Нашето звездно небе            

Центавър - Centaurus - Cen

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   07:40
16.I   06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40
 1.III  03:40
16.III  02:40
 1.IV  02:40
16.IV  01:40
 1.V   00:40
16.V   23:40
 1.VI  22:40
16.VI  21:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Обширно съзвездие от южното небе. За нашите географски ширини по-голямата част от него остава винаги под хоризонта. От нас се вижда само северната му част, група от шест звезди от трета и четвърта величина. Те обаче достигат само от 5° до 10° над хоризонта и поради това ги виждаме по-слаби с почти цяла звездна величина.

Центавър е митично същество, от кръста нагоре човек, а от кръста на долу - кон.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VIII

Други карти на небето със съзвездието: Карта VII, Карта IX.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 280 звезди до 6.5 звездна величина. (от които 130 видими от България)

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 5 θ Cen 68933 14 06.7 -36 22 18.0 2.1  K0 III     Simbad
  Име Menkent;
  η Cen 71352 14 35.5 -42 09 93.7 2.3  B2 V e     Simbad
  ι Cen 65109 13 20.6 -36 43 18.0 2.7  A2 V      Simbad
  κ Cen 73334 14 59.2 -42 06 118  3.1  B2 IV     Simbad
  ν Cen 67464 13 49.5 -41 41 134  3.4  B2 IV     Simbad
  μ Cen 67472 13 49.6 -42 28 155  3.4  B2 V npe    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: неправилна GCAS V=2.9-3.5;  
  φ Cen 68245 13 58.3 -42 06 161  3.8  B2 IV     Simbad
  υ1 Cen 68282 13 58.7 -44 48 131  3.8  B2 IV     Simbad
  d Cen 65936 13 31.0 -39 24 278  3.9  G9 Ib     Simbad
 2 g Cen 67457 13 49.4 -34 27 56.1 4.2  M5 III     Simbad, GCVS
  Червена звезда: B-V=1.50 R-V=-2.13;
   Cen 57443 11 46.5 -40 30 9.22 4.9  G2 V      Simbad
  Близка звезда;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC5128   Cen 13 25.5 -43 01  6.8 28x21 Галактика спирална  Simbad
  Наречена е Кентавър А. Забележителна галактика от тип S0, има тъмна 
  прахова лента с особености. Мощен радио източник. Издига се само 
  няколко градуса над хоризонта, трудна за наблюдение;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;