Нашето звездно небе             

Кит - Cetus - Cet

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   19:40
16.I   18:40
 1.VIII 06:40
16.VIII 05:40
 1.IX  04:40
16.IX  03:40
 1.X   02:40
16.X   01:40
 1.XI  23:40
16.XI  22:40
 1.XII  21:40
16.XII  20:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Това съзвездие заема значително голям район от двете страни на екватора, обаче е бедно откъм светли звезди, съдържа само една от втора и една от трета величина. Ако съединим звездите до четвърта величина, ще получим характерна фигура на морско чудовище, споменато в легендата за Андромеда.

Китът е морското чудовище, изпратено от Посейдон да накаже Етиопия, като изяде Андромеда.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта II

Други карти на небето със съзвездието: Карта XI, Карта XII, Карта I, Карта III, Карта IV.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 190 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
16 β Cet  3419 00 43.6 -17 59 29.5 2.0  K0 III     Simbad
  Име: Дифда, Diphda;
92 α Cet 14135 03 02.3 +04 05 76.4 2.5  M1.5 IIIa   Simbad
  Име: Менкар, Menkar;
31 η Cet  5364 01 08.6 -10 11 38.0 3.5  K1 III     Simbad
86 γ Cet 12706 02 43.3 +03 14 24.4 3.5  A2Vn+F4V    Simbad, WDS
  Име: Kaffaljidhma;
  Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=6.2 Δ=1.9" за 2014;     
52 τ Cet  8102 01 44.1 -15 56 3.65 3.5  G8 V      Simbad
  Близка звезда;
8 ι Cet  1562 00 19.4 -08 49 84.2 3.6  K1 II     Simbad
45 θ Cet  6537 01 24.0 -08 11 34.9 3.6  K0 III     Simbad
55 ζ Cet  8645 01 51.5 -10 20 72.0 3.7  K0 III     Simbad
  Име: Baten Kaitos;
59 υ Cet  9347 02 00.0 -21 05 89.8 4.0  M0 III     Simbad
56 χ Cet  8497 01 49.6 -10 41 23.2 4.7  F3III     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AB Va=4.8 Vb=6.8 Δ=193" за 2012;     
96 κ1 Cet 15457 03 19.4 +03 22 9.14 4.9  G5 V      Simbad
  Близка звезда;
37  Cet  5799 01 14.4 -07 55 23.4 5.1  F5V+G7V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AB Va=5.2 Vb=7.9 Δ=49" за 2013;     
  T Cet  1728 00 21.8 -20 03 270  5.7  M5-6S II e   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRC V=5.0-6.9 период=159д;  
68 ο Cet 10826 02 19.3 -02 59 91.7 6.5  M1-9e+DAB   Simbad, GCVS
  Име: Mira;
  Променлива звезда: Дългопериодична M V=2.0-10.1 период=332д;  
  Червена звезда: B-V=1.42 R-V=-2.01;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Б NGC1068 M77 Cet 02 42.7 -00 01  8.9  7x6  Галактика спирална  Simbad 
  Малка, ярка, активна галактика. В бинокъл се вижда почти като звезда.
  Активното ядро отчетливо се разделя при голямо увеличение.
т`NGC247    Cet 00 47.1 -20 46  9.1 21x6  Галактика спирална  Simbad 
  Голяма галактика без особености. Да се наблюдава с малко увеличение.
Т'IC1613    Cet 01 04.8 +02 07  9.2 17x15 Галактика неправилна Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;