Нашето звездно небе            

Голямо куче - Canus Major - CMa

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: III  IV   VI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  21:40 23:40 03:40
16.I  20:40 22:40 02:40
 1.II  19:40 21:40 01:40
16.II  18:40 20:40 00:40
 1.III     19:40 23:40
16.III     18:40 22:40
 1.IV         22:40
16.IV         21:40
 1.V         20:40
 
 1.IX  06:40
16.IX  05:40
 1.X  04:40 06:40
16.X  03:40 05:40
 1.XI  01:40 03:40
16.XI  00:40 02:40 06:40
 1.XII 23:40 01:40 05:40
16.XII 22:40 00:40 04:40
___________________________

Описание.

Наляво от Орион и под него е съзвездието Голямо куче с най-характерна звезда α Сириус, която е най-светлата на цялото небе. Сириус представлява долният край на един почти равностранен триъгълник, образуван от най-светлите звезди в тази част на небето: Сириус, Процион, Бетелгойзе. Фигурата на съзвездието не е много характерна, обаче с малко повече въображение наблюдателят може да си представи куче, изправено на задните си крака.

Сириус е една от най-близките звезди до Слънцето, поради което изглежда толкова светла. В действителност светимостта и е 25 слънца. Сириус е двойна звезда със спътник бяло джудже от осма величина, за наблюдението на което се изисква професионална техника.

На 5° под Сириус се намира разсеян звезден куп, слабо видим с просто око, звездна величина 4.5. През телескоп видимият му диаметър е почти колкото този на Луната.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта III (на изток), Карта IV (на юг), Карта V (на юг), Карта VI (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   8  20  51 148
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 9 α Cma 32349 06 45.1 -16 43 2.64 -1.5  A1V+DA     Simbad
   Име: Sirius (Сириус);
   Близка звезда;
   Астрофизика: маса=2.2☉, светимост=25☉, радиус=1.8☉;
   Бяло джудже: Бялото джудже от 8.5 зв.вел. е разположено на 11" от главната
          звезда.Трудно за наблюдение,изисква се професионална техника;
21 ε CMa 33579 06 58.6 -28 58 124  1.5  B2 Iab     Simbad, WDS
   Име: Adhara (Адара);  
   Кратна звезда: *Т AB Va=1.5 Vb=7.5 Δ=7.9" за 2008;
25 δ CMa 34444 07 08.4 -26 24 493  1.8  F8 Iab     Simbad
   Име: Wezen (Везен);
2 β CMa 30324 06 22.7 -17 57 151  2.0  B1 II/III   Simbad
   Име: Mirzam (Мирцам);
31 η CMa 35904 07 24.1 -29 18 610  2.5  B5 Ia     Simbad, WDS
   Име: Aludra (Алудра);
   Кратна звезда: *б AB Va=2.4 Vb=6.8 Δ=179" за 1999;
1 ζ CMa 30122 06 20.3 -30 04 111  3.0  B3 V      Simbad, WDS
   Име: Furud (Фуруд);
   Кратна звезда: *б AB Va=3.0 Vb=7.8 Δ=173" за 1999;
24 ο2 CMa 33977 07 03.0 -23 50 847  3.0  B3 Ia     Simbad
22 σ CMa 33856 07 01.7 -27 56 457  3.5  M1.5 Iab    Simbad
   Име: Unurgunite;
28 ω CMa 35037 07 14.8 -26 46 279  3.8  B2 IV-V e   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Неправилна GCAS V=3.6-4.2;
16 ο1 CMa 33152 06 54.1 -24 11    3.9  K3 Iab     Simbad
13 κ CMa 32759 06 49.8 -32 31 202  3.9  B1.5IVe+B9V  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Неправилна GCAS V=3.4-4.0;
   Кратна звезда: *б AB Va=3.9 Vb=6.9 Δ=265";
7 ν2 CMa 31592 06 36.7 -19 15 19.8 3.9  K1 III     Simbad
   Астрофизика: маса=1.4☉, светимост=12☉, радиус=5.1☉;
30 τ CMa 35415 07 18.7 -24 57    4.4  O9 II     Simbad
   Синя звезда: U-B=-0.99 B-V=-0.15;
27 EW CMa 34981 07 14.3 -26 21 532  4.7  B3 III e    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Неправилна GCAS V=4.4-4.8;
145  CMa 35210 07 16.6 -23 19 435  4.8  K4III+dF0   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.0 Vb=5.8 Δ=26.4" за 2008;
29 UW CMa 35412 07 18.7 -24 34 585  4.9  O7Ia:fp+OB   Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Затъмнителна EB/KE V=4.8-5.3 период=4.3934d;
   Синя звезда: U-B=-1.00 B-V=-0.15;
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О NGC2287 M41 CMa 06 46.0 -20 45  4.5 38x38 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Много добре се разделя на звезди в бинокъл, отличен обект за малки 
  телескопи, видим е дори с невъоръжено око като сияние, не е твърде 
  впечатляващ в голям телескоп. Съдържа няколко слаби звезди и двойна 
  в северозападната част;
б NGC2360   CMa 07 17.7 -15 38  7.2 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad
  Като мъгливо сияние в бинокъл, дори в телескоп не се разделя напълно 
  на звезди. Куп с удължено централна част, несиметрична форма и 
  вериги от звезди;
Б NGC2362   CMa 07 18.7 -24 57  4.1  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad
  В бинокъл звездата τ V=4.4 се вижда оградена с мъглявина, в телескоп купа 
  се разделя на звезди;
т`NGC2359   CMa 07 18.5 -13 14  7.8 10x5  HII йонизирана област Simbad
  Дифузната мъглявина е трудно видима в бинокъл. Тя съдържа няколко звезди. 
  Вижда се с овална форма в телескоп, интересни подробности могат да се 
  наблюдават през филтър за мъглявини;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;