Нашето звездно небе            

Голяма мечка - Ursa Major - UMa

Видимост.

По-голямата част от съзвездието е незалязваща за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IV   VI   IX
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  23:40 03:40
16.I  22:40 02:40
 1.II  21:40 01:40
16.II  20:40 00:40 06:40
 1.III 19:40 23:40 05:40
16.III 18:40 22:40 04:40
 1.IV     22:40 04:40
16.IV     21:40 03:40
 1.V      20:40 02:40
16.V         01:40
 1.VI         00:40
16.VI         23:40
 1.VII        22:40
16.VII        21:40
 1.VIII        20:40
 
 1.X  06:40
16.X  05:40
 1.XI  03:40
16.XI  02:40 06:40
 1.XII 01:40 05:40
16.XII 00:40 04:40
___________________________

Описание.

Основната фигура на това добре познато съзвездие няма ни най-малка прилика на мечка. Основната му фигура, четириъгълник с дръжка, съдържа най-светлите звезди на съзвездието, шест от втора и една от трета величина. Цялото съзвездие заема много по-голям район върху небето, но останалите звезди не са по-светли от трета величина и не правят особено впечатление. С малко повече въображение астрономът наблюдател може да образува от тях фигура и на мечка, каквато се рисува върху старите звездни карти.

По древногръцкото име на съзвездието – Арктос, северните части на земята били наричани Арктика (мечешка област). Много по-късно земите около южния полюс като противоположни на северните били наречени Антарктика.

Още от най-стари времена това съзвездие е служило за ориентиране, тъй като заедно с Полярната звезда то дава посоката север. По него са се ориентирали всички древни мореплаватели, дори и в тези времена, от които нямаме исторически паметници. Изображението на Голямата мечка е намирано върху каменни плочи в много праисторически селища.

Пет от основните звезди на Голямата мечка (β, γ, δ, ε и ζ) са част от една разположена около нас звездна група, в която участва и Слънцето. Всички тези звезди имат общо движение и за дълго време (стотици хиляди години) запазват неизменно своето взаимно разположение, докато останалите звезди значително го менят.

Видима с бинокъл в „главата“ на това съзвездие като мъгляво петно е една от най-близките до нас галактики, спиралната М81 и спътниците ѝ.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта I, Карта II, Карта III, Карта IV (на изток), Карта V, Карта VI (на юг), Карта VII, Карта VIII, Карта IX (най запад), Карта X, Карта XI, Карта XII (на север).

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.
Натисни за пълен размер. Правилото за намиране на Полярната звезда е познато: изхождаме от съзвездието Голяма мечка, продължаваме посоката определена от звездите β към α и първата светла звезда е Полярната (на около 5 разстояния β до α).

