Нашето звездно небе            

Цефей - Cepheus - Cep

Видимост.

_________________
Посока: Юг 
Карта:  XII
Дата   hh:mm 
_________________
 1.VII  04:40
16.VII  03:40
 1.VIII 02:40
16.VIII 01:40
 1.IX  00:40
16.IX  23:40
 1.X   22:40
16.X   21:40
 1.XI  19:40
16.XI  18:40
 1.XII  17:40
_________________

Описание.

Околополюсно съзвездие между Малката мечка и Касиопея. Най-светлите му звезди, от трета и четвърта величина, не образуват характерна фигура.

Цефей е етиопският цар, бащата на Андромеда, за когото е разказано в легендата за Персей и Андромеда.

За наблюдател в България съзвездието не залязва.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XII

Натисни за пълен размер.

Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 160 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 5 α Cep 105199 21 18.6 +62 35 15.0 2.5  A8 Vn     Simbad
  Име: Алдерамин, Alderamin;
35 γ Cep 116727 23 39.3 +77 38 14.1 3.2  K1 III-IV CN1 Simbad
  Име: Алрай, Errai;
 8 β Cep 106032 21 28.7 +70 34 210  3.2  B1 III     Simbad, WDS
  Име: Алфирк, Alfirk;
  Кратна звезда: *т AB Va=3.2 Vb=8.6 Δ=14.1" за 2013; 
21 ζ Cep 109492 22 10.9 +58 12 256  3.4  K1.5 Iab    Simbad
 3 η Cep 102422 20 45.3 +61 50 14.3 3.4  K0 IV     Simbad
32 ι Cep 112724 22 49.7 +66 12 35.3 3.5  K0 III     Simbad
27 δ Cep 110991 22 29.2 +58 25 265  3.8  F5Ib-G1Ib+B7IV Simbad, GCVS, WDS
  Кратна звезда: *Б AC Va=4.2 Vc=6.1 Δ=40.7" за 2014; 
  Променлива звезда: цефеида DCEP V=3.5-4.4 период=5.3663д;  
17 ξ Cep 108917 22 03.8 +64 38 29.6 4.3  Am+F7V     Simbad, WDS
  Име: Kurhah;
  Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=6.4 Δ=8.1" за 2013; 
  μ Cep 107259 21 43.5 +58 47    4.4  M2 Ia e    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: полуправилна SRC V=3.4-5.1 период=730д;  
  Червена звезда: B-V=2.35 R-V=-2.10;
34 ο Cep 115088 23 18.6 +68 07 62.3 4.9  K0III+F6V   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т AB Va=5.0 Vb=7.3 Δ=4.4" за 2012; 
  VV Cep 108317 21 56.7 +63 38 752  4.9  M2Iaep+B8Ve  Simbad, GCVS
  Променлива звезда: затъмнителна EA/GS+SRC V=4.8-5.4 период=7430д;  
22 λ Cep 109556 22 11.5 +59 25 606  5.1  O6.5I(n)fp   Simbad
  Синя звезда: U-B=-0.50 B-V=0.24;
  T Cep 104451 21 09.5 +68 29 188  7.3  M6-9 e     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=5.2-11.3 период=388д;  
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б IC1396    Cep 21 39.0 +57 29  3.5 89x89 Мъглявина и зв.куп  Simbad 
  Звездния куп е разпокъсан, незабележим в телескоп, по-добре да се наблюдава 
  в бинокъл или търсач. Обкръжаващата го дифузна мъглявина се вижда през 
  филтър за мъглявини;
б NGC7160   Cep 21 53.7 +62 36  6.1  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Група от няколко звезди.
Б`NGC6939   Cep 20 31.5 +60 40  7.8  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Блед разсеян куп. Мъгляво петно, което много трудно се разделя на звезди;
т`NGC6946   Cep 20 34.9 +60 09  8.8 11x9  Галактика спирална  Simbad 
  Труден за наблюдение обект, галактика без централно ядро или други 
  особености в малък телескоп. Намира се близо до NGC6939;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;