Нашето звездно небе            

Голяма мечка - Ursa Major - UMa

Видимост.

По-голямата част от съзвездието е незалязваща за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: IV   VI   IX
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  23:40 03:40
16.I  22:40 02:40
 1.II  21:40 01:40
16.II  20:40 00:40 06:40
 1.III 19:40 23:40 05:40
16.III 18:40 22:40 04:40
 1.IV     22:40 04:40
16.IV     21:40 03:40
 1.V      20:40 02:40
16.V         01:40
 1.VI         00:40
16.VI         23:40
 1.VII        22:40
16.VII        21:40
 1.VIII        20:40
 
 1.X  06:40
16.X  05:40
 1.XI  03:40
16.XI  02:40 06:40
 1.XII 01:40 05:40
16.XII 00:40 04:40
___________________________

Описание.

Основната фигура на това добре познато съзвездие няма ни най-малка прилика на мечка. Основната му фигура, четириъгълник с дръжка, съдържа най-светлите звезди на съзвездието, шест от втора и една от трета величина. Цялото съзвездие заема много по-голям район върху небето, но останалите звезди не са по-светли от трета величина и не правят особено впечатление. С малко повече въображение астрономът наблюдател може да образува от тях фигура и на мечка, каквато се рисува върху старите звездни карти.

По древногръцкото име на съзвездието – Арктос, северните части на земята били наричани Арктика (мечешка област). Много по-късно земите около южния полюс като противоположни на северните били наречени Антарктика.

Още от най-стари времена това съзвездие е служило за ориентиране, тъй като заедно с Полярната звезда то дава посоката север. По него са се ориентирали всички древни мореплаватели, дори и в тези времена, от които нямаме исторически паметници. Изображението на Голямата мечка е намирано върху каменни плочи в много праисторически селища.

Пет от основните звезди на Голямата мечка (β, γ, δ, ε и ζ) са част от една разположена около нас звездна група, в която участва и Слънцето. Всички тези звезди имат общо движение и за дълго време (стотици хиляди години) запазват неизменно своето взаимно разположение, докато останалите звезди значително го менят.

Видима с бинокъл в „главата“ на това съзвездие като мъгляво петно е една от най-близките до нас галактики, спиралната М81 и спътниците ѝ.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта I, Карта II, Карта III, Карта IV (на изток), Карта V, Карта VI (на юг), Карта VII, Карта VIII, Карта IX (най запад), Карта X, Карта XI, Карта XII (на север).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.
Натисни за пълен размер.
Правилото за намиране на Полярната звезда е познато: изхождаме от съзвездието Голяма мечка, продължаваме посоката определена от звездите β към α и първата светла звезда е Полярната (на около 5 разстояния β до α).

