Нашето звездно небе            

Еднорог - Monoceros - Mon

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: II   V   VII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  19:40 01:40 05:40
16.I  18:40 00:40 04:40
 1.II     23:40 03:40
16.II     22:40 02:40
 1.III     21:40 01:40
16.III     20:40 00:40
 1.IV     20:40 00:40
16.IV         23:40
 1.V         22:40
15.V         21:40

 1.VIII 06:40
16.VIII 05:40
 1.IX  04:40
16.IX  03:40
 1.X  02:40
16.X  01:40
 1.XI  23:40 05:40
16.XI  22:40 04:40
 1.XII 21:40 03:40
16.XII 20:40 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Съзвездие при екватора, разположено между Орион, Голямото и Малкото куче. Звездите не образуват характерна форма, най-ярките са от четвърта величина и са трудно различими при осветено небе. През съзвездието преминава Млечния път, който е богат в тази област на звездни купове, отражателни и емисионни мъглявини. Много от тези обекти са достъпни за наблюдение с бинокъл или малък телескоп и са впечатляващи.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта II (на изток), Карта III, Карта IV, Карта V (на юг), Карта VI, Карта VII (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  8  33 137
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
11 β Mon 30867 06 28.8 -07 02    3.7  B4Ve+B2Vne+B3V Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.6 Vb=5.0 Δ=7.1" за 2017 
           *т AC Va=4.6 Vc=5.4 Δ=9.9" за 2017;
26 α Mon 37447 07 41.2 -09 33 45.3 3.9  G9 III     Simbad
   Астрофизика: маса=2.1☉, светимост=59☉, радиус=11☉;
 5 γ Mon 29651 06 14.9 -06 16 153  4.0  K1 III     Simbad
 8 ε Mon 30419 06 23.8 +04 36 37.5 4.4  A5IV+F5V    Simbad, WDS  
   Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=6.6 Δ=12.0" за 2017
           B=8 ε Mon 30422 Simbad;
15 S Mon 31978 06 41.0 +09 54 282  4.6  O7V      Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.04 B-V=-0.24;  
   Най-ярката звезда на разсеян звезден куп NGC2264;
  U Mon 36521 07 30.8 -09 47    5.8  F8eVIb-K0pIb  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: полуправилна RVB p=6.1-8.8 период=91.32д;
  T Mon 30541 06 25.2 +07 05    6.0  F7Iab-K1Iab  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.6-6.6 период=27.025д;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC2264   Mon 06 41.0 +09 54  3.9 20x20 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Име: Коледно дърво; 
  Удължен куп с една ярка звезда 15 S Mon, другите от 8-10 величина.
О NGC2244   Mon 06 31.9 +04 56  4.8 24x24 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Звезден куп в центъра на мъглявината Розетка, блед в бинокъл. Не по-ясно
  видим в телескоп.
б`Розетка   Mon 06 31.7 +04 58  6.0 80x60 HII йонизирана област Simbad 
  Име: Розетка;  
  За наблюдение е необходимо тъмно небе, бинокъл или телескоп с малко 
  увеличение. Мъглявината се идентифицира в литературата с 
  NGC2237-39 и NGC2246 или LBN948.
б NGC2323 M50 Mon 07 02.8 -08 20  5.9 16x16 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Най-ярките звезди се отделят в бинокъл, напълно се разделя в телескоп.
  Центъра на купа е тъмен с неправилна форма.
б NGC2301   Mon 06 51.8 +00 28  6.0 12x12 Разсеян звезден куп  Simbad
  Купа частично се разделя на звезди в бинокъл и напълно в телескоп. 
  Има форма на звездна верижка с посока север-юг. 
т`NGC2324   Mon 07 04.1 +01 03  8.4  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Добре се вижда само в телескоп, голям брой слаби звезди.
т NGC2261   Mon 06 39.2 +08 45  9.5  2x1  Отражателна мъглявина Simbad 
  Променлива мъглявина на Хъбъл. Прилича на комета. Детайлите при голямо
  увеличение се изменят за дни.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;