Нашето звездно небе            

Лира - Lyra - Lyr

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VIII  X   XII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  07:40
16.I  06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40
 1.III 03:40
16.III 02:40
 1.IV  02:40 06:40
16.IV  01:40 05:40
 1.V  00:40 04:40
16.V  23:40 03:40
 1.VI  22:40 02:40
16.VI  21:40 01:40
 1.VII     00:40 04:40
16.VII     23:40 03:40
 1.VIII    22:40 02:40
16.VIII    21:40 01:40
 1.IX     20:40 00:40
16.IX     19:40 23:40
 1.X         22:40
16.X         21:40
 1.XI         19:40
16.XI         18:40
 1.XII        17:40
___________________________

Описание.

Характерна за съзвездието Лира е най-светлата му звезда Вега. Тази звезда е най-красивата на северното небе и от видимите от нашата старана звезди, е трета по яркост. Съзвездието е разположено много близо до млечния път.Освен Вега, то не съдържа други светли звезди. Вега, две звезди около нея от четвърта величина и най-светлите от останалите (две звезди от трета величина) образуват четириъгълник, който като се прибави към него още една по-близка звезда от четвърта величина, може да се схване като разтегнато М.

В края на лятото и началото на есента вечер при мръкване съзвездието се намира на зенита в продължение на много дни.

В това съзвездие се намира радиантът на метеорния поток Лириди с максимум на 22 април.

Лира - това е лирата на легендарния тракийски певец Орфей, син на Аполон, от чиито песни се захласвали и хората, и животните. Той бил влюбен в горската нимфа Евридика. Щастието му обаче траяло твърде кратко. Евридика била ухапана от отровна змия и трябвало да отиде в царството на мъртвите. Орфей също слязъл в подземното царство и я извадил от там, но не изпълнил до край условието, да не се обърне нито веднъж към нея, докато се върне в царството на живите. Евредика отново се върнала в царството на сенките. Като останал сам, обладан от неутешима скръб, Орфей се завързал в тракийските планини. Там той бил разкъсан от вакханките, защото от любов към Евридика пренебрегнал всички останали жени.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VII, Карта VIII (на изток), Карта IX, Карта X (на юг), Карта XI, Карта XII (на запад), Карта I, Карта II.
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   2  9  23  71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 3  α   Lyr  18 36.9 +38 47  0.0  A0Va        Simbad
 Име: Vega (Вега); 
 Близка звезда: разстояние=7.68pc;
О 14 γ   Lyr  18 58.9 +32 41  3.3  B9III        Simbad
 Име: Sulafat (Сулафат);
О 10 β   Lyr  18 50.1 +33 22  3.4            Simbad
 Име: Sheliak (Шелиак);
 Кратна звезда: *Б ΔAB=46" A: V=3.6 B8IIep B: V=6.7 B7V WDS;
 Променлива звезда: *О затъмнителна EB V=3.2-4.4 период=12.914д GCVS,
           Най-известната от така наречените затъмнителни променливи 
           звезди. Съставена е от две елипсовидни звезди, разположени 
           много близо. Равнината на орбитата на спътника минава през 
           лъча на зрението. При движението си спрямо нас едната 
           звезда идва пред или зад другата и съобразно с това се 
           получава затъмнение или намаление на блясъка;
 Рентгенов източник: обмен на маса между близки звезди;
О 13 R   Lyr  18 55.3 +43 57  4.0  M5III        Simbad
 Променлива звезда: *О полуправилна SRB V=3.9-5.0 период=46д GCVS;
 Червена звезда: B-V=1.59 R-V=-2.05;
О 12 δ2  Lyr  18 54.5 +36 54  4.3  M4II        Simbad
 Кратна звезда: *О Δ2/1=630" 2: V=4.3 1: 11 δ1 Lyr V=5.6 B2V;
О 6  ζ1  Lyr  18 44.8 +37 36  4.4            Simbad
 Кратна звезда: *Б ΔAD=44" A: V=4.4 kA5hF0VmF3 D: 7 ζ2 Lyr V=5.6 F1Vnn WDS;
О 5  ε2  Lyr  18 44.4 +39 37  4.6            Simbad
 Кратна звезда: *Т ΔCD=2.4" C: V=5.2 A6Vn D: V=5.4 A7Vn,
         *б ΔAB-CD=209" AB: 4 ε1 Lyr V=4.7 CD: V=4.6 WDS;
О 4  ε1  Lyr  18 44.3 +39 40  4.7            Simbad
 Кратна звезда: *Т ΔAB=2.2" A: V=5.1 A3V B: V=6.1 F0V,
         *б ΔAB-CD=209" AB: V=4.7 CD: 5 ε2 Lyr V=4.6 WDS,
         Тази звезда е забележителна звездна система. Наблюдателите, 
         които притежават отлично зрение, могат да я видят като двойна 
         звезда. В сравнително голям телескоп всяка от тези звезди се 
         разделя на по две, отстоящи на 2 дъгови секунди.;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Б NGC6779 M56 Lyr 19 16.6 +30 11  8.3  5x5  Сферичен звезден куп Simbad
  Плътен звезден куп, труден за разделяне на звезди в любителски телескоп;  
Б NGC6720 M57 Lyr 18 53.6 +33 02  9.4 1.4x1.0 Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Пръстен; 
  Най-известната планетарна мъглявина, лесно се намира, изглежда
  като звезда в бинокъл, вижда се като удължен диск в телескоп при малко 
  увеличение и като пръстен при голямо увеличение. Централната част не е тъмна. 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;