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:  14  21  64 206

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 77 ε   UMa  12 54.0 +55 58  1.8  A0pCrMnEu      Simbad
 Име: Alioth (Алиот);
 Химически особена звезда: излишък на Cr, Eu, Mn в спектъра (Ap, CP2);
О 50 α   UMa  11 03.7 +61 45  1.8  G9III+A8      Simbad
 Име: Dubhe (Дубхе);
О 85 η   UMa  13 47.5 +49 19  1.9  B3V         Simbad
 Име: Alkaid (Алкаид);
О 79 ζ   UMa  13 23.9 +54 56  2.2  A1VpSrSi, A1m    Simbad
 Име: Mizar (Мицар);
 Кратна звезда: *т AB Va=2.2 Vb=3.9 Δ=14.4" за 2022 WDS
         *О AC Va=2.2 Vc=4.0 Δ=715" за 2020; 
         C = 80 g UMa Алкор Simbad;
 Химически особена звезда: компонент A (2.3V, A1VpSrSi) излишък на Sr, Si в 
              спектъра (Ap, CP2), компонент B (3.9V, kA1h(eA)mA7IV-V) 
              излишък на метали в спектъра, тип (Am, CP1);
О 48 β   UMa  11 01.8 +56 23  2.4  A1IVps       Simbad
 Име: Merak (Мерак);
О 64 γ   UMa  11 53.8 +53 42  2.4  A0Ve        Simbad
 Име: Phecda (Фекда);
О 52 ψ   UMa  11 09.7 +44 30  3.0  K1III        Simbad
О 34 μ   UMa  10 22.3 +41 30  3.1  M0III        Simbad
 Име: Tania Australis;
О 9  ι   UMa  08 59.2 +48 03  3.1  A7V, M1V      Simbad
 Име: Talitha (Талита);
 Кратна звезда: *Т A-BC Va=3.1 Vbc=9.2 Δ=2.4" за 2017 WDS;
О 25 θ   UMa  09 32.9 +51 41  3.2  F7V         Simbad
О 69 δ   UMa  12 15.4 +57 02  3.3  A2Vn        Simbad
 Име: Megrez (Мегрец);
О 1  ο   UMa  08 30.3 +60 43  3.4  G5III        Simbad
 Име: Muscida;
О 33 λ   UMa  10 17.1 +42 55  3.5  A1IV        Simbad
 Име: Tania Borealis;
О 54 ν   UMa  11 18.5 +33 06  3.5  K3III        Simbad
 Име: Alula Borealis;
 Кратна звезда: *т A-B Va=3.5 Vb=10.1 Δ=7.0" за 2020 WDS;
О 12 κ   UMa  09 03.6 +47 09  3.6  A1Vn        Simbad
 Име: Alkaphrah;
О 23 h   UMa  09 31.5 +63 04  3.7  F0V         Simbad
О 63 χ   UMa  11 46.1 +47 47  3.7  K0IIIb       Simbad
 Име: Taiyangshou;
О 53 ξ   Uma  11 18.2 +31 32  3.8  F9V, G2V      Simbad
 Име: Alula Australis;
 Близка звезда: разстояние A=8.83pc B=8.73pc;
 Кратна звезда: *Т A-B Va=4.3 Vb=4.8 Δ=2.4" за 2020 WDS;
О 29 υ   UMa  09 51.0 +59 02  3.8  F0IV        Simbad
О 80 g   UMa  13 25.2 +54 59  4.0  A5V         Simbad
 Име: Alcor (Алкор);
 Кратна звезда: *О AC Va=2.2 Vc=4.0 Δ=715" за 2020 WDS;
         A = 79 ζ UMa Мицар Simbad;
О 61    Uma  11 41.1 +34 12  5.3  G8V         Simbad
 Близка звезда: разстояние=9.58pc;
41 Lyn   Uma  09 28.7 +45 36  5.4  K0III, F9IV     Simbad
 Име: Intercrus, звездата се намира в Голяма мечка;  
 Кратна звезда: *Б AB Va=5.5 Vb=7.8 Δ=69.7" за 2017 WDS;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

__________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  ρ   V   D  Тип          Още
          hh mm.m °° '' kpc  m   '             данни
__________________________________________________________________________________
б NGC3031 M81 UMa 09 55.6 +69 04    6.9 25x12 Галактика спирална  Simbad
  Централна галактика в група от галактики. Лесно видима в бинокъл.
  В телескоп с ярка закръглена централна част и звездообразно ядро,
  удължено хало. При зрително поле над 45' се вижда с М82.
Б`NGC5457 M101 UMa 14 03.2 +54 21    7.9 29x28 Галактика спирална  Simbad
  Вижда се само ярката централна част, спиралните ръкави се различават 
  при тъмно небе и малко увеличение. В телескоп се виждат по-ярки петна.
Б NGC3034 M82 UMa 09 55.9 +69 41    8.4 11x5  Галактика неправилна Simbad
  Ярък спътник на М81, разположен 37' северно от М81. Не прилича на галактика. 
  В телескоп се вижда асиметрично разпределение на яркостта и прахов облак
  в средата.
т`NGC2841   UMa 09 22.0 +50 59    9.2  8x4  Галактика спирална  Simbad
  Ярко и малко, незвездообразно ядро с ясно удължена мъглявина.
т`NGC3184   UMa 10 18.3 +41 25    9.8  8x7  Галактика спирална  Simbad
  Слаба галактика с едва забележима структура. NGC3180 е светла част от нея.
т NGC3077   UMa 10 03.3 +68 44    9.9  5x5  Галактика неправилна Simbad
  Галактика спътник на М81, мъглявина без забележителности, с ярко ядро.
т NGC3587 M97 UMa 11 14.8 +55 01 0.81 9.9  3x3  Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Сова; 
  Кръгла форма, двете тъмни петна почти не се виждат. 
__________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;