Нашето звездно небе             

Голяма мечка - Ursa Major - UMa

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   03:40
16.I   02:40
 1.II  01:40
16.II  00:40
 1.III  23:40
16.III  22:40
 1.IV  22:40
16.IV  21:40
 1.V   20:40
16.XI  06:40
 1.XII  05:40
16.XII  04:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VI

Други карти на небето със съзвездието: Карта I, Карта II, Карта III, Карта IV, Карта V, Карта VII, Карта VIII, Карта IX, Карта X, Карта XI, Карта XII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 210 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
77 ε UMa 62956 12 54.0 +55 58 25.3 1.8  A0 pCrMnEu   Simbad
  Име: Алиот, Alioth;
50 α UMa 54061 11 03.7 +61 45 37.7 1.8  G9 III     Simbad
  Име: Дубхе, Dubhe;
85 η UMa 67301 13 47.5 +49 19 31.9 1.9  B3 V      Simbad
  Име: Алкаид, Alkaid;
79 ζ UMa 65378 13 23.9 +54 56 26.3 2.2  A1VpSrSi+A1m  Simbad, WDS
  Име: Мицар, Mizar;
  Кратна звезда: *т AB Va=2.2 Vb=3.9 Δ=14.5" за 2013; 
         *О AC Va=2.2 Vc=4.0 Δ=707" за 2013; 
         C = 80 g UMa 65477 Алкор Simbad;
48 β UMa 53910 11 01.8 +56 23 24.4 2.4  A1 IV ps    Simbad
  Име: Мерак, Merak;
64 γ UMa 58001 11 53.8 +53 42 25.5 2.4  A0 V e     Simbad
  Име: Фекда, Phecda;
52 ψ UMa 54539 11 09.7 +44 30 44.3 3.0  K1 III     Simbad
34 μ UMa 50801 10 22.3 +41 30 70.6 3.1  M0 III     Simbad
  Име: Tania Australis;
9 ι UMa 44127 08 59.2 +48 03 14.5 3.1  A7V+M1V    Simbad, WDS
  Име: Талита, Talitha;
  Кратна звезда: *Т A-BC Va=3.1 Vbc=9.2 Δ=2.4" за 2012;  
25 θ UMa 46853 09 32.9 +51 41 13.5 3.2  F7 V      Simbad
69 δ UMa 59774 12 15.4 +57 02 24.7 3.3  A2 V      Simbad
  Име: Мегрец, Megrez;
1 ο UMa 41704 08 30.3 +60 43 54.9 3.4  G5 III     Simbad
  Име: Muscida;
33 λ UMa 50372 10 17.1 +42 55 42.2 3.5  A2 IV     Simbad
  Име: Tania Borealis;
54 ν UMa 55219 11 18.5 +33 06 122  3.5  K3 III     Simbad, WDS
  Име: Alula Borealis;
  Кратна звезда: *т A-B Va=3.5 Vb=10.1 Δ=7.4" за 2005; 
12 κ UMa 44471 09 03.6 +47 09 110  3.6  A1 V n     Simbad
23 h UMa 46733 09 31.5 +63 04 23.8 3.7  F0 IV     Simbad
63 χ UMa 57399 11 46.1 +47 47 56.3 3.7  K0 IIIb    Simbad
53 ξ Uma 55203 11 18.2 +31 32 7.35 3.8  F9V+G2V    Simbad
  Име: Alula Australis;
  Близка звезда;
29 υ UMa 48319 09 51.0 +59 02 35.6 3.8  F2 IV     Simbad
80 g UMa 65477 13 25.2 +54 59 25.1 4.0  A5 V      Simbad
  Име: Алкор, Alcor;
  Кратна звезда: *О AC Va=2.2 Vc=4.0 Δ=707" за 2013; 
         A = 79 ζ UMa 65378 Мицар Simbad;
61  Uma 56997 11 41.1 +34 12 9.61 5.34 G8 V      Simbad
  Близка звезда;
41Lyn Uma 46471 09 28.7 +45 36 85.8 5.4  K0III     Simbad, WDS
  Име: Звездата се намира в Голяма мечка;  
  Кратна звезда: *Б AB Va=5.5 Vb=7.8 Δ=69.9" за 2015;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
б NGC3031 M81 UMa 09 55.6 +69 04  6.9 25x12 Галактика спирална  Simbad 
  Централна галактика в група от галактики. Лесно видима в бинокъл.
  В телескоп с ярка закръглена централна част и звездообразно ядро,
  удължено хало. При зрително поле над 45' се вижда с М82.
Б`NGC5457 M101 UMa 14 03.2 +54 21  7.9 29x28 Галактика спирална  Simbad 
  Вижда се само ярката централна част, спиралните ръкави се различават 
  при тъмно небе и малко увеличение. В телескоп се виждат по-ярки петна.
Б NGC3034 M82 UMa 09 55.9 +69 41  8.4 11x5  Галактика неправилна Simbad 
  Ярък спътник на М81, разположен 37' северно от М81. Не прилича на галактика. 
  В телескоп се вижда асиметрично разпределение на яркостта и прахов облак
  в средата.
т`NGC2841   UMa 09 22.0 +50 59  9.2  8x4  Галактика спирална  Simbad 
  Ярко и малко, незвездообразно ядро с ясно удължена мъглявина.
т`NGC3184   UMa 10 18.3 +41 25  9.8  8x7  Галактика спирална  Simbad 
  Слаба галактика с едва забележима структура. NGC3180 е светла част от нея.
т NGC3077   UMa 10 03.3 +68 44  9.9  5x5  Галактика неправилна Simbad 
  Галактика спътник на М81, мъглявина без забележителности, с ярко ядро.
т NGC3587 M97 UMa 11 14.8 +55 01 11.0 0.3x0.3 Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Сова; 
  Кръгла форма, двете тъмни петна почти не се виждат. 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;