Нашето звездно небе            

Змия - Serpens - Ser

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.IV  06:40
16.IV  05:40
 1.V   04:40
16.V   03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VII  00:40
16.VII  23:40
 1.VIII 22:40
16.VIII 21:40
 1.IX  20:40
16.IX  19:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Това съзвездие се състои от две части, едната в ляво, а другата в дясно от Змиеносеца. Тясно и дълго с най-светли звезди от трета величина то може да бъде оприличено на извита змия, която образува неразделна група със Змиеносеца.

Според някой легенди това е змията, изпратена от Хера да удуши Херкулес още като малко дете. Херкулес, който тайно е бозал мляко от хера, имал огромни сили и сам е удушил змията. Според други, това е змията, която излекувала Тизей.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта X

Други карти на небето със съзвездието: Карта VII, Карта VIII, Карта IX, Карта XI, Карта XII.

Натисни за пълен размер.

Още карта на съзвездието от IAU.

Натисни за пълен размер.

Още карта на съзвездието от IAU.

Карти на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 110 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
24 α Ser 77070 15 44.3 +06 26 22.7 2.6  K2 III     Simbad
  Име: Unukalhai (Унук-ал-хай), означава шия на змия;
58 η Ser 89962 18 21.3 -02 54 18.5 3.3  K0 III-IV   Simbad
32 μ Ser 77516 15 49.6 -03 26 52.0 3.5  A0 V      Simbad
55 ξ Ser 86263 17 37.6 -15 24 32.3 3.5  A9 III pSr   Simbad
28 β Ser 77233 15 46.2 +15 25 47.6 3.7  A2 IV     Simbad
37 ε Ser 77622 15 50.8 +04 29 21.6 3.7  A5 V m     Simbad
13 δ Ser 76276 15 34.8 +10 32 69.9 3.8  F0 IV     Simbad
41 γ Ser 78072 15 56.5 +15 40 11.3 3.8  F6 IV     Simbad
63 θ Ser 92946 18 56.2 +04 12 47.4 4.6  A5V+A5Vn    Simbad, WDS
  Име: Alya (Алия);
  Кратна звезда: *Б AB Va=4.6 Vb=4.9 Δ=22.5" за 2015;
         B = 63 θ Ser 92951 Simbad;
  R Ser 77615 15 50.7 +15 08 209  7.10 M5IIIe-M9e   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=5.2-14.4 период=356д; 
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О`IC4756    Ser 18 38.5 +05 29  4.6 39x39 Разсеян звезден куп  Simbad 
  Само няколко разпръснати звезди, най-добре се вижда в бинокъл;
б NGC6611 M16 Ser 18 18.8 -13 48  6.0  7x7  Мъглявина и зв.куп  Simbad
  Име: Мъглявина Орел;
  Тип: Разсеян звезден куп + HII йонизирана област; 
  Мъглявина с тъмни области включваща около 20 звезди;
б NGC5904 M5  Ser 15 18.6 +02 05  5.7 20x20 Сферичен звезден куп Simbad
  Най-яркия сферичен звезден куп на северното небе. Разделя се в телескоп на
  плътни области и вериги от звезди. 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;