Нашето звездно небе            

Секстант - Sextans - Sex

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   03:40
16.I   02:40
 1.II  01:40
16.II  00:40
 1.III  23:40
16.III  22:40
 1.IV  22:40
16.IV  21:40
 1.V   20:40
16.XI  06:40
 1.XII  05:40
16.XII  04:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Екваториално съзвездие между Лъв и Хидра. Заема област от небето, в която най-светлата звезда е от четвърта величина, а всички останали са по-слаби от пета величина.

Съзвездието е отделено от Ян Хавелий в 1687г. Наречено е на уред за измерване положението на звездите.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VI

Други карти на небето със съзвездието: Карта IV, Карта V, Карта VII, Карта VIII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 40 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
15 α Sex 49641 10 07.9 -00 22 86.9 4.49 A0 III     Simbad
  Синьо-бял гигант;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
т NGC3115   Sex 10 05.2 -07 43  8.9  7x3  Галактика       Simbad 
  Име: Вретено; 
  Вретенообразната форма на галактиката се вижда само в телескопи с 
  голямо увеличение. Ядрото е ярко с продълговата форма;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;