Нашето звездно небе            

Бик (Телец) - Taurus - Tau

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: XII  III  VI
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I      21:40 03:40
16.I      20:40 02:40
 1.II     19:40 01:40
16.II     18:40 00:40
 1.III        23:40
16.III        22:40
 1.IV         22:40
16.VI         21:40
 1.V         20:40
 
 1.VII 04:40
16.VII 03:40
 1.VIII 02:40
16.VIII 01:40
 1.IX  00:40 06:40
16.IX  23:40 05:40
 1.X  22:40 04:40
16.X  21:40 03:40
 1.XI  19:40 01:40
16.XI  18:40 00:40 06:40
 1.XII 17:40 23:40 05:40
16.XII     22:40 04:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Зодиакално съзвездие, разположено между съзвездията Орион, Колар и Персей. Най-характерна е силно червената звезда от първа величина Алдебаран - налятото с кръв око на разярения митологичен бик. Главата на бика е образувана от групата звезди около Алдебаран - разсеяният звезден куп Хиади. Наляво от тях звездите β и ζ образуват рогата на бика. Линията образувана от звездите λ и ν може да се счита за негов преден крак. Останалите части от животното, се допълват от въображението на наблюдателя.

В района на съзвездието се намират две забележителни звездни групи, които могат да бъдат разглеждани като самостоятелни "подсъзвездия".

В дясно и по-горе от Алдебаран (към Персей) се намира красивата звездна група Плеади. Нашият народ я нарича Квачка, защото вижда кокошка със 6-7 пилета. Плеадите представляват звездна групировка с повече от 130 звезди, които имат общ произход, почти еднакви физически свойства и като рой се движат дружно по еднакъв начин. Разстоянието до тях е 130 pc, а диаметъра на групата е 5.3 pc. Звездите на Плеадите принадлежат към категорията гиганти. Поставено между тях, Слънцето би било звезда едва от 10 величина. С просто око обаче се виждат от 6 до 9 от тях (според остротата на зрението на наблюдателя). Най-светлата, Алциона η е от трета, а останалите 8 от 4 и 5 величина.

Друг забележителен звезден куп в Телец са Хиадите. Той е най-близкият до нас, на разстояние 45 pc. Заема площ с видим диаметър около 7°, а в действителност това е разстояние почни 6.25 pc. Хиадите се виждат непосредствено в дясно от Алдебаран, Който се намира на два пъти по малко разстояние от нас и следователно не участва в този звезден куп. Съставящите го звезди, предимно от 3-5 величина, са гиганти, много по големи и по светли от Слънцето, което поставено между тях, не би се виждало с просто око.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта III

Други карти на небето със съзвездието: Карта XII, Карта I, Карта II, Карта IV, Карта V, Карта VI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.
Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Звезден куп Хиади,
Mel 25. (до 9 зв.вел.)
Звезден куп Плеади,
M 45. (до 9 зв.вел.)

