Нашето звездно небе            

Кит - Cetus - Cet

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   19:40
16.I   18:40
 1.VIII 06:40
16.VIII 05:40
 1.IX  04:40
16.IX  03:40
 1.X   02:40
16.X   01:40
 1.XI  23:40
16.XI  22:40
 1.XII  21:40
16.XII  20:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Това съзвездие заема значително голям район от двете страни на екватора, обаче е бедно откъм светли звезди, съдържа само една от втора и една от трета величина. Ако съединим звездите до четвърта величина, ще получим характерна фигура на морско чудовище, споменато в легендата за Андромеда.

Китът е морското чудовище, изпратено от Посейдон да накаже Етиопия, като изяде Андромеда.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта II

Други карти на небето със съзвездието: Карта XI, Карта XII, Карта I, Карта III, Карта IV.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 190 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
16 β Cet  3419 00 43.6 -17 59 29.5 2.0  K0 III     Simbad
  Име: Diphda (Дифда);
92 α Cet 14135 03 02.3 +04 05 76.4 2.5  M1.5 IIIa   Simbad
  Име: Menkar (Менкар);
31 η Cet  5364 01 08.6 -10 11 38.0 3.5  K1 III     Simbad
86 γ Cet 12706 02 43.3 +03 14 24.4 3.5  A2Vn+F4V    Simbad, WDS
  Име: Kaffaljidhma;
  Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=6.2 Δ=1.9" за 2014;     
52 τ Cet  8102 01 44.1 -15 56 3.65 3.5  G8 V      Simbad
  Близка звезда;
8 ι Cet  1562 00 19.4 -08 49 84.2 3.6  K1 II     Simbad
45 θ Cet  6537 01 24.0 -08 11 34.9 3.6  K0 III     Simbad
55 ζ Cet  8645 01 51.5 -10 20 72.0 3.7  K0 III     Simbad
  Име: Baten Kaitos;
59 υ Cet  9347 02 00.0 -21 05 89.8 4.0  M0 III     Simbad
56 χ Cet  8497 01 49.6 -10 41 23.2 4.7  F3III     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AB Va=4.8 Vb=6.8 Δ=193" за 2012;     
96 κ1 Cet 15457 03 19.4 +03 22 9.14 4.9  G5 V      Simbad
  Близка звезда;
37  Cet  5799 01 14.4 -07 55 23.4 5.1  F5V+G7V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AB Va=5.2 Vb=7.9 Δ=49" за 2013;     
  T Cet  1728 00 21.8 -20 03 270  5.7  M5-6S II e   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRC V=5.0-6.9 период=159д;  
68 ο Cet 10826 02 19.3 -02 59 91.7 6.5  M1-9e+DAB   Simbad, GCVS
  Име: Mira (Мира);
  Променлива звезда: Дългопериодична M V=2.0-10.1 период=332д;  
  Червена звезда: B-V=1.42 R-V=-2.01;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Б NGC1068 M77 Cet 02 42.7 -00 01  8.9  7x6  Галактика спирална  Simbad 
  Малка, ярка, активна галактика. В бинокъл се вижда почти като звезда.
  Активното ядро отчетливо се разделя при голямо увеличение.
т`NGC247    Cet 00 47.1 -20 46  9.1 21x6  Галактика спирална  Simbad 
  Голяма галактика без особености. Да се наблюдава с малко увеличение.
Т'IC1613    Cet 01 04.8 +02 07  9.2 17x15 Галактика неправилна Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;