Нашето звездно небе            

Цефей - Cepheus - Cep

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.VII  04:40
16.VII  03:40
 1.VIII 02:40
16.VIII 01:40
 1.IX  00:40
16.IX  23:40
 1.X   22:40
16.X   21:40
 1.XI  19:40
16.XI  18:40
 1.XII  17:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Околополюсно съзвездие между Малката мечка и Касиопея. Най-светлите му звезди, от трета и четвърта величина, не образуват характерна фигура.

Цефей е етиопският цар, бащата на Андромеда, за когото е разказано в легендата за Персей и Андромеда.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта XII

Други карти на небето със съзвездието: Карта I, Карта II, Карта III, Карта IV, Карта V, Карта VI, Карта VII, Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 160 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 5 α Cep 105199 21 18.6 +62 35 15.0 2.5  A8 Vn     Simbad
  Име: Алдерамин, Alderamin;
35 γ Cep 116727 23 39.3 +77 38 14.1 3.2  K1 III-IV CN1 Simbad
  Име: Алрай, Errai;
 8 β Cep 106032 21 28.7 +70 34 210  3.2  B1 III     Simbad, WDS
  Име: Алфирк, Alfirk;
  Кратна звезда: *т AB Va=3.2 Vb=8.6 Δ=14.1" за 2013; 
21 ζ Cep 109492 22 10.9 +58 12 256  3.4  K1.5 Iab    Simbad
 3 η Cep 102422 20 45.3 +61 50 14.3 3.4  K0 IV     Simbad
32 ι Cep 112724 22 49.7 +66 12 35.3 3.5  K0 III     Simbad
27 δ Cep 110991 22 29.2 +58 25 265  3.8  F5Ib-G1Ib+B7IV Simbad, GCVS, WDS
  Кратна звезда: *Б AC Va=4.2 Vc=6.1 Δ=40.7" за 2014; 
  Променлива звезда: цефеида DCEP V=3.5-4.4 период=5.3663д;  
17 ξ Cep 108917 22 03.8 +64 38 29.6 4.3  Am+F7V     Simbad, WDS
  Име: Kurhah;
  Кратна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=6.4 Δ=8.1" за 2013; 
  μ Cep 107259 21 43.5 +58 47    4.4  M2 Ia e    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: полуправилна SRC V=3.4-5.1 период=730д;  
  Червена звезда: B-V=2.35 R-V=-2.10;
34 ο Cep 115088 23 18.6 +68 07 62.3 4.9  K0III+F6V   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т AB Va=5.0 Vb=7.3 Δ=4.4" за 2012; 
  VV Cep 108317 21 56.7 +63 38 752  4.9  M2Iaep+B8Ve  Simbad, GCVS
  Променлива звезда: затъмнителна EA/GS+SRC V=4.8-5.4 период=7430д;  
22 λ Cep 109556 22 11.5 +59 25 606  5.1  O6.5I(n)fp   Simbad
  Синя звезда: U-B=-0.50 B-V=0.24;
  T Cep 104451 21 09.5 +68 29 188  7.3  M6-9 e     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=5.2-11.3 период=388д;  
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б IC1396    Cep 21 39.0 +57 29  3.5 89x89 Мъглявина и зв.куп  Simbad 
  Звездния куп е разпокъсан, незабележим в телескоп, по-добре да се наблюдава 
  в бинокъл или търсач. Обкръжаващата го дифузна мъглявина се вижда през 
  филтър за мъглявини;
б NGC7160   Cep 21 53.7 +62 36  6.1  7x7  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Група от няколко звезди.
Б`NGC6939   Cep 20 31.5 +60 40  7.8  8x8  Разсеян звезден куп  Simbad 
  Блед разсеян куп. Мъгляво петно, което много трудно се разделя на звезди;
т`NGC6946   Cep 20 34.9 +60 09  8.8 11x9  Галактика спирална  Simbad 
  Труден за наблюдение обект, галактика без централно ядро или други 
  особености в малък телескоп. Намира се близо до NGC6939;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;