Нашето звездно небе            

Лъв - Leo - Leo

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: III   VI  XI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  21:40 03:40
16.I  20:40 02:40
 1.II  19:40 01:40
16.II  18:40 00:40 06:40
 1.III     23:40 05:40
16.III     22:40 04:40
 1.IV     22:40 04:40
16.IV     21:40 03:40
 1.V      20:40 02:40
16.V         01:40
 1.VI         00:40
16.VI         23:40
 1.VII        22:40
16.VII        21:40
 1.VIII        20:40
 
 1.IX  06:40
16.IX  05:40
 1.X  04:40
16.X  03:40
 1.XI  01:40
16.XI  00:40 06:40
 1.XII 23:40 05:40
16.XII 22:40 04:40
___________________________

Описание.

Зодиакалното съзвездие Лъв е разположено под Голямата мечка и се намира в област, бедна откъм светли звезди. Поради тази причина основната фигура на това съзвездие се открива ясно и се намира лесно върху небето. Най-светлата му звезда α Регулус и звездите му от втора величина β, γ, δ образуват трапец. Като съчетаем с Регулус още няколко звезди, ще получим фигура, която наподобява приседнал лъв.

В митологията Лъва, по общо мнение е убит от Херкулес, това е първия от дванадесетте подвига на древно гръцкия герой.

В съзвездието се намира радиант на метеорния поток Леониди, който е активен през ноември.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VI

Други карти на небето със съзвездието: Карта III, Карта IV, Карта V, Карта VII, Карта VIII, Карта IX.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 120 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
32 α Leo 49669 10 08.4 +11 58 24.3 1.4  B8IVn+K1V   Simbad, WDS
  Име: Регулус, Regulus - царска звезда;  
  Кратна звезда: *Б AB Va=1.4 Vb=8.2 Δ=175.2" за 2012;
  Синьо-бяла звезда. В бинокъл може да се види оранжевият и спътник;
41 γ Leo 50583 10 20.0 +19 50 39.9 2.0  K1IIIb+G7III  Simbad, WDS
  Име: Алгейба, Algieba - грива;
  Кратна звезда: *т AB Va=2.4 Vb=3.6 Δ=4.5" за 2013;
  Два жълти гиганти с орбитален период около 600 години. В неголям телескоп 
  те се виждат като изключително красива двойка. В бинокъл не далеч от тях 
  се вижда жълта звезда от 4.8 зв.вел.
94 β Leo 57632 11 49.1 +14 34 11.0 2.1  A3 Va     Simbad
  Име: Денебола, Denebola - лъвска опашка;
  Синьо-бяла звезда;
68 δ Leo 54872 11 14.1 +20 31 17.9 2.5  A4 V      Simbad
  Име: Зосма, Zosma;
17 ε Leo 47908 09 45.9 +23 46 75.6 3.0  G1 II     Simbad
70 θ Leo 54879 11 14.2 +15 26 50.6 3.4  A2 V      Simbad
  Име: Chertan;
36 ζ Leo 50335 10 16.7 +23 25 84.0 3.4  F0 III     Simbad, WDS
  Име: Adhafera;
  Кратна звезда: *О AB Va=3.4 Vb=6.0 Δ=335" за 2012; 
  B = 35  Leo 50319 Simbad;
  Бял гигант. На север с око или бинокъл се вижда 35 Leo, а на юг 
  звездата 39 Leo от 5.8 зв.вел;
30 η Leo 49583 10 07.3 +16 46 389  3.4  A0 Ib     Simbad
14 ο Leo 47508 09 41.2 +09 54 40.0 3.5  A5V+F6II    Simbad
  Име: Subra;
47 ρ Leo 51624 10 32.8 +09 18 1700 3.9  B1 Iab     Simbad
24 μ Leo 48455 09 52.8 +26 00 38.1 3.9  K2 III     Simbad
  Име: Rasalas;
78 ι Leo 55642 11 23.9 +10 32 23.7 4.0  F3V+G3V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т AB Va=4.1 Vb=6.7 Δ=2.0" за 2015;
54  Leo 53417 10 55.6 +24 45 88.0 4.3  A1V+A2Vn    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=6.3 Δ=6.4" за 2011;
  В неголям телескоп се вижда, като двойка синьо-бели звезди;
84 τ Leo 55945 11 27.9 +02 51 182  5.0  G8 Iab     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AB Va=5.1 Vb=7.5 Δ=88.0" за 2010;
  Жълт свръх гигант с видим в бинокъл спътник;
  R Leo 48036 09 47.6 +11 26 71.3 7.5  M6e-M8IIIe   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=4.4-11.3 период=309.9д;
  Дългопериодична променлива, червен гигант;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
т NGC3627 M66 Leo 11 20.3 +12 59  8.9  9x4  Галактика спирална  Simbad 
  На границата на видимост в бинокъл, в телескоп ясно се наблюдават спиралните 
  ръкави и удължено ядро. Заедно с M65 и NGC 3628 образуват група от галактики 
  между звездите θ и ι;
т'NGC3521   Leo 11 05.8 -00 02  9.0 11x5  Галактика спирална  Simbad 
т`NGC2903   Leo 09 32.2 +21 30  9.0 12x6  Галактика спирална  Simbad 
  Пресечена спирална галактика, видима при тъмно небе в неголям телескоп 
  близо до звездата λ;
т NGC3368 M96 Leo 10 46.8 +11 49  9.3  8x5  Галактика спирална  Simbad 
  Удължена централна част, която съдържа ярко звездообразно ядро.
  Пресечена спирална галактика, образуваща група с М95, М105 и NGC3384;
т NGC3623 M65 Leo 11 18.9 +13 06  9.3  9x2  Галактика спирална  Simbad 
  Спирална галактика, удължената форма на която ясно се вижда в телескоп 
  с диаметър над 100мм;
т NGC3379 M105 Leo 10 47.8 +12 35  9.3  5x5  Галактика елипсовидна Simbad 
  Звездообразно ядро, по-лесно видимо от М95. На 48' северно от М96;
т NGC3628   Leo 11 20.3 +13 35  9.5 13x3  Галактика спирална  Simbad 
  Красива удължена галактика, пресечена от облак тъмен прах по дължина. 
  В близост до M65 и M66;
т NGC3351 M95 Leo 10 44.0 +11 42  9.7  7x4  Галактика спирална  Simbad 
  Звездообразно ядро, спиралните ръкави се наблюдават трудно. На 41' 
  западно от М96;
Т NGC3384   Leo 10 48.3 +12 38  9.9  5x3  Галактика спирална  Simbad 
  Само на 8' източно от М105, звездообразно ядро обкръжено от мъглявина;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;