Нашето звездно небе            

Лъв - Leo - Leo

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: III   VI  XI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  21:40 03:40
16.I  20:40 02:40
 1.II  19:40 01:40
16.II  18:40 00:40 06:40
 1.III     23:40 05:40
16.III     22:40 04:40
 1.IV     22:40 04:40
16.IV     21:40 03:40
 1.V      20:40 02:40
16.V         01:40
 1.VI         00:40
16.VI         23:40
 1.VII        22:40
16.VII        21:40
 1.VIII        20:40
 
 1.IX  06:40
16.IX  05:40
 1.X  04:40
16.X  03:40
 1.XI  01:40
16.XI  00:40 06:40
 1.XII 23:40 05:40
16.XII 22:40 04:40
___________________________

Описание.

Зодиакалното съзвездие Лъв е разположено под Голямата мечка и се намира в област, бедна откъм светли звезди. Поради тази причина основната фигура на това съзвездие се открива ясно и се намира лесно върху небето. Най-светлата му звезда α Регулус и звездите му от втора величина β, γ, δ образуват трапец. Като съчетаем с Регулус още няколко звезди, ще получим фигура, която наподобява приседнал лъв.

В митологията Лъва, по общо мнение е убит от Херкулес, това е първия от дванадесетте подвига на древно гръцкия герой.

В съзвездието се намира радиант на метеорния поток Леониди, който е активен през ноември.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VI

Други карти на небето със съзвездието: Карта III, Карта IV, Карта V, Карта VII, Карта VIII, Карта IX.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 120 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
32 α Leo 49669 10 08.4 +11 58 24.3 1.4  B8IVn+K1V   Simbad, WDS
  Име: Регулус, Regulus - царска звезда;  
  Кратна звезда: *Б AB Va=1.4 Vb=8.2 Δ=175.2" за 2012;
  Синьо-бяла звезда. В бинокъл може да се види оранжевият и спътник;
41 γ Leo 50583 10 20.0 +19 50 39.9 2.0  K1IIIb+G7III  Simbad, WDS
  Име: Алгейба, Algieba - грива;
  Кратна звезда: *т AB Va=2.4 Vb=3.6 Δ=4.5" за 2013;
  Два жълти гиганти с орбитален период около 600 години. В неголям телескоп 
  те се виждат като изключително красива двойка. В бинокъл не далеч от тях 
  се вижда жълта звезда от 4.8 зв.вел.
94 β Leo 57632 11 49.1 +14 34 11.0 2.1  A3 Va     Simbad
  Име: Денебола, Denebola - лъвска опашка;
  Синьо-бяла звезда;
68 δ Leo 54872 11 14.1 +20 31 17.9 2.5  A4 V      Simbad
  Име: Зосма, Zosma;
17 ε Leo 47908 09 45.9 +23 46 75.6 3.0  G1 II     Simbad
70 θ Leo 54879 11 14.2 +15 26 50.6 3.4  A2 V      Simbad
  Име: Chertan;
36 ζ Leo 50335 10 16.7 +23 25 84.0 3.4  F0 III     Simbad, WDS
  Име: Adhafera;
  Кратна звезда: *О AB Va=3.4 Vb=6.0 Δ=335" за 2012; 
  B = 35  Leo 50319 Simbad;
  Бял гигант. На север с око или бинокъл се вижда 35 Leo, а на юг 
  звездата 39 Leo от 5.8 зв.вел;
30 η Leo 49583 10 07.3 +16 46 389  3.4  A0 Ib     Simbad
14 ο Leo 47508 09 41.2 +09 54 40.0 3.5  A5V+F6II    Simbad
  Име: Subra;
47 ρ Leo 51624 10 32.8 +09 18 1700 3.9  B1 Iab     Simbad
24 μ Leo 48455 09 52.8 +26 00 38.1 3.9  K2 III     Simbad
  Име: Rasalas;
78 ι Leo 55642 11 23.9 +10 32 23.7 4.0  F3V+G3V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т AB Va=4.1 Vb=6.7 Δ=2.0" за 2015;
54  Leo 53417 10 55.6 +24 45 88.0 4.3  A1V+A2Vn    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=6.3 Δ=6.4" за 2011;
  В неголям телескоп се вижда, като двойка синьо-бели звезди;
84 τ Leo 55945 11 27.9 +02 51 182  5.0  G8 Iab     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AB Va=5.1 Vb=7.5 Δ=88.0" за 2010;
  Жълт свръх гигант с видим в бинокъл спътник;
  R Leo 48036 09 47.6 +11 26 71.3 7.5  M6e-M8IIIe   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=4.4-11.3 период=309.9д;
  Дългопериодична променлива, червен гигант;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
т NGC3627 M66 Leo 11 20.3 +12 59  8.9  9x4  Галактика спирална  Simbad 
  На границата на видимост в бинокъл, в телескоп ясно се наблюдават спиралните 
  ръкави и удължено ядро. Заедно с M65 и NGC 3628 образуват група от галактики 
  между звездите θ и ι;
т'NGC3521   Leo 11 05.8 -00 02  9.0 11x5  Галактика спирална  Simbad 
т`NGC2903   Leo 09 32.2 +21 30  9.0 12x6  Галактика спирална  Simbad 
  Пресечена спирална галактика, видима при тъмно небе в неголям телескоп 
  близо до звездата λ;
т NGC3368 M96 Leo 10 46.8 +11 49  9.3  8x5  Галактика спирална  Simbad 
  Удължена централна част, която съдържа ярко звездообразно ядро.
  Пресечена спирална галактика, образуваща група с М95, М105 и NGC3384;
т NGC3623 M65 Leo 11 18.9 +13 06  9.3  9x2  Галактика спирална  Simbad 
  Спирална галактика, удължената форма на която ясно се вижда в телескоп 
  с диаметър над 100мм;
т NGC3379 M105 Leo 10 47.8 +12 35  9.3  5x5  Галактика елипсовидна Simbad 
  Звездообразно ядро, по-лесно видимо от М95. На 48' северно от М96;
т NGC3628   Leo 11 20.3 +13 35  9.5 13x3  Галактика спирална  Simbad 
  Красива удължена галактика, пресечена от облак тъмен прах по дължина. 
  В близост до M65 и M66;
т NGC3351 M95 Leo 10 44.0 +11 42  9.7  7x4  Галактика спирална  Simbad 
  Звездообразно ядро, спиралните ръкави се наблюдават трудно. На 41' 
  западно от М96;
Т NGC3384   Leo 10 48.3 +12 38  9.9  5x3  Галактика спирална  Simbad 
  Само на 8' източно от М105, звездообразно ядро обкръжено от мъглявина;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;