Нашето звездно небе            

Междузвездно вещество.

Йонизирани мъглявини (HII области).

деклинация δ2000 > -45°, звездна величина V < 9.0m;
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Видими с просто око
О NGC1976 M42 Ori 05 35.3 -05 23  4.0 90x90 HII йонизирана област Simbad
О`NGC6523 M8  Sgr 18 03.6 -24 23  5.0 45x30 Мъглявина и зв.куп  Simbad 
Видими с бинокъл
Б`NGC281    Cas 00 52.4 +56 34  7.4 35x30 HII йонизирана област Simbad
Б`NGC1977   Ori 05 35.3 -04 49  7.0 20x10 Ярка мъглявина    Simbad 
Б`NGC1982 M43 Ori 05 35.5 -05 16  7.0 20x15 HII йонизирана област Simbad
б`Розетка   Mon 06 31.7 +04 58  6.0 80x60 HII йонизирана област Simbad 
б`NGC6514 M20 Sgr 18 02.7 -22 58  6.3 28x28 Мъглявина и зв.куп  Simbad 
б NGC6611 M16 Ser 18 18.8 -13 48  6.0  7x7  Мъглявина и зв.куп  Simbad
б`NGC6618 M17 Sgr 18 20.8 -16 10  6.0 11x11 Мъглявина и зв.куп  Simbad 
Б`IC5070    Cyg 20 51.0 +44 22  7.0 60x50 HII йонизирана област Simbad 
б`NGC7000   Cyg 20 58.8 +44 20  5.0 120x30 HII йонизирана област Simbad 
б IC1396    Cep 21 39.0 +57 29  3.5 89x89 Мъглявина и зв.куп  Simbad 
Видими с телескоп
Т NGC1491   Per 04 03.3 +51 19 10.0  9x6  HII йонизирана област Simbad
т`NGC2359   CMa 07 18.5 -13 14  7.8 10x5  HII йонизирана област Simbad
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;

Отражателни мъглявини.

деклинация δ2000 > -45°, звездна величина V < 9.0m;
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Видими с просто око
О Плеади M45 Tau 03 47.0 +24 07  1.2 100x100 Зв.куп и мъглявини  Simbad
Видими с бинокъл
Б NGC2068 M78 Ori 05 46.8 +00 01  8.0  8x6  Отражателна мъглявина Simbad
Видими с телескоп
т NGC2261   Mon 06 39.2 +08 45  9.5  2x1  Отражателна мъглявина Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;

Планетарни мъглявини.

деклинация δ2000 > -45°, звездна величина V < 9.0m;
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Видими с бинокъл
Б NGC6720 M57 Lyr 18 53.6 +33 02  9.4 1.4x1.0 Планетарна мъглявина Simbad
б NGC6853 M27 Vul 19 59.6 +22 43  7.3  8x6  Планетарна мъглявина Simbad 
б`NGC7293   Aqr 22 29.6 -20 50  6.3 16x12 Планетарна мъглявина Simbad 
Видими с телескоп
т NGC1360   For 03 33.2 -25 52  9.4  6x5  Планетарна мъглявина Simbad 
т NGC2392   Gem 07 29.2 +20 55  8.6 0.8x0.7 Планетарна мъглявина Simbad
т NGC3242   Hya 10 24.8 -18 39  8.6 0.7x0.6 Планетарна мъглявина Simbad 
т NGC3587 M97 UMa 11 14.8 +55 01 11.0 0.3x0.3 Планетарна мъглявина Simbad
Т NGC6210   Her 16 44.5 +23 48  9.7 0.3x0.2 Планетарна мъглявина Simbad
т NGC6543   Dra 17 58.6 +66 38  8.3 0.6x0.3 Планетарна мъглявина Simbad 
Т NGC6572   Oph 18 12.1 +06 51  8.0  3x2  Планетарна мъглявина Simbad 
т NGC6826   Cyg 19 44.8 +50 32  8.8 0.5x0.4 Планетарна мъглявина Simbad 
т NGC7009   Aqr 21 04.2 -11 22  8.3 0.5x0.4 Планетарна мъглявина Simbad 
Т NGC7027   Cyg 21 07.0 +42 14  9.6 0.3x0.1 Планетарна мъглявина Simbad 
т NGC7662   And 23 25.9 +42 32  8.6 0.3x0.2 Планетарна мъглявина Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;

Останки от свръхнова.

деклинация δ2000 > -45°, звездна величина V < 9.0m;
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Видими с бинокъл
Б NGC1952 M1  Tau 05 34.5 +22 01  8.4  8x4  Останка от свръхнова Simbad
Б`NGC6992   Cyg 20 56.3 +31 45  7.0 60x8  Останка от свръхнова Simbad 
Видими с телескоп
т`NGC6960   Cyg 20 45.6 +30 42  7.0 210x160 Останка от свръхнова Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;