Нашето звездно небе            

Центавър - Centaurus - Cen

Видимост.

Съзвездието е частично неизгряващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VII  VIII  IX
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  05:40 07:40
16.I  04:40 06:40
 1.II  03:40 05:40
16.II  02:40 04:40 06:40
 1.III 01:40 03:40 05:40
16.III 00:40 02:40 04:40
 1.IV  00:40 02:40 04:40
16.IV  23:40 01:40 03:40
 1.V  22:40 00:40 02:40
16.V  21:40 23:40 01:40
 1.VI     22:40 00:40
16.VI     21:40 23:40
 1.VII        22:40
16.VII        21:40
 1.VIII        20:40

16.XI  06:40
___________________________

Описание.

Обширно съзвездие от южното небе. За нашите географски ширини по-голямата част от него остава винаги под хоризонта. От нас се вижда само северната му част, група от шест звезди от трета и четвърта величина. Те обаче достигат само от 5° до 10° над хоризонта и поради това ги виждаме по-слаби с почти цяла звездна величина.

Центавър е митично същество, от кръста нагоре човек, а от кръста на долу - кон.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VII (на изток), Карта VIII (на юг), Карта IX (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  18  40 127/282
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 5 θ Cen 68933 14 06.7 -36 22 18.0 2.1  K0 III     Simbad
  Име Menkent;
  η Cen 71352 14 35.5 -42 09 93.7 2.3  B2 V e     Simbad
  ι Cen 65109 13 20.6 -36 43 18.0 2.7  A2 V      Simbad
  κ Cen 73334 14 59.2 -42 06 118  3.1  B2 IV     Simbad
  ν Cen 67464 13 49.5 -41 41 134  3.4  B2 IV     Simbad
  μ Cen 67472 13 49.6 -42 28 155  3.4  B2 V npe    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: неправилна GCAS V=2.9-3.5;  
  φ Cen 68245 13 58.3 -42 06 161  3.8  B2 IV     Simbad
  υ1 Cen 68282 13 58.7 -44 48 131  3.8  B2 IV     Simbad
  d Cen 65936 13 31.0 -39 24 278  3.9  G9 Ib     Simbad
 2 g Cen 67457 13 49.4 -34 27 56.1 4.2  M5 III     Simbad, GCVS
  Червена звезда: B-V=1.50 R-V=-2.13;
   Cen 57443 11 46.5 -40 30 9.22 4.9  G2 V      Simbad
  Близка звезда;
________________________________________________________________________________
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC5128   Cen 13 25.5 -43 01  6.8 28x21 Галактика спирална  Simbad
  Наречена е Кентавър А. Забележителна галактика от тип S0, има тъмна 
  прахова лента с особености. Мощен радио източник. Издига се само 
  няколко градуса над хоризонта, трудна за наблюдение;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;