Нашето звездно небе            

Змиеносец - Ophiuchus - Oph

Видимост.

Съзвездието е изцяло изгряващо и залязващо за наблюдател в България.

___________________________
Посока: Изток Юг   Запад
Карта: VII  X   XII
Дата  hh:mm hh:mm hh:mm
___________________________
 1.I  05:40
16.I  04:40
 1.II  03:40
16.II  02:40
 1.III 01:40
16.III 00:40
 1.IV  00:40 06:40
16.IV  23:40 05:40
 1.V  22:40 04:40
16.V  21:40 03:40
 1.VI     02:40
16.VI     01:40
 1.VII     00:40 04:40
16.VII     23:40 03:40
 1.VIII    22:40 02:40
16.VIII    21:40 01:40
 1.IX     20:40 00:40
16.IX     19:40 23:40
 1.X         22:40
16.X         21:40
 1.XI         19:40
16.XI         18:40
 1.XII        17:40
16.XII 06:40
___________________________

Описание.

Съзвездието Змиеносец е разположено под Херкулес в съседство с Млечния път. Две звезди от втора и шест от трета величина образуват характерна фигура на човек с донякъде разперени ръце, в които той държи дълга змия, разтегната от двете му страни. Главата на Змиеносеца е звездата α от втора величина, намираща се точно под главата на Херкулес. С двата си крака Змиеносецът е стъпил върху Скорпиона. Главата пък на самата змия се намира между съзвездията Херкулес и Воловар.

Според преданията Змиеносецът е бога на медицината Асклепий. Той е син на Аполон, който наследил от баща си изкуството да лекува болести и да очиства човека от тежките му грехове. Жезълът на Асклепий с увита около него змия е символ на медицината и фармацията. Самата змия е същата, която е донесла лековити билки за ранения герой Тезей в битката с минотавъра.

Карти и схеми.

Карти на небето със съзвездието: Карта VII (на изток), Карта VIII, Карта IX (на юг), Карта X (на юг), Карта XI, Карта XII (на запад).
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието. Още карта на съзвездието от IAU

Обекти.

Звезди.

До звездна величина: 3.5 4.5 5.5 6.5
Брой видими звезди:   9  25  53 171
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
55 α Oph 86032 17 34.9 +12 34 14.9 2.1  A5 III     Simbad
   Име: Rasalhague;
35 η Oph 84012 17 10.4 -15 43 27.1 2.4  A2 IV-V    Simbad
   Име: Sabik;
13 ζ Oph 81377 16 37.2 -10 34 112  2.6  O9.2 IV nn   Simbad
   Синя звезда: U-B=-0.85 B-V=0.02;
 1 δ Oph 79593 16 14.3 -03 42 52.5 2.7  M0.5 III    Simbad
   Име: Yed Prior;
60 β Oph 86742 17 43.5 +04 34 25.1 2.8  K2 III     Simbad
   Име: Cebalrai;
   Астрофизика: маса=1.4☉, светимост=63☉, радиус=13☉;
27 κ Oph 83000 16 57.7 +09 23 28.0 3.2  K2 III     Simbad
   Астрофизика: маса=1.5☉, светимост=55☉, радиус=11☉;
 2 ε Oph 79882 16 18.3 -04 42 32.6 3.2  G9.5IIIbFe-0.5 Simbad
   Име: Yed Posterior;
   Астрофизика: маса=2.0☉, светимост=59☉, радиус=11☉;
42 θ Oph 84970 17 22.0 -25 00 134  3.3  B2 IV     Simbad
64 ν Oph 88048 17 59.0 -09 46 46.2 3.3  G9 IIIa    Simbad
   Астрофизика: маса=2.7☉, светимост=110☉, радиус=15☉;
72  Oph 88771 18 07.3 +09 34 26.6 3.7  A5V+K0     Simbad
   Кратна звезда: *б AB Va=3.7 Vb=7.3 Δ=287;
62 γ Oph 87108 17 47.9 +02 42 31.5 3.8  A1 Vnp     Simbad
10 λ Oph 80883 16 30.9 +01 59 53.1 3.9  A1 IV     Simbad
   Име: Marfik;
67  Oph 88192 18 00.6 +02 56 377  4.0  B5 I      Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=4.0 Vb=8.1 Δ=54.3" за 2014;
70  Oph 88601 18 05.5 +02 30 5.08 4.0  K0 V      Simbad
   Близка звезда;
   Астрофизика: маса=0.97☉, светимост=0.58☉, радиус=0.9☉;
36  Oph 84405 17 15.3 -26 36 5.93 4.3  K2V+K1V+K5V  Simbad, WDS
   Име: Guniibuu;
   Близка звезда;
   Кратна звезда: *т AB Va=5.1 Vb=5.1 Δ=4.9" за 2012; 
           *б AC Va=5.1 Vc=6.5 Δ=732" за 2000; 
           *б AD Va=5.1 Vc=7.8 Δ=181" за 2000; 
   Астрофизика: AB маса=0.96☉, светимост=0.60☉, радиус=0.9☉;
 7 χ Oph 80569 16 27.0 -18 27 161  4.4  B2Vne     Simbad, GCVS
   Променлива звезда: неправилна GCAS V=4.2-5.0; 
 5 ρ Oph 80473 16 25.6 -23 27 111  4.6  B2IV+B2V    Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=5.7 Δ=3.3" за 2009;
           *б AC Va=5.1 Vb=7.3 Δ=149" за 2000 B5V;
           *б AD Va=5.1 Vb=6.8 Δ=156" за 2000 B4V;
           C = 5 ρ Oph 80474 Simbad, D = 5 ρ Oph 80461 Simbad;
39 ο Oph 84626 17 18.0 -24 17 90.4 5.2  G8III+F6IV   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB Va=5.2 Vb=6.6 Δ=10" за 2013;
           B = 39 ο Oph 84625 Simbad;
________________________________________________________________________________
α20002000 – екваториални координати за епоха J2000;
ρ – разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; 
Δ – ъгъл между две звезди; ☉ – светимост, маса и радиус спрямо Слънцето;
* – инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О`IC4665    Oph 17 46.3 +05 43  4.2 41x41 Разсеян звезден куп  Simbad 
О NGC6633   Oph 18 27.3 +06 31  4.6 27x27 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6218 M12 Oph 16 47.2 -01 57  6.1 15x15 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6266 M62 Oph 17 01.2 -30 07  6.4 14x14 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6254 M10 Oph 16 57.2 -04 06  6.6 12x12 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6273 M19 Oph 17 02.6 -26 16  6.8  5x5  Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6402 M14 Oph 17 37.6 -03 15  7.6  7x7  Сферичен звезден куп Simbad 
Б NGC6171 M107 Oph 16 32.5 -13 03  7.8  3x3  Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6333 M9  Oph 17 19.2 -18 31  7.9  6x6  Сферичен звезден куп Simbad 
Т NGC6572   Oph 18 12.1 +06 51  8.0  3x2  Планетарна мъглявина Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;