Нашето звездно небе            

Дракон - Draco - Dra

Видимост.

Съзвездието е изцяло незалязващо за наблюдател в България..

__________________________________
Посока: Изток Юг   Запад Север
Карта: VII  IX   XI   III
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
__________________________________
 1.I  05:40        21:40
16.I  04:40        20:40
 1.II  03:40        19:40
16.II  02:40 06:40     18:40
 1.III 01:40 05:40
16.III 00:40 04:40
 1.IV  00:40 04:40
16.IV  23:40 03:40
 1.V  22:40 02:40
16.V  21:40 01:40 05:40 
 1.VI     00:40 04:40 
16.VI     23:40 03:40 
 1.VII     22:40 02:40 
16.VII     21:40 01:40 
 1.VIII    20:40 00:40 
16.VIII        23:40 
 1.IX         22:40 06:40
16.IX         21:40 05:40
 1.X         20:40 04:40
16.X         19:40 03:40
 1.XI         17:40 01:40
16.XI            00:40
 1.XII            23:40
16.XII 06:40        22:40
__________________________________

Описание.

Обширно околополюсно съзвездие, което обгръща почти изцяло Малката мечка. Ако съединим най-светлите му звезди, всички от трета и четвърта величина, ще получим дългото извито тяло на дракон (митично същество с тяло, наподобяващо змия с крила), чиято глава, включваща една звезда от втора величина, е разположена точно над Херкулес. Главата на дракона и ι от Херкулес образуват характерен удължен петоъгълник, а двете крайни най-светли звезди β и γ от Дракон и ι от Херкулес образуват по светъл триъгълник.

Дракон е едно от най-древните съзвездия. Разказват, че дракона Ладон пазил златните ябълки в градината Хисперида и е бил убит от Херакъл, когато героя откраднал златните ябълки.

В съзвездието се намира северния полюс на еклиптиката, една от двете точки под 90 градуса спрямо земната орбита.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта IV, Карта V, Карта VI, Карта VII (на изток), Карта VIII, Карта IX (на юг), Карта X, Карта XI (на запад), Карта XII, Карта I, Карта II, Карта III (на север).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   6  16  73 213
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
33 γ Dra 87833 17 56.6 +51 29 47.3 2.2  K5 III     Simbad
   Име: Eltanin (Етамин);
   При наблюдение на тази звезда английския астроном Джеимс Брадлей 
     в 1728г. е открил явлението аберация на светлината.
14 η Dra 80331 16 24.0 +61 31 28.2 2.7  G8 III     Simbad
   Име: Athebyne;
   Астрофизика: маса=2.7☉, светимост=67☉, радиус=11☉;
23 β Dra 85670 17 30.4 +52 18 116  2.8  G2 Iab     Simbad
   Име: Rastaban (Алваид);
57 δ Dra 94376 19 12.6 +67 40 29.9 3.1  G9 III     Simbad
   Име: Altais (Алтаис);
22 ζ Dra 83895 17 08.8 +65 43 101  3.2  B6 III     Simbad
   Име: Aldhibah;
12 ι Dra 75458 15 24.9 +58 58 31.0 3.3  K2 III     Simbad
   Име: Edasich;
   Астрофизика: маса=1.3☉, светимост=59☉, радиус=12☉;
44 χ Dra 89937 18 21.1 +72 44 8.06 3.6  F7 V      Simbad
   Близка звезда;
   Астрофизика: маса=1.1☉, светимост=2.0☉, радиус=1.2☉;
11 α Dra 68756 14 04.4 +64 23 92.9 3.7  A0 III     Simbad
   Име: Thuban (Тубан);
32 ξ Dra 87585 17 53.5 +56 52 34.5 3.8  K2 III     Simbad
   Име: Grumium;
63 ε Dra 97433 19 48.2 +70 16 45.4 3.8  G8 III     Simbad
 1 λ Dra 56211 11 31.4 +69 20 102  3.9  M0 III     Simbad
   Име: Giausar;
 5 κ Dra 61281 12 33.5 +69 47 150  3.9  B6 III e    Simbad
13 θ Dra 78527 16 01.9 +58 34 21.0 4.0  F9 V      Simbad
31 ψ1 Dra 86614 17 41.9 +72 09 22.8 4.6  F5IV+F8V    Simbad, WDS
   Име: Dziban;
   Кратна звезда: *Б AB Va=4.6 Vb=5.6 Δ=30" за 2013
           B = 31 ψ1 Dra 86620 Simbad;     
61 σ Dra 96100 19 32.4 +69 40 5.75 4.7  G9 V      Simbad
   Име: Alsafi;
   Близка звезда;
24 ν1 Dra 85819 17 32.2 +55 11 30.2 4.9  A4m+A6V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AB Va=4.9 Vb=4.9 Δ=62" за 2012;
           B = 25 ν2 Dra 85829 Simbad;
39 b Dra 90156 18 23.9 +58 48 56.5 5.0  A1V+F5V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=8.1 Δ=3.6" за 2012;
           *б AC Va=5.1 Vb=7.9 Δ=89" за 2012;
75  Dra 100965 20 28.2 +81 25 140  5.4  G9 III     Simbad, WDS
   Кратна звезда: *б AC Va=5.5 Vb=6.7 Δ=197" за 2012;
17  Dra 81292 16 36.2 +52 55 126  5.5  B9V+A1Vnn   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.4 Vb=6.4 Δ=3.1" за 2013;
           *б AC Va=5.4 Vb=5.5 Δ=90" за 2012;
           C = 16   Dra 81290 Simbad;     
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
т NGC6543   Dra 17 58.6 +66 38  8.3 0.6x0.3 Планетарна мъглявина Simbad 
  Име: Котешко око;  
  Относително лесно видима, звездообразна в бинокъл, синьо-зелен овал в 
  телескоп с голямо увеличение.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;