Нашето звездно небе            

Бик (Телец) - Taurus - Tau

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: XII  III  VI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I      21:40 03:40
16.I      20:40 02:40
 1.II     19:40 01:40
16.II     18:40 00:40
 1.III        23:40
16.III        22:40
 1.IV         22:40
16.VI         21:40
 1.V         20:40
 
 1.VII 04:40
16.VII 03:40
 1.VIII 02:40
16.VIII 01:40
 1.IX  00:40 06:40
16.IX  23:40 05:40
 1.X  22:40 04:40
16.X  21:40 03:40
 1.XI  19:40 01:40
16.XI  18:40 00:40 06:40
 1.XII 17:40 23:40 05:40
16.XII     22:40 04:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Зодиакално съзвездие, разположено между съзвездията Орион, Колар и Персей. Най-характерна е силно червената звезда от първа величина Алдебаран - налятото с кръв око на разярения митологичен бик. Главата на бика е образувана от групата звезди около Алдебаран - разсеяният звезден куп Хиади. Наляво от тях звездите β и ζ образуват рогата на бика. Линията образувана от звездите λ и ν може да се счита за негов преден крак. Останалите части от животното, се допълват от въображението на наблюдателя.

В района на съзвездието се намират две забележителни звездни групи, които могат да бъдат разглеждани като самостоятелни "подсъзвездия".

В дясно и по-горе от Алдебаран (към Персей) се намира красивата звездна група Плеади. Нашият народ я нарича Квачка, защото вижда кокошка със 6-7 пилета. Плеадите представляват звездна групировка с повече от 130 звезди, които имат общ произход, почти еднакви физически свойства и като рой се движат дружно по еднакъв начин. Разстоянието до тях е 130 pc, а диаметъра на групата е 5.3 pc. Звездите на Плеадите принадлежат към категорията гиганти. Поставено между тях, Слънцето би било звезда едва от 10 величина. С просто око обаче се виждат от 6 до 9 от тях (според остротата на зрението на наблюдателя). Най-светлата, Алциона η е от трета, а останалите 8 от 4 и 5 величина.

Друг забележителен звезден куп в Телец са Хиадите. Той е най-близкият до нас, на разстояние 45 pc. Заема площ с видим диаметър около 7°, а в действителност това е разстояние почни 6.25 pc. Хиадите се виждат непосредствено в дясно от Алдебаран, Който се намира на два пъти по малко разстояние от нас и следователно не участва в този звезден куп. Съставящите го звезди, предимно от 3-5 величина, са гиганти, много по големи и по светли от Слънцето, което поставено между тях, не би се виждало с просто око.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта XII (на изток), Карта I, Карта II, Карта III (на юг), Карта IV, Карта V, Карта VI (на запад).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.
Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Звезден куп Хиади,
Mel 25. (до 9 зв.вел.)
Звезден куп Плеади,
M 45. (до 9 зв.вел.)

