Нашето звездно небе            

Еднорог - Monoceros - Mon

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: II   V   VII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  19:40 01:40 05:40
16.I  18:40 00:40 04:40
 1.II     23:40 03:40
16.II     22:40 02:40
 1.III     21:40 01:40
16.III     20:40 00:40
 1.IV     20:40 00:40
16.IV         23:40
 1.V         22:40
15.V         21:40

 1.VIII 06:40
16.VIII 05:40
 1.IX  04:40
16.IX  03:40
 1.X  02:40
16.X  01:40
 1.XI  23:40 05:40
16.XI  22:40 04:40
 1.XII 21:40 03:40
16.XII 20:40 02:40 06:40
___________________________

Описание.

Съзвездие при екватора, разположено между Орион, Голямото и Малкото куче. Звездите не образуват характерна форма, най-ярките са от четвърта величина и са трудно различими при осветено небе. През съзвездието преминава Млечния път, който е богат в тази област на звездни купове, отражателни и емисионни мъглявини. Много от тези обекти са достъпни за наблюдение с бинокъл или малък телескоп и са впечатляващи.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта II (на изток), Карта III, Карта IV, Карта V (на юг), Карта VI, Карта VII (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  8  33 137

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 11 β   Mon  06 28.8 -07 02  3.7            Simbad
 Кратна звезда: *т ΔAB=7.3" A: V=4.6 B4Ve B: V=5.0 B2Vne,
         *т ΔAC=9.5" C: V=5.4 B3V WDS;
О 26 α   Mon  07 41.2 -09 33  3.9  K0III        Simbad
О 5  γ   Mon  06 14.9 -06 16  4.0  K1III        Simbad
О 8  ε   Mon  06 23.8 +04 36  4.3            Simbad
 Кратна звезда: *т ΔAB=12" A: V=4.4 A5IV B: V=6.6 F5V WDS;
О 15 S   Mon  06 41.0 +09 54  4.7  O7V         Simbad
 Синя звезда: U-B=-1.09 B-V=-0.23;  
 Най-ярката звезда на разсеян звезден куп NGC2264;
О   U   Mon  07 30.8 -09 47  5.8  F8eVIb-K0pIb    Simbad
 Променлива звезда: *б полуправилна RVB p=6.1-8.8 период=91.32д GCVS;
О   T   Mon  06 25.2 +07 05  6.0  F7Iab-K1Iab+A0V   Simbad
 Променлива звезда: *б цефеида DCEP V=5.6-6.6 период=27.025д GCVS;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC2264   Mon 06 41.0 +09 54  3.9 20x20 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Име: Коледно дърво; 
  Удължен куп с една ярка звезда 15 S Mon, другите от 8-10 величина.
О NGC2244   Mon 06 31.9 +04 56  4.8 24x24 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Звезден куп в центъра на мъглявината Розетка, блед в бинокъл. Не по-ясно
  видим в телескоп.
б`Розетка   Mon 06 31.7 +04 58  6.0 80x60 HII йонизирана област Simbad 
  Име: Розетка;  
  За наблюдение е необходимо тъмно небе, бинокъл или телескоп с малко 
  увеличение. Мъглявината се идентифицира в литературата с 
  NGC2237-39 и NGC2246 или LBN948.
б NGC2323 M50 Mon 07 02.8 -08 20  5.9 16x16 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Най-ярките звезди се отделят в бинокъл, напълно се разделя в телескоп.
  Центъра на купа е тъмен с неправилна форма.
б NGC2301   Mon 06 51.8 +00 28  6.0 12x12 Разсеян звезден куп  Simbad
  Купа частично се разделя на звезди в бинокъл и напълно в телескоп. 
  Има форма на звездна верижка с посока север-юг. 
т`NGC2324   Mon 07 04.1 +01 03  8.4  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Добре се вижда само в телескоп, голям брой слаби звезди.
т NGC2261   Mon 06 39.2 +08 45  9.5  2x1  Отражателна мъглявина Simbad 
  Променлива мъглявина на Хъбъл. Прилича на комета. Детайлите при голямо
  увеличение се изменят за дни.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;