Нашето звездно небе            

Секстант - Sextans - Sex

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IV   VI   VIII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  23:40 03:40 07:40
16.I  22:40 02:40 06:40
 1.II  21:40 01:40 05:40
16.II  20:40 00:40 04:40
 1.III 19:40 23:40 03:40
16.III 18:40 22:40 02:40
 1.IV     22:40 02:40
16.IV     21:40 01:40
 1.V      20:40 00:40
16.V         23:40
 1.VI         22:40
16.VI         21:40
 
 1.X  06:40
16.X  05:40
 1.XI  03:40
16.XI  02:40 06:40
 1.XII 01:40 05:40
16.XII 00:40 04:40
___________________________

Описание.

Екваториално съзвездие между Лъв и Хидра. Заема област от небето, в която най-светлата звезда е от четвърта величина, а всички останали са по-слаби от пета величина.

Съзвездието е отделено от Ян Хавелий в 1687г. Наречено е на уред за измерване положението на звездите.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта IV (на изток), Карта V, Карта VI (на юг), Карта VII, Карта VIII (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   0  1  5  39
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
15 α Sex 49641 10 07.9 -00 22 86.9 4.49 A0 III     Simbad
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
т NGC3115   Sex 10 05.2 -07 43  8.9  7x3  Галактика       Simbad 
  Име: Вретено; 
  Вретенообразната форма на галактиката се вижда само в телескопи с 
  голямо увеличение. Ядрото е ярко с продълговата форма;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;