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  30  85 221
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
87 α Tau 21421 04 35.9 +16 31 20.4 0.9  K5 III     Simbad
   Име: Aldebaran (Алдебаран);
112 β Tau 25428 05 26.3 +28 36 41.1 1.7  B7IIIMn    Simbad
   Име: Elnath (Ел Нат), γ Aur;
   Астрофизика: маса=4.1☉, светимост=580☉, радиус=5.1☉;
   Химически особена звезда: излишък на MnII в спектъра (HgMn, CP3);
123 ζ Tau 26451 05 37.6 +21 09 136  3.0  B2 IV p    Simbad
   Име: Tianguan (Алека);
35 λ Tau 18724 04 00.7 +12 29 148  3.4  B3V+A4IV    Simbad, GCVS
   Променлива звезда: затъмнителна EA/DM V=3.4-3.9 период=3.9529d;
 1 ο Tau 15900 03 24.8 +09 02 89.2 3.6  G6 III     Simbad
 2 ξ Tau 16083 03 27.2 +09 44 64.1 3.8  B9 V n     Simbad
38 ν Tau 18907 04 03.2 +05 59 35.9 3.9  A1 V      Simbad
88 d Tau 21402 04 35.7 +10 10 47.9 4.2  A5m      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=4.3 Vb=7.8 Δ=70.5" за 2008;
94 τ Tau 21881 04 42.2 +22 57 122  4.3  B3 V      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=4.2 Vb=7.0 Δ=63.8" за 2012;
119CE Tau 25945 05 32.2 +18 36 549  4.3  M2 Iab     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRC V=4.2-4.5 период=165д;
   Червена звезда: B-V=2.08 R-V=-1.78;
________________________________________________________________________________
Хиади
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
78 θ2 Tau 20894 04 28.7 +15 52 46.1 3.4  A7 III     Simbad, WDS  
   Кратна звезда: *О AB Va=3.4 Vb=3.9 Δ=341" PA=347° за 2011 
          B = 77 θ1 Tau 20885 Simbad;
74 ε Tau 20889 04 28.6 +19 11 45.0 3.5  K0 III     Simbad
   Име: Ain;
   Астрофизика: маса=2.4☉, светимост=85☉, радиус=13☉;
54 γ Tau 20205 04 19.8 +15 38 49.5 3.7  K0 III     Simbad
   Име: Prima Hyadum;
61 δ1 Tau 20455 04 22.9 +17 33 47.7 3.8  K0 III     Simbad
   Име: Secunda Hyadum;
   Астрофизика: маса=2.5☉, светимост=76☉, радиус=12☉;
77 θ1 Tau 20885 04 28.6 +15 58 47.3 3.8  K0 III     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *О AB Va=3.4 Vb=3.9 Δ=341" PA=347° за 2011
           A = 78 θ2 Tau 20894 Simbad;
   Астрофизика: маса=2.8☉, светимост=70☉, радиус=11☉;
65 κ1 Tau 20635 04 25.4 +22 18 47.2 4.2  A7IV+A7V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *O AB Va=4.2 Vb=5.3 Δ=345" за 2011
           B = 67 κ2 Tau 20641 Simbad;
68 δ3 Tau 20648 04 25.5 +17 56 45.5 4.3  A2 IV     Simbad
92 σ2 Tau 21683 04 39.3 +15 55 47.7 4.7  A5Vn+A4m    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *O AB Va=4.7 Vb=5.1 Δ=444" за 2011
           B = 91 σ1 Tau 21673 Simbad;
81  Tau 21039 04 30.6 +15 42 44.9 5.5  Am+F0V     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *O AC Va=5.5 Vc=5.7 Δ=479" за 2011;
           C = 80  Tau 20995 Simbad;        
________________________________________________________________________________
Плеади
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
25 η Tau 17702 03 47.5 +24 06 124  2.9  B7 III     Simbad
   Име: Alcyone (Алциона);
27  Tau 17847 03 49.2 +24 03 117  3.6  B8 III     Simbad
   Име: Atlas (Атлас);
17  Tau 17499 03 44.9 +24 07 124  3.7  B6 III e    Simbad
   Име: Electra (Електра);
20  Tau 17573 03 45.8 +24 22 118  3.9  B8IIIHewk   Simbad
   Име: Maia (Мая);
   Химически особена звезда: намалено съдържание на HeI (He-weak, CP4);
23  Tau 17608 03 46.3 +23 57 117  4.2  B6 IV e    Simbad
   Име: Merope (Меропа);
19  Tau 17531 03 45.2 +24 28 125  4.3  B6 IV     Simbad
   Име: Taygeta (Тайгетам);
28 BU Tau 17851 03 49.2 +24 08 117  5.1  B8 IV ev    Simbad, GCVS
   Име: Pleione (Плейона);
   Променлива звезда: неправилна GCAS V=4.8-5.5;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О Хиади mel25 Tau 04 26.9 +15 52  0.5 330x330 Разсеян звезден куп  Simbad
  Най-близкият и ярък звезден куп. Алдебаран не е част от Хиади.
О Плеади M45 Tau 03 47.0 +24 07  1.2 100x100 Зв.куп и мъглявини  Simbad
  Най-впечатляващия звезден куп, видим с просто око или бинокъл. 
  Отражателната мъглявина около Меропа се вижда при тъмно небе.
б`NGC1647   Tau 04 45.9 +19 07  6.4 45x45 Разсеян звезден куп  Simbad
  Голям звезден куп, разделящ се на много звезди в бинокъл.
Б NGC1952 M1  Tau 05 34.5 +22 01  8.4  8x4  Останка от свръхнова Simbad
  Име: Раковидна мъглявина; 
  Останка от свръхновата 1054 г. Трудна за откриване с бинокъл, удължена 
  и неправилна форма в телескоп. 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;