Нашето звездно небе            

Водолей - Aquarius - Aqr

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: X   XII  II
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I         19:40
16.I         18:40

 1.IV  06:40
16.IV  05:40
 1.V  04:40
16.V  03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VII 00:40 04:40
16.VII 23:40 03:40
 1.VIII 22:40 02:40 06:40
16.VIII 21:40 01:40 05:40
 1.IX  20:40 00:40 04:40
16.IX  19:40 23:40 03:40
 1.X      22:40 02:40
16.X      21:40 01:40
 1.XI     19:40 23:40
16.XI     18:40 22:40
 1.XII     17:40 21:40
16.XII        20:40
___________________________

Описание.

Водолей е зодиакално съзвездие, разположено малко на юг от небесния екватор. То няма характерна форма. Двете му най-светли звезди са едва от трета величина.

Съзвездието съдържа два радианта на метеорни потоци, единият от които се намира около звездата η и има максимум на 4 май, а другият - около звездата δ с максимум на 28 юли.

В това съзвездие около 5° над звездата β се намира сферичен звезден куп, видим с бинокъл, като мъгляво петънце от 6.3 звездна величина.

Водолей е едно от най-древните съзвездия. Вавилонците са виждали в тази част на небето мъж изсипващ вода от гърне. В гръцката митология съзвездието се свързва с Ганимед.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта X (на изток), Карта XI, Карта XII (на юг), Карта I, Карта II (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU.

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   3  20  55 172

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*  Звезда     α2000  δ2000  V  Спектрален клас   Още данни
         hh mm.m °° ''  m             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О 22 β   Aqr  21 31.6 -05 34  2.9  G0Ib        Simbad
 Име: Sadalsuud (Садалсууд), на арабски означава най-щастлива 
    от щастливите звезди;
О 34 α   Aqr  22 05.8 -00 19  2.9  G2Ib        Simbad
 Име: Sadalmelik (Садалмелик),на арабски означава щастливи звезди на краля;
О 76 δ   Aqr  22 54.7 -15 49  3.3  A3Vp        Simbad
 Име: Skat (Шеат);
О 88 c2  Aqr  23 09.4 -21 10  3.6  K1III        Simbad
О 55 ζ   Aqr  22 28.8 -00 01  3.7            Simbad
 Кратна звезда: *Т ΔAB=2.4" A: V=4.3 F2IV B: V=4.5 F2IV WDS;
О 2  ε   Aqr  20 47.7 -09 30  3.8  A1V         Simbad
 Име: Albali;
О 73 λ   Aqr  22 52.6 -07 35  3.8  M2III        Simbad
О 48 γ   Aqr  22 21.7 -01 23  3.8  A0V         Simbad
 Име: Sadachbia;
О 98 b1  Aqr  23 23.0 -20 06  4.0  K1III        Simbad
О 71 τ2  Aqr  22 49.6 -13 36  4.0  M0III        Simbad
О 62 η   Aqr  22 35.4 -00 07  4.0  B9V         Simbad 
О 94    Aqr  23 19.1 -13 28  5.2            Simbad 
 Кратна звезда: *т ΔAB=12" A: V=5.3 G8IV B: V=7.0 K2V WDS;
Б   R   Aqr  23 43.8 -15 17  7.7  M5e-M8.5ep     Simbad
 Променлива звезда: *Б дългопериодична M+ZAND V=5.2-12.4 период=390д GCVS;
 Звездата е обградена с разширяваща се газова мъглявина и прахов облак 
 и има вероятен спътник бяло джудже.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пояснения към таблицата
* Инструмент за наблюдение
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Инструмент    Увеличение Апертура Максимална Зрително Разделителна
                 входна  зв.вел.   поле   способност
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О Просто око      1x     6mm    6     120°    300"

б Оперен бинокъл    3x    20mm    6     15°    100"
б Обикновен бинокъл   6x    30mm    8      7°     50"
Б Астро. бинокъл    12x    50mm    10      4°     25"

т Малък телескоп    60x    75mm    11     50'     5"
Т Телескоп       35x    150mm    13     80'     8"
Т Телескоп      350x    150mm    13      8'     0.8"

П Професионален
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α2000, δ2000
eкваториални координати за епоха J2000;
V
видима звездна величина;
Спектър
Спектрална класификация;
Кратни звезди
Δ – ъглово разстояние между две звезди в дъгови секунди ";
Променливи звезди
Типове променливи звезди;
Разстояние
1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

__________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  ρ   V   D  Тип          Още
          hh mm.m °° '' kpc  m   '             данни
__________________________________________________________________________________
б NGC7089 M2  Aqr 21 33.5 -00 49 16.3 6.5 12x12 Сферичен звезден куп Simbad
  Светло мъгливо петно в бинокъл, трудно се разделя на звезди в телескоп;
  Сферичен звезден куп, който лесно се вижда в бинокъл. За да се отделят 
  най-ярките звезди трябва телескоп с диаметър на огледалото над 100 мм;
б NGC7293   Aqr 22 29.6 -20 50 0.20 6.3 16x12 Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Охлюв; 
  Най-близката и ярка планетарна мъглявина;
  Трябва да се наблюдава в бинокъл или телескоп при не голямо увеличение 
  в тъмна нощ;
т NGC7009   Aqr 21 04.2 -11 22 1.23 8.3 0.5x0.4 Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Сатурн;
  Синьо-зелена елипса изисква голямо увеличение за наблюдение. Удължената 
  форма и централната звезда от 12 зв.вел са трудни за наблюдение.
т NGC6994 M73 Aqr 20 59.0 -12 38    9.7  3x3  Разсеян звезден куп  Simbad
  Група от три-четири звезди.
т NGC6981 M72 Aqr 20 53.5 -12 32 66.7 9.2  6x6  Сферичен звезден куп Simbad
  Малък сферичен звезден куп, не се разделя на звезди.
__________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;