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:  14  21  64 206
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
77 ε UMa 62956 12 54.0 +55 58 25.3 1.8  A0pCrMnEu   Simbad
   Име: Alioth (Алиот);
   Астрофизика: маса=2.8☉, светимост=110☉, радиус=3.9☉;
   Химически особена звезда: излишък на Cr, Eu, Mn в спектъра (Ap, CP2);
50 α UMa 54061 11 03.7 +61 45 37.7 1.8  G9 III     Simbad
   Име: Dubhe (Дубхе);
85 η UMa 67301 13 47.5 +49 19 31.9 1.9  B3 V      Simbad
   Име: Alkaid (Алкаид);
   Астрофизика: маса=3.3☉, светимост=230☉, радиус=4.0☉;
79 ζ UMa 65378 13 23.9 +54 56 26.3 2.2  A1VpSrSi+A1m  Simbad, WDS
   Име: Mizar (Мицар);
   Кратна звезда: *т AB Va=2.3 Vb=3.9 Δ=14.4" за 2016; 
           *О AC Va=2.3 Vc=4.0 Δ=707" за 2013; 
           C = 80 g UMa 65477 Алкор Simbad;
   Химически особена звезда: компонент A (2.3V, A1VpSrSi) излишък на Sr, Si 
                в спектъра (Ap, CP2), 
                компонент B (3.9V, kA1h(eA)mA7IV-V) 
                излишък на метали в спектъра, тип (Am, CP1);
48 β UMa 53910 11 01.8 +56 23 24.4 2.4  A1 IV ps    Simbad
   Име: Merak (Мерак);
64 γ UMa 58001 11 53.8 +53 42 25.5 2.4  A0 V e     Simbad
   Име: Phecda (Фекда);
52 ψ UMa 54539 11 09.7 +44 30 44.3 3.0  K1 III     Simbad
   Астрофизика: маса=2.0☉, светимост=160☉, радиус=20☉;
34 μ UMa 50801 10 22.3 +41 30 70.6 3.1  M0 III     Simbad
   Име: Tania Australis;
9 ι UMa 44127 08 59.2 +48 03 14.5 3.1  A7V+M1V    Simbad, WDS
   Име: Talitha (Талита);
   Кратна звезда: *Т A-BC Va=3.1 Vbc=9.2 Δ=2.4" за 2012;
25 θ UMa 46853 09 32.9 +51 41 13.5 3.2  F7 V      Simbad
69 δ UMa 59774 12 15.4 +57 02 24.7 3.3  A2 V      Simbad
   Име: Megrez (Мегрец);
1 ο UMa 41704 08 30.3 +60 43 54.9 3.4  G5 III     Simbad
   Име: Muscida;
   Астрофизика: маса=3.2☉, светимост=140☉, радиус=15☉;
33 λ UMa 50372 10 17.1 +42 55 42.2 3.5  A2 IV     Simbad
   Име: Tania Borealis;
54 ν UMa 55219 11 18.5 +33 06 122  3.5  K3 III     Simbad, WDS
   Име: Alula Borealis;
   Кратна звезда: *т A-B Va=3.5 Vb=10.1 Δ=7.8" за 2015;
12 κ UMa 44471 09 03.6 +47 09 110  3.6  A1 V n     Simbad
   Име: Alkaphrah;
23 h UMa 46733 09 31.5 +63 04 23.8 3.7  F0 IV     Simbad
63 χ UMa 57399 11 46.1 +47 47 56.3 3.7  K0 IIIb    Simbad
   Име: Taiyangshou;
   Астрофизика: маса=1.2☉, светимост=145☉, радиус=21☉;
53 ξ Uma 55203 11 18.2 +31 32 7.35 3.8  F9V+G2V    Simbad, WDS
   Име: Alula Australis;
   Близка звезда;
   Кратна звезда: *Т A-B Va=4.3 Vb=4.8 Δ=1.9" за 2017;
29 υ UMa 48319 09 51.0 +59 02 35.6 3.8  F2 IV     Simbad
80 g UMa 65477 13 25.2 +54 59 25.1 4.0  A5 V      Simbad
   Име: Alcor (Алкор);
   Кратна звезда: *О AC Va=2.2 Vc=4.0 Δ=707" за 2013; 
           A = 79 ζ UMa 65378 Мицар Simbad;
61  Uma 56997 11 41.1 +34 12 9.61 5.34 G8 V      Simbad
   Близка звезда;
41Lyn Uma 46471 09 28.7 +45 36 85.8 5.4  K0III     Simbad, WDS
   Име: Intercrus, звездата се намира в Голяма мечка;  
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.5 Vb=7.8 Δ=69.9" за 2015;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC3031 M81 UMa 09 55.6 +69 04  6.9 25x12 Галактика спирална  Simbad 
  Централна галактика в група от галактики. Лесно видима в бинокъл.
  В телескоп с ярка закръглена централна част и звездообразно ядро,
  удължено хало. При зрително поле над 45' се вижда с М82.
Б`NGC5457 M101 UMa 14 03.2 +54 21  7.9 29x28 Галактика спирална  Simbad 
  Вижда се само ярката централна част, спиралните ръкави се различават 
  при тъмно небе и малко увеличение. В телескоп се виждат по-ярки петна.
Б NGC3034 M82 UMa 09 55.9 +69 41  8.4 11x5  Галактика неправилна Simbad 
  Ярък спътник на М81, разположен 37' северно от М81. Не прилича на галактика. 
  В телескоп се вижда асиметрично разпределение на яркостта и прахов облак
  в средата.
т`NGC2841   UMa 09 22.0 +50 59  9.2  8x4  Галактика спирална  Simbad 
  Ярко и малко, незвездообразно ядро с ясно удължена мъглявина.
т`NGC3184   UMa 10 18.3 +41 25  9.8  8x7  Галактика спирална  Simbad 
  Слаба галактика с едва забележима структура. NGC3180 е светла част от нея.
т NGC3077   UMa 10 03.3 +68 44  9.9  5x5  Галактика неправилна Simbad 
  Галактика спътник на М81, мъглявина без забележителности, с ярко ядро.
т NGC3587 M97 UMa 11 14.8 +55 01 11.0 0.3x0.3 Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Сова; 
  Кръгла форма, двете тъмни петна почти не се виждат. 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;