Нашето звездно небе            

Пегас - Pegasus - Peg

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   17:40
16.VII  05:40
 1.VIII 04:40
16.VIII 03:40
 1.IX  02:40
16.IX  01:40
 1.X   00:40
16.X   23:40
 1.XI  21:40
16.XI  20:40
 1.XII  19:40
16.XII  18:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Характерната фигура на Пегас е огромният квадрат, образуван от четири светли звезди (три от втора и една от трета величина). За по-добро разпознаване на това съзвездие към този квадрат са добавени две пипала. Впрочем лявата горна звезда на този квадрат се числи към Андромеда. Квадрата на Пегас заедно с трите звезди от Андромеда образуват характерна фигура (като например тиган с дръжка), донякъде наподобяваща тази на Голямата мечка, но много по-голяма от нея.

Пегас е крилатия кон от гръцката митология, образуван от кръвта на Медузата. Възседнал Пегас, Персей освободил Андромеда.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта I

Други карти на небето със съзвездието: Карта IX, Карта X, Карта XI, Карта XII, Карта II, Карта III, Карта IV.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 180 звезди до 6.5 звездна величина.
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 8 ε Peg 107315 21 44.2 +09 53 211  2.4  K2 Ib-II    Simbad, WDS
  Име: Enif (Ениф);
  Кратна звезда: *Б AC Va=2.5 Vb=8.7 Δ=145" за 2013; 
53 β Peg 113881 23 03.8 +28 05 60.1 2.4  M2.5II-IIIe  Simbad, GCVS
  Име: Scheat (Шеат);  
  Променлива звезда: неправилна LB V=2.3-2.7; 
54 α Peg 113963 23 04.8 +15 12 40.9 2.5  B9 III     Simbad
  Име: Markab (Маркаб);
88 γ Peg  1067 00 13,2 +15 11 120  2.8  B2 IV     Simbad
  Име: Algenib (Алгениб);
44 η Peg 112158 22 43.0 +30 13 65.7 3.0  G8II+F0V    Simbad
  Име: Matar (Матар);
42 ζ Peg 112029 22 41.5 +10 50 62.5 3.4  B8 V      Simbad
  Име: Homam (Хомам);
48 μ Peg 112748 22 50.0 +24 36 32.5 3.5  G8 III     Simbad
  Име: Sadalbari;
26 θ Peg 109427 22 10.2 +06 12 28.3 3.6  A1 V      Simbad
  Име: Biham;
24 ι Peg 109176 22 07.0 +25 21 11.7 3.8  F5 V      Simbad
47 λ Peg 112440 22 46.5 +23 34 112  3.9  G8 III     Simbad
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC7078 M15 Peg 21 30.0 +12 10  6.4 12x12 Сферичен звезден куп Simbad 
  Купа е подобен на звезда в оперен бинокъл, светло мъгливо петно в бинокъл, 
  разделя се на звезди в телескоп с изключение на центъра му.
т`NGC7331   Peg 22 37.1 +34 25  9.5 10x4  Галактика спирална  Simbad 
  Красива вретенообразна галактика с овално ядро и удължено хало. Наблизо се 
  намира Квинтета на Стефан, красива, тясна група галактики от 13 зв.вел.;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;