Нашето звездно небе             

Бик (Телец) - Taurus - Tau

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   21:40
16.I   20:40
 1.II  19:40
16.II  18:40
 1.IX  06:40
16.IX  05:40
 1.X   04:40
16.X   03:40
 1.XI  01:40
16.XI  00:40
 1.XII  23:40
16.XII  22:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Зодиакално съзвездие, разположено между съзвездията Орион, Колар и Персей. Най-характерна е силно червената звезда от първа величина Алдебаран - налятото с кръв око на разярения митологичен бик. Главата на бика е образувана от групата звезди около Алдебаран - разсеяният звезден куп Хиади. Наляво от тях звездите β и ζ образуват рогата на бика. Линията образувана от звездите λ и ν може да се счита за негов преден крак. Останалите части от животното, се допълват от въображението на наблюдателя.

В района на съзвездието се намират две забележителни звездни групи, които могат да бъдат разглеждани като самостоятелни "подсъзвездия".

В дясно и по-горе от Алдебаран (към Персей) се намира красивата звездна група Плеади. Нашият народ я нарича Квачка, защото вижда кокошка със 6-7 пилета. Плеадите представляват звездна групировка с повече от 130 звезди, които имат общ произход, почти еднакви физически свойства и като рой се движат дружно по еднакъв начин. Разстоянието до тях е 130 pc, а диаметъра на групата е 5.3 pc. Звездите на Плеадите принадлежат към категорията гиганти. Поставено между тях, Слънцето би било звезда едва от 10 величина. С просто око обаче се виждат от 6 до 9 от тях (според остротата на зрението на наблюдателя). Най-светлата, Алциона η е от трета, а останалите 8 от 4 и 5 величина.

Друг забележителен звезден куп в Телец са Хиадите. Той е най-близкият до нас, на разстояние 45 pc. Заема площ с видим диаметър около 7°, а в действителност това е разстояние почни 6.25 pc. Хиадите се виждат непосредствено в дясно от Алдебаран, Който се намира на два пъти по малко разстояние от нас и следователно не участва в този звезден куп. Съставящите го звезди, предимно от 3-5 величина, са гиганти, много по големи и по светли от Слънцето, което поставено между тях, не би се виждало с просто око.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта III

Други карти на небето със съзвездието: Карта XII, Карта I, Карта II, Карта IV, Карта V, Карта VI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.
Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Звезден куп Хиади,
Mel 25. (до 9 зв.вел.)
Звезден куп Плеади,
M 45. (до 9 зв.вел.)

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 220 звезди до 6.5 звездна величина.

α (алфа)
[Simbad]
β (бета)
[Simbad]
ζ (дзета)
[Simbad]
λ (ламбда)
[Simbad]
ο (омикрон)
[Simbad]
ξ (кси)
[Simbad]
ν (ню)
[Simbad]
d
[Simbad]
τ (тау)
[Simbad]
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  V  Спектър
         hh mm.m °° ''  m
________________________________________________________________________________
87 α Tau 21421 04 35.9 +16 31 0.98 K5 III    Алдебаран
112 β Tau 25428 05 26.3 +28 36 1.68 B7 III    Ел Нат; = γ Aur 
123 ζ Tau 26451 05 37.6 +21 09 3.03 B2 IV p    Алека
35 λ Tau 18724 04 00.7 +12 29 3.41 B3V+A4IV
  Променлива звезда: V=3.4-3.9 период=3.9529d затъмнителна EA/DM GCVS;
 1 ο Tau 15900 03 24.8 +09 02 3.60 G6 III
 2 ξ Tau 16083 03 27.2 +09 44 3.73 B9 V n
38 ν Tau 18907 04 03.2 +05 59 3.90 A1 V
88 d Tau 21402 04 35.7 +10 10 4.25 A5m
  Двойна звезда: *Б AB Va=4.3 Vb=7.8 Δ=70.5" PA=300° за 2008 WDS;
94 τ Tau 21881 04 42.2 +22 57 4.26 B3 V
  Двойна звезда: *Б AB Va=4.2 Vb=7.0 Δ=62.0" PA=215° за 2008 WDS;
Хиади
78 θ2 Tau 20894 04 28.7 +15 52 3.41 A7 III  
  Двойна звезда: *О AB Va=3.4 Vb=3.9 Δ=337" PA=347° за 2011 WDS
         B = 77 θ1 Tau 20885;
74 ε Tau 20889 04 28.6 +19 11 3.53 K0 III 
54 γ Tau 20205 04 19.8 +15 38 3.65 K0 III 
61 δ1 Tau 20455 04 22.9 +17 33 3.76 K0 III
77 θ1 Tau 20885 04 28.6 +15 58 3.84 K0 III
  Двойна звезда: *О AB Va=3.4 Vb=3.9 Δ=337" PA=347° за 2011 WDS
         A = 78 θ2 Tau 20894;
65 κ1 Tau 20635 04 25.4 +22 18 4.21 A7IV+A7V
  Двойна звезда: *O AB Va=4.2 Vb=5.3 Δ=341" PA=173° за 2011 WDS;
         B = 67 κ2 Tau 20641;
68 δ3 Tau 20648 04 25.5 +17 56 4.31 A2 IV
92 σ2 Tau 21683 04 39.3 +15 55 4.67 A5Vn+A4m
  Двойна звезда: *O AB Va=4.7 Vb=5.1 Δ=439" PA=194° за 2011 WDS;
         B = 91 σ1 Tau 21673;
Плеади
25 η Tau 17702 03 47.5 +24 06 2.87 B7 III    Алциона
27  Tau 17847 03 49.2 +24 03 3.62 B8 III    Атлас
17  Tau 17499 03 44.9 +24 07 3.70 B6 III e   Електра
20  Tau 17573 03 45.8 +24 22 3.87 B8 III    Мая
23  Tau 17608 03 46.3 +23 57 4.16 B6 IV e    Меропа
19  Tau 17531 03 45.2 +24 28 4.29 B6 IV     Тайгета
28 BU Tau 17851 03 49.2 +24 08 5.05 B8 IV ev   Плейона
  Променлива звезда: V=4.8-5.5 неправилна GCAS GCVS;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; Б-бинокъл; Т-телескоп;
Спектрална класификация, Типове променливи звезди

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
 Имена       α2000  δ2000  V Размер Тип
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О mel25 Хиади Tau 04 26.9 +15 52  0.8 330  Разсеян звезден куп
  Най-близкият и ярък звезден куп. Алдебаран не е част от Хиади.
О M45 Плеади Tau  03 47.0 +24 07  1.5 110  Разсеян звезден куп
  Най-впечатляващия звезден куп, видим с просто око или бинокъл. 
  Отражателната мъглявина около Меропа се вижда при тъмно небе.
Б`NGC1647   Tau 04 45.9 +19 07  6.4  40  Разсеян звезден куп 
  Голям звезден куп, разделящ се на много звезди в бинокъл.
Б M1 NGC1952  Tau 05 34.5 +22 01  8.0  7x5  Останка от свръхнова Раковидна
  Раковидна мъглявина - останка от свръхновата 1054 г. Трудна за откриване 
  с бинокъл, удължена и неправилна форма в телескоп. 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; Б-бинокъл; Т-телескоп; `-тъмно небе;