Нашето звездно небе            

Галактики.

Галактики.

деклинация δ2000 > -45°, звездна величина V < 9.0m;
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Видими с просто око
О`NGC224 M31 And 00 42.7 +41 16  3.4 189x61 Галактика спирална  Simbad 
Видими с бинокъл
б`NGC55    Scl 00 14.9 -39 12  7.9 31x6  Галактика спирална  Simbad 
Б NGC205 M110 And 00 40.4 +41 41  8.1 20x12 Галактика елипсовидна Simbad 
Б NGC221 M32 And 00 42.7 +40 52  8.1  9x7  Галактика елипсовидна Simbad 
б`NGC253    Scl 00 47.6 -25 17  7.2 24x6  Галактика спирална  Simbad 
б NGC598 M33 Tri 01 33.8 +30 40  5.7 69x42 Галактика спирална  Simbad
Б NGC1068 M77 Cet 02 42.7 -00 01  8.9  7x6  Галактика спирална  Simbad 
Б`NGC2403   Cam 07 36.9 +65 36  8.5 23x12 Галактика спирална  Simbad
б NGC3031 M81 UMa 09 55.6 +69 04  6.9 25x12 Галактика спирална  Simbad 
Б NGC3034 M82 UMa 09 55.9 +69 41  8.4 11x5  Галактика неправилна Simbad 
Б`NGC4258 M106 Cvn 12 19.0 +47 18  8.4 17x7  Галактика спирална  Simbad 
Б NGC4472 M49 Vir 12 29.8 +08 00  8.4 10x8  Галактика елипсовидна Simbad 
Б NGC4486 M87 Vir 12 30.8 +12 23  8.6  9x7  Галактика елипсовидна Simbad
Б NGC4594 M104 Vir 12 40.0 -11 37  8.0  9x4  Галактика спирална  Simbad
Б NGC4736 M94 Cvn 12 50.9 +41 07  8.2 12x11 Галактика спирална  Simbad 
Б NGC4826 M64 Com 12 56.7 +21 41  8.5 10x5  Галактика спирална  Simbad 
Б NGC5055 M63 Cvn 13 15.8 +42 02  8.6 13x8  Галактика спирална  Simbad 
б NGC5128   Cen 13 25.5 -43 01  6.8 28x21 Галактика       Simbad
Б`NGC5194 M51 Cvn 13 29.9 +47 12  8.4 11x7  Галактика спирална  Simbad 
б NGC5236 M83 Hya 13 37.0 -29 52  7.5 13x12 Галактика спирална  Simbad 
Б`NGC5457 M101 UMa 14 03.2 +54 21  7.9 29x28 Галактика спирална  Simbad 
Видими с телескоп
т`NGC247    Cet 00 47.1 -20 46  9.1 21x6  Галактика спирална  Simbad 
Т'IC1613    Cet 01 04.8 +02 07  9.2 17x15 Галактика неправилна Simbad 
т`NGC628 M74 Psc 01 36.7 +15 47  9.4 10x9  Галактика спирална  Simbad 
т`NGC2841   UMa 09 22.0 +50 59  9.2  8x4  Галактика спирална  Simbad 
т`NGC2903   Leo 09 32.2 +21 30  9.0 12x6  Галактика спирална  Simbad 
т NGC3077   UMa 10 03.3 +68 44  9.9  5x5  Галактика неправилна Simbad 
т NGC3115   Sex 10 05.2 -07 43  8.9  7x3  Галактика       Simbad 
т`NGC3184   UMa 10 18.3 +41 25  9.8  8x7  Галактика спирална  Simbad 
т NGC3351 M95 Leo 10 44.0 +11 42  9.7  7x4  Галактика спирална  Simbad 
т NGC3368 M96 Leo 10 46.8 +11 49  9.3  8x5  Галактика спирална  Simbad 
т NGC3379 M105 Leo 10 47.8 +12 35  9.3  5x5  Галактика елипсовидна Simbad 
Т NGC3384   Leo 10 48.3 +12 38  9.9  5x3  Галактика спирална  Simbad 
т'NGC3521   Leo 11 05.8 -00 02  9.0 11x5  Галактика спирална  Simbad 
т NGC3623 M65 Leo 11 18.9 +13 06  9.3  9x2  Галактика спирална  Simbad 
т NGC3627 M66 Leo 11 20.3 +12 59  8.9  9x4  Галактика спирална  Simbad 
т NGC3628   Leo 11 20.3 +13 35  9.5 13x3  Галактика спирална  Simbad 
Т`NGC4192 M98 Com 12 13.8 +14 54 10.1  9x2  Галактика спирална  Simbad 
Т`NGC4254 M99 Com 12 18.8 +14 25  9.9  5x5  Галактика спирална  Simbad 
т NGC4303 M61 Vir 12 21.9 +04 28  9.6  7x6  Галактика спирална  Simbad
т`NGC4321 M100 Com 12 22.9 +15 49  9.4  8x6  Галактика спирална  Simbad
т NGC4374 M84 Vir 12 25.1 +12 53  9.1  7x6  Галактика елипсовидна Simbad
т NGC4382 M85 Com 12 25.4 +18 11  9.1  7x6  Галактика       Simbad
т NGC4406 M86 Vir 12 26.2 +12 57  8.9 10x6  Галактика елипсовидна Simbad
т NGC4449   CVn 12 28.2 +44 06  9.6  6x5  Галактика неправилна Simbad
т NGC4490   CVn 12 30.6 +41 39  9.8  6x3  Галактика спирална  Simbad 
Т NGC4494   Com 12 31.4 +25 46  9.8  5x4  Галактика елипсовидна Simbad 
т`NGC4501 M88 Com 12 32.0 +14 25  9.6  7x4  Галактика спирална  Simbad 
Т`NGC4548 M91 Com 12 35.4 +14 30 10.1  5x4  Галактика спирална  Simbad 
т`NGC4559   Com 12 36.0 +27 58 10.0 11x5  Галактика спирална  Simbad
т`NGC4565   Com 12 36.3 +25 59  9.6 15x2  Галактика спирална  Simbad
т`NGC4569 M90 Vir 12 36.8 +13 10  9.5 10x4  Галактика спирална  Simbad
т NGC4631   CVn 12 42.1 +32 32  9.2 15x3  Галактика спирална  Simbad
т NGC4649 M60 Vir 12 43.7 +11 33  8.8  8x6  Галактика елипсовидна Simbad
т NGC4697   Vir 12 48.6 -05 48  9.2  6x5  Галактика елипсовидна Simbad
т`NGC4725   Com 12 50.4 +25 30  9.4 10x7  Галактика спирална  Simbad
т NGC5195   CVn 13 30.0 +47 16  9.6  6x5  Галактика спирална  Simbad 
т NGC6822   Sgr 19 44.9 -14 48  8.8 15x14 Галактика неправилна Simbad
т`NGC6946   Cep 20 34.9 +60 09  8.8 11x9  Галактика спирална  Simbad 
т`NGC7331   Peg 22 37.1 +34 25  9.5 10x4  Галактика спирална  Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;