 14 58.5 -43 08 117  2.7  B2 III     Simbad
  γ Lup 76297 15 35.1 -41 10 129  2.8  B2 IV     Simbad
  δ Lup 75141 15 21.4 -40 39 271  3.2  B2 IV     Simbad
  ε Lup 75264 15 22.7 -44 41 157  3.4  B2 IV-V    Simbad
  η Lup 78384 16 00.1 -38 24 136  3.4  B2.5IV+A5V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=3.4 Vb=7.5 Δ=15.0" за 2013;
  φ1 Lup 75177 15 21.8 -36 16 84.3 3.6  K5 III     Simbad
 5 χ Lup 77634 15 51.0 -33 38 59.8 4.0  B9IVHgMn    Simbad
   Химически особена звезда:излишък на HgII и MnII в спектъра (HgMn, CP3);
  ξ Lup 78105 15 56.9 -33 58 42.4 5.1  A3V+B9V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.1 Vb=5.6 Δ=10.2" за 2014;
           B=ξ Lup 78106 Simbad;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V Размер Тип
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC5986   Lup 15 46.1 -37 47  7.6 10x10 Сферичен звезден куп Simbad 
  Светъл кръг в бинокъл. Външната част се разделя на звезди в телескоп;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;