Нашето звездно небе            

Триъгълник - Triangulum - Tri

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: XII  II   IV
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I      19:40 23:40
16.I      18:40 22:40
 1.II         21:40
16.II         20:40
 1.III        19:40
16.III        18:40

 1.VII 04:40
16.VII 03:40
 1.VIII 02:40 06:40
16.VIII 01:40 05:40
 1.IX  00:40 04:40
16.IX  23:40 03:40
 1.X  22:40 02:40 06:40
16.X  21:40 01:40 05:40
 1.XI  19:40 23:40 03:40
16.XI  18:40 22:40 02:40
 1.XII 17:40 21:40 01:40
16.XII     20:40 00:40
___________________________

Описание.

Малко съзвездие разположено под лявата част на Андромеда. Две звезди от трета и една от четвърта величина образуват правоъгълен триъгълник. Друга по светла звезда в това съзвездие няма.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта XI, Карта XII (на изток), Карта I, Карта II (на юг), Карта III, Карта IV (на запад), Карта V.
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   2  3  10  25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 4  β   Tri  02 09.5 +34 59  3.0  A5III        Simbad
 Най-ярката звезда в съзвездието;
О 2  α   Tri  01 53.1 +29 35  3.4  F5III        Simbad
 Име: Mothallah;
О 9  γ   Tri  02 17.3 +33 51  4.0  A1Vnn        Simbad
О 15    Tri  02 35.8 +34 41  5.4            Simbad
 Кратна звезда: *б ΔAB=142" A: V=5.6 M3III B: V=6.7 A5 WDS;
Б   R   Tri  02 37.0 +34 16  7.3  M4IIIe-M8e     Simbad
 Променлива звезда: *Б Дългопериодична M V=5.4-12.6 период=267д GCVS;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC598 M33 Tri 01 33.8 +30 40  5.7 69x42 Галактика спирална  Simbad
  Име: Галактика Триъгълник; 
  Галактиката Триъгълник е близка спирална галактика, част от Местната група 
  в която участват Млечния път, Галактиката Андромеда и др. Трябва да се 
  наблюдава в тъмна и ясна нощ с бинокъл или телескоп с малко увеличение. 
  За разлика от повечето галактики няма изразено звездообразно ядро. 
  В телескоп се забелязват два-три спирални ръкава с емисионни мъглявини 
  и звездни асоциации;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;