Нашето звездно небе            

Пегас - Pegasus - Peg

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: X   I   III
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I      17:40 21:40
16.I         20:40
 1.II         19:40
16.II         18:40
 
 1.IV  06:40
16.IV  05:40
 1.V  04:40
16.V  03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VII 00:40
16.VII 23:40 05:40
 1.VIII 22:40 04:40
16.VIII 21:40 03:40
 1.IX  20:40 02:40 06:40
16.IX  19:40 01:40 05:40
 1.X      00:40 04:40
16.X      23:40 03:40
 1.XI     21:40 01:40
16.XI     20:40 00:40
 1.XII     19:40 23:40
16.XII     18:40 22:40
___________________________

Описание.

Характерната фигура на Пегас е огромният квадрат, образуван от четири светли звезди (три от втора и една от трета величина). За по-добро разпознаване на това съзвездие към този квадрат са добавени две пипала. Впрочем лявата горна звезда на този квадрат се числи към Андромеда. Квадрата на Пегас заедно с трите звезди от Андромеда образуват характерна фигура (като например тиган с дръжка), донякъде наподобяваща тази на Голямата мечка, но много по-голяма от нея.

Пегас е крилатия кон от гръцката митология, образуван от кръвта на Медузата. Възседнал Пегас, Персей освободил Андромеда.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта X (на изток), Карта XI, Карта XII, Карта I (на юг), Карта II, Карта III (на запад), Карта IV.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 180 звезди до 6.5 звездна величина.
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 8 ε Peg 107315 21 44.2 +09 53 211  2.4  K2 Ib-II    Simbad, WDS, GCVS
   Име: Enif (Ениф);
   Кратна звезда: *Б AC Va=2.5 Vb=8.7 Δ=145" за 2013; 
   Променлива звезда: неправилна LC V=0.7-3.5; 
   Астрофизика: A маса=6.2☉, светимост=6200☉, радиус=99☉;
53 β Peg 113881 23 03.8 +28 05 60.1 2.4  M2.5II-IIIe  Simbad, GCVS
   Име: Scheat (Шеат);  
   Променлива звезда: неправилна LB V=2.3-2.7; 
54 α Peg 113963 23 04.8 +15 12 40.9 2.5  B9 III     Simbad
   Име: Markab (Маркаб);
88 γ Peg  1067 00 13,2 +15 11 120  2.8  B2 IV     Simbad
   Име: Algenib (Алгениб);
44 η Peg 112158 22 43.0 +30 13 65.7 3.0  G8II+F0V    Simbad
   Име: Matar (Матар);
42 ζ Peg 112029 22 41.5 +10 50 62.5 3.4  B8 V      Simbad
   Име: Homam (Хомам);
48 μ Peg 112748 22 50.0 +24 36 32.5 3.5  G8 III     Simbad
   Име: Sadalbari;
   Астрофизика: маса=2.2☉, светимост=43☉, радиус=8.8☉;
26 θ Peg 109427 22 10.2 +06 12 28.3 3.6  A1 V      Simbad
   Име: Biham;
24 ι Peg 109176 22 07.0 +25 21 11.7 3.8  F5 V      Simbad
47 λ Peg 112440 22 46.5 +23 34 112  3.9  G8 III     Simbad
   Астрофизика: маса=3.3☉, светимост=380☉, радиус=29☉;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC7078 M15 Peg 21 30.0 +12 10  6.4 12x12 Сферичен звезден куп Simbad 
  Купа е подобен на звезда в оперен бинокъл, светло мъгливо петно в бинокъл, 
  разделя се на звезди в телескоп с изключение на центъра му.
т`NGC7331   Peg 22 37.1 +34 25  9.5 10x4  Галактика спирална  Simbad 
  Красива вретенообразна галактика с овално ядро и удължено хало. Наблизо се 
  намира Квинтета на Стефан, красива, тясна група галактики от 13 зв.вел.;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;