Нашето звездно небе            

Еднорог - Monoceros - Mon

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   01:40
16.I   00:40
 1.II  23:40
16.II  22:40
 1.III  21:40
16.III  20:40
 1.IV  20:40
 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII  03:40
16.XII  02:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездие при екватора, разположено между Орион, Голямото и Малкото куче. Звездите не образуват характерна форма, най-ярките са от четвърта величина и са трудно различими при осветено небе. През съзвездието преминава Млечния път, който е богат в тази област на звездни купове, отражателни и емисионни мъглявини. Много от тези обекти са достъпни за наблюдение с бинокъл или малък телескоп и са впечатляващи.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта V

Други карти на небето със съзвездието: Карта II, Карта III, Карта IV, Карта VI, Карта VII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 140 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
11 β Mon 30867 06 28.8 -07 02 207  3.7  B4Ve+B2Vne+B3V Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.6 Vb=5.0 Δ=6.9" за 2013 
         *т AC Va=4.6 Vc=5.4 Δ=9.6" за 2013;
26 α Mon 37447 07 41.2 -09 33 45.3 3.9  G9 III     Simbad
 5 γ Mon 29651 06 14.9 -06 16 153  4.0  K1 III     Simbad
 8 ε Mon 30419 06 23.8 +04 36 37.5 4.4  A5IV+F5V    Simbad, WDS  
  Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=6.6 Δ=12.1" за 2012
         B=8 ε Mon 30422 Simbad;
15 S Mon 31978 06 41.0 +09 54 282  4.6  O7V      Simbad
  Синя звезда: U-B=-1.04 B-V=-0.24;  
  Най-ярката звезда на разсеян звезден куп NGC2264;
  U Mon 36521 07 30.8 -09 47 680  5.8  K0 Ib pv    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: полуправилна RVB p=6.1-8.8 период=91.32д;
  T Mon 30541 06 25.2 +07 05 826  6.0  F7Iab-K1Iab  Simbad, GCVS
  Променлива звезда: цефеида DCEP V=5.6-6.6 период=27.025д;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC2264   Mon 06 41.0 +09 54  3.9 20x20 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Име: Коледно дърво; 
  Удължен куп с една ярка звезда 15 S Mon, другите от 8-10 величина.
О NGC2244   Mon 06 31.9 +04 56  4.8 24x24 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Звезден куп в центъра на мъглявината Розетка, блед в бинокъл. Не по-ясно
  видим в телескоп.
б`Розетка   Mon 06 31.7 +04 58  6.0 80x60 HII йонизирана област Simbad 
  Име: Розетка;  
  За наблюдение е необходимо тъмно небе, бинокъл или телескоп с малко 
  увеличение. Мъглявината се идентифицира в литературата с 
  NGC2237-39 и NGC2246 или LBN948.
б NGC2323 M50 Mon 07 02.8 -08 20  5.9 16x16 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Най-ярките звезди се отделят в бинокъл, напълно се разделя в телескоп.
  Центъра на купа е тъмен с неправилна форма.
б NGC2301   Mon 06 51.8 +00 28  6.0 12x12 Разсеян звезден куп  Simbad
  Купа частично се разделя на звезди в бинокъл и напълно в телескоп. 
  Има форма на звездна верижка с посока север-юг. 
т`NGC2324   Mon 07 04.1 +01 03  8.4  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Добре се вижда само в телескоп, голям брой слаби звезди.
т NGC2261   Mon 06 39.2 +08 45  9.5  2x1  Отражателна мъглявина Simbad 
  Променлива мъглявина на Хъбъл. Прилича на комета. Детайлите при голямо
  увеличение се изменят за дни.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;