Нашето звездно небе            

Лира - Lyra - Lyr

Видимост.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VIII  X   XII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  07:40
16.I  06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40
 1.III 03:40
16.III 02:40
 1.IV  02:40 06:40
16.IV  01:40 05:40
 1.V  00:40 04:40
16.V  23:40 03:40
 1.VI  22:40 02:40
16.VI  21:40 01:40
 1.VII     00:40 04:40
16.VII     23:40 03:40
 1.VIII    22:40 02:40
16.VIII    21:40 01:40
 1.IX     20:40 00:40
16.IX     19:40 23:40
 1.X         22:40
16.X         21:40
 1.XI         19:40
16.XI         18:40
 1.XII        17:40
___________________________

Описание.

Характерна за съзвездието Лира е най-светлата му звезда Вега. Тази звезда е най-красивата на северното небе и от видимите от нашата старана звезди, е трета по яркост. Съзвездието е разположено много близо до млечния път.Освен Вега, то не съдържа други светли звезди. Вега, две звезди около нея от четвърта величина и най-светлите от останалите (две звезди от трета величина) образуват четириъгълник, който като се прибави към него още една по-близка звезда от четвърта величина, може да се схване като разтегнато М.

В края на лятото и началото на есента вечер при мръкване съзвездието се намира на зенита в продължение на много дни.

В това съзвездие се намира радиантът на метеорния поток Лириди с максимум на 22 април.

Лира - това е лирата на легендарния тракийски певец Орфей, син на Аполон, от чиито песни се захласвали и хората, и животните. Той бил влюбен в горската нимфа Евридика. Щастието му обаче траяло твърде кратко. Евридика била ухапана от отровна змия и трябвало да отиде в царството на мъртвите. Орфей също слязъл в подземното царство и я извадил от там, но не изпълнил до край условието, да не се обърне нито веднъж към нея, докато се върне в царството на живите. Евредика отново се върнала в царството на сенките. Като останал сам, обладан от неутешима скръб, Орфей се завързал в тракийските планини. Там той бил разкъсан от вакханките, защото от любов към Евридика пренебрегнал всички останали жени.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VII, Карта VIII (на изток), Карта IX, Карта X (на юг), Карта XI, Карта XII (на запад), Карта I, Карта II.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 70 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 3 α Lyr 91262 18 36.9 +38 47 7.68 0.0  A0 V      Simbad
   Име: Vega (Вега); 
   Близка звезда;
   Астрофизика: маса=2.5☉, светимост=50☉, радиус=2.7☉;
14 γ Lyr 93194 18 58.9 +32 41 190  3.3  B9 III     Simbad
   Име: Sulafat (Сулафат);
10 β Lyr 92420 18 50.1 +33 22 295  3.4  B8 II-III ep  Simbad, WDS, GCVS
   Име: Sheliak (Шелиак);
   Кратна звезда: *Б AB Va=3.6 Vb=6.7 Δ=45" за 2012;
   Променлива звезда: Затъмнителна EB V=3.2-4.4 период=12.91д;
   Рентгенов източник: обмен на маса между близки звезди;
   Най-известната от така наречените затъмнителни променливи звезди. 
     Съставена е от две елипсовидни звезди разположени много близо. 
     Равнината на орбитата на спътника минава през лъча на зрението. 
     При движението си спрямо нас едната звезда идва пред или зад 
     другата и съобразно с това се получава затъмнение или намаление 
     на светлостта;
13 R Lyr 92862 18 55.3 +43 57 91.4 4.0  M5 III     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: Полуправилна SRB V=3.9-5.0 период=46д;  
   Червена звезда: B-V=1.59 R-V=-2.05;
   Червен гигант, полуправилна променлива;
12 δ2 Lyr 92791 18 54.5 +36 54 226  4.3  M4II+B2.5V   Simbad
   Кратна звезда: *О AB Va=4.3 Vb=5.6 Δ=630" 
           B = 11 δ1 Lyr 92728 Simbad;
 6 ζ1 Lyr 91971 18 44.8 +37 36 47.9 4.4  Am+F0IV    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AD Va=4.3 Vd=5.6 Δ=41" за 2012
           D = 7 ζ2 Lyr 91973 Simbad;
   В бинокъл лесно може да се види като двойна;
 5 ε2 Lyr 91926 18 44.4 +39 37 47.7 4.6  A6Vn+A7Vn   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т CD Vc=5.2 Vd=5.4 Δ=2.4" за 2013
           *б AB-CD Vab=4.7 Vcd=4.6 Δ=208" за 2013
           AB = 4 ε1 Lyr 91919;
 4 ε1 Lyr 91919 18 44.3 +39 40 49.8 4.7  A3V+F0V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=6.1 Δ=2.3" за 2013
           *б AB-CD Vab=4.7 Vcd=4.6 Δ=208" за 2013
           CD = 5 ε2 Lyr 91926;
   Забележителна звездна система е тази звезда. Наблюдателите, които 
     притежават отлично зрение, могат да я видят като двойна звезда. В 
     сравнително голям телескоп всяка от тези звезди се разделя на по 
     две отстоящи на 2 дъгови секунди. Всъщност ε е една сложна 
     система от звезди;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Б NGC6779 M56 Lyr 19 16.6 +30 11  8.3  5x5  Сферичен звезден куп Simbad
  Плътен звезден куп, труден за разделяне на звезди в любителски телескоп;  
Б NGC6720 M57 Lyr 18 53.6 +33 02  9.4 1.4x1.0 Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Пръстен; 
  Най-известната планетарна мъглявина, лесно се намира, изглежда
  като звезда в бинокъл, вижда се като удължен диск в телескоп при малко 
  увеличение и като пръстен при голямо увеличение. Централната част не е тъмна. 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;