Нашето звездно небе            

Лира - Lyra - Lyr

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VIII  X   XII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  07:40
16.I  06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40
 1.III 03:40
16.III 02:40
 1.IV  02:40 06:40
16.IV  01:40 05:40
 1.V  00:40 04:40
16.V  23:40 03:40
 1.VI  22:40 02:40
16.VI  21:40 01:40
 1.VII     00:40 04:40
16.VII     23:40 03:40
 1.VIII    22:40 02:40
16.VIII    21:40 01:40
 1.IX     20:40 00:40
16.IX     19:40 23:40
 1.X         22:40
16.X         21:40
 1.XI         19:40
16.XI         18:40
 1.XII        17:40
___________________________

Описание.

Характерна за съзвездието Лира е най-светлата му звезда Вега. Тази звезда е най-красивата на северното небе и от видимите от нашата старана звезди, е трета по яркост. Съзвездието е разположено много близо до млечния път.Освен Вега, то не съдържа други светли звезди. Вега, две звезди около нея от четвърта величина и най-светлите от останалите (две звезди от трета величина) образуват четириъгълник, който като се прибави към него още една по-близка звезда от четвърта величина, може да се схване като разтегнато М.

В края на лятото и началото на есента вечер при мръкване съзвездието се намира на зенита в продължение на много дни.

В това съзвездие се намира радиантът на метеорния поток Лириди с максимум на 22 април.

Лира - това е лирата на легендарния тракийски певец Орфей, син на Аполон, от чиито песни се захласвали и хората, и животните. Той бил влюбен в горската нимфа Евридика. Щастието му обаче траяло твърде кратко. Евридика била ухапана от отровна змия и трябвало да отиде в царството на мъртвите. Орфей също слязъл в подземното царство и я извадил от там, но не изпълнил до край условието, да не се обърне нито веднъж към нея, докато се върне в царството на живите. Евредика отново се върнала в царството на сенките. Като останал сам, обладан от неутешима скръб, Орфей се завързал в тракийските планини. Там той бил разкъсан от вакханките, защото от любов към Евридика пренебрегнал всички останали жени.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VII, Карта VIII (на изток), Карта IX, Карта X (на юг), Карта XI, Карта XII (на запад), Карта I, Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   2  9  23  71
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 3 α Lyr 91262 18 36.9 +38 47 7.68 0.0  A0 V      Simbad
   Име: Vega (Вега); 
   Близка звезда;
   Астрофизика: маса=2.5☉, светимост=50☉, радиус=2.7☉;
14 γ Lyr 93194 18 58.9 +32 41 190  3.3  B9 III     Simbad
   Име: Sulafat (Сулафат);
10 β Lyr 92420 18 50.1 +33 22 295  3.4  B8 II-III ep  Simbad, WDS, GCVS
   Име: Sheliak (Шелиак);
   Кратна звезда: *Б AB Va=3.6 Vb=6.7 Δ=45" за 2012;
   Променлива звезда: Затъмнителна EB V=3.2-4.4 период=12.91д;
   Рентгенов източник: обмен на маса между близки звезди;
   Най-известната от така наречените затъмнителни променливи звезди. 
     Съставена е от две елипсовидни звезди разположени много близо. 
     Равнината на орбитата на спътника минава през лъча на зрението. 
     При движението си спрямо нас едната звезда идва пред или зад 
     другата и съобразно с това се получава затъмнение или намаление 
     на светлостта;
13 R Lyr 92862 18 55.3 +43 57 91.4 4.0  M5 III     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=3.9-5.0 период=46д;  
   Червена звезда: B-V=1.59 R-V=-2.05;
   Червен гигант, полуправилна променлива;
12 δ2 Lyr 92791 18 54.5 +36 54 226  4.3  M4II+B2.5V   Simbad
   Кратна звезда: *О AB Va=4.3 Vb=5.6 Δ=630" 
           B = 11 δ1 Lyr 92728 Simbad;
 6 ζ1 Lyr 91971 18 44.8 +37 36 47.9 4.4  Am+F0IV    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AD Va=4.3 Vd=5.6 Δ=41" за 2012
           D = 7 ζ2 Lyr 91973 Simbad;
   В бинокъл лесно може да се види като двойна;
 5 ε2 Lyr 91926 18 44.4 +39 37 47.7 4.6  A6Vn+A7Vn   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т CD Vc=5.2 Vd=5.4 Δ=2.4" за 2013
           *б AB-CD Vab=4.7 Vcd=4.6 Δ=208" за 2013
           AB = 4 ε1 Lyr 91919;
 4 ε1 Lyr 91919 18 44.3 +39 40 49.8 4.7  A3V+F0V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=6.1 Δ=2.3" за 2013
           *б AB-CD Vab=4.7 Vcd=4.6 Δ=208" за 2013
           CD = 5 ε2 Lyr 91926;
   Забележителна звездна система е тази звезда. Наблюдателите, които 
     притежават отлично зрение, могат да я видят като двойна звезда. В 
     сравнително голям телескоп всяка от тези звезди се разделя на по 
     две отстоящи на 2 дъгови секунди. Всъщност ε е една сложна 
     система от звезди;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Б NGC6779 M56 Lyr 19 16.6 +30 11  8.3  5x5  Сферичен звезден куп Simbad
  Плътен звезден куп, труден за разделяне на звезди в любителски телескоп;  
Б NGC6720 M57 Lyr 18 53.6 +33 02  9.4 1.4x1.0 Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Пръстен; 
  Най-известната планетарна мъглявина, лесно се намира, изглежда
  като звезда в бинокъл, вижда се като удължен диск в телескоп при малко 
  увеличение и като пръстен при голямо увеличение. Централната част не е тъмна. 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;