Нашето звездно небе             

Голямо куче - Canus Major - CMa

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   01:40
16.I   00:40
 1.II  23:40
16.II  22:40
 1.III  21:40
16.III  20:40
 1.IV  20:40
 1.XI  05:40
16.XI  04:40
 1.XII  03:40
16.XII  02:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Наляво от Орион и под него е съзвездието Голямо куче с най-характерна звезда α Сириус, която е най-светлата на цялото небе. Сириус представлява долният край на един почти равностранен триъгълник, образуван от най-светлите звезди в тази част на небето: Сириус, Процион, Бетелгойзе. Фигурата на съзвездието не е много характерна, обаче с малко повече въображение наблюдателят може да си представи куче, изправено на задните си крака.

Сириус е една от най-близките звезди до Слънцето, поради което изглежда толкова светла. В действителност светимостта и е 25 слънца. Сириус е двойна звезда със спътник бяло джудже от осма величина, за наблюдението на което се изисква професионална техника.

На 5° под Сириус се намира разсеян звезден куп, слабо видим с просто око, звездна величина 4.5. През телескоп видимият му диаметър е почти колкото този на Луната.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта V

Други карти на небето със съзвездието: Карта III, Карта IV, Карта VI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 150 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 9 α Cma 32349 06 45.1 -16 43 2.64 -1.5  A1V+DA     Simbad
  Име: Сириус, Sirius;
  Близка звезда;
  Бяло джудже: Бялото джудже от 8.5 зв.вел. е разположено на 11" от главната 
        звезда. Трудно за наблюдение, изисква се професионална техника;
21 ε CMa 33579 06 58.6 -28 58 124  1.5  B2 Iab     Simbad, WDS
  Име: Адара, Adhara;  
  Кратна звезда: *Т AB Va=1.5 Vb=7.5 Δ=7.9" за 2008;
25 δ CMa 34444 07 08.4 -26 24 493  1.8  F8 Iab     Simbad
  Име: Везен, Wezen;
2 β CMa 30324 06 22.7 -17 57 151  2.0  B1 II/III   Simbad
  Име: Мирцам, Mirzam;
31 η CMa 35904 07 24.1 -29 18 610  2.5  B5 Ia     Simbad, WDS
  Име: Алудра, Aludra;
  Кратна звезда: *б AB Va=2.4 Vb=6.8 Δ=179" за 1999;
1 ζ CMa 30122 06 20.3 -30 04 111  3.0  B3 V      Simbad, WDS
  Име: Фуруд, Furud;
  Кратна звезда: *б AB Va=3.0 Vb=7.8 Δ=173" за 1999;
24 ο2 CMa 33977 07 03.0 -23 50 847  3.0  B3 Ia     Simbad
22 σ CMa 33856 07 01.7 -27 56 457  3.5  M1.5 Iab    Simbad
28 ω CMa 35037 07 14.8 -26 46 279  3.8  B2 IV-V e   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Неправилна GCAS V=3.6-4.2;
16 ο1 CMa 33152 06 54.1 -24 11    3.9  K3 Iab     Simbad
13 κ CMa 32759 06 49.8 -32 31 202  3.9  B1.5IVe+B9V  Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Неправилна GCAS V=3.4-4.0;
  Кратна звезда: *б AB Va=3.9 Vb=6.9 Δ=265";
7 ν2 CMa 31592 06 36.7 -19 15 19.8 3.9  K1 III     Simbad
30 τ CMa 35415 07 18.7 -24 57    4.4  O9 II     Simbad
  Синя звезда: U-B=-0.99 B-V=-0.15;
27 EW CMa 34981 07 14.3 -26 21 532  4.7  B3 III e    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Неправилна GCAS V=4.4-4.8;
145  CMa 35210 07 16.6 -23 19 435  4.8  K4III+dF0   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AB Va=5.0 Vb=5.8 Δ=26.4" за 2008;
29 UW CMa 35412 07 18.7 -24 34 585  4.9  O7Ia:fp+OB   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Затъмнителна EB/KE V=4.8-5.3 период=4.3934d;
  Синя звезда: U-B=-1.00 B-V=-0.15;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О NGC2287 M41 CMa 06 46.0 -20 45  4.5 38x38 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Много добре се разделя на звезди в бинокъл, отличен обект за малки 
  телескопи, видим е дори с невъоръжено око като сияние, не е твърде 
  впечатляващ в голям телескоп. Съдържа няколко слаби звезди и двойна 
  в северозападната част;
б NGC2360   CMa 07 17.7 -15 38  7.2 13x13 Разсеян звезден куп  Simbad
  Като мъгливо сияние в бинокъл, дори в телескоп не се разделя напълно 
  на звезди. Куп с удължено централна част, несиметрична форма и 
  вериги от звезди;
Б NGC2362   CMa 07 18.7 -24 57  4.1  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad
  В бинокъл звездата τ V=4.4 се вижда оградена с мъглявина, в телескоп купа 
  се разделя на звезди;
т`NGC2359   CMa 07 18.5 -13 14  7.8 10x5  HII йонизирана област Simbad
  Дифузната мъглявина е трудно видима в бинокъл. Тя съдържа няколко звезди. 
  Вижда се с овална форма в телескоп, интересни подробности могат да се 
  наблюдават през филтър за мъглявини;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;