Нашето звездно небе             

Змиеносец - Ophiuchus - Oph

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.IV  06:40
16.IV  05:40
 1.V   04:40
16.V   03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VII  00:40
16.VII  23:40
 1.VIII 22:40
16.VIII 21:40
 1.IX  20:40
16.IX  19:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Съзвездието Змиеносец е разположено под Херкулес в съседство с Млечния път. Две звезди от втора и шест от трета величина образуват характерна фигура на човек с донякъде разперени ръце, в които той държи дълга змия, разтегната от двете му страни. Главата на Змиеносеца е звездата α от втора величина, намираща се точно под главата на Херкулес. С двата си крака Змиеносецът е стъпил върху Скорпиона. Главата пък на самата змия се намира между съзвездията Херкулес и Воловар.

Според преданията Змиеносецът е бога на медицината Асклепий. Той е син на Аполон, който наследил от баща си изкуството да лекува болести и да очиства човека от тежките му грехове. Жезълът на Асклепий с увита около него змия е символ на медицината и фармацията. Самата змия е същата, която е донесла лековити билки за ранения герой Тезей в битката с минотавъра.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта X

Други карти на небето със съзвездието: Карта VII, Карта VIII, Карта IX, Карта XI, Карта XII.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 170 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
13 ζ Oph 81377 16 37.2 -10 34 112  2.6  O9.2 IV nn   Simbad
  Синя звезда: U-B=-0.85 B-V=0.02;
72  Oph 88771 18 07.3 +09 34 26.6 3.7  A5V+K0     Simbad
  Кратна звезда: *б AB Va=3.7 Vb=7.3 Δ=287;
70  Oph 88601 18 05.5 +02 30 5.08 4.0  K0 V      Simbad
  Близка звезда;
36  Oph 84405 17 15.3 -26 36 5.93 4.3  K2V+K1V+K5V  Simbad, WDS
  Близка звезда;
  Кратна звезда: *т AB Va=5.1 Vb=5.1 Δ=4.9" за 2012; 
         *б AC Va=5.1 Vc=6.5 Δ=732" за 2000; 
         *б AD Va=5.1 Vc=7.8 Δ=181" за 2000;     
 7 χ Oph 80569 16 27.0 -18 27 161  4.4  B2Vne     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: неправилна GCAS V=4.2-5.0; 
 5 ρ Oph 80473 16 25.6 -23 27 111  4.6 B2IV+B2V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=5.7 Δ=3.3" за 2009;
         *б AC Va=5.1 Vb=7.3 Δ=149" за 2000 B5V;
         *б AD Va=5.1 Vb=6.8 Δ=156" за 2000 B4V;
         C = 5 ρ Oph 80474 Simbad, D = 5 ρ Oph 80461 Simbad;
39 ο Oph 84626 17 18.0 -24 17 90.4 5.2  G8III+F6IV   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=5.2 Vb=6.6 Δ=10" за 2013;
         B = 39 ο Oph 84625 Simbad;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, междузвездно вещество и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О`IC4665    Oph 17 46.3 +05 43  4.2 41x41 Разсеян звезден куп  Simbad 
О NGC6633   Oph 18 27.3 +06 31  4.6 27x27 Разсеян звезден куп  Simbad 
б NGC6218 M12 Oph 16 47.2 -01 57  6.1 15x15 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6266 M62 Oph 17 01.2 -30 07  6.4 14x14 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6254 M10 Oph 16 57.2 -04 06  6.6 12x12 Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6273 M19 Oph 17 02.6 -26 16  6.8  5x5  Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6402 M14 Oph 17 37.6 -03 15  7.6  7x7  Сферичен звезден куп Simbad 
Б NGC6171 M107 Oph 16 32.5 -13 03  7.8  3x3  Сферичен звезден куп Simbad 
б NGC6333 M9  Oph 17 19.2 -18 31  7.9  6x6  Сферичен звезден куп Simbad 
Т NGC6572   Oph 18 12.1 +06 51  8.0  3x2  Планетарна мъглявина Simbad 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;