Нашето звездно небе            

Пегас - Pegasus - Peg

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: X   I   III
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I      17:40 21:40
16.I         20:40
 1.II         19:40
16.II         18:40
 
 1.IV  06:40
16.IV  05:40
 1.V  04:40
16.V  03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VII 00:40
16.VII 23:40 05:40
 1.VIII 22:40 04:40
16.VIII 21:40 03:40
 1.IX  20:40 02:40 06:40
16.IX  19:40 01:40 05:40
 1.X      00:40 04:40
16.X      23:40 03:40
 1.XI     21:40 01:40
16.XI     20:40 00:40
 1.XII     19:40 23:40
16.XII     18:40 22:40
___________________________

Описание.

Характерната фигура на Пегас е огромният квадрат, образуван от четири светли звезди (три от втора и една от трета величина). За по-добро разпознаване на това съзвездие към този квадрат са добавени две пипала. Впрочем лявата горна звезда на този квадрат се числи към Андромеда. Квадрата на Пегас заедно с трите звезди от Андромеда образуват характерна фигура (като например тиган с дръжка), донякъде наподобяваща тази на Голямата мечка, но много по-голяма от нея.

Пегас е крилатия кон от гръцката митология, образуван от кръвта на Медузата. Възседнал Пегас, Персей освободил Андромеда.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта X (на изток), Карта XI, Карта XII, Карта I (на юг), Карта II, Карта III (на запад), Карта IV.
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  16  51 178
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 8 ε Peg 107315 21 44.2 +09 53 211  2.4  K2 Ib-II    Simbad, WDS, GCVS
   Име: Enif (Ениф);
   Кратна звезда: *Б AC Va=2.5 Vb=8.7 Δ=145" за 2013; 
   Променлива звезда: неправилна LC V=0.7-3.5; 
   Астрофизика: A маса=6.2☉, светимост=6200☉, радиус=99☉;
53 β Peg 113881 23 03.8 +28 05 60.1 2.4  M2.5II-IIIe  Simbad, GCVS
   Име: Scheat (Шеат);  
   Променлива звезда: неправилна LB V=2.3-2.7; 
54 α Peg 113963 23 04.8 +15 12 40.9 2.5  B9 III     Simbad
   Име: Markab (Маркаб);
88 γ Peg  1067 00 13,2 +15 11 120  2.8  B2 IV     Simbad
   Име: Algenib (Алгениб);
44 η Peg 112158 22 43.0 +30 13 65.7 3.0  G8II+F0V    Simbad
   Име: Matar (Матар);
42 ζ Peg 112029 22 41.5 +10 50 62.5 3.4  B8 V      Simbad
   Име: Homam (Хомам);
48 μ Peg 112748 22 50.0 +24 36 32.5 3.5  G8 III     Simbad
   Име: Sadalbari;
   Астрофизика: маса=2.2☉, светимост=43☉, радиус=8.8☉;
26 θ Peg 109427 22 10.2 +06 12 28.3 3.6  A1 V      Simbad
   Име: Biham;
24 ι Peg 109176 22 07.0 +25 21 11.7 3.8  F5 V      Simbad
47 λ Peg 112440 22 46.5 +23 34 112  3.9  G8 III     Simbad
   Астрофизика: маса=3.3☉, светимост=380☉, радиус=29☉;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
*
инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Разстояние
в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Астрофизика
☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC7078 M15 Peg 21 30.0 +12 10  6.4 12x12 Сферичен звезден куп Simbad 
  Купа е подобен на звезда в оперен бинокъл, светло мъгливо петно в бинокъл, 
  разделя се на звезди в телескоп с изключение на центъра му.
т`NGC7331   Peg 22 37.1 +34 25  9.5 10x4  Галактика спирална  Simbad 
  Красива вретенообразна галактика с овално ядро и удължено хало. Наблизо се 
  намира Квинтета на Стефан, красива, тясна група галактики от 13 зв.вел.;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;