Нашето звездно небе            

Секстант - Sextans - Sex

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   03:40
16.I   02:40
 1.II  01:40
16.II  00:40
 1.III  23:40
16.III  22:40
 1.IV  22:40
16.IV  21:40
 1.V   20:40
16.XI  06:40
 1.XII  05:40
16.XII  04:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Екваториално съзвездие между Лъв и Хидра. Заема област от небето, в която най-светлата звезда е от четвърта величина, а всички останали са по-слаби от пета величина.

Съзвездието е отделено от Ян Хавелий в 1687г. Наречено е на уред за измерване положението на звездите.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VI

Други карти на небето със съзвездието: Карта IV, Карта V, Карта VII, Карта VIII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 40 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
15 α Sex 49641 10 07.9 -00 22 86.9 4.49 A0 III     Simbad
  Синьо-бял гигант;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
т NGC3115   Sex 10 05.2 -07 43  8.9  7x3  Галактика       Simbad 
  Име: Вретено; 
  Вретенообразната форма на галактиката се вижда само в телескопи с 
  голямо увеличение. Ядрото е ярко с продълговата форма;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;