Нашето звездно небе            

Триъгълник - Triangulum - Tri

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   19:40
16.I   18:40
 1.VIII 06:40
16.VIII 05:40
 1.IX  04:40
16.IX  03:40
 1.X   02:40
16.X   01:40
 1.XI  23:40
16.XI  22:40
 1.XII  21:40
16.XII  20:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Малко съзвездие разположено под лявата част на Андромеда. Две звезди от трета и една от четвърта величина образуват правоъгълен триъгълник. Друга по светла звезда в това съзвездие няма.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта II

Други карти на небето със съзвездието: Карта X, Карта XI, Карта XII, Карта I, Карта III, Карта IV, Карта V.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 30 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 4 β Tri 10064 02 09.5 +34 59 38.9 3.0  A5 III     Simbad
  Най-ярката звезда в съзвездието, бял гигант;
 2 α Tri  8796 01 53.1 +29 35 19.4 3.4  F5 III     Simbad
  Име: Mothallah;
 9 γ Tri 10670 02 17.3 +33 51 34.4 4.0  A1 V nn    Simbad
15  Tri 12086 02 35.8 +34 41 194  5.4  M3III+A5    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AB Va=5.6 Vb=6.7 Δ=143" за 2013; 
  Двойна звезда разделяща се в бинокъл на червена и бяла звезди;
  R Tri 12193 02 37.0 +34 16 294  6.8  M4IIIe-M8e   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Дългопериодична M V=5.4-12.6 период=267д; 
  Червен гигант, дългопериодична променлива от типа Мира на Кит;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC598 M33 Tri 01 33.8 +30 40  5.7 69x42 Галактика спирална  Simbad
  Име: Галактика Триъгълник; 
  Галактиката Триъгълник е близка спирална галактика, част от Местната група 
  в която участват Млечния път, Галактиката Андромеда и др. Трябва да се 
  наблюдава в тъмна и ясна нощ с бинокъл или телескоп с малко увеличение. 
  За разлика от повечето галактики няма изразено звездообразно ядро. 
  В телескоп се забелязват два-три спирални ръкава с емисионни мъглявини 
  и звездни асоциации;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;