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 220 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
87 α Tau 21421 04 35.9 +16 31 20.4 0.9  K5 III     Simbad
  Име: Aldebaran (Алдебаран);
112 β Tau 25428 05 26.3 +28 36 41.1 1.7  B7 III     Simbad
  Име: Elnath (Ел Нат), γ Aur;
123 ζ Tau 26451 05 37.6 +21 09 136  3.0  B2 IV p    Simbad
  Име: Tianguan (Алека);
35 λ Tau 18724 04 00.7 +12 29 148  3.4  B3V+A4IV    Simbad, GCVS
  Променлива звезда: затъмнителна EA/DM V=3.4-3.9 период=3.9529d;
 1 ο Tau 15900 03 24.8 +09 02 89.2 3.6  G6 III     Simbad
 2 ξ Tau 16083 03 27.2 +09 44 64.1 3.8  B9 V n     Simbad
38 ν Tau 18907 04 03.2 +05 59 35.9 3.9  A1 V      Simbad
88 d Tau 21402 04 35.7 +10 10 47.9 4.2  A5m      Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AB Va=4.3 Vb=7.8 Δ=70.5" за 2008;
94 τ Tau 21881 04 42.2 +22 57 122  4.3  B3 V      Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AB Va=4.2 Vb=7.0 Δ=63.8" за 2012;
119CE Tau 25945 05 32.2 +18 36 549  4.3  M2 Iab     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRC V=4.2-4.5 период=165д;
  Червена звезда: B-V=2.08 R-V=-1.78;
________________________________________________________________________________
Хиади
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
78 θ2 Tau 20894 04 28.7 +15 52 46.1 3.4  A7 III     Simbad, WDS  
  Кратна звезда: *О AB Va=3.4 Vb=3.9 Δ=341" PA=347° за 2011 
         B = 77 θ1 Tau 20885 Simbad;
74 ε Tau 20889 04 28.6 +19 11 45.0 3.5  K0 III     Simbad
  Име: Ain;
54 γ Tau 20205 04 19.8 +15 38 49.5 3.7  K0 III     Simbad
  Име: Prima Hyadum;
61 δ1 Tau 20455 04 22.9 +17 33 47.7 3.8  K0 III     Simbad
  Име: Secunda Hyadum;
77 θ1 Tau 20885 04 28.6 +15 58 47.3 3.8  K0 III     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *О AB Va=3.4 Vb=3.9 Δ=341" PA=347° за 2011
         A = 78 θ2 Tau 20894 Simbad;
65 κ1 Tau 20635 04 25.4 +22 18 47.2 4.2  A7IV+A7V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *O AB Va=4.2 Vb=5.3 Δ=345" за 2011
         B = 67 κ2 Tau 20641 Simbad;
68 δ3 Tau 20648 04 25.5 +17 56 45.5 4.3  A2 IV     Simbad
92 σ2 Tau 21683 04 39.3 +15 55 47.7 4.7  A5Vn+A4m    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *O AB Va=4.7 Vb=5.1 Δ=444" за 2011
         B = 91 σ1 Tau 21673 Simbad;
81  Tau 21039 04 30.6 +15 42 44.9 5.5  Am+F0V     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *O AC Va=5.5 Vc=5.7 Δ=479" за 2011;
         C = 80  Tau 20995 Simbad;        
________________________________________________________________________________
Плеади
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
25 η Tau 17702 03 47.5 +24 06 124  2.9  B7 III     Simbad
  Име: Alcyone (Алциона);
27  Tau 17847 03 49.2 +24 03 117  3.6  B8 III     Simbad
  Име: Atlas (Атлас);
17  Tau 17499 03 44.9 +24 07 124  3.7  B6 III e    Simbad
  Име: Electra (Електра);
20  Tau 17573 03 45.8 +24 22 118  3.9  B8 III     Simbad
  Име: Maia (Мая);
23  Tau 17608 03 46.3 +23 57 117  4.2  B6 IV e    Simbad
  Име: Merope (Меропа);
19  Tau 17531 03 45.2 +24 28 125  4.3  B6 IV     Simbad
  Име: Taygeta (Тайгетам);
28 BU Tau 17851 03 49.2 +24 08 117  5.1  B8 IV ev    Simbad, GCVS
  Име: Pleione (Плейона);
  Променлива звезда: неправилна GCAS V=4.8-5.5;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О Хиади mel25 Tau 04 26.9 +15 52  0.5 330x330 Разсеян звезден куп  Simbad
  Най-близкият и ярък звезден куп. Алдебаран не е част от Хиади.
О Плеади M45 Tau 03 47.0 +24 07  1.2 100x100 Зв.куп и мъглявини  Simbad
  Най-впечатляващия звезден куп, видим с просто око или бинокъл. 
  Отражателната мъглявина около Меропа се вижда при тъмно небе.
б`NGC1647   Tau 04 45.9 +19 07  6.4 45x45 Разсеян звезден куп  Simbad
  Голям звезден куп, разделящ се на много звезди в бинокъл.
Б NGC1952 M1  Tau 05 34.5 +22 01  8.4  8x4  Останка от свръхнова Simbad
  Име: Раковидна мъглявина; 
  Останка от свръхновата 1054 г. Трудна за откриване с бинокъл, удължена 
  и неправилна форма в телескоп. 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;